Etusivulle Home Page
Matti Matinpoika Pätsin eli Jurvasen s. 1779 käräjäjuttu
Päivitetty 08.09.2010

Haasteen mukaisesti esitti talollisen Simon Hypiön Kuusamon pitäjän Kirkonkylästä asiamiehenä kirjallisen valtakirjan perusteella varanimismies Herman Planting talollinen Matts Matinpoika Pätsiä eli Jurvasta tämän pitäjän Hetetjärven kylästä vastaan, että kun kantaja Hypiö, joka talvella 1834 oli matkannut Oulun kaupunkiin, vähän sen jälkeen palannut sieltä ja kulkenut kotiin päin, oli vastaaja samanaikaisesti ajanut taakse, käyttäytynyt uhmailevasti ja ajanut kantajan yli, niin että tämä sen vuoksi makasi pitemmän ajan sairaana, mistä kärsimyksestä vastaajan tulisi korvata kantajalle 10 riikintalaria Ruotsin pankin rahaa; mutta jos vastaaja ei täytä velvollisuuttaan, niin vaatii kantaja, että hänet laillisesti velvoitetaan siihen samoinkuin korvaamaan käräjäkulut.
Sisään kutsuttaessa todettiin vastaajan ilman ilmoitettua laillista estettä olevan poissa, vaikka lautamies Tynelius todisti haastaneensa hänet laillisesti renki Benjamin Pason läsnäollessa, minkä jälkeen kantajan asiamies uudisti kanteen ja esitti todistajiksi varamaaviskaali Eric Julius Bergin ja talonomistaja Daniel Baeckin, jotka jäävittöminä, mutta vastaajalle varattin oikeus vastaisuudessa moittia jääviyttä, saivat vannoa todistajanvalan ja kun heitä oli muistutettu valan pyhyydestä, kertoivat he erikseen kuultuina:

1. Maaviskaali Berg, että kun kantajan asiamies Planting kantajan puolesta päivää ennen viimeksi pidettyjä käräjiä täällä vaati vastaajalta hyvitystä kärsimyksestä, jonka viimeksimainittu oli aiheuttanut kantajalle, oli vastaaja myöntäen sellaiseen syyllistyneensä tarjonnut 2 riikintalaria Ruotsin pankin rahaa kantajan kärsimyksistä, mihin vastaajan asiamies ei ollut tyytynyt, vaan vaatinut 10 riikintalaria Ruotsin pankin rahaa, joka vastaajan piti sitoutua lyhentämättömänä maksamaan sekä Plantingin mukana, jonka pian sen jälkeen piti matkustaa varsinaisille käräjille Kuusamon pitäjään, lähettämään rahat vastaajalle. Kuitenkaan ei todistaja ollut nähnyt sellaisia rahoja eikä tiennyt, millä tavoin vastaaja oli täyttänyt kerrotun sopimuksen. Lisäten todistaja muutoin vastaajan olleen asiallinen. Luettiin, hyväksyttiin ja poistui.

2. Daniel Baeck astui sisään ja kertoi samoin kuin edellinen todistaja maaviskaali Borg; poistui kertomuksen toistamisen ja hyväksymisen jälkeen.

Sitten kun kantajan asiamies toisti vaatimukset ja varamaaviskaali Berg astui jällen sisään ja langetti poissaolosakon vastaajalle, käskettiin asianosaisia poistumaan ja neuvoteltiin seuraava päätös

Niskoittelutuomio

Ottamatta huomioon vastaajan Matts Pätsin eli Jurvakaisen ilman estettä poisjääntiä, mistä hänelle oikeudenkäymiskaaren 12. luvun 2 §:n perusteeella langetetaan 96 hopeakopeekan sakko kahtia jaettavaksi kruunun ja 


Jaakko Jurvansuu yrittänyt suomentaa ruotsin kielestä, mutta on vielä kesken ja saattaa jäädäkin, sillä teksti on minulle vaikeaa.