Etusivulle Home Page
Hetekylän talonkatselmuksia

Vuonna 1877 syyskuun 21. päivänä suoritti allekirjoittanut kruununnimismies kyytirättäri Pehr Haanelan ja vanginkuljettaja Adolf Steniuksen avustamana katselmuksen verovapaana olevalla Turves 1/8 manttaalin kruununtilalla No 44 Hetetjärven kylässä Pudasjärven pitäjässä ja Oulun kihlakunnassa (härad). Läsnä katsemuksessa oli asukas talollinen Adam Pätsi.

Käsillä olevista asiakirjoista voidaan todeta, että asukas on saanut asumis- ja omistusoikeuden tilaan kuvernöörinviraston hänelle 13.2.1874 antamalla päätöksellä, jonka mukaan asukkaalle on annettu kahdenkymmenen vuoden verovapaus ehdoilla, että asukkaan tulee jokaisena verovapaana vuonna vastata tarpeellisten rakennusten rakentamisesta 75 markan edestä, tehdä ja hyvin viljellä kahdeksan kapanalan verran peltoa, raivata yhden häkinalan verran niittyä sekä vastata ojituksesta ja aitauksesta lain mukaan niin, että tila on verovapauden päättyessä siinä kunnossa, että täysi vero ja verotuotto voidaan vuoden 1894 alusta lyhentämättömänä saada; tämän merkinnän jälkeen suoritettiin katselmus seuraavalla tavalla:
 
Suoritettu työ Puuttuva työ
markkaa penniä markkaa penniä
Tarkastuksessa havaittiin että viimeksi pidetyn perustamiskatselmuksen jälkeen ei ole mitään rakennustyötä tehty
Peltoa todettiin tehdyn noin 6 kapanalaa keskinkertaisessa viljelyksessä á 2 markkaa kapanala 12
Pelto-ojitusta on ainoastaa 75 syliä á 10 penniä syli 7 50
Aitaa 100 syliä á 10 penniä syli 10
Tällä uudistilalla on niittypalsta Wuorma järvellä, joka tuottaa 20 häkkiä saraheinää, jota ei syötetä uudistilalla, vaan asukkaan omistamalla Pätsin verotilalla.
Mitään niitynraivausta ei ole vielä suoritettu
Summa 29 50

Uudistilan muita etuja
Tilalla on suoritettu isojako, metsästä, joka on 375 tynnyrinalaa, saadaan kaikki, mitä talon pidossa tarvitaan. Laitumet ovat keskinkertaiset, kalavetenä on Jurvasenlampi sisäjärvi, mutta kalastus on vain vähän tuottavaa, myllyä ei ole eikä myöskään kaivoa, humalaa ei viljellä;

Tila sijaitsee 90 virstan (Suomen virsta = 1068,8 metriä) päässä Oulun kaupungista ja 22 virstan päässä etelään pitäjän kirkolta.

Näiden merkintöjen jälkeen tehtiin seuraava tili.
 
 
Hopeassa Hopeassa
Markkaa penniä Markkaa Penniä
Vuotuiset asukkaan velvollisuudet lasketaan seuraavasti: Suoritettu työ katselmuskirjan mukaan:
Aitausvelvollisuus 75
Niitynraivaus 1 häkinala 15
Pellonteko 8 kapanalaa 16
Aitaus 6 syliä vuodessa á 10 penniä syli 0,60
Ojitus samoin 0,60
Summa 107,20
Peltoa 12,-
Pelto-ojaa 7,50
Aitausta 10,0
29 50
Joka vuosille 1874, 1875 ja 1876 eli 3 vuodelle tekee 321 60 Saldo asukkaan rasitteeksi 292 10
Summa 321 60 321 60

Asukasta käskettiin, että jos hän haluaa pitää uudistilan, suuremmalla tarmolla ja huolellisuudella laajentaa ja loppuuntehdä velvollisuudet, jotka kuvernöörinviraston päätöksessä on sanottu, uhalla että uudistila annetaan toiselle työteliäämmälle henkilölle.

Nän tarkastettu ja tilitetty. Paikka ja aika yllä
Toimitusmiesten viran puolesta Condrad Pihl