Etusivulle Home Page
Herastuomari Matti Matinpoika Pätsin eli Jurvasen (1753-1844) lahjakirja 22.1.1840
Päivitetty 02.10.2013
Oulun maakunta-arkisto Kemin tuomiokunnan arkisto CIa:28 sivut 380-383
§ 152 (4.2.1840)

Talollinen Jaakko Pätsin ja hänen lastensa asiamiehenä jätti ylikonstaapeli herra Olof Wallin, tarkoituksena hakea lainhuutoa Pätsin verotilaan N:o 2 Hetetjärven kylässä, näin kuuluvan 

Lahjakirjan

Omasta tahdostani ja vapaaehtoisesti olen minä Matti Pätsi osoitetusta ahkeruudesta, työhalusta ja hyvästä kohtelusta lämpimällä kädelläni poisluovuttanut pojalleni Jaakolle ja hänen lapsilleen, pojille Antti ja Jaakko, tyttärille Anna, Elsa ja Valpuri sekä heidän pojilleen, jotka vastaisuudessa voivat syntyä, Pätsin verotalon N:o 2 Hetetjärven kylässä sekä kaiken irtaimiston.

Jäljellä olevan elinaikani ajan pidän minä isännänvallan; lähestyvässä vanhuudessani pitää minun poikani ja hänen lastensa minua kunnioituksella ja kuuliaisuudella säädyllisesti hoitaa ja huolehtia minusta sekä minun maallinen ruumiini kunniallisesti maahan saattaa.

Minun poikani Jaakon ja lastenlapsieni pitää kuolemani jälkeen pojalleni Matille ja edesmenneiden poikieni Paavon ja Aatamin perillisille, jokaiselle maksaa neljäsataa kuusikymmentäkuusi riikintalaria 32 killinkiä Ruotsin Banco rahaa ja minun tyttärilleni Gretalle ja Helenalle yhteisesti neljäsataa kuusikymmentäkuusi riikintalaria samaa rahaa - mutta minun poikani Benjami ja Antti sekä tyttäreni Maria, jotka ovat aikaisemmin saaneet osuutensa, eivät saa mitään.

Tämä olkoon minun allekirjoitusellani peruuttamattomasti noudatettavaksi vahvistettu.

Pudasjärvi 22. päivänä tammikuuta 1840
Matts Pätsi
puumerkki

Todistavat
El Fr. Planting - Olof Abramss. Parkkinen - Matts Keinänen
puumerkit

O.F.Wallin

Luetun lisäksi hakijan asiamies antoi selvitykseksi luovuttajan omistusoikeudesta kysymyksessä olevaan tilaan 
1. Kuninkaallisen Ruotsin Kamarigollegion perinnöksiostokirjan 3. päivältä heinäkuuta 1762, jonka mukaan talollinen Matti Heikinpoika Pätsi on lunastanut perintötilaksi Pätsin 1/2 manttaalin kruununtilan N:o 2 Hetetjärven kylässä.
2. Testamentin 20. päivältä tammikuuta 1785, jolla talollinen Matti Heikinpoika Pätsi on testamentannut kysymyksessä olevan kiinteistön ja kaiken siihen kuuluvan irtaimiston pojalleen, luovuttajalle Matti Pätsille. 
3. Maaliskuun 3. päivänä 1789 annetun todistuksen siitä, että luovuttaja Matti Matinpoika Pätsi on antanut veljelleen Antti Hiltuselle ja sisarelleen Maria Jurvakaiselle yllämainitun testamentin 20. päivältä tammikuuta 1785. 
4. Daniel Pietarilan 28. päivänä maaliskuuta 1789 antaman samanlaisen todistuksen siitä, että hän on saanut osan testamentista, jonka hänen edesmennyt appensa Matti Pätsi on kirjoituttanut 20. päivänä tammikuuta 1785. ja 
5. Kuitin perinnöstä 2. päivältä helmikuuta 1795, jossa luovuttajan lanko Heikki Kääriä tunnustaa, että hän tyytyy siihen vaimonsa Marian perintöön, minkä tämä on saanut vanhempiensa Matti ja Marketta Pätsin jälkeen luovuttajalta ja luopuu enemmistä perintövaatimuksista edellä mainittuun Pätsin tilaan appivanhempiensa jälkeen. 

Tähän merkitystä asiasta

Päätettiin

Kihlakunnanoikeus näkee hyväksi myöntää haetun lainhuudon, kuitenkin pitää sen hakijoiden ennen lainhuudon haun päättymistä tehdä perukirja luovuttajan edesmenneen isän Matti Heikinpoika Pätsin jälkeen, mikä julistettiin; sen lisäksi hakijoille Jaakko Pätsille ja hänen lapsilleen ilmoitettiin ensimmäinen julkinen ja moitteeton lainhuuto Pätsin 1/2 manttaalin perintötilaan N:o 2 Hetetjärven kylässä, jonka hakijat ovat tähän otetulla lahjakirjalla 22. päivältä viime tammikuuta omistukseensa saaneet heidän isältään ja isänisältään Matti Pätsiltä hänelle määrättyä syytinkiä vastaan ja maksamalla lahjakirjassa määrätyt lunastukset kanssaperillisilleen useilla ehdoilla, jotka lahjakirja sisältää - merkitty.


Suomentanut ruotsinkielestä Jaakko Jurvansuu 
Loppu