Etusivulle Home Page
Hetekylän talonkatselmuksia
N:o 120
Vuonna 1879 19. päivänä syyskuuta suoritti allekirjoittanut verotalonpoika Albin Stenius kanssa taloudellisen tarkastuksen Rämä 1/8 osa manttaalin verovapaudella olevalla uudistilalla n:o 48 Hetetjärven kylässä Pudasjärven pitäjää ja Oulun kihlakuntaa, mikä tila on vahvistettu perustettavaksi armollisella päätöksellä 31. tammikuuta 1860 ja jota nyt läänin Herra Kuvernöörin päätöksen 22. syyskuuta 1873 perusteella hallitsee täällä läsnäoleva talollinen Karl Hiltunen1, joka nauttii kahdentoista vuoden verovapautta laskettuna vuoden 1874 alusta. Ja todettiin uudistila sellaisessa kunnossa kuin alla on mainittu 
 
Suoritettu työ Puuttuva työ
markkaa penniä markkaa penniä
Rakennukset
1. Asuinpirtti ränsistyneessä kunnossa. Asukas verovapausaikana uppförda
a) Rakennus käsittäen tallin, kaluhuoneen ja aitan 300
b) Navetta 100
c) Sauna 40
d) Kellari 30
Peltoja
Vanhaa peltoa löytyy 1 tynnyrinala 15 kapanalaa välttävässä viljelyksessä
Tämän jälkeen on asukas tehnyt 1 tynnyrinalan 18 kapanalaa á 90 markkaa
144
Lisäksi tulee tehdä 6 tynnyrinalaa 4 kapanalaa uutta peltoa määräyksen mukaan verovapausaikana á 90 markkaa 552
Niittyjä ja niittymaata
Niityt tuottavat 23 häkkiä osittain sara- osittain suoheinää; tähän sisältyy asukkaan raivaama 6 häkinalaa
Metsä on isossajaossa jaettua, siitä saa kaikki, mitä taloudessa tarvitaan. Laitumet välttävät. Kalavesi Leppilampi sisäjärvessä riittää pitkälle. Mylly puuttuu.
Uudistilalla on nykyään hevonen, viisi lypsävää lehmää ja viisi lammasta
Näin tarkastettu ja todettu, todistaa toimitusmiesten puolesta
Condrad Pihl

Tämän jälkeen tehtiin seuraava tilitys
 
Kullassa Kullassa
Debet Markkaa penniä Kredit Markkaa Penniä
Vuotuiset asukkaan velvollisuudet laskettuna vuoden 1974 alusta: Suoritettu työ katselmuskirjan mukaan:
Rakennukset 35
Pellon teko 19 1/3 osaa kapanalaa 58
Yhteensä 93
Joka vuoden 1974 alusta tämän vuoden loppuun tekee
558 Rakennukset
Pellon teko 1 tynnyrinala 18 kapanalaa
470
144

614
Asukkaan hyväksi tehty työ lisätään vuotuiseen velvollisuuteen Asukkaan jäljellä oleva työ yllämainituista vuotuisista velvollisuuksista
Pellon teko 2 tynnyrinalaa 8 kapanalaa
204
Rakennuksista 260 Summa 818
Summa 818

Paikka ja aika yllä
Condrad Pihl 

1 Karl Danielsson Hiltunen
s. 28.1.1818 Pudasjärvi
i. B.s. Daniel Mattss. Hildula
ä. Brita Eriksdr. Lievet Mursu