Etusivulle Home Page 1. Oinas Pehr  s. n. 1530 Päivitetty 06.12.2013

Armas Luukko kertoo Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historiassa, että Kiimikin eli Kiimingin, johon Hetejärvikin kuului, ensimmäiset talot perustettiin 1550-luvulla.  Siihen saakka Kiiminginjoen vesistöalue Haukiputaan yläpuolella oli ollut rannikkolaisten erämaata ja he olivat estäneet uudisasukkaiden asettumisen erämailleen, kunnes Kustaa Vaasa teki tyhjäksi kaikki vanhat eräoikeudet. Hetejärvellä lienee kuitenkin ollut pysyvää asutusta jo 1400-luvulla.

Pehr Oinas tuli nykyisen Pudasjärven pitäjän Hetejärven kylään noin 1550 uudistilalliseksi. Lainaus eräästä sukututkimuksesta (tekijä ei käy selville): "Henrik Önäs (Ånäs) asettunut 1550 paikkeilla asumaan Hetekylään. Nimi muuttunut Oinaaksi." Kerrotaan myös, että ensimmäinen Önäs olisi tullut Norjasta.

Henry Oinas niminen henkilö asui vuoden 1571 Pohjanmaan hopeaveroluettelon mukaan Ylikiimingissä, johon Hetejärvi silloin kuului. Hopeaveroa kannettiin sen vuoksi, että Tanskaa vastaan vuosina 1563-70 käydyn Pohjoismaisen seitsenvuotisen sodan johdosta solmitussa Stettinin rauhassa sovittiin, että Ruotsi lunastaa Göötanjoen suulla olevan Älvsborgin linnoituksen takaisin tanskalaisilta 150.000 talarin summalla. Tämä summa kerättiin käteisenä rahana hopeaverolla. Ruotsi joutui lunastamaan saman linnoituksen tanskalaisilta vielä toisenkin kerran 1613. Lunastussumma oli nyt yksi miljoona talaria. Tällöin kerättiin ylimääräinen henkilövero. Käsityöläinen joutui esimerkiksi maksamaan 6 talaria ja renki 2 talaria.

Venäläiset polttivat 1570 alkaneen ja Täyssinän rauhaan 1595 päättyneen 25-vuotisen sodan eli ns. vanhan vihan aikana 1590 Pär Oinaisen talon Ylikiimingin Karjalankylässä.


Oinas Påhl Pehrinpoika  s. n. 1560
Venäläiset (Rydzen) polttivat 1570 alkaneen ja Täyssinän rauhaan 1595 päättyneen 25-vuotisen sodan eli ns. vanhan vihan aikana 1591 Påwall Oinaisen talon. Påwall Peersson (Paavo Pekanpoika) on ollut vuoden 1607 väenotossa ratsumies Hetetjärven Oinaankuivalla, josta hävinnyt 1608. 

Kansanedustaja Hannes Paaso on laatinut selostuksen Hiivalan suvun polveutumisesta Pudasjärven Hetekylästä Pohjois-Iihin. Selostuksen mukaan Ruotsin sotakollegion arkistossa KCA15229 Pohjanmaan ruodutus- ja knihtisotamieskirjoituksessa, joka on päivätty päättyneeksi maaliskuun 13. päivänä 1627, on Pudasjärven Hetejärvellä merkitty Paavo (Påfwal) Oinaan 1/3 manttaalin talo ja Paavon sanotaan silloin olleen "yli-ikäisen". Samassa talossa on myöskin asumassa Heikki Oinas, joka oli syntynyt 1597 oli tuolloin 30-vuotias. Paaso kysyy: "Oliko Heikki tuon Paavon poika, se ei käy selville, eikä myöskään kuka oli Heikin vaimo." Tässä on lähdetty siitä, että Heikki oli Paavon poika ja vaimo oli Kaarina Jaakontytär, josta ei tiedetä sen enempää. Pirjo Aho on laittanut Oinaan-Raution sukua koskevassa tutkimuksessaan tälle kohdalle Antti Heikinpoika Oinaan s.arv.1570-1575. 

Vuoden 1675 henkikirjassa on Hetejärven kylässä 1/4 manttaalin tilan haltijana Thomas Andersinpoika Oinas. Hänellä oli silloin lanko Matz Matzon, jolla oli vaimo Elin Andersintytär (Thomaan sisko) sekä poika Eskil Thomaanpoika. Thomas kuoli vuonna 1692 90-vuotiaana. Thomas voisi syntymäajan perusteella olla Antti Heikinpoika Oinaan poika. Thomas myi keväällä talon Johan Väänäselle (s.n. 1656), joka muutti taloon asumaan. 

haud. 1.5.1692 Pudasjärvi
Thomas Andersson Oinas
90 åhr gammal

Assar Väänänen kertoo kirjassaan "Väänästen varsiteiltä", että Johan Matinpoika Väänänen Johan ja vaimo Agnetha Jaakontytär Runtti muuttivat n.1695 Pudasjärven Hetetjärvelle, nähtävästi siellä vaikeuksiin (utfattiga) joutuneeseen Esko (Eskill) Tuomaanpoika Oinaan taloon. Juho kuoli Pudasjärvellä 1.1.1711 "54-vuotiaana", jolloin leski Aune päätyi elossa olleiden lastensa kanssa kerjuulle (tigger). 

Tässä on selitys talon nimeen Vänälä eli Oinas. Eskil Tuomaanpojalta kuoli kuusi poikaa. Tuomas Tuomaanpoika Oinas yritti 1706 käräjillä sukulunastusta Oinaan taloon.Tämän sivun tiedot ovat varsinkin alkuosaltaan epävarmoja.

Paavo Oinaan lapset Paavo Oinaan lastenlapset Paavo Oinaan lastenlastenlapset Paavo Oinaan lastenlasten lastenlapset

1. Oinas Henrik Påhlinpoika 
s. arv. 1597 (tai 1607) Pudasjärvi Hetejärvi
k.
a. Talollinen Hetejärvi
p. Carin Jaakontytär

Kansanedustaja Hannes Paason mukaan "Vuoden 1677 henkikirjoituksessa ei mainita enää Heikkiä, vaan hänen kaksi poikaansa Erkki Heikinpoika Oinas, jolla vaimo Margareta Tapanintytär Parkkinen ja Antti Heikinpoika Oinas, jolla vaimo Margareta Matintytär Kokko. Viimemainittu Antti Oinas mainitaan kuollessaan tämän 'verotalon isäntänä'"

Heikki ja Kaarina Oinaan lapset Heikki ja Kaarina Oinaan lastenlapset Heikki ja Kaarina Oinaan lastenlastenlapset

1. Oinas Margeta Henrikintytär 
s.
k.
a. Pudasjärvi Hetejärvi Pätsin talo
p. Pätsi Philip Matinpoika

Puolison isä Matti asui toista Pätsin taloa

Lapset kts. Philip

2. Oinas Erik Henrikinpoika 
s. n. 1630
k. 
a. talollinen Pudasjärvi Hetejärvi 
p. Parkkinen Margeta Staffanintytär 
s. n. 1646
k. haud. 22.4.1716 Pudasjärvi 70-vuotiaana

Henkikirja Hetejärvi
1675

h. 22.4.1716 Pudasjärvi
Pehr Moilas Enckia
70 åhr gl.

Iin talvikäräjät 12-14.Helmikuuta 1678
64/224 
Effter Erich Hinderssons i Jutejerfwi och hans Interessenters begieran förordnadhes af Rätten NämbdeMän Bengdt Säfweläinen och Erich Matsson at skiffta efter öhre och örtug WuormaJerfwi, Lokajärfwi, Wähäwuorma och Hethet hööslag,  Interessenterne emellan, lagandhes på at hwardera bekommer proportionaliter emoth sin Skatte,  Hwar och eens Laga breff och hefdh opraejudicerat.

Erkki Heikinpojan Hetejärvellä ja hänen yhteisosakkaidensa pyynnöstä määrätään Lautamiehet Pentti Sääväläinen ja Erkki Matinpoika (Kälkäjä) jakamaan äyri ja äyrityisluvun mukaisesti Wuormajärven, Lokajärven-?, Wähävuorman ja Hetteen heinämaat, Osallisten kesken, laittaen niin että itsekukin saa suhteellisen osuuden Veroaan vastaan, Itse kunkin Saantokirja ja nautinta loukkaamattomana. (suomennos Paavo Lohvansuu)

Huomautus
Erikin tiedot melkoiselta osalta epävarmat

 


Pohjanmaan lääni läänintili 1677-1677, Hetejärvi. Erik Henrikinpoika Oinas on toisena.
Erkki ja Margeta Oinaan lapset Erkki ja Margeta Oinaan lastenlapset

1. Oinas Henrik Erikinpoika
s.
k.
a. Pudasjärvi Ypykkäjärvi Veteläinen eli Anttila ja Ii
p.  Pudasjärvi 15.1.1693 Käyrä Elizabeth Jöranintytär
s. 1667
k. haud. 25.5.1737 Ii

Henrik meni Ypykkäjärvelle Tuomas Joosepinpoika Veteläisen jättämään autioon 1/6 manttaalin taloon. Sieltä hän on muuttanut Iihin.

vih. 15.1.1693 Pudasjärvi
Hindrich Erichson
Pijg. Elizabeth Jör. 

Pudasjärvi rippikirja 1700-1700 Veteläinen
Henrich Erichs sohn Oinas
Lijsa Jörans dåtter Käyrä
dott Margetha
son Påhl
Thomas Bertilsson Puhacka
hust. Margetha
svägerska Margetha
?
Matz sohn
Kts. Juutinen suku

Ii rippikirja 1714-1727 Inhyses Fålk Nårr Ijå
Henrich Åinas E:n Lijsa

h. 25.5.1737 Ii
Enkia 
70 
på kgd: 
omainen: Hendrich Oinas 


2. Oinas myöh. Iinatti Erik Erikinpoika
s. 1669
k. haud. 7.3.1709 Pudasjärvi Sotkajärvi
a. Pudasjärvi Iinatti
p. Pudasjärvi 1695 Manninen Helga
s.
k.

vih. 1695 
Erich Oinas 
Pijg. Helga Mannitar 

h. 7.3.1709 Pudasjärvi
Erich Erich sohn Inatti ifr:n Sotkajervi byy
uthi Anders Törrös graaf på kyrckiegården
40 åhr gl.

Koko perhe kuollut nälkään 1709 (Paavo Lohvansuun tutkimukset)

3. Oinas Anna Erikintytär 
s. n.1673
k. haud. 6.1.1736 Haukipudas
a. Kiiminki Huttula
p. Pudasjärvi 6.1.1695 Huttu Bengt Bengtinpoika 
s.
k. 21.11.1759 Haukipudas Alakiiminki

vih. 1695  Pudasjärvi
Bengt Bengtsson 
Pijg. Anna Erichs Hetetjerfvi 
die epiph.[PYHIMYSPÄIVÄ]  (loppiainen)

k. 1736 haud. 6.1.1736 Haukipudas
hu (vaimo) Anna Erichs dr Oina 
ikä 62 v
omainen: bd: Bengt Huttus (hu) 

k. 21.11.1759 h. 25.11.1759 Haukipudas Ned:kim: 
enkl Bengt Bengtss Huttu 
ålderd (vanhuus)
84  2 

Anna ja Bengt Hutun lapsia
1. Huttu Simon Bengtinpoika
s. n. 1697 Haukipudas
k. haud. 18.6.1742 Haukipudas Alakiiminki
a. Haukipudas Huttu
p. Haukipudas 21.12.1726 Väänänen Carin Henrikintytär
s. 9.3.1707 Haukipudas
k. 11.7.1782 Ylikiiminki

Lapset kts. Carin

vih. 21.12.1726 Haukipudas
Sim Bengtss Huttu 
p: Garin Henr:dr Vänänen  Öfr:kim: 

k. 1742 h. 18.6.1742 Haukipudas Alakiiminki
bd: Sim: Bengtss. Huttu
45
i. Of: Kim:

k. 11.7.1782 h. 21.7.1782 Ylikiiminki
E:a Carin Henricsdr. 
ålderd:br. (vanhuuden raihnaisuus)
75  4 
omainen: Olof Kauroses 

Bengt Hutun 2. puoliso Alakiiminki 14.8.1737 Väänänen Margeta Matintytär

vih. 14.8.1737 Ned:kim: 
enkl: (leski) Bencth Bencthss: Huttu 
Margeta Matts dr Wänätäm 

k. 21.11.1759 haud. 25.11.1759  Ned:kim: 
enkl Bengt Bengtss Huttu
ålderd  84v  2kk 4. Oinas Johan Erikinpoika
s. 1680
k. 20.5.1710 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Hetejärvi Oinas, josta rippikirjan mukaan muuttanut pois äitinsä  Margetan kanssa

Rippikirja
1700

k. 20.5.1710 h. 30.5.1710 Pudasjärvi
Johan Er. sohn Oinas ifr:n Hetetjärvi
30 åhr gl.
kyrckiogården

Margeta Parkkisen 2.puoliso Moilanen Pehr
s.n. 1646
k. haud. 12.10.1694 48-vuotiaana 

h. 12.10.1694 Pudasjärvi
Peer Moilanen
48 åhr gl.


Margeta ja Pekka Moilasen lapsi

1. Moilanen Mattz Pehrinpoika
s.
k.

Rippikirja Hetejärvi
1700


3. Oinas Anders Henrikinpoika 
s. arv.1636 Pudasjärvi Hetejärvi
k. 4.10.1713 Pudasjärvi 77-vuotiaana, haudattu 9.10.1713 Pudasjärvi
a. Talollinen Pudasjärvi Hetejärvi Oinas Nro 1
p. Kokko Margetta Martintytär 
s. 1647 Ylikiiminki
k. haud. 22.4.1717 Pudasjärvi

Rippikirja
1700
1713-15

Henkikirja Hetejärvi
1675

Anno 1713 d. 4 octobris begrafs skattebonden Anders Henricsson Oinas ifrån Hetetjärvi 77 åhr gl in uti des optimbrade graaf på kyrkiegården

haud. 22.4.1717 Pudasjärvi
Sahl. (kuollut) Anders Oinas Enckan 
70 åhr gl.

Margetta Kokon vanhemmat
Kokko Mårten 
s.
k.
a. Talollinen Ylikiiminki
Mahdollisesti Vepsän kylän talon Kokko Nro 9 isäntänä vuosina 1624-1667 (Vepsän viestejä vuosien varrelta, Vepsän kylätoimikunta, Oulu 1990)
p.
s.
k.
 

Pudasjärven hautausmaa
Kirkon ympärillä oleva kirkkotarha oli päähautausmaana läpi 1700-luvun. Vainajia haudattiin myös kirkon ympärillä olleisiin katettuihin puuhautoihin {optimbrade graaf]. Hautojen täyttyessä ne tyhjennettiin luuhuoneeseen. Kirkon sisään haudattiin pappeja ja heidän perheenjäseniään, mutta myös varakkaat talonpojat lunastivat kirkosta hautapaikkoja itselleen ja perheelleen. Viimeiset hautaukset kirkkoon tehtiin vuonna 1779, koska valtiopäivät teki päätöksen, jossa se kielsi kirkkoon hautaamisen. 1760-luvulla aloitettiin hautaukset myös Jokijärven Simosensaareen sekä Kynsiperän Lotanniemeen.
Lähde: http://www.kirjastovirma.net/kirkot/ 

Rannikkoseudunsanomat: "Kirkonvero muodosti seurakunnan suurimman tuloerän. Varoja kartutettiin myös erilaisilla kirkon taholta tapahtuvien palvelujen maksuilla. Vainajan hautaukseen liittyi monenlaista maksua. Oli multaraha, sekä verka ja paarihahat. Varhaisemmalla ajalla kirkkoon haudatuista vainajista maksettiin korkeimmat multarahat. Kirkon lähelle sijoitetuista vainajista maksettiin enemmän kuin kauemmaksi haudatuista. Kirkonkellojen soitto hautaustilaisuuksissa oli myös maksullista. Kotona suoritetut vihkimiset ja kastetilaisuudet olivat myös maksullisia. Myös sakkorahat, joita perittiin yleistä kirkkokuria loukanneilta, kasvattivat kirkon kassaa. Samalla pidettiin yllä kirkkokuria. Avuntarve oli usein niin suuri, varsinkin katovuosien kohdatessa, että kirkossa koottava kolehti kerättiin vain oman seurakunnan tarpeisiin. Kalu- eli perunkirjoitusten yhteydessä vielä meidän päiviimme asti kerätty "vaivaisraha" meni niinikään kirkolle." 

Tässä on vielä nimimerkki Mannaryynin selostus hautaustavoista:
"Mullkastad on varmaankin multahauta, siis kaivettu kuoppa, joka täytetään mullalla. Opptimbrad on käsittääkseni "ylöstimprattu" eli luultavasti hirsikehokolla varustettu hauta, (ehkä maanalainen?), ehkä puinen kehikko maan pinnalla, siis jonkinlainen hautahuone. Jos tutkailet kansatieteellisiä tutkielmia hautaustavoista, löydät kuviakin tuollaisista puukatoksista tai hautahuoneista."


Anders ja Margetta Oinaan  lapset Anders ja Margetta Oinaan lastenlapset

1. Oinas Josef (Juuso) Andersinpoika
s. arv. 1664 Pudasjärvi Hetejärvi Oinas Nro 1
k. 19.2.1737 Pudasjärvi 73-vuotiaana
p. Hiltunen Elina (Elin) Michelsintytär 
s. arv. 1669 Ylikiiminki
k. 3.11.1736 Pudasjärvi 67-vuotiaana

Juuso (Josef) oli Pudasjärven pitäjän Hetejärven kylän Oinas Nro 1 talon isäntä noin vuosina 1714-1737. Juusosta alkavat Oinas-Oinaan, Oinas-Raution ja Oinas-Uusisuorsa-Tihisen sukuhaarat. Juuson sukuhaaraan sisältyy paljon mielenkiintoista historiaa.


2. Oinas Margeta Andersintytär
s. 1670 Pudasjärvi Hetejärvi Oinas Nro 1
k. 19.5.1710 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Kollaja
p. Pudasjärvi 3.1.1693 talollinen Pöykiö Kaarlo (Carl) Clementsinpoika  myöh.Tornio
s. 1660 Pudasjärvi
k. 3.12.1720 Pudasjärvi

vih. 3.1.1693 Pudasjärvi
Carl Clemetsson 
Pijg. Margeta And. 


3. Oinas Påhl (Paavo) Andersinpoika
s. 23.1.1672 Pudasjärvi Hetejärvi Oinas Nro 1
k. 8.5.1757 Pudasjärvi
a. Hetejärvi Oinas eli Paavola Nro 4
p. Vesala Briitta Pekantytär 
s. 6.10.1677, mahd. 16.6.1677
k. 4.4.1753

Påhl oli Pudasjärven pitäjän Hetejärven kylän Paavolankuivan Oinas eli Paavola Nro 4 talon isäntä. Hänestä alkavat Oinas-Paavolan ja Oinas-Heikkilän sukuhaarat.

Lähteenä on käytetty mm. Caisa Matintytär Siiran perukirjaa 26.12.1782, joka on Oulun maakunta-arkistossa.


4.Oinas Brita (Riitta) Andersintytär
s. n. 1678
k.
a. Pudasjärvi Taivalkoski
p. Pudasjärvi 26.12.1699 Räisänen Juho Jaakonpoika (Johan Jacobinpoika)
s. 1666 Pudasjärvi
k. haud. 26.11.1720 Pudasjärvi Tyräjärvi

vih. 26.12.1699  Pudasjärvi
Johan Jac. Räisä 
Pijg. Brijtha Anders: 

haud. 26.11.1720 Pudasjärvi Tyräjärvi
Johan Jacobsson Räisänen
54 åhr gl.

Britasta alkaa Oinas-Räisänen-Häyrynen-
Uusisuorsa-Tihinen sukuhaara


5.Pätsi eli Jurvanen Henrik (Heikki) Andersinpoika
s. 14.4.1679 Pudasjärvi Hetetjärvi
k. 6.12.1769 Pudasjärvi Hetetjärvi
a. Pudasjärvi Sotkajärvi Hirvaskoski Timonen-Leskelä Nro 10 (1713-1715) ja Pudasjärvi Hetejärvi Jurvasenkuiva Pätsi Nro 2 vuodesta 1716
p. 27.1.1707 Pudasjärvi Pelttari eli Piira  Margetha Matintytär 
s. 4.1.1678 
k. 16.12.1760 Pudasjärvi Hetetjärvi

vih. 27.1.1707 Pudasjärvi
Hendrich Anderss. Oinas 
Pijg. Margetha Maatz: Pijratar 

k. 6.12.1769 h. 28.12.1769 Pudasjärvi Hetetjärvi
Henric Andersson Oinas
af kräfta (syöpä)
i kyrckgd.
90 8 - 2
E (leski)

k. 16.12.1760 h. 28.12.1760 Pudasjärvi hetetjärvi
Marg. Peltari
af åldern (vanhuus)
kgd.
81 11 1 3
g (naimisissa)

Henrikistä alkaa Oinas-Pätsin eli Jurvasen sukuhaara. 


6. Oinas  Elin (Elina) Andersintytär
s. 14.4.1679 Pudasjärvi Hetetjärvi (Henrikin kaksoissisar)
k. 1.4.1741 Pudasjärvi
p. Pudasjärvi 26.12.1699 Räisänen Juho (Johan) Paavonpoika 
s. 1682 Pudasjärvi Tyräjärvi
k. 28.6.1740 Pudasjärvi

vih. 26.12.1699  Pudasjärvi
Johan Påhlss. Räissä 
Pijg. Elin Anders: 

Anno 1741 Pudasjärvi
Elin Andersdr Oinas
dog d. 1. aprills, begrafs 12. dito 
62 åhr gl

Anno 1740 Pudasjärvi
Johan Påhlsson Räisänen 
dog d. 28. Junii. begrafs d. 13. Julii 
58 åhr, 4 månad och 2 veckor gammal

Elinasta alkaa Oinas-Räisäsen ja Säisän/Matinollin sukuhaarat 


Loppu Oinas Pehr  s. n. 1530