Etusivulle Home Page Jurvanen suku Päivitetty 06.12.2013

Jurvanen Matti Tuomaanpoika
s. 
k.
a. Jurvala Oulun pitäjässä
p. Oinas Antintytär 
s. 
k. 
Puolison isä:
Oinas Antti Heikinpoika 
s. arv. 1570-1575
a. Pudasjärvi Hetetjärvi Oinas Nro 1

Matti Jurvasen lapset Matti Jurvasen lastenlapset Matti Jurvasen lastenlastenlapset Matti Jurvasen lastenlastenlastenlapset

1. Jurvanen Matti Matinpoika 
s.
k. haud. 24.1.1716 Pudasjärvi
a. Muuttanut asumaan Pudasjärven Hetetjärven kylään Pätsin taloon n.1680 Särkijärveltä Oulun pitäjästä
p. Kanniala Walborg Erikintytär  Särkijärveltä
s.
k.

Rippikirja 
1700

h. 24.1.1716 Pudasjärvi
Bonden Matts Jurvala
af ryssar plågat (ryssien rääkkäämänä)
60 åhr gl
Kirkonkirjassa haudattujen luettelossa on tekstiä, josta ei saa selvää.

Iin käräjät 16. - 18.3.1680 
241 Matti Matinpoika Hetejärveltä pyysi verovapaudella saada ottaa (viljelykseen) Pätsin Autiotilan a 1/4 Mls jota Philpus Matinpoika on ennen asunut ja 3 vuotta sitten jättänyt autioksi, Lautakunta todisti saman tilan olleen muutamia vuosia Verohylkynä, mutta kolme vuotta täysin autiona, ja että kukaan Philpus Matinpojan Perillisistä ei ollut Kykenevä maksamaan siitä Veroa, todistivat myös Paikan-? samoinkuin  aitojen olevan ränsistyneitä, Pellot enimmäkseen Kesantona, niin että sen Kunnostukseen jonkun verran verovapautta tarvittaisiin, niin koska Suku Oikeus on langennut Kruunulle ja Matti esitti puolestaan Takuuseen Olli Ollinpoika Parkkisen, Antti Tuomaanpoika Hiltusen ja Klemetti Philipinpoika Tornion, että hän vapaavuosien kuluttua ainakin Kuusi vuotta samalta 1/4 manttaalilta maksaa Veroa; Niinpä tuli Matti Matinpojalle sallituksi Pätsin Autiotilalle astua, viljellä ja hallita niin kauan kuin hän siitä kykenee Kruunun ja muut Oikeudet ulostekemään, mutta vapaavuodet alistetaan Jalosukuisen Herra Maaherran hyvään Määräysvaltaan. Suomentanut Paavo Lohvansuu

Matz Jurvainen on maakirjan 1681 mukaan ottanut verovapaudella haltuunsa Pätsin 1/4 manttaalin talon. Talo oli Hetekylän vanhan koulun kohdalla ollut talo.Mahdollisesti Matin veli (tai poika)
vih. 28.6.1713 Pudasjärvi Hetetjärvi 
Enkl. (leski) Pehr Mattss. Jurvainen 
Pig Anna Johansdr. Weteläinen  Hetetjärvi b. 

Matti ja Walborg Jurvasen lapsia Matti ja Walborg Jurvasen lastenlapsia Matti ja Walborg Jurvasen lastenlastenlapsia

1. Jurvanen Karin Matintytär 
s. kast. 26.6.1699 Pudasjärvi Hetejärvi
k.

kast. 26.6.1699 Hetetjärvi
i.  Matz Jurwainen 
l.  Karin 


2. Jurvanen Elin Matintytär 
s. kast. 1702 Pudasjärvi Hetejärvi
k

kast. 1702  Hetetjervi
i.  Mattz Mattzs. Jurwainen
l. Elin 


2. Jurvanen eli Manninen Heikki Matinpoika 
s. n. 1647
k. 16.5.1753 Haukipudas Alakiiminki
a. Ylikiiminki Joloskylä Manninen eli Mannila Nro 2, jossa isäntänä 1699-1707 ja Kiiminki Kanniainen eli Ponto
p. Parkkinen Marketta Paavontytär 
s. Oulun pitäjä
k.

k. 16.5.1753 h. 27.5.1753 Haukipudas Ned:kim: 
gl:og (vanha leski?) Hendr Mattss: Påndo
hög ålder (korkea ikä)
106 

Selostus kirkkoherra Samuel Keckmannin tammikuun 7 päivänä 1749 laatimasta muistiosta, jossa Heikki mainitaan
Marketta Parkkisen 1.p. Parkkinen Heikki Ollinpoika  Ylikiimingin Juopulin kylästä, joka osti Mannisen talon 9.3.1696

3. Jurvanen myöh. Pätsi Antti (Anders) Matinpoika 
s. n. 1656 Oulun pitäjä Särkijärvi 
k. 1716 venäläisten kuoliaaksi lyömänä, polttivat myös Pätsin talon
a. Muutti Pudasjärven Hetetjärven Pätsin taloon Nro 2 noin vuonna 1680
p. Jurvakainen Kerttu (Gertrud) Matintytär  Iin pitäjän Ylikiimingin kylästä
s.
k. 22.9.1746 Alakiiminki
 

Rippikirja
1700
1713-1715

Puolison isä:
Jurvakainen Matti 

Kerttu ja tyttäret Dorotea, Valpuri ja Margetha muuttivat Pätsistä Saarisen taloon Alakiimingin kylään 1717.

k. 1716 Pudasjärvi
Anders Jurvala uthi Hetetjärfvi
60 åhr gl.
 
 

 

Antti muutti Pätsin taloon noin 1680 Oulun pitäjän Särkijärveltä. Venäläiset löivät Antin kuoliaaksi ja polttivat Pätsin talon 1716. Heikki Oinas muutti Pätsiin. Antin vaimo ja tyttäret muuttivat Saarisen taloon Alakiiminkiin.

Iin ja Pudasjärven käräjät 9. jne. heinäkuuta 1751, Simo Laurinpoika Haapalaisen (Haapalahti eli Kokko asui toisessa Pätsin talossa, oli syntynyt n.1678) todistus jutussa, jossa porvari Jacob Konst vaatii sukulunastaa Pätsin talon:

" Että sitten kun venäläiset viime vihollisuuksien aikana olivat polttaneet Pätsin talon, jota Heikki Oinas  [s.14.4.1679] nyt poikansa [Matti Heikinpoika Pätsi eli Jurvanen  s.19.9.1709] kanssa asuu, ja lyöneet hengiltä kantajien [Dorotea ja Valpuri Antintyttäret] isän, on sanottu Heikki tullut samaan taloon, joka siihen aikaan, sen mukaan kuin mitä hän on kuullut, on ollut kruununtila, ollen sittemmin mainitut kantajat äitinsä [Kerttu Matintytär] kanssa asuneet vielä Heikin ohella jonkun aikaa mainitussa talossa, mutta sitten heidän lankonsa eli sisaren mies Jacob [Jöransson Runtti myöh. Jurvanen ja Saarijärvi] oli eronnut heistä ja ylösottanut toisen talon Alakiimingin kylässä, Saarinen nimeltään."

Iin ja Pudasjärven käräjät 9. jne. heinäkuuta 1751, Pekka Pekanpoika Leppäsen kuuleminen:

Samoilla käräjillä kuultiin myös ilman valaa Pekka Pekanpoika Leppästä, joka kertoi, että kantajien lanko Jacob oli kehoittanut Heikki Oinasta ottamaan huostaansa tämän Pätsin talon, joka oli venäläisten polttama, joka Heikki jo aiemmin oli asunut toista taloa, ilman mitään tai toista sopimusta kuin tyttärillä oli vapaus joko oleskella talossa tai erota sieltä, ja on sanottu Jacob jo heinäkuussa lähtenyt sieltä Saarisen taloon Alakiimingin kylässä, Kysymykseen: oliko se tapahtunut heti kun talo oli poltettu ja isä kuollut? sanoi todistaja: että Jacob on ollut vaimonsa sisaren kanssa senjälkeiseen kesään asti ja suunnilleen Jaakonpäivän aikaan on useastimainittu Jacob kutsunut Oinaan sinne, ynnä lähtenyt itse mainittuun Saarisen taloon ...


Venäläiset tulivat Pätsin taloon. Kerttu-emäntä ja 15-vuotias tytär pakenivat riihen lakkaan. He säilyivät hengissä. Venäläiset surmasivat pienemmän lapsen.

Pohjois-Suomi 1880 s. 20 Muinaismuistoja Pudasjärveltä:

...samote oli kaivoon pantu hopeinen rukki samanlaisilla taikatempuilla ja sitten pakeni Oinas muitten mukana ylös jokea ja aina Hetetjärvelle saakka. Mutta venäläiset taloon tultuansa eivät löytäneet muuta kuin tyhjän ja aution huoneiston, jonka sytyttivät tuleen ja polttivat poroksi, ja niin lähtien ylöskäsin jokea tulivat aina sen ojan suulle, joka Hetejärvestä laskaa Nuorihtan jokeen. Tätä ojan vartta he sitten nousivat Jurvasenlammille asti ja siten saapuivat mainitun Pätsin taloon, jota ei vielä oltu keritty tyhjentää. Kotona oli vielä talon emäntä [Kerttu] kahden lapsen kanssa, joista toinen noin viidentoista vuoden vanha tyttö äitinsä kanssa juoksi pakoon talossa olevan riihen lakkaan, mutta pienempi lapsista jäi yksin venäläisten käsiin. Lapsen he ottivat ja panivat aidanseipääseen kiikkumaan, ryöstivät talon ja mennessä sytyttivät sen palamaan; sytyttivätpä myöskin riihen, jossa nuo kaksi pakolaista, äiti ja lapsi, piilivät, vaan riihi kuitenkaan ei palanut. Venäläisetkään eivät sen enempi perustaneet riihestä, vaan menivät tietänsä takasin kaiken saaliinsa kanssa.


Philip Matinpoika Pätsi otettiin sotilaaksi ja kuoli. Philipin puoli Pätsin talosta jäi heitteille. Veljekset Antti ja Matti Matinpojat Jurvanen Särkijärveltä Oulun pitäjästä saivat talon.

Iin ja Pudasjärven käräjät 9. jne. heinäkuuta 1751, talollisen Heikki Matinpoika Jurvasen todistuskirja jutussa, jossa porvari Jacob Konst vaatii sukulunastaa Pätsin talon:

"Ennen kuin Antti Matinpoika Jurvanen, yksi minun veljistäni Särkijärveltä ja Oulun pitäjästä, eronsaaneen sotilaan Henrik Häckmanin vaimon Valpurin ja Oulun asukkaan Jacob Konstin vaimon Dorotean isä, astui Pätsin taloon, Pudasjärven pitäjässä ja Hetetjärven kylässä, oli allekirjoitettu ja varmasti vieläkin muistan, silloiseen ikääni 15-16 vuotta katsoen, että talollinen Philip Matinpoika oli asunut tätä Pätsin taloa, ja hänen isänsä Matti toista puolta siihen saakka kun kosketeltu Philip otettiin sotilaaksi Matin tilalle, joka ?, ja kuoli, ja kun tämän Philipin taloon jäänyt vaimo työväen ja erikoisesti miehenavun puutteessa, joutui jättämään talon vähitellen heitteille ja sittemmin kokonaan hylkäämään; niin menivät minun veljeni edellämainittu Antti ja vanhempi veli Matti [Jurvanen] ilmoittautumaan kyseessäolevalle Pätsin tilalle, eli Philipin osalle, joka oli jäänyt heitteille ja pellon osalta kesantona makaamaan, tarvittavia vapaavuosia vastaan, korkealta ? saivat asettua. Enkä minä ole huomannut, että veljien olisi tarvinnut sen takia entisten omistajien jälkeläisiä heidän perintöoikeudestaan hyvittää, vaan se on ollut autiona, ja langennut Kruunulle, jolloin ei myöskään ole ollut mitään Kruunun rästiä, jonka he olisivat ulosmaksaneet."

Philipin vaimo oli Marketta Heikintytär Oinas

Matti Matinpoika Jurvasen todistuskirja jatkuu:

"Muutoin voin minä myös koskien edellämainitun veljeni Antin tyttärien perintöä varmuudella kertoa, että isä Matti Jurvalasta, Oulun pitäjästä on tullut vävyksi Antti Oinaalle Hetetjärven kylässä ja Pudasjärven pitäjässä ja poika minun veljeni Antti Matinpoika on mennyt naimisiin muinaisen Matti Jurvakaisen tyttären Kertun kanssa Ylikiimingin kylästä ja Iin pitäjästä, mutta useinmainittu Philip Matinpoika, joka oli Pätsin talon perintöoikeuden omistaja isänsä jälkeen ja jonka jälkeläiset ovat kaikki kuolleet, oli naimisissa Heikki Oinaan tyttären Marketan [s.n.1630] kanssa samasta kylästä, sekä että tämä Marketta Heikintytär Oinas on ollut nyt samaksi yhdistettyä Pätsin taloa asuvan Matin isän Heikki Antinpoika Oinaan [s. 14.4.1679] täti." 


Antti ja Kerttu Jurvasen lapset Antti ja Kerttu Jurvasen lastenlapset Antti ja Kerttu Jurvasen lastenlastenlapset

1. Jurvanen Matz Antinpoika 
s. kast. 10.6.1687 Pudasjärvi
k.

Rippikirja
1700

kast. 10.6.1687  Hetetjärfwi
i.  Anders Jurfwainen 
l.  Matz 


2. Jurvanen Margetha Antintytär 
s. 17.6.1689 Pudasjärvi
k. 27.7.1745 Alakiiminki
a. Pudasjärvi Hetetjärvi Pätsi Nro 2 ja vuoden 1717 heinäkuusta alkaen Alakiiminki Saarisen talo
p. joulukuu 1711 Runtti myöh.Saarijärvi Jacob Jöransson
s. 1681
k. 15.12.1744 Ylikiiminki Saarinen 63-vuotiaana, haudattu 6.1.1745 Ylikiiminki

Rippikirja
1700
1713-1715

s. 17.6.1689 kast. 1.7.1689  Pudasjärvi
i. Anders Matss. Jurvainen
ä. Gertrud Matz:dr 
l.  Margeta

vih. .12.1711 Pudasjärvi Ijå S:n. Kiimingi byy 
Jacob Jöranss. Jurvanen 
Pig Margetha Andersdr. Jurfva  Hetetjervi b. 

k. 15.12.1744 h. 6.1.1745 Ylikiiminki
Jacob Jöransson Saarijärvi 
63 v 


3.Jurvanen Charin Antintytär 
s. 3.11.1691 Pudasjärvi
k.

Rippikirja
1713-1715

kast. 3.11.1691 Pudasjärvi
i. Anders Matsson 
ä. Gertrudh Matz:dr 
l. Charin 


4. Jurvanen Andreas Antinpoika 
s. 13.3.1693 Pudasjärvi
k.

kast. 13.3.1693 Pudasjärvi
i. Anders Matson 
ä. Giertrudh 
l. Andreas 


5. Jurvanen Anna Antintytär 
s. kast. 7.7.1895 Pudasjärvi
k.

kast. 7.7.1695 Pudasjärvi
i.  Anders Jurwakainen
l. Anna 


6. Jurvanen Valpuri (Walborgh) Antintytär 
s. kast. 20.5.1700 Pudasjärvi Hetejärvi
k. Elossa vielä 1750
a.
p. Sotilas Häckman Henrik 
s.
k.

kast. 20.5.1700  Hetetjärvi
i.  Anders Matss. Jurwa
l. Walborgh

Kummit:
Tuomas Tuomaanpoika
Margetha Jurva
Anders Jurva vaimo Margetha Oinas
Johan Väänänen vaimo Margetha ?
Anders Mikonpoika
Margetha Jurva


7. Jurvanen eli Bäcktilä Dorotea (Dorde) Antintytär 
s. kast. 5.4.1703 Pudasjärvi Hetejärvi
k. 16.1.1776 Haukipudas Kello
a. Oulu
p. Oulu  tuomiokirkkosrk 25.7.1739 porvari Konst Jacob Petri  Oulun kaupungista
s. 6.10.1703 Haukiputaan rippikirjan 1777-1789 sivun 275 mukaan
k. 19.2.1787 Haukipudas Kello

kast. 5.4.1703  Hetetjervi
i. Anders Jurwakainen 
l. Dorothea 

vih. 25.7.1739 Oulu tuomioksrk
Borg: Jacob Andersson Konst 
P: Dorothea Andreaedr: Bäcktilä 

k. 16.1.1776 h. 28.1.1776 Haukipudas Kello
hru Dorde And:dr Konsti 
ledverk (nivelsärky)
72 
gl:m: Jac Konstis hu 

k. 19.2.1787 h. 25.2.1787 Haukipudas Kello 
gl:m: (vanha mies) Jacob Petri Konst
ålderd: (vanhuus)
89  4  2  4

Dorde ja Jacob Konstin lapsia

1. Konst Jacob Jacobinpoika
s. 14.7.1740 Oulu
k. 1749 Oulu
 
s. 14.7.1740 kast. 15.7.1740 Oulu
i. Invån: Jacob Pehrss: Konst  
ä. Dorothea Andersdr:    
l. Jacob
Kuollut lapsena

2. Konst Magdalena Jacobintytär
s. 17.11.1742 Oulu
k. 28.11.1742 Oulu

s. 17.11.1742 kast. 1742 Oulu
i. Borg: Jacob Korst  
ä. Dorde    
l. Magdal:

Kuollut lapsena

3. Konst Anders Jacobinpoika
s. 30.11.1745 Oulu
k. 1749 Oulu
 
s. 30.11.1745 kast. 1745 Oulu
i. Borg: Jac: Konst  
ä. Dorde And:dr:    
l. Anders
Kuollut lapsena

Antti Matinpoika Pätsin vaimo Gertrud Pehrintytär ja heidän tyttärensä Margetha sekä tämän mies Jacob Jöransson Runtti myöh. Jurvanen sitten Saarijärvi kuolivat Saarijärven talossa. Jacob Jöransson testamenttasi tilan ja kaiken irtaimen omaisuuden Mats Henrikinpoika Saarijärvelle. 

Iin ja Pudasjärven käräjät 20-25.1.1746:

" Porvari Oulun kaupungista Jacob Konst astui sisään vaimonsa Dorothea Antintyttären sekä hänen sisarensa Wallborgin kanssa, lausuivat kun ensiksimainitun anoppi ja viimeksimainittujen äiti Gertrud Pehrintytär viime syksynä Mats Saarijärven luona Alakiimingin kylässä kuoleman kautta poismeni; että hänellä vieraana kaikki hänen jäämistönsä on hallussaan, ilman että Mats Saarijärvi on siitä esittänyt asiaankuuluvaa selvitystä oikeudesta, siis kertoo kantaja että hänet tähän velvoitettaisiin. 
Sitten saapui miehensä Pehr Raution sairaalloisuuden takia, hänen vaimonsa Margeta Safvalainen yllämainitusta kylästä vaatien perintöä isänsä veljen, poismenneen Jacob Jörnssonin jälkeen, joka Jacob Jöransson on ollut Jacob Konstin lanko eli vaimon veli, esittäen että Mats Henrikinpoika Saarijärvi, joka myös pitää hallussaan Jacob Jöranssonin omaisuutta velvoitettaisiin tekemään siitä selvitys.
Vastaaja Mats Henrikinpoika Saarijärvi esitti poismenneen Jacob Jöranssonin testamentin 24. päivältä helmikuuta 1737, jolla tämä testamenttaa vastaajalle Saarijärven 1/8 manttaalin kruununtilan hallintaoikeuden ja kaiken irtaimen omaisuuden sitä vastaan, että Mats Saarijärvi huoltaa ja ruokkii hänet ja hänen vaimonsa heidän kuolemaansa saakka, minkä vastaaja ilmoittaa tehneensä ollen Jacob Jöransson joulukuussa 1744 kuoleman kautta poismennyt, minkä jälkeen Jacob Jöranssonin vaimo, joka on ollut kantajan Jacob Konstin vaimon sisar, 27. päivänä heinäkuuta, sekä hänen äitinsä, joka on ollut kantajan vaimon äiti, 22. päivänä syyskuuta seuraavana vuonna kuoleman kautta poismenneet, minkä testamentin vastaaja on 16. päivänä heinäkuuta seuraavana vuonna tämän oikeuden edessä esittänyt ja väittää sen tällä tavoin vahvistuneen.
Jacob Konst otaksuu, että hänen lankonsa, poismennyt Jacob Jöransson ei ole ollut oikeutettu poisluovuttamaan eli testamenttaamaan hänen vaimonsa äidin omaisuutta, koska tämä on yhdessä lastensa ja poismenneen miehensä kanssa ottanut haltuunsa Saarijärven tilan."

Kihlakunnanoikeus ei ratkaissut juttua, vaan määräsi nimismies Johan Bäckin yhdessä lautamiesten kanssa suorittamaan perunkirjoituksen vainajien jälkeen. Jatkosta ei ole tämän tekijällä tietoa.


4. Jurvanen Carin Matintytär 
s.
k.

Rippikirja
1700
 

Muut tiedot puuttuvat

Lähteitä:
Iin ja Pudasjärven käräjät 9. jne. heinäkuuta 1751 pöytäkirja koskien riitajuttua porvarin Oulun kaupungista Jacob Konstin ja talollisen Matti Pätsin (s.19.9.1709) Kurkikylästä (?) ja Pudasjärven pitäjästä vastaajana kesken. Konst vaati saada sukulunastaa Matti Pätsin omistaman Pätsin tilan vaimonsa Dorotean ja vaimon sisaren Valpurin edesmenneen isän Antti Matinpoika Jurvasen sukumaana.
Iin ja Pudasjärven käräjät 23.1.1755 etc. pöytäkirja
Iin ja Pudasjärven käräjät 17.1.1757 etc. pöytäkirja
Iin ja Pudasjärven käräjät 15.7.1757 etc. pöytäkirja
Iin ja Pudasjärven käräjät 3.3.1760 etc. pöytäkirja
Iin ja Pudasjärven käräjät 20.2.1761 etc. pöytäkirja
Pirjo Ahon tutkimus
Suomennokset osittain tekijän, mutta pääosin jonkun muun, kenen?
Loppu Jurvanen, Hetejärvi