Etusivulle Home Page Matti Pätsin eli Jurvasen kauppakirja 7.1.1843 ja 1. lainhuuto 25.2.1843 Päivitetty 02.09.2010

Kemin tuomiokunnan arkisto CI:31 sivut 405-408
§ 5 
1. lainhuuto 1/6 osaan Pätsi verotilaan Hetetjärven kylässä talollinen Anders Törrön hyväksi

Saadakseen lainhuudon seitsemänteen (?) osaan Pätsi ½ manttaalin verotilaa N:o 2 Hetetjärven kylässä Pudasjärven pitäjässä jätti lukkari Isak Stenius talollinen Anders Törrön asiamiehenä tähän otetun näin kuuluvan

Kauppakirjan

Täten myyn minä Matts Matinpoika Pätsi rakkaan vaimoni Anna Antintyttären suostumuksella omistamani osuuden Pätsi ½ manttaalin verotilaa N:o 2 Pudasjärven pitäjän Hetetjärven kylässä muodostuen 1/6 osasta siitä kaikkine siihen kuuluvine maa-alueineen ja etuineen, rukiinkylvöineen ja tervahautoineen veljelleni kirkkovahti Antti Matinpoika Törrölle heti haltuunotettavaksi välillämme tingittyä ja sovittua kauppahintaa vastaan, myyjien syytingin lisäksi nimittäin, että hän maksaa minulle käteisenä (411.) neljäsataayksitoista ruplaa 42 6/7 kopeekkaa hopeassa, mistä summasta pitää heti maksaa (114.) sataneljätoista ruplaa 28 4/7 kopeekkaa samaa rahaa ja loppu vähitellen vaadittaessa kahdessa vuodessa tästä laskettuna; sekä pitää hänen maksaa minulle ja vaimolleni elinaikaisesta hoidosta ja syytingistä aiheutuvat kulut vuosittain, alkaen seuraavasta Mikkelinmessusta; nimittäin kuusi tynnyriä viljaa, puolet ruista ja puolet ohraa, seitsemän ja puoli kannua paloviinaa, viisitoista kappaa suolaa, seitsemäsosa tynnyriä suolakalaa, seitsemäsosa tynnyriä keittokalaa, viisi lispundia lihaa, puolet savustettua ja puolet tuoretta, yhdet pieksut kummallekin, puoli lispundia pellavaa, puoli lispundia hamppua ja viisi naulaa kynttilöitä, kaksi kamaria asuttavaksi vapailla puilla ja lämmöllä ja yksi aitta, tilaa navetassa kahdelle lehmälle ja kahdelle lampaalle valmiilla rehuilla ja hoidolla, ostajan pitää myös kustantaa meille vapaa hevonen kirkkoon ja muille laillisille matkoille ja tehtäviin; edellä oleva syytinki pienenee puolella heti kun toinen meistä kuoleman kautta poismenee, tähän kauppaan sisältyy kaikki omistamamme irtain omaisuus, olipa se minkä nimistä tahansa - Kaiken sekä kiinteän että irtaimen omaisuuden, lukuunottamatt käteistä rahaa - saa ostaja heti ottaa omistukseensa ja nautintaansa rehellisesti saatuna omaisuutenaan, hänen pitää myös vastata kaikista tähän tilanosaan kohdistuvista maksuista ja rästeistä niin hyvin kruunulle kuin asianosaisille.
Yllä olevaan talon kauppaan olen minä Anders Törrö tyytyväinen ja sitoudun kaikilta osilta täyttämään, mikä kaikki molemmin puolin vahvistetaan nimillämme ja omakätisillä puumerkeillämme piirrettyinä kutsuttujen todistajien läsnäollessa. Pudasjärvi 7. tammikuuta 1843

Matts Pätsi
Myyjä
Puumerkki

Anders Törrö
Ostaja 
Puumerkki

Todistajat
Matts Laakonen
Puumerkki
Jeremias Puolakanaho
Puumerkki

Kirjoittanut
I.Stenius

Kun tämä oli luettu, hakijan asiamies ilmoitti, ettei ole nyt varustautunut joillakin asiakirjoilla myyjän saannon selvittämiseksi tilanosaan, ja varasi hän tilaisuuden esittää ne myöhemmin; tämän jälkeen, kun asiamiestä oli käsketty poistumaan, tehtiin yllä olevasta asiasta seuraava 

Päätös

Kihlakunnan oikeus katsoo hyväksi myöntää haetun lainhuudon - kuitenkin velvoittaa se hakijan, kun lainhuudatusta jatketaan, luotettavilla asiakirjoilla vahvistamaan luovuttajan Matts Pätsin laillisen saannon kysymyksessä olevaan tilan osaan, kuin myös henkikirjoittajan todistuksella vahvistamaan sen perintöluontoisuuden, manttaalin suuruuden ja nykyisen numeron - mikä ?, sen jälkeen ilmoitettiin 1/6 osa Pätsin verotilasta N:o 2 Hetetjärven kylässä ja Pudasjärven pitäjässä nyt ensimmäistä kertaa julkisesti ja avoimien ovien edessä lainhuuto talollinen Anders Matinpoika Törrön hyväksi, minkä osan Pätsi tilasta hakija on edellä kerrotulla tavalla saanut kaupalla talollinen Matts Pätsiltä 411 ruplan 42 6/7 osan kopeekan kauppahinnalla ja muilla kauppakirjaan otetuilla ehdoilla ja syytinkiedulla myyjälle ja tämän vaimolle. Tullaan tämä lainhuuto, jota vastaan ei ole tehty valitusta, yleisön tiedoksi asettamaan oikeuden ovelle ja kuuluttamaan kihlakunnan kaikissa kirkoissa.


Jaakko Jurvansuu yrittänyt suomentaa ruotsin kielestä