Etusivulle Home Page
Påhl Andersinpoika Oinaan (1746-1810) perukirja 25.1.1811
Oulun maakunta-arkisto, Kemin tuomiokunnan arkisto
Päivitetty 10.12.2009

Vuonna 1811, 25. päivänä tammikuuta suorittivat allekirjoittaneet asianomaisten pyynnöstä laillisen perunkirjoituksen ja arvioinnin Oinaan perintötilalla N:o 1 Pudasjärven pitäjän Hetejärven kylässä asukkaan Påhl Oinaan jälkeen, joka kuoleman kautta poismeni viime marraskuun alussa ja joka jätti jälkeensä lesken Margareta Sakarintyttären sekä hänen kanssaan avioliitossa siitetyt lapset, poika Anders 10, tyttäret Carin 9 ja Margareta 7 vuoden vanhoja, joiden oikeutta tässä toimituksessa valvoi heidän läheinen sukulainen valtiopäivämies Anders Oinas kunnes laillinen holhooja ehditään määrätä. Asian suhteen annettiin tiedoksi, että edesmennyt on asunut perheyhtiössä vielä elossa olevan vanhemman veljensä Erikin kanssa ja että kumpainenkin hallitsee kaikkea kiinteää ja irtainta omaisuutta puoliksi; tämän vuoksi mainittuja Erik Oinasta ja edesmenneen leskeä, joiden yhteisessä hallinnassa omaisuus on, kehoitettiin omaisuus oikein ja valan velvollisuudella ilmoittamaan. Toimitus aloitettiin yllä mainittujen läsnäollessa ja suoritettiin loppuun, kuten seuraa:

Kiinteistö, joka muodostuu 1/6 manttaalista, on edesmenneen ja tämän veljen Erikin perintömaata, josta ensiksi mainitun leski ei omista osaakaan, arvioitiin kaikkinen siihen kuuluvine tiluksineen 259 Rgs 12 skr Banco 

Käteistä rahaa
ei löytynyt

Kultaa ja hopeaa 
ei niinikään

Messinkiä, kuparia ta tinaa
Yhteensä 6.26.-

Rautaesineitä
(välisummaa ei näkyvissä)

Veneitä ja kalastusvälineitä
8 venettä
½:t 1 nuotasta noin 40 sylin pituinen ja 1 sylin syvyinen
10 kpl mertoja
39 rysää
2 kpl haukiverkkoja
9 kpl särkiverkkoja

Hevosia ja karjaa
4 hevosta
11 lypsävää lehmää á 3 Rgs
4 hiehoa täysikasvuisia á 2 Rgs
1 nuori nauta 1 Rgs
1 härkä
1 vasikka
11 kpl lampaita 8 skr
Yhteensä 59.34

Sekalaisia tavaroita
Yhteensä 5.24

Saatavia
Matts Michelsson Nymanilta 2.20
Matts Riekiltä 2 leiviskää (?) suolakalaa -.32.-
Yhteensä 3.16

Velkoja koko pesästä
Valtiopäivämies Anders Oinaalle velkakirjan 3. maaliskuuta 1807 mukaan käteistä rahaa 66.32.-
Lautamies Matts Pätsille 6.32.-
Talollinen Matts Riekille 1 tynnyri ruista 8.32.-
Yhteensä 82.-.-

Irtaimen omaisuuden summa 39.6.2. josta puolet on 19.27.1
Tähän lisätään edesmenneen vaatteet ja sekalainen omaisuus, lesken vaatteet
Kiinteän omaisuuden summasta puolet

Lyhennyksiä
Köyhäin osuus, Henrik Andersson Oinaalle, toimitusmiesten palkkio 4.-.-
Sairaalan osuus -.9.-

Irtaimesta omaisuudesta nauttii leski etuoikeutettuna 1.24.-
Samalle avio-oikeuden perusteella 9.24.-
Samalle huomenlahjana -.45.2

Jäljelle jäävä irtain omaisuus jaettavaksi 1 pojan ja 2 tyttären kesken on 18 Rgs 7 skr 5 rst, josta pojan osuus on 9.1.- ja kummankin tyttären osuus 4.24.7½
Kiinteistön arvosta pojan osuus tekee 64.49.1½ ja kummankin tyttären osuus 32.19.6 2/3

Että omaisuus on tarkasti ilmoitettu eikä siitä ole mitään tieten tahtoen salattu, todistavat valan velvollisuudella, aika kuten yllä
Erik Oinas - Margaretha Zachris Dotter Oinas

Läsnäolevana tilapäisenä holhoojana allekirjoittanut hyväksyy tämän toimituksen
Anders Oinas

Näin merkitty, arvioitu ja ositettu; todistavt aika ja paikka kuten yllä
Matts Pätsi          Påhl Wäätäjänaho           E.F. Planting


Käännnös Jaakko Jurvansuu, Kajaani