Etusivulle Home Page
Hetekylän talonkatselmuksia

Vuonna 1877 20. päivänä syyskuuta suoritti allekirjoittanut kruununnimismies kyytirättäri Pehr Haanelan ja vanginkuljettaja Adolf Steniuksen avustamana taloudellisen tarkastuksen Sirkka 1/8 manttaalin verovapaana olevalla kruununtilalla No 35 Hetejärvellä Pudasjärven pitäjässä ja Oulun kihlakunnassa. Tarkastuksessa oli läsnä asukas talollinen Anders Oinas
Asiakirjoista voitiin todeta, että asukkaalle on turvattu asumis- ja omistusoikeus kysymyksessä olevaan tilaan läänin herra kuvernöörin päätöksellä 25. päivältä lokakuuta 1873, samoinkuin että asukkaalle on annettu 18 vuoden verovapaus laskettuna vuoden 1873 alusta ja ehdoilla, että asukas jokaisena verovapaana vuotena vastaa tarpeellisten rakennusten tekemisestä 48 markan 33 pennin edestä, tekee ja pitää hyvässä kasvussa 13 kapanalaa uutta peltoa sekä raivaa 62 markan 50 pennin edestä tilalle kuuluvaa niittymaata niin, että tila vuoden 1890 päättyessä on siinä kunnossa, että täysi vero siitä voidaan kantaa: kun tämä oli merkitty, suoritettiin tarkastus seuraavalla tavalla:
 
Suoritettu työ Puuttuva työ
markkaa penniä markkaa penniä
Olemassa olevat rakennukset
Rakennus, 24 kyynärää pitkä, 6 kyynärää korkea, tuohi- ja malkakatto, käsittäen asuinpirtin, eteisen, keittiön ja kaksi kamaria, joihin asukas on tehnyt pirttiin lattian, ikkunan ja välikaton sekä kamariin vastapäätä pihaa lattian, ikkunan ja tulisijan 300 100
Toinen rakennus, samat mitat kuin edellisessä, käsittäen navetan ja karjaladon, joihin tämä asukas on navettaan vesikaton, lattian ja parret, samoikuin karjalatoon samoin katon ja ovet 250
Alakeittiö, 6 kyynärää kanttiinsa, 5 kyynärää korkea 40
Rakennuksia perustamiskatselmuksesta alkaen:
Vilja-aitta ja riihi kunnossa
Peltoa on 1 tynnyrinala 15 kapanalaa kivetöntä multamaata; tästä arvioidaan asukkaan tehneen 15 kapanalaa á 2 markkaa kapanala 30
Pelto-ojaa 100 syliä á 10 penniä syli 10
Aitaa 300 syliä á 15 penniä syli 45
Niityiltä saadaan vuosittain 25 häkkiä heinää, josta arvioidaan asukkaan raivanneen 5 häkinalaa  á 15 markkaa häkinala 75
Summa 750 100

Tilan muita etuja
Tilalla on suoritettu isojako, metsäpalstoilta, joita on kotipalsta ja ulkopalsta, ja ovat pinta-alaltaan 375 tynnyrinalaa, saadaan kaikki puu, mitä talonpidossa tarvitaan, laitumet ovat kohtalaiset, kalavetenä on Wuorma järvii, mutta kalastus on vähän tuottavaa, myllyä ei ole, kaivo on, humalaa ei viljellä.
Tila sijaitsee 80 virstan (Suomen virsta = 1068,8 metriä) päässä Oulun kaupungista ja 20 virstan päässä etelään pitäjän kirkolta.
Tilalla on 1 hevonen, 5 lehmää ja 4 lammasta.

Kun tämä oli merkitty, tehtiin seuraava tilitys
 
Hopeassa Hopeassa
Debet Markkaa penniä Kredit Markkaa Penniä
Vuotuiset asukkaan velvollisuudet lasketaan seuraavasti: Suoritettu työ katselmuskirjan mukaan:
Rakentamisvelvollisuus 48:33
Uuden pellon teko 13 kapanalaa á 2 markkaa kapanala 26:-
Niityn raivaus 62:50
Rakennukset 590:-
Peltoa 30:-
Niittyä 75:-
Aitausta 10:-
Ojitusta 10:-
750
Muuta työtä 100
Aitaa 6 syliä vuosittain á 10 penniä syli 60:-
Ojitusta samoin 60:-
Summa 138:03
Mikä vuosille 1874, 1875 ja 1876 eli 3 vuodelle tekee 414 9
Saldo asukkaan hyväksi 435 91
Summa 850 Summa 850

Nän tarkastettu, arvioitu ja havaittu. Paikka ja aika yllä
Toimitusmiesten viran puolesta Condrad Pihl