Etusivulle Home Page Anders Pätsi eli Jurvanen Henrikinpoika s. 1712 Päivitetty 11.12.2013

Pätsi eli Jurvanen Anders Henrikinpoika 
s. 26.8.1712 Pudasjärvi
k. 16.6.1770 Ii Pohjois-Ii
a. Ii Pohjois-Ii Huovila vuodesta 1742
p. Pudasjärvi 8.12.1734 Väänänen Anna Tapanintytär
s. 25.12.1716 Pudasjärvi
k. 8.7.1770 Ii Pohjois-Ii

Iin rippikirjassa 1737-1743 on Andersin kohdalla teksti: "kommen iff Pudasjärwi mh blifwen åbo här 1742" (tullut Pudasjärveltä vaimon kanssa asukkaaksi tänne)

Rippikirja 
1723-31
1734-40

Henkivero 1723-1740

Iin talvikäräjät 1741 15. päivä tammikuuta
Anders Henrikinpoika Pätsi Hetejärven kylästä Pudasjärven pitäjästä esitti Jacob Påhlsson Illikaisen kanssa tekemänsä kauppakirjan, joka on jäljempänä sanasta sanaan tähän otettu; 

Allekirjoittaneiden kesken on seuraavasta kaupasta sovittu: että koska minä Jacob Påhlsson Illikainen en tunne itseäni kykeneväksi hoitamaan Siira 1¤ manttaalin perintötilaa Pudasjärven pitäjän Sotkajärven kylässä, niin minä olen pakotettu jättämään mainitun tilan Anders Henrikinpoika Pätsille korkeimmasta tarjouksesta eli samasta summasta, johon pitäjänkirjuri hyvin kunnioitettu Johan Antell yhdessä lautamies Erich Mursun kanssa on usein mainitun Siiran tilan arvioinut, nimittäin 529 Pr 16 :/ kuparirahaa, kuitenkin jätetään kunnioitettavan kihlakunnanoikeuden tutkittavaksi, minkä se suvaitsee määrätä maksettavaksi holhoojalle kanssaperillisiäni poikaa Anders 10 vuotta, tyttäriä Beata 15 vuotta ja Elin 13 vuotta, så wida ingen wid wärderingen eller upteckningen blef nämbd, som dem /: omyndige :/ wid förefallande måhl giöra och låta kunde;
Tätä vastaan sitoudun minä Anders Henrikinpoika Pätsi mainitun summan 529 Pr 16 :/ kmt kerralla maksamaan niin pian tilan omistus tulee varmistetuksi ja osoitetaan, kenelle rahat pitää toimittaa.
Pudasjärvi 1. joulukuuta 1740
Jacob Påhlsson Illikainen 
myyjä
Anders Hendrichsson Pätzi
Ostaja
Vieraat miehet
Johan Riecki Hendrich Karfvwo
Pyynnöstä laatinut Jer. Stenius Pudasjärven kappalainen

pyytää samalle kaupalle asianmukaista lainhuutoa, Ja vaikka Joseph Josephsson Sutela Oulunsuun kylästä vastusti tätä kauppaa siltä osin kuin Siira on hänen edesmenneen isänsä perintömaata, johon hänellä on sukulunastusoikeus; kuitenkaan sukulunastus ei toteudu moitteella, vaan rahalla, jota Joseph ei nyt toimittanut, 5: Cap: 8 & i J.B. mukaan, missä lainkohdassa säädetään, että lainhuuto pitää myöntää, vaikka moite sitä vastaan esitetään, siis myönnetään edellä kerrottuun kauppaan ensimmäinen lainhuuto; Joseph Josephsson doch icke belägit att efter behörig utgången stämning söka fulfölja sin tahlan om sin angifne Börde rätt;  börandes jämwäl innan widare lagfart bewilljas, Jacob Påhlsson Illikaises hustrus Syskon försees med tienlig förmyndare.

Edellä olevan on yrittänyt suomentaa Jaakko Jurvansuu huonolla menestyksellä. Kysymyksessä on Sotkasiiran talo Pudasjärven Sotkajärvellä. Antti jätti kaupan teon sikseen ja osti Iistä Huovilan tilan vänrikki Petter Hollanderilta ja sai siihen lainhuudot. Huovila sijaitsi nykyisen Iijoen rautatiesillan kohdalla. Mistähän lienee Hetejärven Pätseillä ollut rahaa ostella myötäänsä taloja. Huovilan talon kauppa seuraavana.

Iin talvikäräjät 1744 15. päivä helmikuuta
Vuoden 1742 kesä- ja syyskäräjillä 7. päivänä heinäkuuta on lautamies Johan Packari talollinen Anders Henrikinpoika Pätsin puolesta saanut ensimmäisen lainhuudon Huovila ½ manttaalin perintötilaan, jonka tilan herra vänrikki Petter Hollander1)on kauppakirjalla 4.päivänä helmikuuta 1742 myynyt mainitulle Anders Pätsille neljänsadanviidenkymmenen taalarin kuparirahaa kauppahinnalla; kuitenkin on dellämainittuna päivänä julistettu päätös, että seuraavaa lainhuutoa ei myönnetä ennen kuin oikeuteen tuodaan asiakirjoja ja perusteet siitä, mitä oikeuksia herra vänrikki Hollenderilla on tähän Huovisen tilaan ja sen myyntiin.
Nyt anotaan toista lainhuutoa tähän. Ja koska herra vänrikki Hollender ei ainoastaan ole esittänyt otetta tämän oikeuden myöntämästä lainhuudatus- ja kiinnnekirjasta, josta käy selville, että tämä tila on herra vänrikki Hollenderin anomuksesta kolmannen kerran ilman moitetta huudatettu, vaan myös asianmukaisen arvioinnin tilasta hänen omaisuudekseen.
Ottaen huomioon herra vänrikki Hollenderin lailliset toimenpiteet ja näissä käräjissä saamansa kiinnityksen, näin ollen ja tähän nähden huudatettiin Huovila ½ manttaalin perintötila Anders Pätsille toisen kerran ilman moitetta.

1) Petter Hollander s. 26.11.1685 Oulu k. 30.5.1775 Oulu. Savon ja Savonlinnan jalkaväkirykmentin vänrikki. Kauppias Oulussa 1724. Laivanvarustaja ja teollisuusmies. Valtiopäivämies

Ainomarja Sukuforumissa
"Kuka oli pohjois-Iin Huovilassa vuodesta 1742 asunut Anders Henricsson? Iin rippikirjassa 1737-1743 (kuva 44) on hänen kohdallaan teksti "kommen iff Pudasjärwi mh blifwen åbo här 1742", siis tullut Pudasjärveltä vaimon kanssa asukkaaksi tänne.
Onko hän Anders Henriksson Oinas (Pätsi, Jurvanen) s.26.8.1712 Pudasjärven Hetejärveltä? Hänen merkintänsä loppuvat Pudasjärvellä 1740. Perhtiedot sopivat hyvin: vaimo Anna Staffansdr. ja lapset Brita ja Margeta, jotka syntyivät Pudasjärvellä. Syntymäajat heittelevät jonkin verran, mutta sehän on tavallista muutoissa entisaikaan.
Löytyykö keneltäkään vahvistusta asiaan tai muuta tietoa??"

"Kiitokset vastauksista. Jurvansuun sivut ovat minulle hyvin tutut, sillä tutkin itsekin lähinnä Pudasjärven sukuja. Itse tulin tähän päätelmään, kun minulla oli jo ennestään tiedostossa pariskunta Antti Heikinpoika Pätsi ja Anna Tapanintytär Väänänen.
Polac on Puolakka, joka näkyykin kolmen viimeisen lapsen merkinnöissä. Varmistus kuitenkin puuttuu. Löytyisikö käräjäpöytäkirjoista tietoa, että Antti Heikinpoika Pätsi on tullut Huovilaan asukkaaksi?"
ainomarja 3.10.2008 Sukuhakurissa

Nyt on löytynyt. Paavo Lohvansuu löysi Oulun maakunta-arkistosta. Katso edellä.

s. 26.8.1712 kast. 7.9.1712 Pudasjärvi Hirvaskoski
i. Henrich Anderss. Timonen 
ä. Margetha Mattsd:r Beltar 
l. Andreas 

s. 25.12.1716 kast. 24.3. Pudasjärvi
i. Staffan Wänäinen
ä. Britha Leskelä 
l. Anna 

vih. 8.12.1734 Pudasjärvi
Anders Hendricss: Pätzi 
Pig Anna Staffansdr. Wänänen 

k. 16.6.1770 h. 22.6.1770 Ii Norr Ijå 
bd: Anders Henrics: Huovila 
hetz: sjka  (ankara sairaus)
59  6 
gift 
å kgd: 

k. 8.7.1770 h. 15.7.1770 Ii Nårr Ijo
vda: enckia Anna Staffansdr Huovila
hetz: sjk:  (ankara sairaus)
63  5  2 
å kgd: 


Anders ja Anna Pätsin eli Jurvasen lapsia Anders ja Anna Pätsin eli Jurvasen lastenlapsia  Anders ja Anna Pätsin eli Jurvasen lastenlastenlapsia  Anders ja Anna Pätsin eli Jurvasen lastenlastenlastenlapsia 

1. Pätsi eli Jurvanen Brijta Andersintytär 
s. 21.10.1735 Pudasjärvi
k. 5.1.1809 Ii
a. Ii Etelä-Ii Puolakka Nro 30
p. Ii Pohjois-Ii ja Etelä-Ii 11.12.1759 Polak Andreas Mårteninpoika
s. 29.11.1730 Ii
k. 29.10.1796 Ii Etelä-Ii

s. 21.10.1735 kast.  8.11.1735 Pudasjärvi
i. Anders Jurvanen 
ä. Anna Wänänen 
l. Brijta 

s. 29.11.1730 kast. 31.11.1730 Ii
i. Mårten Polak 
ä. Brita Lars:dr 
l. Andreas

vih. 11.12.1759 Ii Norr Ijå & Söd Ijå 
Polac,b And Mårts 
bdr Britha Anddr Huovila 

k. 5.1.1809 h. 8.1.1809 Ii
ea: (leski) Brita Andersdr Puolacka 
flusfeber (influenssa)
75  6 

k. 29.10.1796 h. 6.11.1796 Ii Söder Ijå
g: husbd: Anders Mårtens: Puolacka 
ålderdom 
66  9  3 
kgd: 

Andreas Polacin vanhemmat
Pålac Mårten Jacobinpoika
s. 1692
k. 26.5.1758 Ii Etelä-Ii
a.

k. 26.5.1758 h. 11.6.1758 Ii Söder Ijå 
b: Mårten Jacobs: Polac
bröstv. andtäp. (rintakuume, henhenahdistus)
66  2  1  3
gift  (naimisissa)
kgd: 

Brijta ja Andreas Polacin eli Puolakan lapsia

1. Polac Anna Andersintytär
s. 19.4.1761 Ii Etelä-Ii
k.

s. 19.4.1761 kast. 20.4.1761 Ii S.Ijå 
i. And: Mårt:s Polac 
ä. Britha And:dr 
l. Anna


2. Polac Britha Andersintytär
s. 17.8.1764 Ii Etelä-Ii
k.

s. 17.8.1764 kast. 19.8.1764 Ii S.Ijå
i. And. Mårts. Polac 
ä. Britha And:dr 
l. Britha


3. Polac Andreas Andersinpoika
s. 23.12.1765 Ii Etelä-Ii
k. 1.5.1777 Ii Etelä-Ii

s. 23.12.1765 kast. 23.12.1765 Ii S.Ijå 
i. And. Mårtens. Polac 
ä. Britha And:dr 
Andreas (tv:) (kaksonen)

k. 1.5.1777 h. 19.5.1777 Ii Söder Ijå
barn Anders
drunknat (hukkunut)
11  4  2 
å kgd: 
omainen: Anders Mårt:ss Puolacka 

Kuollut lapsena, hukkunut

4. Polac Mathias Andersinpoika
s. 23.12.1765 Ii Etelä-Ii
k.
a. Ii Etelä-Ii Puolakka Nro 30
p. Ii Etelä-Ii 28.12.1795 Jakku Anna Pehrintytär
s. 18.5.1771 Ii Pirttitörmä
k. 1.1.1811 Ii Etelä-Ii Puolakka

s. 23.12.1765 kast. 23.12.1765 Ii S.Ijå 
i. And. Mårtens. Polac 
ä. Britha And:dr 
l. Mathias (tv:) (kaksonen)

s. 18.5.1771 kast. 22.5.1771 Ii Pirtitörmä 
i. bd:s: Pehr Simons: Jacku 
ä. hu: Lisa Mattsdr 
l. Anna

vih. 28.12.1795 Ii Söd Ijå 
Puolacka bs Matts Andersson 
bdr Anna Pehrsdr Jacku 

k. 1.1.1811 h. 8.1.1811 Ii Söder Ijå  Puolacka 
g: wda: Anna Pehrsdr 
lungsot  (keuhkotauti)
39  11  2  4

 

Matts ja Anna Puolakan lapsia Matts ja Anna Puolakan lastenlapsia

1. Puolakka Elisabeth Matintytär
s. 6.11.1795 Ii Etelä-Ii
k.
a. Ii Etelä-Ii Räsä Nro 22, Haukipudas Jokikylä Niskala Nro 42 ja Koskela 47
p. Ii Etelä-Ii 25.12.1817 Räsä Staffan Matinpoika
s. 1791

s. 6.11.1795 kast. 11.11.1795 Ii S.Ijå
i. Matts Ands. Puolacka 
ä. Anna Pehrsdr   24. 
l. Elisabeth

vih. 25.12.1817 Ii Söd Ijå 
bs Staff Mattss Räsä 
bdr Lisa Mattsdr Puolacka 

Elisabeth ja Staffan Räsän eli Meriläisen eli Niskasen eli Niskalan lapsia
1. Räsä Anna Staffanintytär
s. 16.3.1818 Ii Etelä-Ii
k. 31.3.1818 Ii Etelä-Ii

Kuollut lapsena

s. 16.3.1818 kast. 18.3.1818 Ii S.Ijå 
i. B.m. Staff: Räsä 
ä. Lisa   23. 
l. Anna

k. 31.3.1818 h. 5.4.1818 Ii Söder Ijå 
d: Anna 
oang: sjk: (ilmoittamaton sairaus)
      2  2
begr. på kgd: (haudattu kirkkomaahan)
omainen: bd: mågen Staffan Räsäs 


2. Meriläinen eli Räsä Mathias Staffaninpoika
s. 30.4.1820 Haukipudas Haukipudas
k.

s. 30.4.1820 kast. 11.5.1820 Haukipudas Hdas 
i. bd: Staffan Meriläinen ell:Räsä 
ä. Lisa   24 
l. Mathias


3. Meriläinen Stephanus Staffaninpoika
s. 22.4.1822 Haukipudas Haukipudas
k.

s. 22.4.1822 kast. 28.4.1822 Haukipudas H:das 
i. bd: Steffan Meriläinen 
ä. Lisa   26 
l. Stephanus


4. Niskanen Anna Staffanintytär
s. 18.1.1825 Haukipudas Haukipudas
k.

s. 18.1.1825 kast. 23.1.1825 Haukipudas H:das 
i. B. Staffan Niskanen 
ä. Lisa   29 
l. Anna


5. Niskanen Maria Elisabeth Staffanintytär
s. 17.5.1826 Haukipudas Haukipudas
k.

s. 17.5.1826 kast. 21.5.1826 Haukipudas H:das 
i. B. Staff: Niskanen 
ä. Lisa   30 
l. Maria Elis:


6. Niskala Simon Staffaninpoika
s. 26.10.1828 Haukipudas
k.

s. 26.10.1828 kast. 1.11.1828 Haukipudas H:das 
i. B: Staffan Niskala 
ä. Lisa   32 
l. Simon


7. Niskanen Brita Staffanintytär
s. 3.4.1831 Haukipudas Haukipudas
k.

s. 3.4.1831 kast. 4.4.1831 Haukipudas H:das 
i. B: Staffan Niskanen 
ä. Elisabeth   36 
l. Brita


8. Niskanen Alexander Staffaninpoika
s. 13.4.1834 Haukipudas Jokikylä Nro 42
k. 9.1.1840 Haukipudas

Kuollut lapsena

s. 13.4.1834 kast. 15.4.1834 Haukipudas Jokikylä (Jokikylä 42.) 
i. B. Staff: Mattss: Niskanen 
ä. Lisa Matts dr   38 
l. Alexander

k. 9.1.1840 h. 19.1.1840 Haukipudas
s: Alexander Niskanen 
Drunk (hukkunut)
5  8 
omainen: Medåb Staff:s:   (son) 


9. Niskanen Johannes Staffaninpoika
s. 15.11.1838 Haukipudas
k. 18.11.1838 Haukipudas Pudas

Kuollut lapsena

s. 15.11.1838 kast. 18.11.1838 Haukipudas
i. B. Staff: Niskanen 
ä. Lisa   42 
l. Johannes

k. 18.11.1838 h. 25.11.1838 Haukipudas Pudas 
s: Johan Niskanen 
Oang (ilmoittamaton sairaus)
         3
omainen: B. Staff Niskanens (s:) 


2. Puolakka Britha Matintytär
s. 11.2.1798 Ii Etelä-Ii
k.

s. 11.2.1798 kast. 12.2.1798 Ii S.Ijå
i. B.s. Matts Andreas Puolacka 
ä. Anna Pehrsdr   27. 
l. Britha

Mahdollisesti 
vih. 26.12.1833 Ii Söd Ijå 
bs enk Henr Jacs Sorola 
bdr Brita Mattsdr Puolakka


3. Puolakka Anna Matintytär
s. 11.9.1800 Ii Etelä-Ii
k

s. 11.9.1800 kast. 12.9.1800 i S.Ijå 
i. B. Matts Andersson Puolacka 
ä. Anna Pehrsdr   30. 
l. Anna

Mahdollisesti 
vih. 23.12.1849 Ii Pirtitörmä 
bs Sim Henrs Martimo 
bdr Anna Mattsdr Puolacka 


4. Puolakka Anders Matinpoika
s. 27.9.1803 Ii Etelä-Ii
k.

s. 27.9.1803 kast. 2.10.1803 Ii S.Ijå 
i. B. Matts Anderss: Puolacka 
ä. Anna Pehrsdr   32. 
l. Anders

Mahdollisesti
vih. 24.3.1827 Ii Söder 
bs And Mattss Puolacka 
p Maria Johdr Paldari 


5. Puolakka Mathias Matinpoika
s. 13.7.1805 Ii Etelä-Ii
k.

s. 13.7.1805 kast. 15.7.1805 Ii S.Ijå 
i. B. Matts Andersson Puolacka 
ä. Anna Pehrsdr   33. 
l. Mathias

Mahdollisesti
vih. 7.6.1826 Ii Söder 
bs Matts Mattss Puolacka 
bdr Marg Jacobi Halonen 


5. Polac Margaretha Andersintytär
s. 27.12.1769 Ii Etelä-Ii
k. 11.2.1770 Ii Etelä-Ii

s. 27.12.1769 kast. 27.12.1769 Ii S.Ijå 
i. And. Mårtens. Polac 
ä. Britha Andersdr 
l. Margaretha (+) (kuollut)

k. 11.2.1770 h. 18.2.1770 Ii Söder Ijå 
b: d: Margetha And:dr Polac 
ok: sjuka (tuntematon sairaus)
   1  2  3
å kgd: 

Kuollut lapsena

6. Puolakka Catharina Andersintytär
s. 2.3.1772 Ii Etelä-Ii
k.

s. 2.3.1772 kast. 3.3.1772 Ii Söder Ijo 
i. bd: Anders Mårtens Puolacka 
ä. hu: Britha Andersdr 
l. Catharina


7. Puolakka Henric Andersinpoika
s. 11.8.1776 Ii Ii Etelä-Ii
k. 8.11.1776 Ii Ii Etelä-Ii

s. 11.8.1776 kast. 11.8.1776 Ii Söder Ijå 
i. Anders Mårt:s: Puolacka 
ä. hu: Brita Andersdr   40 
l. Henric 

k. 8.11.1776 h. 10.11.1776 Ii Söder Ijå 
b: Henrich 
kikhosta (hinkuyskä)
   3     2
å kgd: 
omainen: Anders Mårtens: Puolacka 

Kuollut lapsena

8. Puolakka Maria Andersintytär
s. 7.6.1781 Ii Ii Etelä-Ii
k. 9.7.1781 Ii Ii Etelä-Ii

s. 7.6.1781 kast. 8.6.1781 Ii S.Ijå 
i. And. Mårts. Puolacka 
ä. Brita And:dr   36 
l. Maria 

k. 9.7.1781 h. 15.7.1781 Ii Söder Ijå 
b: Maria 
magsjk: (vatsatauti)
   1     3
å kgd: 
 omainen: Anders Mårtens:s Puolacka

Kuollut lapsena

2. Pätsi eli Jurvanen Chatarina Andersintytär
s. 8.1.1739 Pudasjärvi
k. 4.3.1739 Pudasjärvi

s. 8.1.1739 kast.  3.2.1739 Pudasjärvi
i. Anders Jurvanen
ä. Anna Wänänen 
l. Chatarina 

k. 4.3.1739 h. 8.4.1739 Pudasjärvi
Caisa Anders dotter Jurvanen
2 månad gammal

Kuollut lapsena. 

3. Pätsi eli Jurvanen Margaretha Andersintytär
s. 12.4.1740 Pudasjärvi
k.

s. 12.4.1740 kast. 17.4.1740 Pudasjärvi
i. Anders Pätzi 
ä. Anna Wänänen 
l. Margaretha 

Mahdollisesti
vih. 14.3.1762 Ii Norr Ijå 
Päckilä,enk b Henrich Henrsson 
bdr p Marg Anddr Huovila 


4. Huovila Anna Andersintytär
s. 10.10.1744 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 10.10.1744 kast. 14.10.1744 Ii N.Ijå 
i. Anders Huofvila 
ä. Anna Staff:dr 
l. Anna 

Mahdollisesti
vih. 27.2.1781 Ii Norr Ijå 
Christian Johs Turdinen 
bdr Anna Anddr Huovinen 


5. Huovila Henricus Andersinpoika
s. 6.4.1747 Ii Pohjois-Ii
k.
a. Ii Pohjois-Ii Nro 2 Huovila
p. Ii Pohjois-Ii 27.4.1769 Turtinen Maria Simontytär
s. 8.2.1748 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 6.4.1747 kast. 7.4.1747 Ii N:Ijå 
i.  Anders Huofvila 
ä. Anna Staff:dr 
l. Henricus

s. 8.2.1748 kast. 9.2.1748 Ii S.Ijå 
i. Sim: Joh.s. Meriläinen 
ä. Britha Mattzdr 
l. Maria 

vih. 27.4.1769 Ii Norr Ijå 
Huovila bs Henric Andson 
bdr Maria Simonsdr Turdinen 

Henric ja Maria Huovilan eli Huovisen eli Härmän lapsia

1. Huovila Anna Henricintytär
s. 23.10.1770 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 23.10.1770 kast. 25.10.1770 Ii N.Ijå 
i. Henric Andersson Huovila 
ä. Maria Simonsdr 
l. Anna


2. Huovila Anders Henricinpoika
s. 12.11.1772 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 12.11.1772 kast. 15.11.1772 Ii Norr Ijo 
i. Bd: Henric Anders: Huovila 
ä. hu: Maria Simonsdr 
l. Anders


3. Huovinen Britha Henricintytär
s. 18.8.1774 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 18.8.1774 kast. 21.8.1774 Ii Norr Ijo 
i. bd: Henric Anders: Huovinen 
ä. hu: Maria Simonsdr 
l.  Britha


4. Huovinen Henrich Henricinpoika
s. 18.10.1777 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 18.10.1777 kast. 19.10.1777 Ii Norr Ijå 
i. Henrich And:s: Huovinen 
ä. hu: Maria Simonsdr   29 
l. Henrich


5. Huovinen Johan Henricinpoika
s. 18.10.1780 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 18.1.1780 kast. 19.1.1780 Ii N.Ijå 
i. Henrich Ands. Huovinen 
ä. Maria Simonsdr   27 
l. Johan


6. Huovinen Simon Henricinpoika
s. 10.7.1782 Ii Pohjois-Ii
k. 17.10.1788 Ii Etelä-Ii

s. 10.7.1782 kast. 11.7.1782 Ii N.Ijå 
i. Henr. Ands. Huovinen
ä. Maria Simonsdr   33. 
l. Simon

k. 17.10.1788 h. 26.10.1788 Ii Söder Ijå 
b: Simon 
koppor (isorokko)
6  3 
å kgd:
omainen: Henric Anderss:s Härmä 

Kuollut lapsena

7. Huovila poikalapsi
s. 18.12.1785 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 18.12.1785 kast. 1785 Ii N.Ijå 
i. Henr. Ands. Huovila 
ä. Maria Sim:dr   38. 
(D.f. polteb.) (kuolleena syntynyt poikalapsi)


8. Härmä Matthias Henricinpoika
s. 2.1.1787 Ii Etelä-Ii
k.

s. 2.1.1787 kast. 3.1.1787 Ii S.Ijå 
i. Henr. Ands. Härmä 
ä. Maria Simonsdr   38. 
l. Matthias 


9. Härmä Jacob Henricinpoika
s. 15.3.1790 Ii Etelä-Ii
k. 27.7.1790 Ii Etelä-Ii

s. 15.3.1790 kast. 16.3.1790 Ii S.Ijå 
i. Henr. Ands. Härmä 
ä. Maria Simonsdr   41. 
l. Jacob 

k. 27.7.1790 h. 28.7.1790 Ii Söder Ijå 
b: Jacob 
ok: bsjk:  (tuntematon sairaus)
  4  3 
å kgd: 
omainen: Henric Anderss:s Härmä 


10. Härmä Andreas Henricinpoika
s. 4.5.1792 Ii Etelä-Ii
k.

s. 4.5.1792 kast. 5.5.1792 Ii S.Ijå 
i. Bd. Henr: Andersson Härmä 
ä. Maria Simonsdr   43. 
l. Andreas 


6. Huovila Stephan Andersinpoika
s. 15.12.1749 Ii Pohjois-Ii
k. 2.1.1751 Ii Pohjois-Ii

s. 15.12.1749 kast. 16.12.1749 Ii N:Ijå 
i. And. Henrici Huofvila 
ä. Anna Staff:dr 
l. Stephan 
(+) (kuollut)

k. 2.1.1751 h. 13.1.1751 Ii Norr Ijå 
s: Staffan 
koppor (isorokko)
1  6 
omainen: And: Påhls: Huofvilas 

Kuollut lapsena

7. Huovila Matthias Andersinpoika
s. 2.11.1751 Ii Pohjois-Ii
k.
a. Ii Pohjois-Ii Nro 12 Huovila
p. Ii Pohjois-Ii 19.12.1779 Stål Christina Johanintytär
s. 1753
k.

s. 2.11.1751 kast. 3.11.1751 Ii N:Ijo 
s. Anders Huofvila 
ä. Anna Staff:dr 
l. Matthias

vih. 19.12.1779 Ii Norr Ijå
Mats Ands Huovinen
p Chirst Johdr Stål 

Mats ja Stina Huovisen lapsia

1. Huovinen Andreas Matinpoika
s. 2.10.1780 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 2.10.1780 kast. 3.10.1780 Ii N.Ijå 
i. Mats Ands. Huovinen 
ä. Stina Johansdr   27 
l. Andreas


2. Huovinen Anna Matintytär
s. 28.2.1783 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 28.2.1783 kast. 1.3.1783 Ii N.Ijå 
i. Mats Ands. Huovinen 
ä. Stina Johansdr   29. 
l. Anna 


3. Huovinen Margareta Matintytär
s. 15.10.1785 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 15.10.1785 kast. 16.10.1785 Ii N.Ijå 
ä. Mats Ands. Huovinen 
ä. Stina Johsdr   33. 
l. Margar:


4. Huovinen Brita Matintytär
s. 18.3.1788 Ii Pohjois-Ii
k. 3.10.1788 Ii Pohjois-Ii

s. 18.3.1788 kast. 18.3.1788 Ii N.Ijå
i. Mats And.s. Huovinen 
ä. Stina Johansdr   34. 
l. Brita

k. 3.10.1788 h. 12.10.1788 Ii Norr Ijå 
b: Brita 
utsot (ripuli)
   6  1  2
kgd: 
omainen: Mats Andss:s Huovinen 

Kuollut lapsena

5. Huovinen Matthias Matinpoika
s. 21.1.1790 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 21.1.1790 kast. 21.1.1790 Ii N.Ijå
i. Mats Anderss: Huovinen 
ä. Stina Joh:dr   36. 
l. Matthias


6. Huovinen Catharina Matintytär
s. 10.5.1791 Ii Pohjois-Ii
k. 14.7.1791 Ii Pohjois-Ii

s. 10.5.1791 kast. 10.5.1791 Ii N.Ijå 
i. Mats Ands. Huovinen 
ä. Stina Johansdr   37. 
l. Catharina

k. 14.7.1791 h. 17.7.1791 Ii Norr Ijå 
barn Carin 
ok: bsjk: (tuntematon sairaus)
   2     9
å kgd: 
omainen: Mats Andss:s Huovinen 

Kuollut lapsena

7. Huovinen Johannes Matinpoika
s. 28.10.1794 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 28.10.1794 kast. 29.10.1794 Ii N.Ijå 
i. Matts Anderss: Huovinen 
ä. Stina Mattsdr   41. 
l. Johannes 


8. Huovila Andreas Andersinpoika
s. 12.3.1754 Ii Pohjois-Ii
k.
a. Pudasjärvi Sotkajärvi Kesälä torppa
p. 22.9.1789 Luukkonen Elsa
s. 1749 
k.

s. 12.3.1754 kast. 15.3.1754 Ii N.Ijå 
i. And. Henrs. Huofvila
ä. Anna Staffansdr 
l. Andreas

vih. 22.9.1789 Pudasjärvi
Drg And Ands Huovinen 
Ea Elsa Luuckonen 

Lapset kts. Elsa

9. Huovila Catharina Andersintytär
s. 11.12.1757 Ii Pohjois-Ii
k. 13.2.1758 Ii Pohjois-Ii

s. 11.12.1757 kast. 13.12.1757 Ii N.Ijå 
i. And. Henrs. Huovila 
ä. Anna Staffansdr 
l. Catharina

k. 13.2.1758 h. 19.2.1758 Ii Norr Ijå by
b: d: Catharina Andersdr Huovila 
ok: bsjk: (tuntematon sairaus)
   2     2
i kgd: 

Kuollut lapsena

10. Huovila Maria Andersintytär
s. 5.3.1759 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 5.3.1759 kast. 6.3.1759 Ii N:Ijå 
i. And. Henrs. Huovila 
ä. Anna Staffansdr 
l. Maria


11. Huovila Steffanus Andersinpoika
s. 2.10.1761 Ii Pohjois-Ii
k. 15.5.1812 Ii Pohjois-Ii
a. Ii Pohjois-Ii Nro 5 Huovila
p. Ii Pohjois-Ii 29.10.1789 Tolonen Catharina Ericintytär
s. 11.4.1765 Ii Olhava
k.

s. 2.10.1761 kast. 4.10.1761 Ii N:Ijå 
i. And. Henrs. Huovila 
ä. Anna Staff:dr 
l. Steffanus 

s. 11.4.1765 kast. 14.4.1765 Ii Ållhav.
i. Eric Joseps. Tolonen 
ä. Carin Pehrsdr 
l. Catharina 

vih. 29.10.1789 Ii Norr Ijå 
i. Staff Ands Huovinen 
p Cath Ericsdr Tolonen 

k. 15.5.1812 h. 1812 Ii Norr Ijå 
g: bd: Staffan Andrea´s: Huovinen 
"i hufvud svaghet uphängt sig" 
43 
obegr: 

k. 21.11.1831 h. 4.12.1831 Ii Norr Ijå 
e:a Carin 
håll o. st (pistos)
67  7 
omainen: Bd. Staffan Huovilas 

 

Staffan ja Carin Huovisen lapsia Staffan ja Carin Huovisen lastenlapsia Staffan ja Carin Huovisen lastenlastenlapsia

1. Huovinen Andreas Staffaninpoika
s. 6.9.1790 Ii Pohjois-Ii
k.
a. 
p. Ii Pohjois-Ii 2.2.1813 Raasakka Brita Johanintytär
s. 3.5.1796 Ii Etelä-Ii
k.

s. 6.9.1790 kast. 7.9.1790 Ii N.Ijå 
i. Staffan Andersson Huovinen 
ä. Carin Ersdr   25. 
l. Andreas

s. 3.5.1796 kast. 5.5.1796 Ii S.Ijå 
i. Joh. Jacs. Rasacka 
ä. Carin Anderss:   33. 
l. Brita

vih. 2.2.1813 Ii Norr Ijå 
Huovila,And Staffanss 
p Brita Johansdr Rasacka 


2. Huovinen Erik Staffaninpoika
s. 9.6.1792 Ii Pohjois-Ii
k. 28.6.1853 Ii
a. Ii Pohjois-Ii Huovila Nro 5
p. Ii Pohjois-Ii 2.2.1813 Kaleva Carin Henrikintytär
s. 14.10.1792 Ii Etelä-Ii
k. 15.12.1864 Ii Etelä-Ii

s. 9.6.1792 kast. 10.6.1792 Ii N.Ijå
i. Staff. Ands. Huovinen 
ä. Catharina Ericsdr   27. 
l. Erik

s. 14.10.1792 kast. 15.10.1792 Ii S.Ijå 
i. B.s. Henr: Johanss. Kaleva 
ä. Margar: Thoma'   20 
l. Catharina

vih. 2.2.1813 Ii Norr Ijå 
Huovila,Erik Staffs (bs) 
p Carin Henrdr Kaleva 

Erik ja Carin Huovisen lapsia

1. Huovinen Carin Erikintytär
s. 11.12.1813 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 11.12.1813 kast. 11.12.1813 Ii N.Ijå 
i. B.s. Eric Staffanss: Huovinen 
ä. Carin Henr:dr   19. 
l. Carin


2. Huovinen Henric Erikinpoika
s. 30.6.1815 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 30.6.1815 kast. 10.7.1815 Ii N.Ijå 
i. B. Eric Staffanss. Huovinen 
ä. Carin Henr:dr   23. 
l. Henric


3. Huovinen Eric Erikinpoika
s. 23.8.1816 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 23.8.1816 kast. 25.8.1816 Ii N.Ijå 
i. B. Eric Staffansson Huovinen 
ä. Carin Henr:dr   24. 
l. Eric


4. Huovinen Margeta Erikintytär
s. 1.1.1819 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 1.1.1819 kast. 3.1.1819 Ii N.Ijå 
i. B. Erik Huovila 
ä. Carin   27. 
l. Margeta


5. Huovinen Carin Erikintytär
s. 25.2.1821 Ii Pohjois-Ii
k. 12.7.1897 Ii Pohjois-Ii
a.
p. Ii Pohjois-Ii 26.11.1846 Huovila Jacob Jacobinpoika
s. 16.1.1827 Ii
k. 31.5.1869 Ii hukkui

s. 25.2.1821 kast. 4.3.1821 Ii N.Ijå 
i. B. Erik Huovinen 
ä. Carin   29. 
l. Carin

vih. 26.11.1846 Ii N Ijå 
bs Jac Jacs Huovila 
bdr Caisa Eriksdr Huovila 

Carin ja Jacob Huovisen lapsia
1. Huovinen Anna Jacobintytär
s. 14.1.1847 Ii Pohjois-Ii
k. 14.1.1847 Ii Pohjois-Ii

Kuollut lapsena

s. 14.1.1847 kast. 14.1.1847 Ii N. Ijå 
i. Bdson Jacob Jacobss. Huovinen 
ä. Caisa 
l. Anna (n.d. + oconf.)

k. 14.1.1847 h. 16.1.1847 Ii N. Ijå 
dr. Anna eft. undfång n.d.
          1
omainen: B.s. Jacob Huovises 


2. Huovinen Johannes Jacobinpoika
s 4.3.1848 Ii Pohjois-Ii
k.
a. Ii
p. Ii 26.12.1881 Veijola Eeva Juhontytär
s. 2.3.1854 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 4.3.1848 kast. 5.3.1848 Ii N. Ijå 
i. Bd Jacob Jacobss. Huovinen 
ä. Caisa   20-25 
l. Johannes

Heillä mm. Huovinen Fanni Sofia Juhontytär 
s. 28.1.1884 Ii
k. 6.8.1840 Haukipudas
a.
p. Haukipudas 13.4.1913 Sipola Jaakko Juhonpoika
s. 26.11.1877 Haukipudas
k. 28.3.1942 Haukipudas


3. Huovinen Jacob Jacobinpoika
s. 25.11.1850 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 25.11.1850 kast. 27.11.1850 i Norr Ijå 
i. Bd Jacob Jacobss. Huovinen 
ä. Caisa   20-25 
l. Jacob


6. Huovinen Magdalena Erikintytär
s. 6.3.1823 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 6.3.1823 kast. 7.3.1823 Ii Norr 
i. B. Erik Huovinen 
ä. Carin   31. 
l. Magdalena


7. Huovinen Elisabet Erikintytär
s. 4.11.1824 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 4.11.1824 kast. 7.11.1824 Ii Norr 
i. B. Erik Huovinen 
ä. Carin   32. 
l. Elisabet 


3. Huovinen Anna Staffanintytär
s. 30.3.1794 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 30.3.1794 kast. 31.3.1794 Ii N.Ijå 
i. B.s. Staffan And:s. Huovinen 
ä. Carin Ericsdr   28. 
l. Anna


4. Huovinen Mathias Staffaninpoika
s. 6.1.1798 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 6.1.1798 kast. 8.1.1798 Ii N.Ijå 
i. B. Staff: Huofvinen 
ä. Caisa Ericsdr   33. 
l. Mathias


5. Huovinen Staffan Staffaninpoika
s. 17.1.1801 Ii Pohjois-Ii
k. 12.7.1801 Ii Pohjois-Ii

Kuollut lapsena

s. 17.1.1801 kast. 18.1.1801 Ii N.Ijå 
i. B. Staff. Ands. Huovinen 
ä. Carin Ericsdr   35. 
l. Staffan (+)

k. 12.7.1801 h. 14.7.1801 Ii Norr Ijå 
bd: s: Staffan Staffans: Huovila 
ok: bsjk: (tuntematon lastentauti)
   6     5
kgd: 


6. Huovinen Catharina Staffanintytär
s. 3.11.1809 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 3.11.1809 kast. 6.11.1809 Ii N.Ijå 
i. B. Staff: Andersson Huovila 
ä. Carin Ersdr   44. 
l. Catharina 


Loppu Anders Pätsi eli Jurvanen Henrikinpoika s. 1712