Etusivulle Home Page Tuomas (Thomas) Andersinpoika Vanhala ent. Hiltula eli Hiltunen Päivitetty 07.12.2013

Vanhala ent. Hiltula eli Hiltunen Tuomas (Thomas) Andersinpoika 
s. 15.12.1765 Pudasjärvi Hetejärvi
k. 21.5.1829 Pudasjärvi
a. Talollinen Pudasjärvi Kollaja Aittojärvi Vanhala Nro 8, talon aikaisempi nimi Hiltunen eli Hiltula Nro 8, jonne muuttanut isänsä mukana 20-vuotiaana Hetetjärven Pätsistä eli Jurvasesta.
p. Pudasjärvi 25.3.1792 Puurunen Margetha Andersintytär, talollisen tytär (kolmanneksi vanhin lapsi) Pudasjärvi Kollaja Aittojärvi Puurunen Nro 15
s. 13.3.1764 Pudasjärvi Aittojärvi
k. 6.12.1856 Pudasjärvi

Nimen muutos Hiltusesta eli Hiltulasta Vanhalaksi johtuu siitä, että on rakennettu uusi taloryhmä.

s. 15.12.1765 kast. 21.12.1765 Pudasjärvi Hetetjärvi
i. Anders Pätzi 
ä. Carin Hildunen 
l. Thomas

s. 13.3.1764 kast. 18.3.1764 Pudasjärvi Aittojärvi 
i. Anders Purunen 
ä. Marg. Ruottinen 
l. Margareta 

vih. 25.3.1792 Pudasjärvi
Bs. Thom. Ands Hildunen 
B.dr Marg Andsdr Puurunen 

k. 6.12.1856 h. 4.1.1857 Pudasjärvi
Bonde Enkan Greta Andersdr Wanhala
ålderd. (vanhuus)
92 8 23
Enkan (leski)


Tervanpolttoa ja oikeudenkäyntiä

Kemi 109  §106 aukeamat 315-318
Tavalla jonka nyt esitetyt asiakirjat osoittavat, on vääpeli ja Kruunun nimismies Henrik Norander 1804 vuoden käräjillä täällä syyttänyt talollisia Antti ja Tuomas Hiltusta Kollajan kylästä, että he vuonna 1803 hallitsemillaan tiloilla ovat valmistaneet enemmän tervaa kuin mitä asetusten mukaan olisi sallittua, josta tämä oikeus tuomiolla 26:lta helmikuuta 1804 on antanut päätöksensä: Että mitä tuli siihen valittajien tällöin tekemään väittämään lautakunnan jääviydestä, niin paitsi sitä että sellaisen väittämän olisi pitänyt tapahtua oikeudenkäynnin alussa, ja siitä syystä oli myöhästynyt, niin oli myöskin ilmoitettu että Kollajan kylän metsä ja ulkomaa jo on mitattu sekä säädetyllä rajalla muusta pitäjästä erillään ja otettu, sekä että kukaan kylämiehistä (muista kylän isännistä) ei ole nostanut mitään kannetta vastaajia kohtaan tässä jutussa; millä perusteella, ja kun niin muodoin lautakunnalla ei jutun lopputuloksesta ollut hyötyä eikä vahinkoa on kyseinen väittämä hylätty, minkä ohella juttu katsoen Kruunun syyttäjän Noranderin pyytämään lisänäyttötilaisuuteen on tullut alkaville käräjille lykätyksi, jonne kaikki saatavissa olevat todistajat tuli toimittaa, sekä vastaajien myös saapua ja olla valmiita valallisesti vahvistamaan ei ainoastaan heidän tervahaudaltaan löytyneiden tervatynnyrien lukumäärä; vaan myös missä määrin ne oli täytetty tervalla, sekä oliko valmistus tapahtunut juurikoista ja tuulenkaadoista, missä tilaisuudessa vastaajien myöskin piti olla varustettuina papintodistuksilla siitä, että heille oli tiedoitettu valan velvoituksesta ja arvosta ynnä muuta.

Tätä päätöstä vastaan ovat vastaajat saattaneet valituksen Kun.Majtin ja valtakunnan korkea-arv. Vaasan hovioikeuteen, joka 28:na tammikuuta viimekuluneena vuonna seuraavalla päätöksellä:  Että mitä valittajien Hiltusten huomautukseen siitä että Pudasjärven pitäjän lautakunta olisi jäävi tuli, niin koska kihlakunnan oikeus ei vielä silloin lopullisesti ratkaissut pääasiaa, niin sen johdosta ei korkeastimainittu Kun. hovioikeus vastoin 16 luvun 4§ oik.k.k. mainittua valitusta toistaiseksi ole voinut käsitellä eikä siitä antaa välittömästi lausuntoa. Ja koskapa KO:lla itse jutussa, kun se katsoen valittajia vastaan esitettävään tarkempaan näyttöön, oli tullut lykätyksi, ei ollut aihetta tavalla miten oli käynyt etuajassa ja kun näyttö valittajia vastaan vielä oli näkemätön, panna heille edellämainittua  valallakäyntiä;  Niin sentähden on korkeastimainittu hovioikeus oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 21§ perusteella hylännyt ja kumonnut Koikeuden valitetun päätöksen ilman estettä kihlak.oikeudelle siihen miten sen niin muodoin piti juttua syytteen pohjalta lain mukaan käsitellä.

Siitä syystä ilmoitti vääpeli ja nimismies Norander haastattaneensa näille käräjille vastaajat Antti ja Tuomas Hiltusen uudestaan ja pyysi sentähden että K.oik. tätä (asiaa) lähemmin tutkisi. Tällöin esiintuli vastaaja Antti Hiltunen, mutta Tuomas ei ollut läsnä, vaan esitti Kun.hovioikeuden auskultantti Abram Frosterus hänen kirjallisen valtuutuksensa, sekä teki muistutuksen että paitsi Noranderin tehtävä ei ollut syyttää tässä jutussa, vaan se kuului kylämiehille jos heillä siihen oli aihetta, niin uskoi hän että tuomioistuin ei ollut tilaisuudessa mihinkään lisätutkintaan, koska l:kunta oli haastattanut Noranderin ja tämä taas vastahaastattanut heidät koskien pitäjän varojen tilitystä y.m.ja olisi niin muodoin jäävi tuomarina puuttumaan tähän juttuun. Tätä vastaan Norander otaksui ei olevansa poisotettu tässä jutussa siihen sisältyvässä rikoksessa ajamaan viran puolesta kannetta, mihin katsoen ja koska juttu eri koske häntä henkilönä yksityisesti, Kruunun syyttäjä uskoi N:n ei olevan jäävin puuttumaan tähän asiaan jonka johdosta:

Päätettiin:
Sikäli kuin kyseessäoleva juttu on pantu vireille asetuksien rikkomista koskevana; niin katsoo K.k.oik. nimismies Noranderin olevan oikeutetun Kun.Majtin ja Kruunun puolesta virkansa nojalla kannetta tässä ajamaan, minkä takia ja koska juttu ei koske Noranderia yksityisesti, kihlakunnan oikeus katsoo vastaajapuolelta N:derin jääviydestä tehdyn muistutuksen ei olevan lakiin perustuvan vaan tulevat vastaajien yllämainitut muistutukset hylätyiksi, mikä julkisanottiin tiedoituksin oikeudesta tyytymättömyyden ilmoittamiseen. 
Suomentanut Paavo Lohvansuu
Pitäjänkartta


Tuomas Vanhalan vuonna 1826 rakentama aitta 17.7.2009. Takana näkyy Aittojärvi. Kuva Jaakko Jurvansuu


Lähteitä:
Sisko Pölösen os.Heilala tutkimukset
Pertti Mertalan tutkimukset
Pekka Isomursulta Oulusta saadut asiakirjat
HisKi
Sukunimien käyttö on tässä horjuvaa. Toivoisin saavani siihen vähän "opastusta".

Tuomas ja Margetha Vanhalan lapset Tuomas ja Margetha Vanhalan lastenlapset Tuomas ja Margetha Vanhalan lastenlastenlapset Tuomas ja Margetha Vanhalan lastenlasten lastenlapset

1.Hiltunen Carin Tuomaantytär 
s. 16.9.1792 Pudasjärvi
k.
a. Muuttanut 29.3.1812 Ylikiiminkiin
p. Ylikiiminki 10.4.1812 Kanniainen eli Kääriä Matti Matinpoika
s. 1785
k.

s. 16.9.1792 kast. 23.9.1792 Pudasjärvi
i. Thom. Hildunen 
ä. Margetha   25-30 
l. Carin 

s. 21.2.1785 kast. 23.2.1785 Ylikiiminki
i. Henric (?) Henrici Kanniainen 
ä. Margetha Matthia' 
l. Matthias 

vih. 10.4.1812 Ylikiiminki
B.s. Matts Math:ae&p Kan:iainen 
B.dr. Carin Thom.dr. Hildula  Pudasj. 

Carin ja Matti Kanniaisen eli Kääriän lapsia

1. Kanniainen Mathias Matinpoika 
s. 24.1.1813 Ylikiiminki
k.

s. 24.1.1813 kast. 25.1.1813 Ylikiiminki
i. Matts Math.ae Kaniainen 
ä. Carin Thomae 
l. Mathias (n.d. conf 31.1) 


2. Kanniainen Margaretha Matintytär 
s. 21.12.1815 Ylikiiminki
k. 

s. 21.12.1815 kast. 24.12.1815 Ylikiiminki
i. Matts Mathiae Kaniainen 
ä. Carin Thomae 
l. Margaretha 


3. Kanniainen Thomas Matinpoika 
s. 26.3.1818 Ylikiiminki
k.

s. 26.3.1818 kast. 27.3.1818 Ylikiiminki
i. Matts Math.ae Kaniainen 
ä. Caisa Thomae 
l. Thomas 


4. Kanniainen Erik Matinpoika 
s. 5.12.1820 Ylikiiminki
k.

s. 5.12.1820 kast. 10.12.1820 Ylikiiminki
i. Matts Kanniainen 
ä. Carin 
l. Erik 


5. Kanniainen Carin Matintytär 
s. 29.3.1823 Ylikiiminki
k. 

s. 29.3.1823 kast. 30.3.1823 Ylikiiminki
i. B.s. Matts Math.ae Käriä 
ä. Carin   29 
l. Carin 

Sukunimi tässä Kääriä. Muuten sopii.

2. Hiltunen Anders Tuomaanpoika 
s. 16.1.1795 Pudasjärvi
k. 2.2.1795  Pudasjärvi

s. 16.1.1795 kast. 16.1.1795 Pudasjärvi
i. Thom. Hildunen 
ä. Margetha   30-35 
l. Anders
tv. (kaksonen) Anders n.d.conf 18/1+ (kuollut) o. Benjamin n.d.conf 18/1

k. 2.2.1795 h. 8.2.1795 Pudasjärvi
Barnet Anders Hildunen
oang. sjuka (ilmoittamaton sairaus)
- - 2 3

Kuollut lapsena

3. Hiltunen Benjamin Tuomaanpoika 
s. 16.1.1795 Pudasjärvi
k. 29.1.1795 Pudasjärvi

s. 16.1.1795 kast. 16.1.1795 Pudasjärvi
i. Thom. Hildunen 
ä. Margetha   30-35
l. Benjamin
tv. (kaksonen) Anders n.d.conf 18/1+ o. Benjamin n.d.conf 18/1 

k. 29.1.1795 h. 8.2.1795 Pudasjärvi
Barnet Benjamin Hildunen
oang. sjuka (ilmoittamaton sairaus)
- - 1 6

Kuollut lapsena

4. Hiltula Margaretha Tuomaantytär 
s. 26.12.1795 Pudasjärvi
k. 27.4.1866
a. Pudasjärvi Mursun talo

s. 26.12.1795 kast. 1.1.1796 Pudasjärvi
i. Thom. Hildula 
ä. Margetha   30-35 
l. Margetha 

 
1.p. Pudasjärvi 17.4.1818 Repola Olof Johaninpoika 
s. 31.3.1795 Pudasjärvi
k. 12.7.1818 Pudasjärvi

s. 31.3.1795 kast.  5.4.1795 Pudasjärvi
i. Joh. Repo 
ä. Valborg   25-30 
l. Olof 

vih. 17.4.1818 Pudasjärvi
B.s. Olof Joh.s. Repola 
B.dr. Margeta Thom.s. Vanhatalo 

k. 12.7.1818 h. 19.7.1818 Pudasjärvi
Gårdssonen Olof Johansson Repola
oangif. (ilmoittamaton sairaus)
23 3 1 5
G (naimisissa)


Margarethan ja Olofin  avioliitto oli lapseton
2.p. Pudasjärvi 10.5.1821 Kerälä myöh. Mursu ja Isomursu Anders Stephanuksenpoika
s. 28.8.1787 Pudasjärvi
k. 12.4.1851 Pudasjärvi

s. 28.8.1787 kast. 2.9.1787 Pudasjärvi
i. Steph. Kerälä 
ä. Margetha   30-35 
l. Anders 

vih. 10.5.1821 Pudasjärvi
Sågk. (sahatyömies) Anders Staff.s. Kerälä
E:an (leski) Margar. Repola 

k. 12.4.1851 h. 24.4.1851 Pudasjärvi
Bonden Anders Staffansson Mursu
Ålderd. (vanhuus)
63 7 14
gift (naimisissa)

Isomursu-suku alkaa
Margaretha ja Anders Kerälä ryhtyivät käyttämään asuinpaikan mukaan Mursu nimeä, joka on muuttunut Isomursuksi

 Pudasjärvi Mursunsaari. Taustalla Iijoen silta Oulu-Kuusamo maantiellä. Tämä silta rakennettiin saksalaisten Lapin sodassa räjäyttämän sillan tilalle. Terässilta on nyt jo korvattu betonisillalla. Saaren keskellä päittäin tiehen oleva rakennus toimi lukuvuonna 1951-52 Pudasjärven kunnallisen kokeilukeskikoulun poikien asuntolana. Olen asunut siinä. Talon omisti Samuli Koivu, joka oli ostanut sen Nynäsin Kallelta. Joen takana sillan korvassa on Poropudas ja vasemmalla "Nyystäkin" talo.  Kuva on Pudasjärven kaupungin nettisivustolta kohdasta vanhoja kuvia. Teksti Jaakko Jurvansuu.
Margaretha ja Anders Kerälän eli Mursun eli Isomursun lapset Margaretha ja Anders Kerälän eli Mursun eli Isomursun lastenlapset Margaretha ja Anders Kerälän eli Mursun eli Isomursun lastenlastenlapset

1.Isomursu Anders Abraham Andersinpoika 
s. 11.8.1821 Pudasjärvi
k. 26.11.1870 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Pudasjärven kylä Nro 1
p. Pudasjärvi 13.12.1845 Siira eli Liikanen Sophia Larsintytär
s. 10.6.1821 Pudasjärvi
k. 4.1.1900

s. 11.8.1821 kast. 12.8.1821 Pudasjärvi
i. Sågk. Anders Staff.s. Kerälä 
ä. Greta 
l. Anders Abrah. 

s. 10.6.1821 kast. 16.6.1821 Pudasjärvi
i. Bd. Lars Mattss. Siira el. Liikanen 
ä. Helena 
l. Sophia 

vih. 13.12.1845  Pudasjärvi
B.s. And. Abr.s. Mursu 
P. Sofia Larsd. Liikanen 

k. 26.11.1870 h. 11.12.1870 Pudasjärvi
Bond. Anders Abram Andss. Isomursu
magen ?
49 3 15
Gift (naimisissa)

august_isomursu_1846_velj_300.jpg (31565 tavu(a))
Anders Abram Andersinpoika Isomursun s.1821 ja Sofia Laurintytär Liikasen s.1821 lapset: Seisomassa vas. Isak Aleksander Isomursu s.1854, oik. Matti Isomursu s.1864, istumassa vas. Anders Abram Isomursu s.1847, kesk. Kalle Isomursu s.1851 ja oik. August Isomursu s.1846. Kuva on otettu Pudasjärvellä Mursunsaarella Iikkalan peräkamarissa. Kuvan takana teksti "Kertulle isältä 1925". Kuvan omistaa Pekka Isomursu, Oulu.
Anders ja Sofia Isomursun lapset Anders ja Sofia Isomursun lastenlapset

1. Isomursu August Andersinpoika 
s. 29.3.1846 Pudasjärvi
k. 23.12.1927 Pudasjärvi
a. Mennyt Amerikkaan 1880 Pudasjärvi Kollaja Kipinä Rnro 29

s. 29.3.1846 kast. 30.3.1846 Pudasjärvi
i. B.S. Anders Abr. Andss. Mursu
ä. Sofia Larsdr
l. August

1.p. Pudasjärvi 25.8.1878 Ervasti Greta Sofia Matintytär 
s. 22.1.1845 Pudasjärvi
k. 6.4.1897 Pudasjärvi

Kipinän Mursun isäntä Aukusti Isomursu (1884-1966) kertoi aina, että hän on Ervastin Reetan poika. Äitipuoltaan hän nimitti Pää-Anniksi.

s. 22.1.1845 kast. 24.1.1845 Pudasjärvi
i. B.S. Matts Larsson Liikanen å Piri
ä. Anna 
l. Greta Sofia

vih. 25.8.1878 Pudasjärvi
Talonpoika, nuorimies August Antinpoika Isomursu Pudasjärveltä ja
talontytär Kreeta Sofia Matintytär Ervasti Sotkajärveltä

k. 6.4.1897 h. 11.4.1897 Pudasjärvi
Tal. Aukusti Kipinän vaimo Kreeta Sofia Kollajalta N:o 29
Kuume
52 2 14
Nainut
s. 1845

 


Aukusti ja Kreeta Isomursun lapset
1. Isomursu Antti Aukustinpoika 
s. 1.2.1879
k. 19.2.1913 Amerikassa
a. Amerikkaan 1900
Antti oli perheetön.
2. Isomursu Aukusti Aukustinpoika 
s. 30.10.1880
k. 9.5.1882 lapsena
3. Isomursu Aukusti Aukustinpoika 
s. 4.8.1884
k. 4.4.1966 klo 9.00
a. Pudasjärvi Kipinä Mursu
p. 13.1.1913
Jurvansuu Aino Erika Jaakontytär
s. 8.7.1893
k. 4.11.1954
4. Isomursu Matti Aukustinpoika 
s. 18.4.1886
k. 29.9.1965
a. Pudasjärvi Kipinä Kankaan talo
p. 22.4.1934 Eskola Jenny Margareta 
s. 22.8.1886
k. 29.10.1951
Avioliitto lapseton. Jenni oli osuuskaupan hoitajana Kipinässä. Olivat kauan kihloissa.
2.p. 5.12.1897 Alatalo Anna Brita Danielintytär
s. 20.6.1860 Pudasjärvi
k. 13.5.1919 Pudasjärvi

s. 20.6.1860 kast. 21.6.1860 Pudasjärvi
i. Bondes. Daniel Alatalo
ä. Brita
l. Anna Brita


Ei lapsia Annan kanssa

2. Isomursu Anders Abram Andersinpoika 
s. 16.12.1847 Pudasjärvi 
k. 15.3.1926
a. Mennyt Amerikaan 1880, tullut takaisin 1885, mennyt jälleen 1886
p. Pudasjärvi 9.5.1880 Kallioisenaho Vappu Antintytär 
s. 7.12.1860 Pudasjärvi
k. 1.5.1910

s. 16.12.1847 kast. 18.12.1847 Pudasjärvi
i. Bondes. Anders Abraham Mursu
ä. Sophia Larsdr
l. Anders Abram

s. 7.12.1860 kast. 9.12.1860 Pudasjärvi
i. Anders Jacobsson Kallioisenaho
ä. Elsa
l. Walborg

vih. 9.5.1880 Pudasjärvi
Talonpoika Antti Abram Antinpoika Isomursu ja
talontytär Wappu Antintytär Kallioisenaho

Kaiku 17.8.1878 Oulu:
Jos jollakin olisi laillista syytä allekirjoittaneitten mainetta ja naimavapautta vastaan, niin ilmoittakoon siitä ennen yön ja vuoden kuluttua siitä päivästä, kuin tämä kolmannen kerran on julistettu Kaiku sanomissa, kirkkoherran virastolle Pudasjärvellä.

Abram Sotka
Löysämies Pjärven Sotkajärven kylästä

And. Apr. Isomursu
Talon poika Pudasjärveltä

Anders ja Vappu Isomursun lapset
1. Isomursu Jenny Sofia 
s. 28.3.1884 Amerika
k. 
a. Muutti Pudasjärveltä Kuusamoon 19.3.1904
p. 27.3.1903 Koutaniemi Kalle 
s. 10.4.1876
k. 20.11.1957

Heillä 8 lasta (Väinö Antti, Aune Maria, Aarne Oskari, Eino Arvid, Helli Sofia, Anna Valpuri, Veikko Olavi ja Sylvi Matilda)


2. Isomursu Kaarlo Villiam 
s. 17.5.1885 Amerikka
k. 11.7.1934
a. Mennyt Amerikaan 8.10.1905, tullut takaisin, Pudasjärvi Pintamo (?)
p. Pudasjärvi 8.10.1905 Isomursu ent. Tolkkinen Hilda Paavontytär 
s. 5.8.1883 Pudasjärvi
k. 31.5.1958 Pudasjärvi
Heillä 12 lasta
3. Isomursu Antti Hjalmar 
s. 24.10.1889 Pudasjärvi
k. 15.4.1892 Pudasjärvi
Kuollut lapsena
4. Isomursu Matti Ilmari 
s. 23.7.1893 Pudasjärvi
k. 9.6.1915 Pudasjärvi naimatonna
5. Isomursu Rauha Ellen 
s. 30.11.1902 Pudasjärvi
k. 21.7.1916 Pudasjärvi
Kuollut nuorena

3. Isomursu Carl Andersinpoika 
s. 22.9.1851 Pudasjärvi 
k. 15.7.1930
a.

s. 22.9.1851 kast. 23.9.1851 Pudasjärvi
i. Bondesonen Anders Andersson Mursu
ä. Sofia Larsdr
l. Carl

Ei naimisissa

4. Isomursu Isaak Aleksander Andersinpoika 
s. 18.9.1854 Pudasjärvi 
k. 30.6.1927
a.
p. Pudasjärvi 16.7.1882 Ervasti Loviisa Matintytär 
s. 19.8.1859 Pudasjärvi
k. 30.12.1943

s. 18.9.1854 kast. 20.9.1854 Pudasjärvi
i. Bondesonen Anders Andersson Mursu
ä. Sofia Lars dr
l. Isaak Alexander

s. 19.8.1859 kast. 20.8.1859 Pudasjärvi
i. Bden Matts Larss. Timonen el. Ervasti
l. Lovisa

vih. 16.7.1882 Pudasjärvi
Talonpoika Isak Aleksander Isomursu ja
Talontytär Lovisa Matint. Ervasti

Isak ja Loviisa Isomursun lapset
1. Isomursu Maria 
s. 19.9.1883
k.
a.
p. 19.4.1914 Haanela Juho Fredrik
s. 9.10.1883
k. 21.8.1928
Heillä 3 lasta
2. Isomursu Anna 
s. 15.11.1885
k. 18.3.1959
a.
Opettaja mm. Pudasjärven Siuruan koululla
Hänellä ottotytär Hanna myöh. Suorsa
3. Isomursu Kalle 
s. 13.8.1887
k. 5.10.1962
a.
p. 9.9.1916 Määttä Hilma Kustaava Juusontytär 
s. 7.4.1887 Muhos
Heillä 5 lasta
4. Isomursu Margareeta 
s. 16.8.1889
k.
a.
p. 15.1.1916 Parviainen Tuomas Aleksanteri Roopertinpoika 
s. 20.?.1885
k. 13.12.1916
Heillä 4 lasta
5. Isomursu Ada 
s. 23.7.1892
k. 3.1.1897 lapsena
6. Isomursu Hilda 
s. 9.7.1894
k.
a. Muutti 29.11.1926 Kiiminkiin
p. 9.10.1926 Eskola Kalle Juho  Kiimingistä
7. Isomursu Matti 
s. 24.4.1896
k. 21.9.1946 naimatonna
8. Isomursu Antti 
s. 14.6.1898
k.
a.
p. 4.11.1928 Laatikainen Hilda Sofia Jaakontytär 
s. 5.10.1907
Heillä 1 ottotytär
9. Isomursu Aukusti 
s. 6.7.1900
k.
a. Muutti Kajaaniin 10.4.1931
1.p. 1930 Timonen Aino Maria 
s.
Heillä 2 lasta
2.p. 
s.
3.p. Sirviö Saimi 
s.

5. Isomursu Matti Andersinpoika 
s. 23.5.1864 Pudasjärvi 
k. 9.5.1926
a. Muutti Jyväskylään 27.5.1885, sitten Kempele ja Sotkamo, takaisin Pudasjärvelle 25.7.1894
p. 26.12.1889 Nynäs Maria Loviisa Wilhelmintytär
s. 30.1.1866 Pudasjärvi
k. 25.1.1955

s. 23.5.1864 kast. 25.5.1864 Pudasjärvi
i. Bonden Anders Andersson Mursu
ä. Sofia Larsdotter
l. Matts

s. 30.1.1866 kast. 3.3.1866 Pudasjärvi
i. Wilhelm Danielsson Nynäs
ä. Brita Andersdotter
l. Maria Lovisa

Matti ja Maria Isomursun lapset
1. Isomursu Arvo Ilmari 
s. 2.10.1890 Kempele
k. 27.10.1963
a. Pudasjärvi
p. 24.6.1929 Tolkkinen Anna Beata Ollintytär
s. 11.3.1893
k.
Heillä 4 lasta
2. Isomursu Veli Aarne 
s. 10.6.1892 Sotkamo
k. 30.11.1949
a. Oulu
p. 24.8.1930 Karinkanta Eeva Esteri Katariina Matintytär 
s. 26.4.1899 Oulujoki
k.
Heillä 3 lasta
3. Isomursu Rauha Marja 
s. 3.7.1894 Sotkamo
k. 5.3.1939 Vammala
a.
p. Vammala 1925 Koskinen Sakari 
s. 7.11.1894 Kyröskoski
k.
Heillä 4 lasta
4. Isomursu Elli Inkeri 
s. 8.8.1897 Pudasjärvi
a.
5. Isomursu Sylvi Sofia 
s. 27.5.1900 Pudasjärvi
a.
6. Isomursu Ahti Antero 
s. 27.11.1903 Pudasjärvi
k. 28.5.1910 Pudasjärvi lapsena
7. Isomursu Kerttu Marjatta 
s. 9.6.1906 Pudasjärvi
a.
p. Oulu 1938 Rahkamaa Tauno Heikki 
s. Pudasjärvi

2. Isomursu Staphan Andersinpoika
s. 29.8.1825 Pudasjärvi
k.

s. 29.8.1825 kast. 31.8.1825 Pudasjärvi
i. And. Staph.s. Mursu 
ä. Gretha   31 
l. Staphan 

 

3. Isomursu Johan Fredrik Andersinpoika 
s. 5.1.1828 Pudasjärvi
k. 21.1.1899 Pudasjärvi
a.

s. 5.1.1828 kast. 7.1.1828 Pudasjärvi
i. Anders Mursu Keränen 
ä. Gretha 
l. Johan Fredrik 

1.p. Pudasjärvi 2.6.1850 Kipinä Margareta Johanna Staphanintytär
kast. 16.11.1828 Pudasjärvi
k. 5.7.1850 Pudasjärvi

kast. 16.11.1828 Pudasjärvi
i. Staffan Kipinä 
ä. Caisa 
l. Marg-:a Johanna

vih. 2.6.1850 Pudasjärvi
B.s. Johan Fredr. And.s. Mursu 
Bckst.d. Gr. Johanna Stef.d. Kipinä

k. 5.7.1850 h. 14.7.1850 Pudasjärvi
B:des Johan Fredr. Andss. hustru frän Mursu Greta Stefansdr
lunggsot (keuhkotauti)
21 7 19
gift (naimisissa)


2.p. Pudasjärvi 9.5.1852 Bäck Charlotta Danielintytär
s. 18.2.1830 Pudasjärvi
k. 4.11.1911 Pudasjärvi

s. 5.1.1828 kast. 7.1.1828 Pudasjärvi
i. Anders Mursu Keränen 
ä. Gretha 
l. Johan Fredrik 

s. 18.2.1830 kast. 21.2.1830 Pudasjärvi
i. Dan. Bäck 
ä. A. Ch. Planting 
l. Charlotta 

vih. 9.5.1852 Pudasjärvi
Bondes. Enkl. Johan Fredrik Andersson Mursu och
Bondedotter Charlotta Danielsdotter Parckila

 

Juho ja Lotta Isomursun lapset Juho ja Lotta Isomursun lastenlapset

1. Isomursu Greta Lovisa Johanintytär 
s. 19.4.1853 Pudasjärvi
k. 14.5.1924 Pudasjärvi
a.
p. Pudasjärvi 18.9.1881 Haanela Pekka Pauli
s.
k.

Pekka Haanela oli poliisi. On olemassa valokuva Greta Lovisasta ja Pekasta. 

s. 19.4.1853 kast. 21.4.1853 Pudasjärvi
i. Bdes Joh. Fred. Anderss. Mursu
ä. Charlotta Danielsdr Bäck
l. Greta Lovisa

Kreeta ja Pekka Haanelan lapset
1. Haanela Juho Fredrik 
s. 9.10.1883
k. 21.8.1928
a.
p. 19.4.1914 Isomursu Maria
s. 19.9.1883
k.
Heillä 3 lasta
2. Haanela Signe 
s. 
a.
p. Haarainniemi Hannu 
s.
3. Haanela Hanna 
s.
k.
a.
Ei naimisissa
4. Haanela Aukusti 
s.
k.
a.
Ei naimisissa
5. Haanela Jalmari 
s.
k. 1946 Amerikassa
a.
p. Ollut Amerikassa naimisissa
6. Haanela Ottu
s.
k. 1.5.1927
a.
p. Hilda
s.
k. hukkunut
7. Haanela Saima 
s. 
a.
p. Kilpamäki Heikki 
s.
8. Haanela Heikki 
s. 
a.
p. Komulainen Lyyli 
s.

2. Isomursu Charlotta Josefina Fredrikintytär 
s. 27.4.1869 Pudasjärvi rippikirjan mukaan
k.
a.

4. Isomursu Thomas Andersinpoika 
s. 7.9.1831 Pudasjärvi
k. 1912
a.
p. Pudasjärvi 3.2.1857 Halonen eli Siuruainen Maria Olofintytär
s. 20.10.1829 Pudasjärvi
k.

s. 7.9.1831 kast. 11.10.1831 Pudasjärvi
i. Anders Mursu (Keränen) 
ä. Gretha 
l. Thomas

s. 20.10.1829 kast. 16.11.1829 Pudasjärvi
i. Drg. Ol. Halonen 
ä. Elsa 
l. Maria 

vih. 3.2.1857 Pudasjärvi
Bondesonen Ungk. Thomas Anderss. Mursu
Maria Olsdr Siuruainen

Maria Siuruaisen avioton lapsi. Myöhemmin rippikirjassa sanotaan Tuomaanpojaksi. Siksi sukunimi Isomursu.

1. Isomursu Carl August Marianpoika
s. 10.10.1855 Pudasjärvi
k.
a. Mennyt Amerikaan 1880. Tullut takaisin 1884. 
p. Amerika 22.10.1882 Loukusa  Carin Henrikintytär
s. 10.12.1854 Pudasjärvi
k.

Vihkinyt avioliittoon Amerikassa 22.10.1882 A.E. Backman, pastori

s. 10.10.1855 kast. 14.10.1855 Pudasjärvi
ä. Dejan Maria Olsdr Siuruainen
l. Carl Augus
oäkta (avioton)

s. 10.12.1854 kast. 10.12.1854 Pudasjärvi
i. Bondes. Henrik Johansson Loukusa
ä. Brita Påhlsdotter
l. Carin


5. Isomursu Carl Andersinpoika 
s. 11.2.1835 Pudasjärvi
k. 1882

s. 11.2.1835 kast. 14.2.1835 Pudasjärvi
i. Anders Staph.s. Mursu 
ä. Gretha
l. Carl 

Naimaton

6. Isomursu Isaac Andersinpoika 
s. 6.3.1839 Pudasjärvi
k. 29.3.1882 Pudasjärvi
a.
p. Ruottinen Carin Johanintytär
s. 2.2.1837 Pudasjärvi
k.

s. 6.3.1839 kast. 11.3.1839 Pudasjärvi
i. Bonde och Sexm. Anders Stephansson Mursu
ä. Greta Thoma dr
l. Isaac

s. 2.2.1837 kast. 15.2.1837 Pudasjärvi
i. Johan Ruottinen 
ä. Anna 
l. Carin 

k. 29.3.1882 h. 9.4.1882 Pudasjärvi
Torppari Isak Isomursu Pudasjärveltä
Keuhkotauti
43 - 3
Nainut
s. 1839

Isaak ja Carin Isomursun lapsi

1. Isomursu Gustaf Fredrik Isaakinpoika
s. 12.4.1861 Pudasjärvi
k.

s. 12.4.1861 kast. 14.4.1861 Pudasjärvi
i, Bondesonen Isaak Andersson Mursu
ä. Caisa
l. Gustaf Fredrik


5. Hiltunen Maria Tuomaantytär 
s. 5.2.1799 Pudasjärvi
k. 3.11.1855 Pudasjärvi
a.

s. 5.2.1799 kast. 7.2.1799 Pudasjärvi
i. Thomas Andss: Hildunen 
ä. Margetha   30-35 
l. Maria 

k. 3.11.1855 h. 27.11.1855 Pudasjärvi
Bondehustrun Maria Thomasdr Hildula
Nerffeber (vakava kuumetauti)
56 8 22
gift (naimisissa)

1.p. Pudasjärvi 30.3.1822 Kerälä Zachris (Sakari) Matinpoika
s. 8.11.1802 Pudasjärvi
k. 20.10.1828 Pudasjärvi n.26-vuotiaana

s. 8.11.1802 kast. 14.11.1802 Pudasjärvi
i. Matts Kerälä
ä. Carin   35-- 
l. Zacharias 

vih. 30.3.1822 Pudasjärvi
B.s. Zachris Mattss. Kerälä 
B.dr. Maria Thom.d. Hildula 

k. 20.10.1828 h. 29.11.1828 Pudasjärvi
Bden Zachr. Keränen
drunknad (hukkunut)
26 1 - -
G (naimisissa)
 
 
 

 


Pudasjärven rippikirjassa 1846-1853 on Kerälä N:o 5 talon sivulla seuraavanlainen merkintä:
Talollinen Sakari Keränen hukkui 20.10.1828. Leski Maria Keränen vihittiin renki  ja nuorimies Antti Veteläisen kanssa 26.2.1830. Samana vuonna Anttia sakotettiin ensikertaisesta paloviinan vähittäiskaupasta. Toisen kerran syytettynä Vaasan hovioikeudessa 1832, mutta tavattoman epäselvää tekstiä. Syytettynä paloviinan myynnistä? 1833. Vapautettu, kun vannoi yksinään Värjemåls edin (puhdistusvalan).
Maria ja Sakari Kerälän lapset Maria ja Sakari Kerälän lastenlapset Maria ja Sakari Kerälän lastenlastenlapset

1. Kerälä Abraham Sakarinpoika 
s. 29.4.1823 Pudasjärvi
k. 6.5.1858 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Pudasjärvenkylä Kerälä Nro 5
p. Pudasjärvi 27.4.1842 Vuorma Maria Tuomaantytär
s. 29.3.1824 Pudasjärvi
k. 9.2.1867 Pudasjärvi

Abraham Keräsen perunkirjoitus 8.10.1858

Maria Vuorman perunkirjoitus 18.3.1867 Perukirjassa lapset August, Anders Abram, Kaarle ja Maria

s. 29.4.1823 kast. 30.4.1823 Pudasjärvi
i. Bd. Zackris Mattss. Kerälä
ä. Maria
l. Abraham 

s. 29.3.1824 kast. 1.4.1824 Pudasjärvi
i. Bd. Thomas Wuorma 
ä. Maria 
l. Maria 

vih. 27.4.1843  Pudasjärvi
B.s. Abram Zachr.s. Kerälä 
B.d. Maria Thom.d. Wuorma 

k. 6.5.1858 h. 27.6.1858 Pudasjärvi
Bonden Abram Zachrisson Keränen
nerff. (vakava kuumetauti)
35 - 7
gift (naimisissa)

k. 9.2.1867 kast. 27.2.1867 Pudasjärvi
Bondeh:n Maria Thomasdr Kerälä
Nerffeb. (vakava kuumetauti/
42 10 10
 
 

 

Abraham ja Maria Kerälän lapset Abraham ja Maria Kerälän lastenlapset

1. Kerälä August Abrahaminpoika 
s. 15.2.1845 Pudasjärvi 
k. 13.5.1917 Ylikiiminki Joloskylä Manninen Rnro 2 (Mannila)
a. Pudasjärvi, muuttanut vaimonsa kanssa 1886 Ylikiimingin Joloskylän Mannilaan (Manninen Rnro 2)
p. Pudasjärvi 25.4.1867 Timonen Leskelä Maria Johanintytär
s. 24.5.1850 Pudasjärvi
k. 16.3.1935 Ylikiiminki Joloskylä Mannila

Aukustin ja Marian aikana Mannilan talo toimi Oulu-Kuusamo tien varrella majatalona, josta sai yösijan ja ruokaa sekä hevoskyydin Kuusamoon päin Ritolan majataloon tai Oulun suuntaan Ukkolaan tai Ylikiiminkiin Marttilaan. August Keränen oli Mannilassa isäntänä vv. 1886-1917. 

Mannilan talossa toimi vuodesta 1903 Joloskylän postipysäkki ja postiasema vuoteen 1959. 

(Lähde: Mauno Puurusen kansio, tutkijan nimi ei ole tiedossani, mahdolliseti Maire Eronen)

Henkikirja
1870
1875

s. 15.2.1845 kast. 16.2.1845 Pudasjärvi
i. Abram Zachriss. Kerälä
ä. Maria Tho:s dotter 
l. August

s. 24.5.1850 kast. 2.6.1850 Pudasjärvi
i. B:des. Johan Johss. Timonen Leskelä
ä. Beatha Zachrisdr
l. Maria

vih. 25.4.1867 Pudasjärvi
Bonden Ungk. August Abrahamss. Kerälä och
Bde dr Maria Johandr Timonen

Lapset kts. Maria

2. Kerälä Zachris Abrahaminpoika 
s. 3.1.1847 Pudasjärvi
k.

s. 3.1.1847 kast. 3.1.1847 Pudasjärvi
i. Bonden Abraham Zachriss. Hildula
ä. Maria
l. Zachris


3. Kerälä Thomas Adolf Abrahaminpoika
s. 22.9.1849 Pudasjärvi
k.

s. 22.9.1849 kast. 28.9.1849 Pudasjärvi
i. Bonden Abraham Zachrisson Hilldula
ä. Maria Thomas dr
l. Thomas Adolph


4. Kerälä Andreas Abraham Abrahaminpoika 
s. 4.3.1852 Pudasjärvi
k.

s. 4.3.1852 kast. 7.3.1852 Pudasjärvi
i. B:den Abraham Zachrisson Hildula
ä. Maria Thomas dr
l. Andreas Abraham


5. Kerälä Maria Karoliina Abrahamintytär 
s. 18.2.1854 Pudasjärvi
k. 15.2.1941 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Kollaja Kantola Nro 31
p. Pudasjärvi 19.6.1874 Kantola Anders Aaponpoika
s. 26.2.1851 Pudasjärvi
k. 31.10.1929 Pudasjärvi

s. 18.2.1854 kast. 19.2.1854 Pudasjärvi
i. Bden Abraham Zachriss. Hildula
ä. Maria Thomasdr
l. Maria Karolina

s. 26.2.1851 kast. 11.3.1851 Pudasjärvi
i. Bonden Abraham Anderss. Piira
ä. Greta Henricsdottr 
l. Anders

vih. 19.6.1874 Pudasjärvi
Bondesonen, ungkarlen Anders Abramsson Kantola från Kollaja och
bondedottren Maria Karolina Abramsdotter Keränen från Pudasjärvi
vihitty Kantolassa


6. Kerälä Carl Abrahaminpoika 
s. 22.1.1856 Pudasjärvi
k.

s. 22.1.1856 kast. 27.1.1856 Pudasjärvi
i. Bonden Abram Zachriss. Keränen eller Hiltula
ä. Maria
l. Carl


7. Kerälä Iisakki Abraminpoika 
s. 26.5.1858 Pudasjärvi
k. 7.5.1860 Pudasjärvi

Perunkirjoitus 19.1.1861

s. 26.5.1858 kast. 30.5.1858 Pudasjärvi
i. Bonden Abram Keränen
ä. Maria
l. Isaak

k. 7.5.1860 h. 13.5.1860 Pudasjärvi
afl. (kuolleen) B:de Abram Keräses b. Isaak
Risen (riisitauti)
1 11 11

Kuollut lapsena

2. Kerälä Carin Sakarintytär 
s. 5.5.1826 Pudasjärvi
k.
a. Revonlahti Lahenperä eli Tervo Nro 9
p. Pudasjärvi 30.3.1847 Hiltula Johan Abram Samuelinpoika
s. 2.2.1826 Pudasjärvi
k.

s. 5.5.1826 kast. 7.5.1826 Pudasjärvi
i. Z. Keränen 
ä. Maria 
l. Carin 

s. 2.2.1826 kast. 5.2.1826 Pudasjärvi
i. Samuel Hildula 
ä. Beatha 
l. Johan Abram 

vih. 30.3.1847 Pudasjärvi
B.s. Joh. Abrah. Sim.s. Hildula 
B.d. Carin Zachr. d. Keränen 

Carin ja Johan Hiltulan eli Tervon eli Vilmusen eli Vilmulan lapsia

1. Tervo Maria Johanintytär
s. 20.6.1851 Revonlahti
k.

s. 20.6.1851 kast. 24.6.1851 Revonlahti
i. Bd.s. Johan Abram Tervo 
ä. Caisa   25 
l. Maria


2. Vilmula Johan Abraminpoika
s. 21.2.1854 Revonlahti
k. 7.10.1854 Revonlahti

s. 21.2.1854 kast. 5.3.1854 Revonlahti
i. Bd. Abram Wilmula 
ä. Caisa   24 
l. Johan

k. 7.10.1854 Revonlahti
b. Johan 
koppor (isorokko)
   7     16
omainen: Bd. J. A. Willmunen 

Kuollut lapsena

3. Vilmula Abram Abraminpoika
s. 20.8.1856 Revonlahti
k.

s. 20.8.1856 kast. 24.8.1856 Revonlahti
i. Bd. Abram Wilmula 
ä. Lisa 
l. Abram


4. Tervo Zachris August Johaninpoika
s. 29.1.1859 Revonlahti
k.

s. 29.1.1859 jast. 3.2.1859 Revonlahti  P.26 
i. Bd. Joh Abram Willmunen 
ä. Kaisa   32 
l. Zachris August


5. Vilmunen Thomas Alexander Johaninpoika
s. 21.12.1860 Revonlahti
k.

s. 21.12.1860 kast. 26.12.1860 Revonlahti P.26. 
i. Bd. Johan Abram Samuelss. Willmunen 
ä. Kaisa Zachariae dr   30-35 
l. Thomas Alexander


3. Kerälä Zacharias Sakarinpoika 
s. 1.12.1828 Pudasjärvi
k.

s. 1.12.1828 kast. 2.12.1828 Pudasjärvi
i. Zach. Keränen 
ä. Maria 
l. Zacharias 

2.p. Pudasjärvi 26.2.1830 Veteläinen Anders Michelinpoika
s. 12.6.1800 Pudasjärvi
k. 6.4.1859 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Pudasjärvenkylä Kerälä Nro 5

s. 12.6.1800 kast. 14.6.1800 Pudasjärvi
i. Michel Weteläinen el: Järwenpää
ä.  Brita   25-30 
l. Anders

vih. 26.2.1830 Pudasjärvi
Drg. Anders Wetelänen 
E:an (leski) Maria Keränen 

k. 6.4.1859 h. 20.4.1859 Pudasjärvi
B:den Anders Mickelss. Hiltula
lungsot (keuhkotauti)
58 9 29
Enk. (leski)


Maria ja Anders Veteläisen lapsia

1. Veteläinen Thomas Andersinpoika
s. 16.12.1830 Pudasjärvi
k. 15.4.1858 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Pudasjärvenkylä Kerälä Nro 5
p. Pudasjärvi 8.4.1853 Saarijärvi Catharina Matintytär 
s. 4.1.1831 Pudasjärvi
k. 12.12.1910 Pudasjärvi

s. 16.12.1830 kast. 17.12.1830 Pudasjärvi
i. And. Weteläinen 
ä. Maria 
l. Thomas 

s. 4.1.1831 kast. 6.1.1831 Pudasjärvi 
i. Matts Larss. Sarijärvi 
ä. Elsa 
l. Catharina

vih. 8.4.1853 Pudasjärvi
Bondesonen Ungk. Thomas Andersson Kerälä och
Bondedottren Karin Mattsdr. Saarijärvi
å Kerälä

k. 15.4.1858 h. 2.5.1858 Pudasjärvi
Bonden Thomas Andersson Hiltula
Nerff. (vakava kuumetauti)
29 3 29
Gift (naimisissa)

Lapset kts. Catharina

2. Veteläinen August Andersinpoika
s. 30.12.1833 Pudasjärvi
k.

s. 30.12.1833 kast. 31.12.1833 Pudasjärvi 
i. And. Keränen (Weteläinen) 
ä. Maria 
l. August 

 

3. Järvenpää eli Veteläinen Margaretha Andersintytär
s. 15.7.1837 Pudasjärvi
k. 13.10.1854 Pudasjärvi

s. 15.7.1837 kast. 16.7.1837 Pudasjärvi'i. And. Järvenpää eli Veteläinen
ä. Maria
l. Margaretha

k. 13.10.1854 h. 24.10.1854 Pudasjärvi
Bondedotter Gretha Andersdotter Kerälä
koppor (isorokko)
17 2 28

Kuollut nuorena

6. Hiltunen Anna Tuomaantytär 
s. 26.10.1801 Pudasjärvi
k. 21.1.1802 Pudasjärvi

s. 26.10.1801 kast. 26.10.1801 Pudasjärvi
i. Thomas Hildunen 
ä. Margetha   35-40 
l. Anna 

k. 21.1.1802 h. 7.2.1802 Pudasjärvi
Barnet Anna Thoma´ dr Hildunen
oang. s. (ilmoittamaton sairaus)
- 2 3 4

Kuollut lapsena

7. Hiltula Beata Tuomaantytär 
s. 16.11.1802 Pudasjärvi
k. 1.3.1866
a. Pudasjärvi Pietarila Nro 3 emäntä
p. Pudasjärvi 11.7.1824 Pietarila Påhl Påhlinpoika
s. 31.8.1801 Pudasjärvi
k. 23.12.1879

Påhl oli herastuomari

s. 16.11.1802 kast. 25.11.1802 Pudasjärvi
i. Thomas Andss: Hildula 
ä. Margetha   35-- 
l. Beata

s. 31.8.1801 kst. 2.9.1801 Pudasjärvi
i. Påhl Nynääs 
ä. Elsa   20-25 
l. Påhl 

vih. 11.7.1824 Pudasjärvi
Husb. Påhl Påhlss Pietarila 
B.dr. Beata Thom.d. Hildula 

Beata ja Påhl Pietarilan lapsia

1. Pietarila Margaretha Påhlintytär
s. 18.4.1825 Pudasjärvi
k.

s. 18.4.1825 kast. 19.4.1825 Pudasjärvi 
i. Bd. Påhl Påhlss. Pietarila
ä. Beata   23 
l. Margaretha

 

2. Pietarila Pohl Påhlinpoika
s. 17.8.1826 Pudasjärvi
k.

s. 17.8.1826 kast. 20.8.1826 Pudasjärvi 
i. Pohl Pjetarila 
ä. Beatha 
l. Pohl

 

3. Pietarila Thomas Påhlinpoika
s. 28.12.1827 Pudasjärvi
k.
a. Pudasjärvi Pietarila Nro 3
p. Pudasjärvi 22.4.1853 Keränen Elsa Erica Abramintytär
s. 21.10.1830 Pudasjärvi
k. 

Thomas oli läsnä anoppinsa perunkirjoituksessa 20.12.1880

s. 28.12.1827 kast. 29.12.1827 Pudasjärvi
i. Pohl Pjetarila 
ä. Beatha 
l. Thomas

s. 21.10.1830 kast. 23.10.1830 Pudasjärvi
i. Abram Keränen 
ä. Lena 
l. Elsa Erica 

vih. 22.4.1853 Pudasjärvi
Bonde och Harads Domaresonen Thomas Påhlsson Pietarila och
Bonde dottren Elsa Erika Abrahams dotter Kerälä
Wigde å Pietarila i full skrud

Lapsi kts. Elsa

4. Pietarila Pohl Påhlinpoika
s. 1.9.1830 Pudasjärvi
k.

s. 1.9.1830 kast. 2.9.1830 Pudasjärvi
i. Pohl Pjetarila 
ä. Beatha 
l. Pohl 

 

5. Pietarila Isaac Påhlinpoika
s. 11.4.1834 Pudasjärvi
k.

s. 11.4.1834 kast. 12.4.1834 Pudasjärvi 
i. Pohl Pjetarila 
ä. Beatha 
l. Isaac 

 

6. Pietarila Elsa Påhlintytär
s. 21.5.1836 Pudasjärvi
k.

s. 21.5.1836 kast. 23.5.1836 Pudasjärvi
i. Pohl Pjetarila 
ä. Beatha 
l. Elsa 

 

7. Pietarila Carl Påhlinpoika
s. 24.5.1838 Pudasjärvi
k.

s. 24.5.1838 kast. 26.5.1838 Pudasjärvi
i. Bd. Påhl Påhlss. Pjetarila 
ä. Beata Thom.dr.   35-40 
l. Carl 

 

8. Pietarila Jonas Påhlinpoika
s. 4.5.1843 Pudasjärvi
k.

s. 4.5.1843 kast. 5.5.1843 Pudasjärvi
i. Son af Nämdeman Påhl Påhlss. Pietarila
ä. Beata Thoma dr


9. Pietarila August Påhlinpoika
s. 18.5.1847 Pudasjärvi
k.

s. 18.5.1847 kast. 20.5.1847 Pudasjärvi
i. Härad Domaren Påhl Pietarila
ä. Beata
l. August


8. Hiltunen Fredrik Tuomaanpoika 
s. 3.3.1806 Pudasjärvi
k. kuollut lapsena

s. 3.3.1806 kast.  9.3.1806 Pudasjärvi
i. Thomas Andss: Hildunen 
ä. Margetha   40-45 
l. Fredrik
+  (kuollut)

Kuollut lapsena

9.Hiltunen eli Vanhala Tuomas Tuomaanpoika  "Pikku-Tuomas" 
s. 8.11.1807 Pudasjärvi 
k. 9.1.1880 Pudasjärvi 
a. Talollinen Pudasjärvi Kollaja Aittojärvi Vanhala Nro 8
p. Oinas eli Rautio Kaisa Erkintytär talollisen tytär Pudasjärvi Hetejärvi 
s. 21.4.1813 Pudasjärvi 
k. 23.12.1883 Pudasjärvi

s. 8.11.1807 kast. 24.11.1807 Pudasjärvi
i. Thom: Andss: Hildunen 
ä. Margetha   40 
l. Thomas

s. 21.4.1813 kast. 25.4.1813 Pudasjärvi
i. Grds s. Erik And.s. Oinas 
ä. Anna 
l. Carin 

Tuomas Tuomaanpoika Vanhala (Hiltula) on ostanut tai perinyt Kollaja Nro 8 Hiltunen tilan vanhemmiltaan Tuomas Antinpoika (1765-1829) ja Kreeta (1764-1856) Hiltuselta ja saanut siihen kiinnekirjan 21.3.1823 § 197.

"Pikku-Tuomas on saattanut Vanhalan parhaimmilleen."
(Raija Puurunen)
 
 

 

tuomas_vanhala75.jpg (52860 tavu(a))
Kuvassa ovat Tuomas Tuomaanpoika Vanhala (1807-1880) eli "Pikku-Tuomas" ja hänen vaimonsa Kaisa Erkintytär Oinas eli Rautio (1813-1883). 
Kuvan on antanut Ritva Jurvansuulle Raija Puurunen.
Tuomas Vanhalan hautaristi Pudasjärven hautausmaalla

Kaiku 24.1.1880, Oulu
Oulun läänin kunnista
Talokas Pudasjärvellä Tuomas Vanhala s. 8. p. marraskuuta. k. 9. p. Tammikuuta. Tämä vainaja oli syntynyt aikakaudella, jolloin suomalaisen, varsinkin talonpojan koulutus ei tullut kysymykseenkään, vaikka niissä aina jossakussa niinkuin hänessäkin oli oppimisen halua. Kirjoitustaitoa hänen aikuisilla talonpojilla oli tuskin yhdelläkään. T. Vanhala kuitenkin halusi tulla tämän taidon omistajaksi, jossa häntä auttoi eräs paikkakunnan virkamies, niin että hän oppi välttävästi kirjoittamaan. Luvunlaskua myös mainittu virkamies oli hänelle vähä opettanut, joten hän sitäki taisi välttävästi. Näitä tietoja opetti hän sitte lapsilleenki niin paljo kun voi; koettipa hän jotakuta lapsistaan kouluttaakin, mutta vieras kieli koulussa teki hankaluutta. Nuorena tullen syntymätalonsa isännäksi laittoi hän sen sekä maanviljelyn ja karjanhoidon että muun varallisuuden puolesta ensimmäiseksi paikkakunnassaan. Jospa hänen kaltaisiaan talokkaita olisi tiheässäkin! Keveät mullat haudallensa!

Kirjotti Tuomas Hiltunen Wanhala oman kätisesti. En tiedä, miksi todistus tarvittiin, mutta se oli pätevä, koska Nuori Sahan Renki Eric Johansson Puurunen ja Leski Carin Jacobsdotter Kaikkonen vihittiin Pudasjärvellä 25.1.1851.

Tuomas pudotti lompuukinsa

"Toissa kymmenentenä päivänä Helmi-kuussa, eli Tuorstai-iltana jälkeen viimmeisen Rukous-päivän, putosi tielle, Timos-korven talosta Pudasjärveen päin, taikka mainitun talon kartanolle,  yksi lompuuki, jossa oli 32 Ruottin Velka Riksin paikkoin rahoja, yksi Värjärin poletti, ja yksi Jyvä-kirja. Saman lompuukin kieleen oli läkillä kirjoittu: Tuomas Vanhala. Joka mainitun lompuukin on löytänyt ja tuopi sen rahoneen Kauppamies Hårdille, Ouluun, taikka Vanhalan taloon, Pudasjärvessä, saapi kunniallisen palkinnon. Myös tietoa ainoastaan lompuukista antavalle luvataan hyvä palkinto. Mainitut rahat olivat enimmäksi osaksi 2 riksin Pankko-Seelejä." (Oulun Viikko-Sanomia 8:tena Päiv. Maalis-kuussa, V. 1834)

Tuomas ja Kaisa Vanhalan lapset Tuomas ja Kaisa Vanhalan lastenlapset Tuomas ja Kaisa Vanhalan lastenlastenlapset

1. Vanhala Margeta Elisabet Tuomaantytär
s. 29.3.1832 Pudasjärvi
k. 10.1.1891
a. Pudasjärven kylä Riekki Nro 2
p. Pudasjärvi 4.3.1852 Riekki Johan August Abraminpoika
s. 3.7.1821 Pudasjärvi
k. 6.3.1900

s. 29.3.1832 kast. 30.3.1832 Pudasjärvi
i. Thomas Wanhala 
ä. Carin 
l. Marg. Elisab. 

s. 2.7.1821 kast. 12.7.1821 Pudasjärvi 
i.  Bd. Abram Riecki 
ä. Eva Carol. Nordberg 
l. Johan August

vih. 4.3.1852 Pudasjärvi
Bd. Johan August Riekki 
B.d. Greta Lisa Thomaedr. Wanhala Hildula 

Margeta ja Johan Riekin lapset Margeta ja Johan Riekin lastenlapset

1. Riekki Aino Augusta Aukustintytär 
s. 22.2.1855 Pudasjärvi
k.
a. Muutti Kemiin 1895

s. 22.2.1855 kast. 4.3.1855 Pudasjärvi
i. Bonden Johan Aug: Riekki
ä. Greta
l. Aino Augusta


2. Riekki Aksel Abram Aukustinpoika
s. 1857
k. 1906 Ruukki
p. Into Katarina 
Aksel ja Katarina Riekin lapset
1. Riekki Alli Augusta
s. 1884
k. 1927
2. Riekki Veikko Aksel 
s. 1886
k. 1965 USA
3. Riekki Katri Hellin
s. 1887
4. Riekki Aarno Artturi 
s. 1888
k. 1941
p. Kesälahti Aina 
9 lasta
5. Riekki Hilja Maria 
s. 1890
6. Reino Johannes Riekki
s. 1891
Muuttanut Amerikkaan
7. Riekki Tyyne Mathilda 
s. 1893
p. Pohjonen Aarne 
2 lasta
8. Riekki Salli Bertta 
s. 1894
Muuttanut Amerikkaan
9. Riekki Siiri Elisabet 
s. 1896
k. Helsinki
10. Riekki Iisa Olga Alfhild 
s. 1898
11. Riekki Bruno Rafael 
s. 1900
p. Rissanen Helmi 
2 lasta
12. Riekki Agda Aina Margareta 
s. 1901

3. Riekki Matti Maurits Aukustinpoika
s. 1858
k. Amerikassa

4. Riekki Frans Aadolf Aukustinpoika
s. 29.9.1861 Pudasjärvi
k. 1934 Oulu 
a. Oulu Torikadun ja Saaristonkadun kulma Riekin talo
p. Burman Alma Matilda
s. 1861
k. 1928

Frans Adolf Riekki oli kauppaneuvos.

s. 29.9.1861 kast. 7.10.1861 Pudasjärvi
i. Bonde August Riekki
ä. Greta
l. Frans Adolph

Frans ja Alma Riekin lapset
1. Riekki Esko, hallitusneuvos
s. 1891
k. 1973
p. Pallari Alma
2 lasta
2. Riekki Elsa Alma Margareta 
s. 1894
k. 1959
p. Valmari Otto 
2 lasta


Riekin talo vuonna 1976. Kuva: Pohjois-Pohjanmaan museon kokoelmat.


5. Riekki Rosa Aukustintytär
s. 6.1.1865 Pudasjärvi
k. 1928
a.
p. Paavola August 

s. 6.1.1865 kast. 20.1.1965 Pudasjärvi
i. Bonden August Riekki
ä. Greta
l. Rosa

Lapset
1. Nimi puuttuu tästä
s. 1891
k. 1957
p. Santanen Hugo 
4 lasta
2. Paavola Allan Alfred 
s. 1893
k. 1908 15-vuotiaana
3. Paavola Aino Gustava 
s. 1895
k. 1921
4. Paavola Mailis Inkeri 
s. 1898
5. Paavola Johan Elis 
s. 1900
k. 1908
6. Paavola Lea Margareta 
s. 1902
k. 1967
p. Männikkö Eino 
7 lasta

6. Riekki Eerik Aukusti Aukustinpoika
s. 1866
k. 1921
a. Muutti Ouluun 1908
p. Kauppi Anna 
Eerik ja Anna Riekin lapset
1. Riekki Olli Heikki 
s. 1893
k. 1911
2. Riekki Eero Johannes 
s. 1897
k. 1940
p. Smed Ester 
1 lpasi
3. Riekki Reino Robert
s. 1898
k. 1972
p. Laina Rautio
2 lasta
4. Riekki Aaro Aukusti 
s. 1900
k. 1969
p. Kankaanranta Hilma 
5 lasta
5. Riekki Aune Karoliina 
s. 1902
k. 1922
6. Riekki Yrjö Aksel 
s. 1904
Muutti Tampereelle 1933
7. Riekki Toini Aina Maria 
s. 1907
k. 1911
8. Riekki Lauri Leo Lennart
s. 1910
Muutti Haukiputaalle 1953
p. Lehto Sievä 
1 lapsi
 

2. Vanhala Isak August Tuomaanpoika
s. 17.12.1833 Pudasjärvi
k. 26.5.1905
a. Pudasjärvi Livo Vanhala Nro 23

s. 17.12.1833 kast. 19.12.1833 Pudasjärvi
i. Thomas Wanhatalo 
ä. Carin
l. Is. August 

 
1.p. Pudasjärvi 27.4.1858 Leskelä Carin Johanintytär
s. 25.3.1832 Pudasjärvi
k. 22.11.1879 Pudasjärvi

s. 25.3.1832 kast. 27.3.1832 Pudasjärvi
i. Joh. Leskelä 
ä. Maria 
l. Carin 

vih. 27.4.1858 Pudasjärvi
Bondesonen Ungk. Isaak August Thomass. Wanhala och
Bondedottren Caisa Johansdr Leskelä

k. 22.11.1879 h. 23.11.1879 Pudasjärvi
Bondes. Isak Wanhalas h:ru Kaisa Johansdotter
?
47 3 27
 


Isak ja Caisa Vanhalan lapset Isak ja Caisa Vanhalan lastenlapset

1. Vanhala Hilda Katariina Isakintytär 
s. 29.5.1860 Pudasjärvi
k. 25.2.1863 Pudasjärvi

s. 29.5.1860 kast. 3.6.1860 Pudasjärvi
i. Bondes. Isaak Thomas Wanhala
ä. Caisa
l, Hilda Catarina

k. 25.2.1863 h. 1.3.1863 Pudasjärvi
Bondesonen Isak Vanhalas dotter Hilda Catarina
messling (tuhkarokko)
2 8 26

Kuollut lapsena

2. Vanhala Rosa Margaretha Isakintytär 
s. 6.3.1862 Pudasjärvi
k. 23.1.1864 Pudasjärvi

s. 6.3.1862 kast. 9.3.1862 Pudasjärvi
i. Bondesonen Isak Wanhala
ä. Caisa
l. Rosa Margaretha

k. 23.1.1864 h. 31.1.1864 Pudasjärvi
Bondesonen Isak Vanhalas dr Rosa Margareta
oang. (ilmoittamaton sairaus)
1 10 17

Kuollut lapsena

3. Vanhala Johan Gustaf Isakinpoika 
s. 4.7.1863 Pudasjärvi
k. 30.5.1934
a.
p. Pudasjärvi 24.11.1882 Piira Matilda Adamintytär
s. 19.4.1863 Pudasjärvi 
k. 29.1.1905

s. 4.7.1863 kast. 7.7.1863 Pudasjärvi
i. Bondesonen Isak Vanhala
ä. Kaisa
l. Johan Gustaf

s. 19.4.1863 kast. 21.4.1863 Pudasjärvi
i. Bonden Adam Mattss. Piira
ä. Anna
l. Matilda

vih. 24.11.1882 Pudasjärvi
Talonpoika Juho Kustaa Wanhala ja
Talontytär Matilda Aatamint. Piira
vihityt Anttilan talossa

Johan ja Matilda Vanhalan lapset
1. Vanhala Jenny Katariina 
s. 13.6.1883
k. 1961
p. Pitkälä Juho Lauri 
4 lasta
2. Vanhala Kalle Kustu
s. 7.10.1884
k. 1945
p. Koivukangas Ruusa 
5 lasta
3. Vanhala Juho Ilmari 
s. 1887
k. 1934
4. Vanhala Hilma Maria 
s. 1890
k. 1893
5. Vanhala Aino Matilda 
s. 1892
k. 1942
p. Nyman Akseli 
5 lasta
6. Vanhala Väinö Aukusti 
s. 1894
k. 1902
7. Vanhala Emma Marianna 
s. 1897
k. 1976
p. Juusola Kaarlo, Ii
5 lasta
8. Vanhala Vilho Aleksanteri 
s. 1899
k. 1901
9. Vanhala Anna Kreeta 
s. 1901
Muuttanut 1974 Ouluun
p. Honkanen Kalle 
2 lasta

10. Vanhala Eevert 
s. 1902
k. 1952
p. Lauri Kaisa 
6 lasta

4. Vanhala Karl Herman Isakinpoika 
s. 21.11.1864
k. 1.6.1866
Kuollut lapsena

5. Vanhala Tuomas Aukusti Isakinpoika 
s. 26.71866 Pudasjärvi
k. 1950

6. Vanhala Eerik Vilhelm Isakinpoika 
s. 29.2.1868 Pudasjärvi
k. 13.10.1921
a.
p. 11.4.1896 Siliämaa Klaara Juhontytär
s. 10.5.1878 Pudasjärvi
k. 5.5.1919

vih. 11.4.1896 Pudasjärvi
Talok. poika, nuorimies Erkki Vilho Iikanp. Vanhala ja
Tal. tytär Klaara Juhontr. Siliämaa
Vihki Mikkolassa V.A. Virkkula

Eerik ja Klaara Vanhalan lapset
1. Vanhala Sakari Vilho
s. 15.7.1898
k. 2.6.1970
p. 30.12.1922 Koivukangas Niiki 
s. 17.4.1897
k.
9 lasta
2. Vanhala Eeva Maria 
s. 14.9.1904
k. 28.10.1959
1.p. 19.10.1924 Kaarre Otto Jalmari 
s. 17.7.1896
k. 8.7.1940
2.p. 31.5.1948 Soini Reinhold 
s. 26.11.1881
k. 29.2.1956

3. Vanhala Elsa Helena 
s. 21.10.1905
k. 26.12.1989
p. 18.1.1931 Alatalo Lauri Smertsi 
s. 3.8.1897
k. 9.2.1969
8 lasta

4. Vanhala Alma Amanda 
s. 1.1.1909
p. 27.4.1930 Lampinen Aarne Akseli  Ylitorniolta
s. 3.8.1897
k. 9.2.1969
4 lasta
5. Vanhala Martta Margareta 
s. 15.11.1910
p. 1.12.1939 Jaatinen Johannes  Kuusankoskelta
s. 24.6.1916
5 lasta
6. Vanhala Erkki Viljami 
s. 28.9.1912
k. 22.2.1916
7. Vanhala Hilda
s. 27.6.1914
k. 24.2.1916
8. Vanhala Laura 
s. 16.9.1915
k. 27.5.1992
9. Vanhala Kerttu Annikki 
s. 31.3.1918
a. Muutti Ruotsiin, Örebroon
p. 30.4.1950 Hämäläinen Mauri Antero 
s. 14.5.1916
4 lasta

7. Vanhala Aina Maria Isakintytär 
s. 7.12.1869 Pudasjärvi
k. 28.12.1927
1.p. 1.12.1894 Rautiainen Heikki 
s. 9.12.1963
k. 3.7.1901

Aina ja Heikki Rautiaisen lapset
1. Rautiainen Sanna Maria 
s. 1895 
k. 1896 lapsena
2. Rautiainen Hilja Elina 
s. 1899
a. Pudasjärvi Hetejärvi Juurikka
p. Juurikka Juho 
10 lasta
3. Rautiainen Eino Johannes 
s. 1900 
k. 1920 nuorena
2.p. Pudasjärvi 16.9.1908 Saarijärvi Heikkilä Johan Juhonpoika
s. 1.7.1859 Pudasjärvi
k. 11.8.1933 Pudasjärvi
a.

s. 1.7.1859 kast. 3.7.1859 Pudasjärvi
i. Johan Saarijärvi Heikkilä
ä. Beata
l. Johan


Aina ja Juho Kuhan lapset
4. Kuha Juho Aukusti 
s. 11.1.1910
k. 3.6.1966
a. Muuttanut Oulaisiin 1949
p. Sarviaho Lyyli Elina Laurintytär
s. 20.5.1916
k. 12.5.2004
6 lasta
5. Kuha Väinö Iisakki 
s. 1912
p. Mikkola Aino 
6 lasta

8. Vanhala Kalle Teodor Isakinpoika 
s. 9.11.1871 Pudasjärvi
k. 9.10.1948
a.
p. 12.4.1894 Haarahiltunen Anna Augusta 
s. 23.9.1872
k. 2.6.1929
Kalle ja Anna Vanhalan lapset
1. Vanhala Naima Aliina
s. 1895
p. Mikkonen Veikko
6 lasta mm. Elsa Komulainen os.Mikkonen 
2. Vanhala Aukusti Leonard 
s. 1897
k. 1957
1.p. Niemelä Anna 
2.p. Kuha Eeva 
10 lasta
3. Vanhala Selma Maria 
s. 1899
k. 1950
a. Ranualle 1928
p. Toljamo Juho 
4. Vanhala Katri Aukusta 
s. 1902 
k. 1904
5. Vanhala Hilda Johanna
s. 1905 
k. 1917
6. Vanhala Ruusa 
s. 1908 
k. 1934
7. Vanhala Emma 
s. 1908
p. Takaharju Matti 
7 lasta

9. Vanhala Aksel Abram Isakinpoika 
s. 24.2.1875 Pudasjärvi
k. 9.12.1933
a.
p. 6.12.1899 Kipinä Anna Matilda Kustuntytär
s. 11.11.1882
k. 4.6.1926
Aksel ja Anna Vanhalan lapset
1. Vanhala Helli Katariina 
s. 1900 
k. 1916
2. Vanhala Matti 
s. 1902 
k. 1962
3. Vanhala Jaakko Fabian
s. 1903 
k. 1963
4. Vanhala Juho Abram
s. 1905
a. Muutti Yli-Iihin 1929

10. Nimi puuttuu tästä
 
2.p. Pudasjärvi 19.6.1881 Uusi-Illikainen Maria Abramintytär 
s. 28.7.1839 Pudasjärvi
k. 27.10.1901

s. 28.7.1839 kast. 28.7.1839 Pudasjärvi
i. Bonden Abram Mattsson Juutinen Illikainen
ä. Anna Matts dr
l. Maria

vih. 19.6.1881 Pudasjärvi
Talonisäntä Isak-Kustu Tuomaanp. Wanhala ja
Talontytär Maria Abramintr Uusiillikainen
Vihityt Lähteenmäellä3. Vanhala Johan Henrik Tuomaanpoika 
s. 28.3.1835 Pudasjärvi
k. USA
a. Muuttanut Ouluun 13.2.1852 ja sieltä Amerikkaan

s. 28.3.1835 kast. 30.3.1835 Pudasjärvi
i. Thomas Wanhala
ä. Carin 
l. Joh. Henrik 

Tiedot puuttuvat

4. Vanhala Abraham Tuomaanpoika 
s. 14.1.1837 Pudasjärvi
k. 23.9.1895 Paavola
a. Muuttanut Paavola Pehkola 14.3.1857
p. Paavola 22.3.1856 Mäkelä eli Vilmunen Maria Zachariksentytär 
s. 11.4.1836 Paavola
k. 14.2.1915

s. 14.1.1837 kast. 20.1.1837 Pudasjärvi
i. Thomas Wanhala
ä. Carin 
l. Abraham
 

Abram Vanhalan lapset Abram Vanhalan lastenlapset

1. Heilala Juho Abraminpoika 
s. 11.6.1857 Paavola
k. 25.12.1889 Paavola
a. Talollinen Paavola Lappi 1
p. Kurikka Maria 
Juho ja Maria Heilalan lapset
1. Heilala Kaarlo Henrik 
s. 1884
k. 1938
p. Väänänen Aino 

2. Heilala Juho Abram 
s. 5.1.1886 Paavola
k. 29.5.1958 Oulu
a. Rovaniemi
p. Vihanti 31.7.1911 Unhola (Karsberg) Helmi Sofia 
s. 20.2.1891 Pyhäjoki
k. 21.3.1977 Rovaniemi
6 lasta mm. Sisko Eeva Maria Pölönen os.Heilala
3. Heilala Hanna
s. 1887 
k. 1888
4. Heilala Matti August 
s. 1888
k. 1941
a. Rovaniemi
p. Majava Hilda 
2 lasta

2. Heilala Sakari Abraminpoika 
s. 1862
k. 1914

3. Heilala Kreta Liisa 
s. 1864
k. 1870
Kuollut lapsena

4. Pohjola Kaarlo August , kirkkoherra
s. 1866
k. 1950
p. Silen Alma 
Kaarlo ja Alma Pohjolan lapset
1. Pohjola Paavo 
s. 1894
k. 1974
p. Vikman Sylvi
4 lasta
2. Pohjola Eeva Kyllikki 
s. 1898
p. Miettinen Lauri , Helsinki
1 lapsi
3. Pohjola Aili Inkeri 
s. 1901
p. Hallman Åke , Kuopio
2 lasta
4. Pohjola Aune Judith 
s. 1903 
k. 1954
5. Pohjola Ilkka Olavi 
s. 1907
k. 1932

5. Heilala Tuomas Aadolf 
s. 1869 
k. 1890
Kuollut nuorena

6. Heilala Katri 
s. 1871 
k. 1873
Kuollut lapsena

7. Heilala Hilda Kustaava 
s. 1874
k. 1937
p. Harju Frans 
Hilda ja Frans Harjun lapset
1. Vanhala Tuomas Aadolf 
s. 1900 
k. 1936
2. Harju Anna Ester
s. 1909 
k. 1914
3. Harju Hanna Elisabet 
s. 1911
k. 1924
4. Harju Helmi Maria 
s. 1916 
k. 1939

5. Vanhala Maria Lovisa Tuomaantytär 
s. 20.1.1839 Pudasjärvi
k. 30.10.1839 Pudasjärvi

s. 20.1.1839 kast. 26.1.1839 Pudasjärvi 
i. Bonden Thomas Hildula el. Wanhala
ä. Carin
l. Maria Lovisa

k. 30.10.1839 h. 11.11.1839 Pudasjärvi
Bonden Thomas Hildula Vanhalas Dr Maria Lovisa
oang. (ilmoittamaton sairaus)
- 9 10

Kuollut lapsena

6. Vanhala Carl Tuomaanpoika 
s. 6.10.1840 Pudasjärvi
k. 5.10.1864 Pudasjärvi

s. 6.10.1840 kast. 16.10.1840 Pudasjärvi
i. Bonden Thomas Vanhala Hildunen
ä. Carin

k. 5.10.1864 h. 16.10.1864 Pudasjärvi
Bonden Thomas Vanhalas son Carl
Lungsot (keuhkotauti)
23 11 29
ogift (naimaton)

Kuollut nuorena

7. Vanhala Thomas August Tuomaanpoika 
s. 22.12.1842 Pudasjärvi
k. 10.3.1893 Pudasjärvi Livo Nro 23
a. Pudasjärvi Livo Vanhala Nro 23
p. Pudasjärvi 7.1.1884 Jurmu Greta Walborg Danielintytär
s. 7.12.1859 Pudasjärvi
k. 14.4.1939

Aukustin äiti, leskiemäntä Kaisa Erkintytär o.s. Oinas eli Rautio Hetejärveltä vastusti Aukustin ja Reetan avioliittoa. Hän kutsui poikansa puheilleen ja sanoi tälle suorat sanat: "Niin kauan kuin minun pääni kantaa, tässä talossa ei piika ole emäntänä." Tämä selittää sen, että lapset Viljo ja Onnia syntyivät ennen avioliittoa. Lähde: Eija Taavitsainen: Pudasjärvi ja Aittojärven kinkeripiiri historian hämäristä viime vuosisadalle (2011)

s. 22.12.1842 kast. 28.12.1842 Pudasjärvi
i. Bonden Thomas Thss. Hildula, Wanhala
ä. Carin Ericsdr
l. Thomas August

s. 7.12.1859 kast. 9.12.1859 Pudasjärvi
i. Bstk. Daniel Jurmu
ä. Walborg Mattsdotter
l. Greta Walborg

vih. 7.1.1884 Pudasjärvi
Talokas Tuomas Aukusti Tuomaanpoika Wanhala ja
piika Kreeta Tanelintytär Jurmu

k. 10.3.1893 h. 17.3.1893 Pudasjärvi 
Tal. Tuomas Aukusti Vanhala Livolta N:o 23
Ruusu
50 2 18
Nainut 

Tuomas ja Reeta Vanhalan lapset Tuomas ja Reeta Vanhalan lastenlapset

1. Vanhala Viljo Tuomaanpoika 
s. 28.11.1879 Pudasjärvi
k. 1948

s. 28.11.1879 kast. 11.12.1879 Pudasjärvi
ä. Pigan Greta Walborg Danielsdr Kuusijärvi
l. Wiljo oäkta (avioton)
 


Viljon kastemerkintä. Viljo syntyi aviottomana. Kummit olivat talollisen poika Johan Gustaf Wanhala, piika Anna Kaisa Pätsi, sahatyömies Alexander Hiltula ja vaimo Madlena.
2. Vanhala Onnia Tuomaantytär
s. 7.5.1882 Pudasjärvi Livo Nro 23
k.

s. 7.5.1882 Pudasjärvi
ä. Piika Kreeta Valpuri Jurmu
l. Onni


3. Vanhala Maria Tuomaantytär 
s. 18.2.1884 Pudasjärvi
k.
a. Muuttanut Ouluun 1943

s. 18.2.1884 kast. 9.3.1884 Pudasjärvi
i. Tal. Aukusti Wanhala
ä. Kreeta
l. Maria


4. Vanhala Väinö Tuomaanpoika 
s. 30.11.1885 Pudasjärvi Livo Nro 23
k. 1956
p. Sallinen Siiri 

s. 30.11.1885 kast. 20.12.1885 Pudasjärvi
i. Tal. Tuom. Auk. Wanhala
ä. Kreeta Walpuri
l. Wäinö

2 lasta

5. Vanhala Tuomas Tuomaanpoika 
s. 24.6.1887 Pudasjärvi Livo Nro 23
k. 15.1.1888 Pudasjärvi Livo Nro 23

s. 24.6.1887 kast. 26.6.1887 Pudasjärvi Livo Nro 23
i. Tal. Aukusti Wanhala
ä. Kreeta
l. Tuomas

k. 15.1.1888 h. 22.1.1888 Pudasjärvi Livo Nro 23
Talokkaan Aukusti Wanhalan Livolta N:o 23 poika Tuomas
kuume
- 6 21

Kuollut lapsena

6. Vanhala Kalle Tuomaanpoika 
s. 16.12.1888 Pudasjärvi Livo Nro 23
k.
a.
p. Kesti Iida 

s. 16.12.1888 kast. 22.1.1889 Pudasjärvi Livo N:o 23
i. Tal. Aukusti Wanhala
ä. Kreeta
l. Kalle

4 lasta

7. Vanhala Aukusti Tuomaanpoika 
s. 12.12.1891 Pudasjärvi Livo Nro 23
k. 31.3.1894 Pudasjärvi Livo Nro 23

s. 12.12.1891 kast. 10.1.1892 Pudasjärvi Livo Nro 23
i. Tal. Aukusti Wanhala
ä. Kreeta
l. Aukusti

k. 31,3,1894 h. 8.4.1894 Pudasjärvi
Tal. Aukusti Wanhalan Livolta N:o 23 lapsi Aukusti
Keuhkokuume
2 3 19

Kuollut lapsena

8. Vanhala Erik Alexander Tuomaanpoika 
s. 27.8.1845 Pudasjärvi
k. 14.11.1898
a. Oulu
p. 12.12.1873 Alatalo Jenny Katariina 
s. 17.2.1855
k. 25.7.1905

Erik ja Jenny Vanhalan lapset Erik ja Jenny Vanhalan lastenlapset

1. Vanhala Felix Erikinpoika 
s. 1876
a. Viipuriin 1907

2. Vanhala Väinö Erikinpoika 
s. 1878 
k. 1905

3. Vanhala Onnia Dagmar Erikintytär 
s. 1880
a. Helsinkiin 1910
p. Anneberg Benj. 

4. Vanhala Ahti Erikinpoika 
s. 1884 
k. 1914

5. Vanhala Tyyni Aina Erikintytär
s. 1887
a. Helsinkiin 1915
k. 1958
p. Sjöblom John 

6. Vanhala Erkki Erikinpoika 
s. 1889
a. Viipuriin 1907

9. Vanhala Sakari (Zachris) Wilhelm Tuomaanpoika 
s. 6.9.1847 
k. 28.5.1867
Kuollut nuorena

10. Vanhala Caisa Stina Tuomaantytär
s. 14.9.1849 
k. 30.4.1861
Kuollut lapsena

11. Vanhala Anna Mathilda Tuomaantytär 
s. 16.11.1851
k. 22.3.1883
a.
p. 13.3.1873 Pietarila Joonas Paavonpoika 
s. 4.5.1845
k. 20.11.1927
Anna ja Joonas Pietarilan lapset Anna ja Joonas Pietarilan lastenlapset

1. Pietarila Kalle Joonaksenpoika 
s. 1875
k. 1931
a. Ouluun 1912
p. Hyrylä Maria Liisa 
s.
k.
3 lasta

2. Pietarila Paavo Joonaksenpoika 
s. 1880
a. Rovaniemelle 1913
p. Sirkkala Selma 
s.
k.

3. Pietarila Eeva Joonaksentytär 
s. 1882
k.
a. Rovaniemelle 1913

12. Vanhala Hilda Karolina Tuomaantytär 
s. 8.12.1853
k. 14.11.1857
Kuollut lapsena

Loppu Tuomas Vanhala s. 1765