Etusivulle Home Page Matti (Matts) Heikinpoika Pätsi eli Jurvanen Päivitetty 27.01.2014

Pätsi eli Jurvanen Matti (Matts) Heikinpoika 
s. 19.9.1709 Pudasjärvi Hetejärvi
k. 20.11.1788 Pudasjärvi Hetejärvi
a. Pudasjärvi Hetejärvi Jurvasenkuiva Pätsi Nro 2
p. Taipale eli Parkkila eli Hiltunen Margetha Tuomaantytär
s. 29.9.1711 Pudasjärvi
k. 22.7.1783 Pudasjärvi Hetejärvi

Rippikirja
1723-1731
1734-1740

Henkikirja 1723-1740
Henkikirja 1774

s. 29.9.1711 kast. 4.10.1711 Pudasjärvi Taipale l. Parckila h. i Hetetjärvi 
i. Thomas Anderss. Hilduinen 
ä. Carin Staffansd:r Leskelä 
l. Margetha 

k. 20.11.1788 h. 11.1.1789 Pudasjärvi
Matts Pätsi
coliqre (suolikouristukset oik. paksusuolivaivat)
79 1 2 6
E (leski)

k. 22.7.1783 Pudasjärvi Hetejärvi
Margeta Thom.dr. Hildunen
slag (halvaus)
i kgd
71 11 - -
g (naimisissa)


OMA Kemi:63  Iin talvikäräjät  s. 385  17.Tammik. 1745

Matz Hendrichsson Oinas ifrån Hätäjärfwi by uti Pudasjärfwi Sochn, framgaf ett af dess Bröder Anders och Pål Hendrichssöner Oinas honom lemnat qwittence, som här nedanföre ord ifrån ord infördt finnes:  Alldenstund wår fader Hendrich Oinas af faderlig ömhet uti sin lifz tijd welat utgifwa oss sina Söner Anders och Pål af den egendom, hoos honom under Gudz wälsignande Hand warit förkofrat, till arfwedel så mycket som wij i framtijden wårtfarit af fäderne och möderne kunnat gjordt, skall fördenskull wår hoos föräldrarne qwarblifwande broder Matts Hendrichsson Oinas eller Pätsi, af oss och wåra barn för widare arfs pretention lämnas otiltalt, hwilcket wij uti främmande Mäns närwaru honom wår Broder och hans  efterkommande till säkerhet med namns och bomärckes underskrift bekräfta . 

af Pudasjärfwi den 31 Decemb 1744

Anders Hendrichsson  Åinas           Pål Hendrichsson Åinas

främmande män   Mats Hålappa    Matts Turpinen

Skrifwit af  Jeremias Stenius  med begiäran, att ofwan införde qwittence honom till framdeles säkerhet uti domboken införas må;  hwarföre och det samma således uti Protocollet inryckt blef.

Käännös Jaakko Jurvansuu Kajaani:
Matz Henrikinpoika Oinas Hetejärven kylästä Pudasjärven pitäjästä, esitti tämän veljien Anders ja Pål Henrikinpoikien hänelle antaman kuitin, joka on tähän sanasta sanaan otettuna: Koska isämme Henrik Oinas on isällisessä lempeydessään elinaikanaan tahtonut antaa meille hänen pojilleen Andersille ja Pålille siitä omaisuudesta, joka hänelle on Jumala siunaavan käden alla karttunut, perintöosakemme niin paljon kuin me tulevaisuudessa olisimme saaneet isämme ja äitimme perintönä, pitää sen vuoksi meidän ja meidän lastemme vastaisuudessa, vanhempiemme luona edelleen asuvalle Matti Henrikinpoika Oinaalle eli Pätsille esittämät vaatimukset perinnöstä jättää huomioimatta, minkä me vieraiden miesten läsnäollessa hänelle meidän veljellemme ja hänen jälkeensä tuleville varmuudeksi nimillämme ja puumerkeillämme vahvistamme.

Pudasjärvellä 31. päivänä joulukuuta 1744

Anders Hendrichsson Åinas           Pål Hendrichsson Åinas

vieraat miehet Mats Holappa     Matts Turpeinen

Kirjoittanut Jeremias Stenius pyynnöllä, että yllä oleva kuitti hänelle myöhemmäksi varmistukseksi otettaisiin tuomiokirjaan: minkä vuoksi tämä sama siten tuomiokirjaan merkittiin.


Matti Heikinpoika Pätsi eli Jurvanen osti Pätsin puolen manttalin tilan Nro 2 perinnöksi eli verotilaksi, minkä Kuninkaallinen Ruotsin kamarikollegio vahvisti kirjeellään 3.7.1762. Matti testamenttasi tilan 20.1.1785 pojalleen Matti Matinpojalle.

Margetha Tuomaantyttären perukirjassa 2.7.1784 ovat pojat Antti ja Matti sekä tyttäret Kaisa, puoliso Taneli Pietarila ja Maria, puoliso Matti Niemelä.

Kesällä 1709 käytiin Ukrainassa Pultavan taistelu, jossa keisari Pietari I Suuren johtama ylivoimainen Venäjän armeija murskasi kuningas Kaarle XII johtaman Ruotsin armeijan. Kaarle XII pakeni Turkkiin. Siihen päättyi Ruotsin sotilaallinen suurvalta-asema. 

Vuosi 1709 oli ankaraa nälkävuotta ja kerjäläisiä kuljeskeli teillä, kertoo Raili Rytkönen Suur-Iin historiassa 1700-1870. Rytkönen kertoo myös, että hetetjärveläiset Matti Pätsi ja Heikki Oinas [mahdollisesti Henrik Paavonpoika Oinas (1701-1785) tai Matti Pätsin isä] olivat vieneet ketunpesästä poikaset. Pesä sattui kuitenkin olemaan kollajalaisen Juho Pöykiön niityn lähellä, ja Pöykiö katsoi sen omakseen, koska oli jo aikaisemmin tavannut sen. Hän oli kuitenkin jättänyt poikaset vielä kasvamaan. Suuttuneena hän vei asian oikeuteen [Iin ja Pudasjärven käräjät 5.7.1738], mutta päätös tuskin miellytti häntä: lain mukaan vahingollisia eläimiä sai jokainen ampua ja vangita, ja kun kettu oli selvästi vahinkoeläin, Pätsi ja Oinas vapautettiin syytteestä.


Matti ja Margetha Pätsin eli Jurvasen lapset Matti ja Margetha Pätsin eli Jurvasen lastenlapset Matti ja Margetha Pätsin eli Jurvasen lastenlastenlapset Matti ja Margetha Pätsin eli Jurvasen lastenlastenlastenlapset

Vanhala suku alkaa
1. Pätsi eli Jurvanen myöh.Hiltunen sitten Vanhala Anders Matinpoika 
s. 13.9.1731 Pudasjärvi Hetejärvi
k. 24.5.1807 Pudasjärvi
a. Talollinen Hetejärvi Pätsi Nro 2 ja n. vuodesta 1785 lähtien Pudasjärvi Hiltula Nro 8 myöh.Vanhala 
p. Pudasjärvi 20.1.1754 Häyrynen eli Karvola Carin Henrikintytär
s. 23.12.1735 Pudasjärvi Sotkajärvi Karvola Nro 18
k. 8.12.1783 Pudasjärvi

Antti Matinpoika Pätsi eli Jurvanen osti
1784 leskimies Johan Hiltuselta Hiltula Nro 8 talon Aittojärveltä. Johan Hiltunen muutti perheensä kanssa Portimoon poikansa luokse. 

Henkikirja 1774

Anders Matinpoika Hiltusen (1731-1807) perukirja 6.7.1807

s. 13.9.1731 kast. 19.9.1731 Pudasjärvi
i. Mats Jurvala
l. Mats (pitänee olla Anders)

s. 23.12.1735 kast. 28.12.1735 Pudasjärvi
i. Hendrich Häyrynen 
ä. Anna Carjalainen 
l. Carin 

vih. 20.1.1754 Pudasjärvi Hetetjärvi
Pätzi B:e son Anders Mattsson med
B:e dotren Carin Henrichs d:r Karvo
i full skrud i kyrckien

k. 24.5.1807 h. 14.6.1807 Pudasjärvi
Bonden Anders Hildunen
Bråck (tyrä)
75 7 4 -
E (leski)

k. 8.12.1783 h. 8.12.1783 Pudasjärvi hetejärvi
Carin Henr.dr. Hildunen
flussfeber (influenssa)
i kgd
47 11 2 -
g (naimisissa)

 

Anders ja Carin Pätsin eli Hiltusen lapset Anders ja Carin Hiltusen lastenlapset Anders ja Carin Hiltusen lastenlastenlapset

1. Pätsi Henrich Andersinpoika 
s. 22.3.1755 Pudasjärvi Hetejärvi
k. 17.10.1762 Pudasjärvi hetejärvi

s. 22.3.1755 kast.  30.3.1755 Pudasjärvi Hettetjervi 
i. Anders Pätzi 
ä. Carin Karvonen 
l. Henrich 

k. 17.10.1762 h. 7.11.1762 Pudasjärvi Hetejärvi
Henric Andrea Pätsi
i koppor (isorokko eli rupuli)
kgd
7 6 3 2

Kuollut lapsena

2. Pätsi Matts Andersinpoika 
s. 8.10.1757 Pudasjärvi Hetejärvi
k.

s. 8.10.1757 kast. 18.10.1757 Pudasjärvi Hetetjärvi 
i. Anders Pätzi 
ä. Carin Karfvonen 
l. Matts 


3. Pätsi Anna Andersintytär
s. 21.2.1759 Pudasjärvi 
k. 11.4.1838 Ylikiiminki
p. Ylikiiminki Juopuli 13.6.1780  Väänänen myöh. Jurvakainen Henrik Matinpoika
s. 21.4.1757 Ylikiiminki Juopuli Väänänen
k. 27.8.1838 Ylikiiminki

s. 21.2.1759 kast. 3.4.1759 Pudasjärvi Hetetjärvi 
i. Anders Pätzi 
ä. Carin Karfvonen 
l. Anna 

s. 21.4.1757 kast. 22.4.1757 Ylikiiminki Juopuli  Wänänen 
i. Matts Carlsfon 
ä. Margeta Andersdr 
l. Henricus 

vih. 13.6.1780 Ylikiiminki Juopuli 
Bds: Henric Mattss: Wänänen 
Bddr. Anna Andersdr. Pätsi  Pudasj. S. 

k.11.4.1838  5.5.1838 Ylikiiminki
hu: Anna Andersdr. 
ålderd.  (vanhuus)
79  1     21
omainen: Bd. Henr. Mattss. Jurvakaises 

k. 27.8.1838 h. 1838 Ylikiiminki
Sytn.m. Henr. Mattss. Jurvakainen 
81  4     7

Lapset kts. Anna

4. Oinas Anders Andersinpoika 
s. 1.4.1761 Pudasjärvi Hetejärvi
k. 6.4.1799 Pudasjärvi

s. 1.4.1761 kast. 17.4.1761 Pudasjärvi Hetetjärvi 
i. Anders Matthia Oinanen 
ä. Carin Hildunen 
l. Anders 

k. 6.4.1799 h. 21.4.1799 Pudasjärvi
Bondeson och kyrckonel sexman (?) Anders Andersson Hildunen
colique (suolikouristukset)
38 - - 4
og (naimaton)

Naimaton

5. Pätsi Margeta Andersintytär 
s. 19.9.1763 Pudasjärvi Hetejärvi
k. 7.3.1787 Pudasjärvi
a.
p. Pudasjärvi 19.4.1786 Mursu Matts Christerinpoika
s. 6.10.1751 Pudasjärvi
k. 15.12.1822 Pudasjärvi

s. 19.9.1763 kast. 25.9.1763 Pudasjärvi Hetetjärvi 
i. Anders Matts:s Pätzi 
ä. Carin Henrics dr 
l. Margaretha 

s. 19.1.1764  kast. 22.1.1764  Pudasjärvi  Pudasjärvi 
i. Christer Dan. Mursu 
ä. Britha Hildunen 
l. Matthias

vih. 19.4.1786  Pudasjärvi 
Bs. Matts Christers Mursu 
Pig Marg. Andsdr Hildula 

k. 7.3.1787 h. 9.4.1787 Pudasjärvi
Matts Lievets eller Mursus hustru Margetha Andersdotter
barnbörd (lapsensynnytys)
23 5 2 2
g (naimisissa)

k. 5.12.1822 h. 29.12.1822 Pudasjärvi
Sytningsman Matts Lievet Mursu
styng (pistokset)
71 2 1 1
E (leski)

Mahdollisesti Margeta ja Matti Mursun lapsi 

1. Tyttövauva
s. 27.2.1787 Pudasjärvi
k. syntynyt kuolleena

s. 27.2.1787 Pudasjärvi
i. Matts Mursu  Margeta   20-25
l. Flick.b. dödf 

k. 27.2.1787 h. 9.4.1787 Pudasjärvi
Matts Mursus Dödfödda (kuolleena syntynyt) Flicke Barn (tyttölapsi)

Syntynyt kuolleena

6. Vanhala ent.Hiltunen eli Hiltula ent.Pätsi Tuomas (Thomas) Antinpoika
s. 25.12.1765 Pudasjärvi 
k. 21.5.1829 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Kollaja Aittojärvi Vanhala Nro 8
p. Pudasjärvi 25.3.1792 Puurunen Margetha Andersintytär
s. 13.3.1764 Pudasjärvi Aittojärvi
k. 6.12.1856 Pudasjärvi

s. 15.12.1765 kast. 21.12.1765 Pudasjärvi Hetetjärvi 
i. Anders Pätzi 
ä. Carin Hildunen
l. Thomas 

s. 13.3.1764 kast. 18.3.1764 Pudasjärvi Aittojärvi 
i. Anders Purunen 
ä. Marg. Ruottinen 
l. Margareta 

vih. 25.3.1792 Pudasjärvi
Bs. Thom. Ands Hildunen 
B.dr Marg Andsdr Puurunen 

k. 6.12.1856 h. 4.1.1857 Pudasjärvi
Bonde Enkan Greta Andersdr Wanhala
ålderd. (vanhuus)
92 8 23
Enkan (leski)


7. Pätsi eli Jurvanen myöh. Hiltunen eli Vanhala Maria Andersintytär
s. 17.4.1769 Pudasjärvi Hetetjärvi
k. 9.8.1813 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi
p. Oulu tuomiokirkkoseurakunta 29.3.1801 Stenius Isacus Jeremiaanpoika
s. 8.6.1770 Liminka
k. 1.1.1844 Pudasjärvi
Lukkari ja talollinen Pudasjärvi

s. 17.4.1769 kast. 22.4.1769 Pudasjärvi Hetetjärvi 
i. Anders Pätzi 
ä. Carin Hildunen 
l. Maria 

vih. 29.3.1801 Oulun tuomiokirkkoseurakunta
Klock: i Pudasjervi Isaac Stenius 
Pig: Maria Andrea' Hildunen 

k. 9.8.1818 h. 30.8.1813 Pudasjärvi
Klockare Is. Steniuses hu. Maria
colik (suolikouristukset)
44 3 3 1
g (naimisissa)

k. 1.1.1844 h. 1.2.1844 Pudasjärvi
Färsamlingens (seurakunnan) Klockare Isaac Stenius
stenpassion (kivi- ja munuaisvaivat)
73 6 24
Enkl. (leski)

Lapset kts. Isaac

8. Kinnunen ent. Hiltunen  Johannes Andersinpoika 
s. 1.5.1771 Pudasjärvi Hetejärvi
k.
a. Muuttanut Kiiminkiin

s. 1.5.1771 kast.  2.5.1771 Pudasjärvi Heletjärvi 
i. Anders Pätzi 
ä. Carin Hildunen 
l. Johannes 


9. Hiltunen Matthias Andersinpoika 
s. 13.4.1774
k.

s. 13.4.1774 kast. 13.4.1774 Pudasjärvi Hetetjärvi 
i. Anders Pätzi 
ä. Carin Hildunen 
l. Matthias 


10. Hiltunen Carin (Cathrina) Antintytär 
s. 30.6.1777  Pudasjärvi
k. 12.4.1844 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Kollaja Vuorma
p. Pudasjärvi 9.4.1800 Vuorma Samuel Antinpoika
s. 13.12.1778 Pudasjärvi
k. 19.12.1842 Pudasjärvi

Samuel oli Kollajankylän Vuorman talon Nro 2 isäntänä vuosina 1807-42

s. 30.6.1777 kast.  6.7.1777 Pudasjärvi Hetetjärvi 
i. Anders Pätzi 
ä. Carin Hildunen 
l. Catharina

s. 13.12.1778 kast. 20.12.1778 Pudasjärvi Collaja 
i. Anders Wäänänen 
ä. Carin Mursu 
l. Samuel 

vih. 9.4.1800 Pudasjärvi
Bs:s: Samuel Andss: Wuorma 
Bd:dr. Carin And: Hildunen 

k. 12.4.1844 h. 21.4.1844 Pudasjärvi
Bonde Enkan Carin Anders dr Wuorma
slag (halvaus)
66 9 12
Enka (leski)
 

Carin ja Samuel Vuorman lapset

1. Vuorma Margaretha Samuelintytär 
s. 5.4.1801 Pudasjärvi
k. 4.5.1801 Pudasjärvi

s. 5.4.1801 kast. 6.4.1801 Pudasjärvi
i. Samuel Wäänänen el: Wuorma 
ä. Carin   20-25 
l. Margaretha 

Kuollut lapsena

2. Vuorma Maria Samuelintytär 
s. 27.4.1802 Pudasjärvi
k.
a.
p. Pudasjärvi 25.4.1825 Lehtovaara eli Koljonen Påhl Påhlinpoika
s. 1.7.1802 Pudasjärvi
k.

s. 27.4.1802 kast. 2.5.1802 Pudasjärvi
i. Samuel Wuorma 
ä. Carin   20-- 
l. Maria 

s. 1.7.1802 kast. 4.7.1802 Pudasjärvi
i. Påhl Lehtowaara el: Koljonen 
ä. Maria   35-- 
l. Påhl

vih. 25.4.1825 Pudasjärvi
B.s. Påhl Påhlss. Koljonen 
B.d. Maria Sam.dr. Wuorma 


3. Vuorma Anders Samuelinpoika 
s. 10.9.1805 Pudasjärvi
k. 26.6.1886 
a. Pudasjärvi Kollaja Vuorma Nro 2 ja mäkitupalaisena Pudasjärvi Piri Nro 9
p. Pudasjärvi 13.4.1837 Ahonen Anna Antintytär
s. 28.9.1810 Pudasjärvi
k. 22.10.1891 Pudasjärvi

s. 10.9.1805 kast. 15.9.1805 Pudasjärvi
i. Samuel Wuorma
ä. Carin   25-- 
l. Anders 

s. 28.9.1810 kast. 30.9.1810 Pudasjärvi
i. B.s. Anders Gabr.s. Ahonen
ä.  Margeta 
l. Anna 

vih. 13.4.1837 Pudasjärvi
Anders Samuelis Wuorma 
Anna Andrei Ahonen 

Antti ja Anna Vuorman lapsia
1. Vuorma Samuel Antinpoika 
s. 9.12.1838 Pudasjärvi
k. 29.8.1895 naimattomana renkinä

s. 9.12.1838 kast. 9.12.1838 Pudasjärvi
i. B.s. And. Sam.s. Wuorma 
ä. Anna And.dr.   25-30 
l. Samuel (n.d.conf 15/12)


2. Vuorma Kaarina Antintytär 
s. 24.1.1840
k. 16.7.1841 lapsena
3. Vuorma Reeta (Margaretha) Antintytär 
s. 3.12.1842
k. 3.1.1917
a.
p. 27.8.1890 Hekkala Yrjö Juhonpoika 
s. 24.7.1835 Ylikiiminki
k. 30.4.1914

s. 24.7.1835 kast. 25.7.1835 Ylikiiminki
i. Inh. Johan Korpelainen 
ä. Maria   36 
l. Georg 


4. Vuorma Maria Antintytär 
s. 3.12.1844
k. 2.6.1879 naimatonna
5. Vuorma Anna Antintytär 
s. 18.5.1847
k. 16.2.1895
a. Muutti 1930 Haukiputaalle
p. 11.2.1876 Latvalehto Josef Briitanpoika
s. 9.2.1851
k. 13.3.1920
6. Vuorma Antti Antinpoika 
s. 11.7.1851
k. 4.4.1899
a.
p. 1.12.1896 Petäjäjärvi Kreeta Loviisa 
s. 27.9.1860
k. 14.1.1933
Heillä poika
1. Vuorma Yrjö Antinpoika 
s. 21.7.1897
k. 17.5.1898 lapsena

2. Pätsi eli Jurvanen Kaisa (Carin) Matintytär
s. 8.4.1735 Pudasjärvi Hetejärvi Pätsi eli Jurvanen Nro 2
k. 14.9.1811 Pudasjärvi
a. Pietarilan verotalo nro 3 Pudasjärven kylässä ja pitäjässä
p. Pudasjärvi 28.12.1752 Pietarila eli Anglenius Taneli Tanelinpoika
s. 11.11.1729 Pudasjärvi
k. 26.5.1807 Pudasjärvi
Talollinen Pietarilan tilalla

s. 8.4.1735 kast. 10.4.1735 Pudasjärvi
i. Matts Jurvanen 
ä. Marg. Hildunen 
l. Carin 

s. 11.11.1729 kast. 12.11.1729 Pudasjärvi
i. Daniel Anglenius 
l. Daniel


3. Pätsi eli Jurvanen Margareta Matintytär 
s. 16.3.1737 Pudasjärvi Hetetjärvi
k. 18.1.1760 Pudasjärvi 
a. Pudasjärvi Kollajankylä Ahonen Nro 4
p. Pudasjärvi 28.12.1757 Ahonen eli Moilanen Matti Gabrielinpoika (Kaaponpoika)
s. 19.5.1735 Pudasjärvi
k. 24.6.1802 Pudasjärvi

s. 16.3.1737 kast. 25.3.1737 Pudasjärvi
i. Matts Pätzi 
ä. Parckinen 
l. Marget 

s. 19.5.1735 kast. 25.5.1735 Pudasjärvi
i. Gabriel Ahonen 
ä. Anna Illicainen 
l. Matts 

vih. 28.12.1757 Pudasjärvi Collaja
Bde:s Matts Ahonen 
Pgn Margetha Pätzi 

k. 18.1.1760 h. 27.1.1760 Pudasjärvi Collaja
Margetha Mathia Pätzi
22 10 3 -

k. 24.5.1802 h. 14.6.1802 Pudasjärvi
gl. Bonden Matts Ahonen
styng (rintapistokset)
66 11 3 2
ä (leski)

Margareta ja Matti Ahosen lapsi

1. Ahonen Gabriel Matinpoika 
s. 7.1.1760 Pudasjärvi
k.

s. 7.1.1760 kast. 12.1.1760 Pudasjärvi Collaja 
i. Matts Ahonen 
ä. Margeta Pätzi 
l. Gabriel 


4. Pätsi eli Jurvanen Anna Matintytär 
s. 17.7.1739 Pudasjärvi
k. 12.4.1740 Pudasjärvi

s. 17.7.1739 kast. 22.7.1739 Pudasjärvi
i. Mats Pätzi 
ä. Margeta Hildutar 
l. Anna

k. 12.4.1740 h. 20.4.1740 Pudasjärvi
Anna Matts dåtter Pätsi
- 9 1 2

Kuollut lapsena

5. Pätsi eli Jurvanen Henrik Matinpoika 
s. 20.7.1741 Pudasjärvi
k. ei elossa enää 22.8.1783

s. 20.7.1741 kast.  24.7.1741 Pudasjärvi
i. Matts Pätsi 
ä. Margetha Hildunen 
l. Henricus 


6. Pätsi eli Jurvanen Brita Matintytär 
s. 6.5.1743 Pudasjärvi
k. 17.10.1752 Pudasjärvi Hetejärvi

s. 6.5.1743 kast. 24.5.1743 Pudasjärvi
i. Matts Pädsi 
ä. Margeta 
l. Britha 

k. 17.10.1752 h. 7.11.1762 Pudasjärvi Hetejärvi
Britha Mathia Pätsi
1 koppor (isorokko eli rupuli)
kgd
19 5 1 1

Kuollut nuorena

7. Pätsi eli Jurvanen Maria Matintytär 
s. 1748 Pudasjärvi Hetejärvi Pätsi eli Jurvanen Nro 2
k. 1831
a. Muuttanut 1770 Ylikiiminki Niemikylä Jurvakainen eli Niemelä Nro 25
1.p. Ylikiiminki Niemikylä Niemelän talo 22.2.1770 Väänänen eli Niemelä eli Jurvakainen Matti Heikinpoika
s. 13.8.1743 Ylikiiminki Niemikylä Jurvakainen eli Niemelä Nro 25
k. 12.6.1783 Ylikiiminki

s. 13.8.1743 kast. 14.8.1743 Haukipudas Öfverkiiming
i. Henr: Peckala 
ä. Gharin Henr:dr
l.  Mathias

vih. 22.2.1770  Ylikiiminki Niemikylä  Niemelä 
Bds: Mats Henricss: Jurvacainen 
Bddr. Maria Matsdr. Oinas  Pudasjärvi

k. 12.6.1783 h. 15.6.1783 Ylikiiminki
Bd. Matts Henrici&p Jurvakain ell: Niemelä 
bröstfeber 
39  9  3  6
g. (naimisissa)
 


Maria ja Matti Niemelän eli Jurvakaisen lapset Maria ja Matti Niemelän eli Jurvakaisen lastenlapset Maria ja Matti Niemelän eli Jurvakaisen lastenlastenlapset

1. Jurvakainen Heikki Matinpoika
s. 14.3.1771 Ylikiiminki Niemikylä  Niemelä 
k. 29.5.1841
a. Ylikiiminki Niemikylä Jurvakainen eli Niemelä Nro 25, Juopuli Vimpari ja Jolos Hirvelä
p. Ylikiiminki 7.4.1795 Helander Kaarina Heikintytär 
s. 17.10.1762 Kempele
k. 28.2.1829 Ylikiiminki Joloskylä Hirvelä

s. 14.3.1771  17.3.1771  Ylikiiminki Niemikylä  Niemelä 
i. Bdson Mats Henricsfon 
ä. Maria Matsdr. 
l. Henricus

s. 17.10.1762 kast. 22.10.1762 Kempele
i. Prästm. Henr. Helander
ä. Margar. Gabriels d:r 
l. Catharina 

vih. 7.4.1795 Ylikiiminki
Bd. Henric Mattss. Jurvakainen 
J:u Catharina Helander 

 

Assar Väänänen kertoo kirjassaan Väänästen varsiteiltä: "Heikki oli isäntänä Niemelässä vanhempiensa jälkeen noin 1793-1807, jonka jälkeen hän muutti Juopulin Vimpariin. Niemikylän Niemelän l. Jurvakaisen taloa asui vuodesta 1808 lähtien Simon Juhonpoika Takkinen, s.1.2.1765. Kun Heikin perheeseen syntyi vain tyttöjä, ei talon pidosta tullut Juopulillakaan mitään. Vuonna 1814 Heikki Jurvakainen mainitaan itsellisenä ja 1820-luvulta lähtien asui Joloksen Hirvelässä ja Mannilassa sekä vanhuuttaan tyttärensä Reetan taloudessa. Tytöt avioutuivat Vepsälle, Maria ja Priitta Kokkoon ja Reeta Pelkoseen. Reeta ja Antti asuivat myöhemmin Joloksen Mannilan mäkitupaa."
Heikki ja Kaarina Jurvakaisen lapset Heikki ja Kaarina Jurvakaisen lastenlapset

1. Jurvakainen Maria Elisabet Heikintytär 
s. 5.3.1796 Ylikiiminki
k.
a. Ylikiiminki Vepsä Kokko
p. Ylikiiminki 7.4.1817 Kokko Erkki Samuelinpoika 
s. 15.5.1791 Ylikiiminki
k.

s. 5.3.1796 kast. 6.3.1796 Ylikiiminki
i. Henric Matthia' Jurvakainen
ä. Catharina Henrici 
l. Maria Elifabeth 

s. 15.5.1791 kast. 22.5.1791 Ylikiiminki
i. Samuel Johannes Ifola 
ä. Britha Johannis 
l. Ericus 

vih 7.4.1817 Ylikiiminki
B.s. Eric Sam:lis&p Kocko 
B.dr. Maria Lisa Jurvakain. 


2. Jurvakainen Margareta Heikintytär 
s. 10.12.1797 Ylikiiminki
k. 19.3.1852
p. Ylikiiminki 13.4.1819 Pelkonen Antti Samuelinpoika 
s. 21.11.1790
k. 17.7.1856

s. 10.12.1797 kast. 11.12.1797 Ylikiiminki
i. Henric Matthia' Jurvakainen 
ä. Catharina Henrici 
l. Margaretha 

vih. 13.4.1819  Ylikiiminki
B.s. Anders Sam:lis&p Pelkonen 
Pig. Margeta Jurvakainen 


3. Jurvakainen Britha Catharina  Heikintytär 
s. 11.1.1802 Ylikiiminki
k.
p. Ylikiiminki 22.4.1821 Kokko Tuomas Samuelinpoika 
s. 21.12.1799
k.

s. 11.1.1802 kast. 15.1.1802 Ylikiiminki
i. Henric Matthia' Jurvakainen 
ä. Catharina Henrici 
l. Britha Catharina 

Mahdollisesti
s. 10.11.1799 kast. 10.11.1799 Ylikiiminki
i. Samuel Johannis Isola 
ä. Britha Johannis
l. Thomas 

vih. 22.4.1821 Ylikiiminki
B.s. Thomas Sam:lis&p Kocko 
P. Brita Caisa Jurvakainen 


2. Jurvakainen Matti Matinpoika 
s. 13.12.1772 Ylikiiminki Niemelä
k.
a.
p. Ylikiiminki 21.4.1799 talollisen tytär Runtti Margaretha Tapanintytär 
s. 13.8.1765 Ylikiiminki
k.

s. 13.12.1772  kast. 14.12.1772 Ylikiiminki  Niemelä 
i. Matts Henricsf. Jurfvakainen 
ä. Maria Mattsdr Jurfvanen 
l. Matthias

s. 13.8.1765 kast. 17.8.1765  Ylikiiminki   Runtti öfre 
i. Staffan Henricsfon
ä. Carin Zachrisdr. Wesa
l. Margareta

vih. 21.4.1799 Ylikiiminki
Bdson Matts Matthia€&p Jurvakainen 
Bddr. Margaretha Stephani&t Runtti 

Matti ja Margaretha Jurvakaisen lapsia

1. Jurvakainen Maria Matintytär 
s. 11.2.1800 Ylikiiminki
k. 2.8.1800 Ylikiiminki lapsena

s. 11.2.1800 kast. 16.2.1800 Ylikiiminki
i. Matts Matthia' Jurvakainen 
ä. Margaretha Stephani 
l. Maria (+) 


2. Jurvakainen Catharina Matintytär 
s. 17.5.1801 Ylikiiminki
k.

s. 17.5.1801 kast. 24.5.1801 Ylikiiminki
i. Matts Matthia' Jurvakainen
ä. Margaretha Stephani 
l. Catharina 


3. Jurvakainen eli Niemelä  Catharina Matintytär 
s. 2.6.1774 Ylikiiminki
k. 
a. Ylikiiminki Joloskylä Hirvelä
p. Ylikiiminki 20.12.1795 Pelkonen Pekka Pekanpoika 
s. 6.9.1772
k.

s. 2.6.1774 kast.  3.6.1774 Ylikiiminki
i. Matts Henricsf: Niemelä
ä. Maria Mattsdr. Oinas 
l. Catharina 

vih. 20.12.1795 Ylikiiminki
Drg Pehr Petri&p Pelkonen
Bddr. Catharina Matthia€&t Jurvakainen l. Niemelä 

Carin ja Pekka Pelkosen lapsia

1. Pelkonen Matti Pekanpoika 
s. 19.12.1796 Ylikiiminki
k.

s. 19.2.1796  kast. 21.2.1796 Ylikiiminki
i. Pehr Petri Pelkonen
ä. Catharina Matthia' Jurvakainen
l.  Matthias. 


2. Pelkonen Pekka Pekanpoika 
s. 14.2.1798 Ylikiiminki
k.

s. 14.1.1798 kast. 16.1.1798  Ylikiiminki
i. Pehr Petri Pelkonen 
ä. Catharina Matthia' 
l. Petrus 


3. Pelkonen Erkki Pekanpoika
s. 21.3.1800 Ylikiiminki
k. 21.3.1800 Ylikiiminki

s. 21.3.1800 kast. 21.3.1800 Ylikiiminki
i. Pehr Petri Pelkonen 
ä. Catharina Matthia' 
l. Eric (+ str. eft. n.d.) (kuollut heti hätäkasteen jälkeen)


4. Pelkonen Elisabeth Pekantytär 
s. 6.1.1801 Ylikiiminki
k.

s. 6.1.1801 kast.  6.1.1801 Ylikiiminki
i. Pehr Petri Pelkonen 
ä. Carin Matthia' 
l. Elifabeth (tv. n.d.) (kaksonen)
(tv. det andra cödf:) (toinen kaksosista syntynyt kuolleena)


5. Pelkonen Maria Pekantytär 
s. 29.4.1802 Ylikiiminki
k.

s. 29.4.1802 kast. 29.4.1802 Ylikiiminki
i. Pehr Petri Pelkonen 
ä. Catharina Matthia' 
l. Maria 


6. Pelkonen Anna Pekantytär
s. 17.12.1804 Ylikiiminki
k. 17.12.1804 Ylikiiminki

s. 17.12.1804 kast. 17.12.1804 Ylikiiminki
i. Pehr Petri Pelkonen 
ä. Catharina Matthia' 
l. Anna (n.d. + eft. n.d.) (kuollut hätäkasteen jälkeen)


7. Pelkonen Catharina Pekantytär 
s. 8.7.1806 Ylikiiminki
k. 

s. 8.7.1806 kast. 8.7.1806 Ylikiiminki
i. Pehr Petri Pelkonen
ä. Catharina Mathia' 
l. Catharina 


4. Niemelä eli Jurvakainen Margetha Matintytär 
s. 3.2.1776 Ylikiiminki 
k. 9.10.1793

s. 3.2.1776 kast. 11.2.1776  Ylikiiminki
i. Matts Henricsf: Niemelä ell.Jurfvakainen 
ä. Maria Mattsdr Oinas 
l. Margaretha 

Kuollut nuorena

5. Niemelä Anna Matintytär 
s. 21.8.1777 Ylikiiminki
k.
a. Muutti pois n.1800

s. 21.8.1777 kast. 24.8.1777 Ylikiiminki
i. Matts Henricsf: Niemelä 
ä. Maria Mattsdr. 
l. Anna 


6. Jurvakainen eli Niemelä Maria Matintytär 
s. 10.11.1779 Ylikiiminki
k.

s. 10.11.1779 kast. 24.11.1779 Ylikiiminki
i. Matts Henricsf: Jurfvakainen ell Niemelä
ä. Maria Mattsdr. 
l. Maria 


7. Jurvakainen eli Niemelä Anders Matinpoika
s. 8.11.1781 Ylikiiminki
k.
a. Kiiminki Pyykkönen Nro 36 vuosina 1811-27
p. Ylikiiminki 4.11.1810 talollisen tytär Runtti Elsa Iisakintytär
s. 14.11.1790 Ylikiiminki
k.

s. 8.11.1781 kast. 11.11.1781 Ylikiiminki
i. Matts Henrici Jurvakainen ell.Niemelä
ä. Maria Matthia
l. Andreas 

s. 14.11.1790 kast. 14.11.1790 Ylikiiminki 
i. Ifaac Andrea' Runtti 
ä. Agneta Erici 
l. Elsa 

vih. 4.11.1810 Ylikiiminki
Drg. Anders Math:ae&p Jurvakainen
B.dr. Elsa Isaaci&t Runtti 

Antti ja Elsa Jurvakaisen lapset

1. Tyttölapsi
s. 27.1.1811 Ylikiiminki
k. syntynyt kuolleena

s. 27.1.1811 kast. 1811 Ylikiiminki
i. Anders Math.ae Jurvakainen 
ä. Elsa Isaaci Runtti 
(Dödf fl.b.) 


2. Jurvakainen Maria Elisabet Antintytär
s. 16.1.1812 Ylikiiminki
k.

s. 16.1.1812 kast. 18.1.1812 Ylikiiminki
i. Anders Math.ae Jurvakainen 
ä. Elsa Isaaci 
l. Maria Elisabet


3. Jurvakainen Catarina Elisabet Antintytär 
s. 1.10.1813 Ylikiiminki
k.

s. 1.10.1813 kast.  3.10.1813 Ylikiiminki
i. Anders Math.ae Jurvakainen 
ä. Elsa 
l. Catarina Elisab. 


4. Pyykkönen Matti Antinpoika 
s. 22.11.1815 Ylikiiminki
k.

s. 22.11.1815 kast.  23.11.1815 Ylikiiminki
i. Anders Math.ae Pykönen
ä. Elsa Isaaci 
l. Mathias 


5. Pyykkönen Antti Antinpoika 
s. 21.4.1818 Ylikiiminki
k.

s. 21.4.1818 kast. 24.4.1818 Ylikiiminki
i. Anders Math.ae Pykönen 
ä. Elsa Isaaci 
l. Andreas 


6. Pyykkönen Maria Antintytär 
s. 2.12.1820 Ylikiiminki
k.

s. 2.12.1820 kast.  3.12.1820 Ylikiiminki
i. Anders Pykönen
ä. Elsa 
l. Maria 


7. Pyykkönen Anna Leena Antintytär 
s. 6.4.1823 Ylikiiminki
k.

s. 6.4.1823 kast.  7.4.1823 Ylikiiminki
i. Drg. Anders Pykönen 
ä. Elsa   35 
l. Anna Lena 


8. Pyykkönen Margaretha Antintytär 
s. 13.12.1826 Ylikiiminki
k. 28.8.1827 lapsena

s. 13.12.1826 kast. 13.12.1826 Ylikiiminki
i. lnh. Anders Pykönen 
ä. Elsa   35 
l. Margaretha 


Mahdollisesti myös seuraavat

9. Pyykkönen Agneta Antintytär 
s. 20.9.1828 Ylikiiminki
k. 

s. 20.9.1828 kast. 21.9.1828 Ylikiiminki
i. Drg. Anders Pykönen
ä. Elsa   34 
l. Agneta 


10. Pyykkönen Isaac  Antinpoika 
s. 30.9.1831 Ylikiiminki
k.

s. 30.9.1831 kast. 1.10.1831 Ylikiiminki
i. Inh. Anders Pykönen 
ä. Elsa   40 
l. Isaac


11. Pyykkönen Henrik Antinpoika
s. 5.4.1835 Ylikiiminki
k.

5.4.1835  5.4.1835 Ylikiiminki
i. Ink. Anders Pykönen 
ä. Elsa   45 
l. Henrik 


8. Jurvakainen Petrus Matinpoika 
s. 6.1.1784 Ylikiiminki
k. 7.1.1784 Ylikiiminki

s. 6.1.1784 kast. 7.1.1784 Ylikiiminki
Afl. (kuollut) Bd. Matts Henrici Jurvakainen
ä. Maria Matthia 
l. Petrus (+) (kuollut) 

Kuollut lapsena
2.p. Ylikiiminki  7.1.1794 Kääriä Henric Petrinpoika 
s. 1731
k.

vih. 7.1.1794 Ylikiiminki
Bds: Änkl. (leski) Henric Petri&p Kääriä
Bd Ä:an (leski) Maria Matthia€&t Pätsi 


Maria ja Henrik Kääriän lapset Maria ja Henrik Kääriän lastenlapset Maria ja Henrik Kääriän lastenlastenlapset

1. Kääriä Paulus Henrikinpoika 
s. 6.5.1795 Ylikiiminki
k.

s. 6.5.1795 kast. 14.5.1795 Ylikiiminki
i. Henric Petri Kääriä
ä. Maria Matthia' Pätsi 
l. Paulus. 


8. Pätsi eli Jurvanen Matti Matinpoika
Herastuomari (Härad Domaren)
s. 2.9.1753 Pudasjärvi
k. 8.1.1844 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Hetekylä Pätsi Nro 2

Henkikirja 
1774 1810 1815 1820
1825 1830 1835 1840

Matti Pätsi eli Jurvanen sai keisari Nikolai I:n ensimmäisen Suomen vierailun aikana 1830 harvinaisen mitalin.

Matti Pätsi eli Jurvanen oli Oulun läänin Talousseuran jäsen

Herastuomari Matti Matinpojan lahjakirja 22.1.1840

Herastuomari Matti Matinpojan testamentti 8.2.1841

Herastuomari Matti Matinpojan perukirja 4.7.1844

s. 2.9.1753  kast. 9.28.1753 Pudasjärvi Hetetjärvi
i. Matts Pätzi 
ä. Margetha Parckinen 
l. Matthias 

k. 8.1.1844 h. 15.3.1844 Pudasjärvi
Gamla Bonden, Härads Domaren Matts Mattss. Pätsi
Nerffeber (vakava kuumetauti esim. lavantauti ja pilkkukuume)
90 4 6
Enkl. (leski)

Ruotsi-Suomessa otettiin gregoriaaninen kalenteri virallisesti käyttöön 1.3.1753, jolloin helmikuuhun laskettiin vain 17 päivää. Siihen asti oli käytössä 1.1.46 eKr alkaen juliaaninen kalenteri. Matts Matinpoika Pätsi eli Jurvanen syntyi siis uuden luvun aikana, jota aikaa elämme vieläkin.

Matti Matinpoika Pätsi eli Jurvanen toimi kihlakunnan oikeuden lautamiehenä 86-vuotiaaksi eli vuoteen 1839 asti. Silloinkaan hän ei itse pyytänyt eroa, vaan sai eron kruunun nimismies E.F.Walleniuksen esityksestä, kuten seuraavasta käräjäpöytäkirjasta käy selville:

Pudasjärven käräjät 1839

§ 220

Kruunun nimismies E.F. Wallenius ilmoitti, että herastuomari Matts Pätsi eli Jurvanen on jo yli 86 vuotta vanha ja on nyt tullut niin voimattomaksi ja heikoksi, että hän ei pysty enää hoitamaan hänelle uskottuja lautamiehen tehtäviä ja esitti, että hänet tästä syystä vapautettaisiin niistä, mihin kihlakunnanoikeus näki hyväksi suostua, siis annettiin herastuomari Pätsille eli Jurvaselle ero mainitusta tehtävästä arvosanalla, että hän yli 40 vuoden aikana, minkä hän on ollut lautamiehenä, ei ole ainoastaan hyvin ja esimerkillisesti käyttäytynyt, vaan myös kiitettävällä harkinnalla ja uutteruudella suorittanut kaikki tehtävänsä, Mikä julistettiin.

§221

Kruunun nimismies E.F.Walleniuksen ehdotuksesta hyväksyttiin herastuomari Matts Pätsin pojanpoika varalautamies Jacob Jacobsson Pätsi eli Jurvanen lautamieheksi, oikeuttaen hänet tästä lähtien nauttimaan kaikkia tästä tehtävästä johtuvia oikeuksia ja etuja, mikä julistettiin.

(Paavo Lohvansuulta saamansa ruotsinkielisen tekstin suomentanut Jaakko Jurvansuu.)
1.p. Pudasjärvi 25.2.1776 
Säkkinen eli Pintamo Margetha Jacobintytär
s. 29.8.1756 Pudasjärvi Sotkajärvi N:o 12
k. 7.12.1795 Pudasjärvi

Margetha Jacobintytär Pintamon perukirja 2.5.1796

s. 29.8.1756 kast. 29.8.1756 Pudasjärvi Inatti 
i. Jacob Pindama 
ä. Elin Sijra 
l. Margetha

vih. 25.2.1776 Pudasjärvi Hetetjärvi 
Bs,  Bs Matth Matths Oinas 
Pig MArg. Jacsdr Säckinen 

k. 7.12.1795 h. 27.12.1795 Pudasjärvi
Bonde hustrun Margetha Pätsi
qvinnors blodgång (naisten verenvuoto)
39 6 2 1
g (naimisissa)

 


Matti ja Margareta Pätsin eli Jurvasen lapset Matti ja Margareta Pätsin eli Jurvasen lastenlapset Matti ja Margareta Pätsin eli Jurvasen lastenlastenlapset

1.Pätsi eli Jurvanen Jaakko Matinpoika
s. 31.10.1777 Pudasjärvi
k. 6.4.1851 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Hetekylä Pätsi Nro 2
p. Pudasjärvi 1.2.1799 Kipinä Vallborg Matintytär
s. 4.10.1777 Pudasjärvi
k. 20.11.1859 Pudasjärvi

s. 31.10.1777 kast.  31.10.1777 Pudasjärvi Hetetjärvi 
i. Matths Pätzi 
ä. Margeta Pindamo 
l. Jacob 

s. 4.10.1777 kast. 10.10.1777 Pudasjärvi Collaja 
i. Matths Kipinä
ä. Anna Oinanen 
l. Walborg 

vih. 1.2.1799 Pudasjärvi
Bs:s: Jacob Mattss: Pätsi 
Bd:dr: Walborg Matts Kipinä

k. 6.4.1851 h. 21.4.1851 Pudasjärvi
Bonden Jacob Mattsson Pätsi
Ålderd. (vanhuus)
73 6 3
gift (naimisissa)

k. 20.11.1859 h. 26.11.1859 Pudasjärvi
Bonde Enkan Valborg Mattsdr Jurvanen
ålderd. (vanhuus)
82 1 16
Enka (leski)

Lapset kts. Jaakko

2. Nuorempi Pätsi eli Jurvanen Matti Matinpoika 
s. 10.12.1779 Pudasjärvi Hetejärvi
k. 24.3.1855 Pudasjärvi Törrö
a. Pudasjärvi Hetekylä Pätsi Nro 2 ja Pudasjärven kylä Törrö
p. Pudasjärvi 1.2.1799 Oinas Anna Antintytär
s. 17.11.1777 Pudasjärvi Hetejärvi
k. 15.12.1851 Pudasjärvi Törrö

Henkikirja
1845

Matti Matinpoika Pätsin eli Jurvasen s. 1779 käräjäjuttu

Matti Matinpoika Pätsi nuorempi myi rakkaan vaimonsa suostumuksella kauppakirjalla 7.1.1843 osuutensa (1/6 osa) Pätsin tilasta veljelleen kirkkoväärti Antti Matinpoika Törrölle (1783-1857) itsensä ja vaimonsa syytinkiä sekä 411 hopearuplan 42 6/7 kopeekan kauppahintaa vastaan.

s. 10.12.1779 kast. 13.12.1779 Pudasjärvi Hetetjärvi
i. Matths Pätzi
ä. Margeta Pindamo 
l. Matthias

s. 17.11.1777 kast. 1.12.1777 Pudasjärvi Hetetjärvi 
i. Anders Oinanen 
ä. Anna Keränen 
l. Anna 

vih. 1.2.1799 Pudasjärvi
Matts Mattss: Pätsi 
Bd:dr: Anna And. Oinas


Matin puumerkki isänsä perukirjassa 1844

Matti ja Anna Pätsin eli Jurvasen ainoa lapsi

1. Pätsi Catharina Matintytär 
s. 8.1.1800 Pudasjärvi
k. 7.9.1811 Pudasjärvi

s. 8.1.1800 kast. 18.1.1800 Pudasjärvi
i. Matts Mattss: Pätsi 
ä. Anna   20-25 
l. Catharina 

k. 7.9.1811 h. 15.9.1811 Pudasjärvi
Bondesonen Matts Pätsis Dotter Carin
Rödf. ("mätäkuume", yleisimmin pilkkukuume)
11 8 - -

Kuollut lapsena

Ei muita lapsia

3. Pätsi eli Jurvanen eli Törrö Antti (Anders) Matinpoika
s. 13.3.1783 Pudasjärvi 
k. 18.7.1857
a. Pudasjärvi Törrö

s. 17.4.1783 kast. 22.4.1783 Pudasjärvi Hetetjärvi 
i. Matths Pätzi 
ä. Marg. Pindamo
l. Anders 


4. Pätsi eli Jurvanen Henrik Matinpoika 
s. 6.10.1784 Pudasjärvi 
k. 27.1.1785 Pudasjärvi Hetejärvi

s. 6.10.1784 kast.  8.10.1784 Pudasjärvi Hetetjärvi
i. Matts Pätzi
ä. Marg. Pindamo 
l. Henric

k. 27.1.1785 h. 6.2.1785 Pudasjärvi Hetejärvi
Henric Mattsson Pätzi
af hosta (yskä)
i kgd
- 3 2 6

Kuollut lapsena

5. Pätsi eli Jurvanen Påhl Matinpoika
s. 22.3.1786 Pudasjärvi 
k. 14.3.1833 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Hetejärvi Pätsi eli Jurvanen N:o 2
p. Pudasjärvi 14.4.1812 Siira Anna Larsintytär 
s. 5.11.1786 Pudasjärvi Sotkajärvi Siira N:o 5
k. 11.1.1834 Pudasjärvi

22.3.1786  8.4.1786 Pudasjärvi Hetetjärvi 
i. Matts Pätsi 
ä. Margeta   25-30 
l. Påhl 

s. 5.11.1786 kast. 10.11.1786  Pudasjärvi Jongu 
i. Lars Pijra 
ä. Anna   30-35 
l. Anna 

vih. 14.4.1812 Pudasjärvi
B.s. Påhl Pätsi 
Grds dr Anna Siira

k. 14.3.1833 Pudasjärvi
Nämnd. Pohl Pätsi
nerffeber (hermokuume, lavantauti)
47 1 -
g (naimisissa)

k. 11.1.1834 Pudasjärvi
Afl. (kuolleen) P. Jurvases Enka Anna
nerffeber (hermokuume, lavantauti)
48 v 1 kk 0 pv


6. Pätsi eli Jurvanen Elsa Matintytär 
s. 26.12.1787 Pudasjärvi
k. 4.8.1811 Pudasjärvi

s. 26.12.1787 kast.  20.1.1788 Pudasjärvi
i. Matts Pätzi 
ä. Margeta   30-35 
l. Elsa 

k. 4.8.1811 h. 7.8.1811 Pudasjärvi
Nämndeman Matts Pätsis dotter Elsa
rödsot (punatauti)
23 6 -
o (naimaton)

Kuollut nuorena

7. Pätsi eli Jurvanen Adam Matinpoika
s. 31.12.1790 Pudasjärvi
k. 1826
a. Pudasjärvi Hetekylä Pätsi
p. Pudasjärvi 14.4.1812 Pöyskö Maria Erikintytär 
s. 24.3.1786 Ylikiiminki
k.

s. 31.12.1790 kast. 13.1.1791 Pudasjärvi
i. Matts Pätsi 
ä. Margetha   30-35
l.  Adam 

s. 24.3.1786 kast. 26.3.1786 Ylikiiminki
i. Eric Henrici Pöyskö 
ä. Margaretha Henrici 
l. Maria 

vih. 14.4.1812 Pudasjärvi
B.s. Adam Pätsi
Grds dr. Maria Pöyskö 


8. Pätsi eli Jurvanen myöh.Ylitalo Benjamin  Matinpoika
s. 1.6.1793 Pudasjärvi
k. 1851
a.
p. Ii Karjala 20.1.1819 Ylitalo Brita Maria Andersintytär
s. 24.2.1797 Ii Karjala Ylitalo
k. 

s. 1.6.1793 kast. 1.6.1793 Pudasjärvi
i. Matts Pätsi
ä. Margetha   35-40 
l. Benjamin

s. 24.2.1797 kast. 26.2.1797 Ii Karjal.
i. And. Påhls. Ylitalo 
ä. Anna Andersdr   25. 
l. Brita Maria 

vih.  20.1.1819 Ii Karjala
bs Benjam Mattss Pätsi 
bdr Br Maria Anddr Ylitalo 


9. Pätsi eli Jurvanen Anna Kaisa Matintytär 
s. 22.12.1794 
k. ei elossa enää 7.12.1795

2.p. Pudasjärvi 7.4.1798 Siira Elsa Andersintytär
s. 7.5.1759 Pudasjärvi Sotkajärvi
k. 1833

s. 7.5.1759 kast. 12.5.1759 Pudasjärvi Sotcajärvi 
i. Anders Sotcajärvi 
ä. Helga Sijra 
l. Elsa 

vih. 7.4.1798 Pudasjärvi
Bs: Änckl: Matts Mattss: Pätsi 
Bd:dr: Elsa Anders Siira 

Matti ja Elsa Pätsin eli Jurvasen lapset Matti ja Elsa Pätsin eli Jurvasen lastenlapset Matti ja Elsa Pätsin eli Jurvasen lastenlastenlapset

1. Pätsi eli Jurvanen Margaretha Matintytär 
s. 6.4.1799 Pudasjärvi 
k. 29.12.1868 
a. Pudasjärvi Hetejärvi Pätsi ja 1822 Ii Karjalankylä Ylitalo Nro 12, isojaon jälkeen Rnro 5
p. 11.12.1822 Ylitalo Pauli (Paavo, Påhl) Antinpoika 
s. 10.9.1803 Ii Karjala
k. 29.2.1852 Ii Karjalankylä Ylitalo Nro 5

s. 6.4.1799 kast. 7.4.1799 Pudajärvi
i. Bd: Matts Pätsi 
ä. Elsa   35-40
l.  Margaretha 


2.Pätsi eli Jurvanen Maria Matintytär
s. 6.6.1801 Pudasjärvi 
k.

s. 6.6.1801 kast.  8.6.1801 Pudasjärvi
i. Matts Pätsi 
ä. Elsa   40-45 
l. Maria 


3. Pätsi eli Jurvanen Helena Matintytär
s. 7.7.1804 Pudasjärvi 
k. 11.11.1880 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi, Pudasjärven kylä Ylikerälä 7
Kerälä (Ylikerälä)
p. Pudasjärvi 25.4.1828 Ylikerälä eli Keränen Abram Erikinpoika 
s. 4.11.1804 Pudasjärvi
k. 10.1.1882 Pudasjärvi

s. 7.7.1804 kast. 14.7.1804 Pudasjärvi
i. Nämndem: Matts Pätsi 
ä. Elsa   45-50 
l. Helena 


Loppu Matti Pätsi eli Jurvanen s. 1709