Etusivulle Home Page
Hetekylän talonkatselmuksia

Vuonna 1877 17. päivänä syyskuuta suoritti allekirjoittanut kruununnimismies kyytirättäri Pehr Haanelan ja vanginkuljettaja Adolf Steniuksen avustamana taloudellisen tarkastuksen Seula 1/8 manttaalin verovapaana olevalla kruununtilalla No 42 Hetejärvellä Pudasjärven pitäjässä ja Oulun kihlakunnassa. Tarkastuksessa oli läsnä asukas talollisenpoika Matts Påhlsson Rautio
Asiakirjoista voitiin todeta, että mainittu Matts Rautio on läänin herra kuvernöörin päätöksellä 17. päivältä syyskuuta 1873 otettu ehdolliseksi asukkaaksi tilalle, samoinkuin että hänelle on annettu kahdeksan kokonaan ja neljä puoliksi verovapaata vuotta ehdoilla, että asukas jokaisena verovapaana vuotena vastaa tarpeellisten rakennusten tekemisestä 15 markan edestä, tekee ja pitää hyvässä kasvussa 16 5/6 kapanalaa uutta peltoa sekä raivaa 33 markan 33 pennin edestä 20 kapanalaa niittyä; kun tämä oli merkitty suoritettiin tarkastus kuten seuraa:
 
Suoritettu työ Puuttuva työ
markkaa penniä markkaa penniä
Olemassa olevat rakennukset
Rakennus, 30 kyynärää pitkä, 14 kyynärää leveä, 8 kyynärää korkea, tuohi- ja malkakatto, käsittäen asuinpirtin, eteisen, verannan, kaksi kamaria ja keittiön, joista eteinen ja keittiö oli sisustettu viimeksi pidetyn katselmuksen jälkeen, kustannukset arvioitiin 100
Rakennus, 38 kyynärää pitkä, 12  leveä, 5 1/2 kyynärää korkea, tuohi- ja malkakatto, käsittäen navetan, eteisen ja karjaladon, hyvässä kunnossa
Viimeksi suoritetun katselmuksen jälkeen tehty:
Alakeittiö, 6 kyynärää kanttiinsa, 5 kyynärää korkea 30
Paja, 7 kyynärää kanttiinsa, 4 kyynärää korkea 30
Riihi, 9 kyynärää kanttiinsa, 6 kyynärää korkea 80
Peltoa on 4 tynnyrinalaa kivistä multamaata, josta voidaan arvioida asukkaan tehneen 2 tynnyrinalaa 15 kapanalaa á 3 markkaa kapanala 225
Aitaa on 100 kyynärää 10 50
Niityiltä saadaan vuosittain keskimäärin 45 häkkiä heinää, josta arvioidaan asukkaan raivanneen 12 häkinalaa (eli yhden tynnyrinalan) á 15 markkaa häkinala 180
Summa 655 50

Tilan muita etuja
Tilalla on suoritettu isojako, metsäpalstalta saadaan pienempiä puita, aidaksia ja polttopuuta talonpidon tarpeisiin, laitumet ovat kohtalaiset, kalavetenä on Seulan sisäjärvi, vähän tuottavaa, myllyä ei ole, kaivo on, humalaa ei viljellä.
Tila sijaitsee 100 virstan (Suomen virsta = 1068,8 metriä) päässä Oulun kaupungista ja 23 virstan päässä etelään pitäjän kirkolta.
Tilalla on 1 hevonen, 7 lehmää ja 5 lammasta.

Tämän jälkeen tehtiin seuraava tilitys
 
Hopeassa Hopeassa
Debet Markkaa penniä Kredit Markkaa Penniä
Vuotuiset asukkaan velvollisuudet lasketaan seuraavasti: Suoritettu työ katselmuskirjan mukaan:
Rakentamisvelvollisuus 15:-
Uuden pellon teko 16 5/6 kapanalaa 50:50
Niityn raivaus 1 tynnyrinala 20 kapanalaa 33:33
Rakennukset 240:-
Peltoa 225:-
Niittyä 180:-
Aitausta 10:50
655 50
Aitaa 6 syliä vuosittain á 10 penniä syli 60:-
Ojitusta samoin 60:-
Summa 100:03
Mikä vuosille 1874, 1875 ja 1876 eli 3 vuodelle tekee 300 9
Saldo asukkaan hyväksi 355 41
Summa 655 50 Summa 655 50

Nän tarkastettu, arvioitu ja havaittu. Paikka ja aika yllä
Toimitusmiesten viran puolesta Condrad Pihl