Etusivulle Home Page Manninen - Timonen suku Päivitetty 18.12.2013


A Manninen Henrik Andersinpoika
B Manninen Christer Thomaanpoika s. 14.4.1689 Pudasjärvi

A Manninen Henrik Andersinpoika
s. mahd. Utajärvi
k.
a. Pudasjärvi Puhos Puhosniemi ensi kerran v. 1599
p.
s.
k.  arv. 1607-1610


Kymmenysluettelo 1607 Kurki. Henrik Manninen on (mahdollisesti) kolmantena. Hän viljeli ruista.


Henrik Mannisen lapsia Henrik Mannisen lastenlapsia Henrik Mannisen lastenlastenlapsia Henrik Mannisen lastenlastenlastenlapsia

1. Manninen Henrik Henrikinpoika
s. 
k.
a. Pudasjärvi Puhos vanha Manninen
Henrik Mannisen lapsia Henrik Mannisen lastenlapsia Henrik Mannisen lastenlastenlapsia

1. Manninen Simon Henrikinpoika
s. n. 1620
k. 1674 Pudasjärvi Puhos
a. Pudasjärvi Puhos vanha Manninen, jonka isäntä n. v:sta 1663 kuolemaansa asti
p.
s.
k.
Simon Mannisen lapsia Simon Mannisen lastenlapsia

1. Manninen Henrik Simoninpoika
s.
k. 8.7.1697 Pudasjärvi n. 40-vuotiaana
a. Pudasjärvi Kurki Veteläinen, jonka isäntä
p. Ruottinen Chirstin Eskelintytär
s. 1656
k. 24.1.1716 perimätiedon mukaan vihovenäläisten pyykkiavannolle surmaamana isonvihan aikana

h. 8.7.1697 Pudasjärvi
Hindrich Manninen2. Manninen Joseph Simoninpoika
s. 
k. haud. 10.6.1697 Pudasjärvi

h. 10.6.1697 Pudasjärvi
Joseph Manninen

1.p. Vappu Jaakontytär
s.
k.

2.p. Kaisa Matintytär
 

Joseph Mannisen lapsia
1. Manninen Karin Josephintytär
s. kast. 17.4.1687 Pudasjärvi
k.

kast. 17.4.1687 Pudasjärvi Puhosby 
i. Joseph Manninen 
l. Karin 


2. Manninen Joseph Josephinpoika
s.
k. haud. 8.1.1688 Pudasjärvi

h. 8.1.1688 Pudasjärvi
Joseph Josephsson ifrån Puhosbyy


3. Manninen Brijta Josephintytär
s. 25.9.1689 Pudasjärvi
k.

s. 25.9.1689 kast. 19.11.1689 Pudasjärvi
i. Joseph Manninen 
ä. Margeta Henr.:dr 
l. Brijta


3. Manninen Olof Simoninpoika
s.
k. 1697
a.
p. Margetha Henrikintytär
s.
k.
Olof ja Margetha Mannisen eli Partasen lapsia
1. Manninen eli Partanen Joseph Olofinpoika
s. 1683
k. haud. 10.2.1707 Pudasjärvi
a. Partanen torppa
p. Pudasjärvi 2.12.1700 Helga Michelintytär
s.
k.

vih. 2.12.1700 Pudasjärvi
Joseph Olss. Manninen 
Pijg. Helga Michels:    - 

h. 10.2.1707 Pudasjärvi
Josep Partainen
24 åhr gl.

Lapsi
1.1. Partanen Andreas Josepinpoika
s. 28.6.1705 Pudasjärvi
k. mahd. ennen isovihaa

s. 28.6.1705 kast. 2.7.1705 Pudasjärvi
i. Josep Partainen 
l. Andreas 


2. Manninen Påhl Olofinpoika
s. 5.3.1689 Pudasjärvi
k.

s. 5.3.1689 kast. 16..1689 Pudasjärvi
i. Oloff Sim.s. Manninen 
ä. Marg. Hend.sd:r 
l. Påhl 


3. Manninen Walborg Olofintytär
s. kast. 12.6.1691 Pudasjärvi
k.

kast. 12.6.1691 Pudasjärvi
i. Oloff Manninen 
ä. Margeta Hindr.:dr 
l.   Walborg


Yllä olevassa Pudasjärven seurakunnan kuolleiden luettelon kohdassa kerrotaan, että kesällä 1697 haudattiin Olli Mannisen 6 talvella kuollutta lasta ja että isä itse oli epätoivoissaan hiihtänyt metsään, ettei vaimon tarvitsisi nähdä hänen kurjaa kuolemaansa, eikä hänen ruumistaan koskaan löydettäisi. Olli-isä jäi metsän peittoon, eikä ollut näkemässä, kun todennäköisesti Mannisten talojen toimesta saatettiin pienet vainajat heinäkiireiden aikana kirkkomaahan. (Puhos kylämme historia)


4. Manninen Margetha Simonintytär
s.
k. haud. 8.1.1688 Pudasjärvi Puhos
Kuollut lapsena

5. Manninen Elin Simonintytär
s.
k. haud. 5.12.1686 Pudasjärvi Puhos

h. 5.12.1686 Pudasjärvi Puhos
Elin Simons dotter ifr. Puhos byy

Kuollut lapsena

2. Manninen Påhl Henrikinpoika
s. 1623
k. haud. 13.4.1690 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Puhos Manninen eli Vanhala eli Metsä-Manninen eli Metsä-Mannila
p. Liikanen Britha Klausintytär
s. 1624
k. 25.3.1710 Pudasjärvi Puhos

Paavo perusti nykyiseen Taivalkosken Metsäkylään kuuluvan Mannisen, myöhemmin Vanhalana tunnetun talon

"Metsäkylä
Metsäkylä sijaitsee Koillismaalla Taivalkosken kunnan eteläosassa, noin 30 kilometriä Taivalkoskelta Puolangan suuntaan. Kylä on varsin laaja, leveydeltään yli 25 kilometriä. Pinta-alaltaan Metsäkylä on Taivalkosken suurimpia kyliä. Talot sijoittuvat järvien rannoille ja vaarojen laeille ja notkelmiin kylää halkovan Metsäkyläntien molemmin puolin. Metsäkylään 1590-luvun lopulla löysi tiensä kylän ensimmäinen asukas, Eskil Kropsu. Hänen jälkeensä tulivat Manniset soutamalla tai melomalla Iijokea ylöspäin kahden muun asukkaan kanssa. Heidän otaksutaan lähteneen Oulunjokilaaksosta, Utajärven Ahmaksesta. Mannisten uskotaan asettuneen asumaan kylän vanhimman talon, Vanhalan metsikköön. Paikalla kurkottelee nykyisinkin synkkä kuusikko kohti taivasta. Mannisen mukaan Metsäkylää kutsuttiin alussa Metsä-Manniseksi." (Omin luvin kopioitu Metsäkylän nettisivustosta)

h. 13.4.1690 Pudasjärvi
Påhl Henrichsson Manninen ifrån Puhos
67 år gl.

d. 25. Martij 1710 Pudasjärvi 
afleds Sahl Påhl Mannises Encka if:n Puhos byy Britha Claas dotter
86 åhr gl
Begrafs i kyrckogården utfinna uptimbrad Joseph Siilises (?) graaf  d. 8. Maij

Pudasjärvi rippikirja 1700-1700 MetsäMannila
Anders Påhlsson
h. Carin Matts dotter Räisä
Eskel Larsson Säckinen
h. Kirstin Påhls dott: Manninen
Enck. Britha Clausdotter Lijkanen
Jacob Henrichsson Veteläinen
Påhl Eskel sohn
? Moilanen
Britha Eskels dotter
Elin Anders dott: Pöykiö (?)
Margetha Påhls dott. ?
P. Kirstin Johans dotter
Marg. Clemets dåtter
Påhls hust. Helga Simonsdr
dått. Anna
dått. Valborg
s. Eskell

Påhl ja Britha Mannisen lapsia Påhl ja Britha Mannisen lastenlapsia

1. Manninen Carin Påhlintytär
s.
k.


2. Manninen Anders Påhlinpoika
s. 1657
k.
a. Pudasjärvi MetsäMannila
p. Räisänen Carin Matintytär
s. 
k. 


3. Manninen Chirstin Påhlintytär
s. n. 1667
k. haud. 12.5.1717 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Tyräjärvi Metsämanninen (nyk. Taivalkoski Metsäkylä Vanhala)
p. Pudasjärvi 24.6.1695 Säkkinen Eskel Larsinpoika
s.
k. 

vih. 24.6.1695 Pudasjärvi
Eskel Larsson 
Pijg. Kirstin Påls Manninen  - 

h. 12.5.1717 Pudasjärvi
Eskel Mannises hustro 
50 åhr gl.

Chirstin ja Eskel Säkkisen lapsia
1. Manninen Karin Eskelintytär
s. kast. 7.3.1697 Pudasjärvi Puhos
k.
a. 
p. Pudasjärvi 27.11.1720 Manninen Jacob Larsinpoika
s.
k.

kast. 7.3.1697 Pudasjärvi Puhosbyy 
i. Eskel Manninen
l. Karin 

vih. 27.11.1720 Pudasjärvi
Jacob Larss. Manninen 
Pig Carin Eskelsdr.
Joukojervi 


2. Säkkinen Påål Eskelinpoika
s. kast. 17.3.1699 Pudasjärvi Metsämanninen
k.
a. Pudasjärvi Puhos Metsämannila
p. Moilanen Helga Simontytär
s.
k.

kast. 17.3.1699 Pudasjärvi MetsäMunucka (?)
i. Eskel Larss. Säckinen 
ä. Kirstin Pålsd:r 
l. Påål 

Lapsia
2.1. Manninen Eskel Påhlinpoika
s. 15.12.1724 Pudasjärvi Joukojärvi eli Mannila
k.

s. 15.12.1724 kast. 8.3.1725 Pudasjärvi  Joukojervi ell: Mannila grd 
i. Påhl Eskelss. Manninen 
ä. Helga Simonsd:r 
l. Eskel 

2.2. Manninen Andreas Påhlinpoika
s. 9.1.1727 Pudasjärvi Joukojärvi
k.

s. 9.1.1727 kast. 16.1.1727 Pudasjärvi Joukojerfvi 
i. Påhl Eskelss. Manninen 
ä. Helga Moilanen 
l. Andreas 


3. Säkkinen eli Manninen Brijtha Eskelintytär
s. kast. 20.10.1702 Pudasjärvi Tyräjärvi
k.

kast. 20.10.1702 Pudasjärvi Tyräjervi 
i. Eskel Larss. Säckinen ell. Manninen 
l. Brijtha 


4. Manninen Anna Eskelintytär
s. 1.1.1708 Pudasjärvi Tyräjärvi
k.

s. 1.1.1708 kast. 5.1.1708 Pudasjärvi Tyräjerviby 
i. Eskel Manninen 
ä. Kirstin Påhlsd:r 
l. Anna 


5. Säkkinen Walborg Eskelintytär
s. 13.11.1711 Pudasjärvi Tyräjärvi
k.

s. 13.11.1711 kast. 11.12.1711 Pudasjärvi ?Tyräjervi byy 
i. Eskel Larss. Säckinen 
ä. Kirstin Påhlsd:r Manninen 
l. Walborg 

Eskel Säkkisen 2.puoliso Pudasjärvi 7.7.1716 Tornio eli Pöykiö eli Vuorma Margeta Klementintytär
s. n. 1673 Pudasjärvi Vuorma
k. 5.1.1759 Ylikiiminki Juopuli Väänänen 

k. 5.1.1759 h. 28.1.1759 Ylikiiminki Juopuli  Wänänen 
E:an Margeta Clemetsdr. Tornio
ålderd.sv. 
86  6 


Lapset kts. Margeta

2. Manninen Thomas Henrikinpoika
s. n. 1606
k. n. 1655
a. Pudasjärvi Puhos uusi Manninen eli Manninen n. v:sta 1634
p. Nimi ei tiedossa
s.
k.
Thomas Mannisen lapsia Thomas Mannisen lastenlapsia Thomas Mannisen lastenlastenlapsia

1. Manninen Christer Thomaanpoika
s. n. 1626
k. 1.7.1708 Pudasjärvi Puhos
a. Pudasjärvi Puhos uusi Manninen eli Manninen jonka isäntänä 1650-1680-luvun loppu
p. ei tiedossa
s.
k.

k. 1.7.1708 h. 26.7.1708 Pudasjärvi Puhos
Bonden Christer Thomsson Manninen ifrån Puhos
82 åhr gammal
in uthi kyrckien des egen graaf på p?gången
ålderdoms svagheter (vanhuudenheikkous)
 

Christer Mannisen lapsia Christer Mannisen lastenlapsia

1. Manninen Carin Christerintytär
s. n. 1651
k. 23.12.1710 Pudasjärvi Jonku
a. Pudasjärvi Jonku
p. Häyrynen Thomas Matinpoika
s. n. 1653
k. 31.12.1708 Pudasjärvi

1711 Thomas Häyryses enkia Carin Christers dotter Manninen ifr. Jongu byy 60 åhr gl. afsomnade d. 16 decembris

k. 23.12.1710 h. 1.1.1711 Pudasjärvi 
Thomas Häyryses Enckan Carin Christers dotter Manninen ifr. Jongu byy
60 åhr gl.

1709 d. 9. Januarij begrafs pä kyrckiogården uthi den optimbrad graf Joseph Säckinen tilhörig, skatte bonden Thomas Mattz sohn Häyrynen el:r Lijkanen ifrån Jongu byy 55 åhr gammal, afled d. 31 decembris, sedan han uthi 3 åhr had fällit sängen uthi den svär siukdomen

Lapsi kts. Thomas

2. Manninen Johan Christerinpoika
s. 
k. haud. 10.6.1697 Pudasjärvi
a.
p. Siira Elin Josephintytär 
s. 1656
k. haud. 1.1.1726 Pudasjärvi Kälkäjä

h. 10.6.1687 Pudasjärvi
Johan Manninen

h. 1.1.1726 Pudasjärvi
Elin Josephs dotter Sijra ifr. Kälkäjä gård
70 åhr gammal
på kyrckiogården

Johan ja Elin Mannisen lapsia
1. Manninen Daniel Johaninpoika
s. 
k.
a. Pudasjärvi Puhos Manninen
p. mahd. Piira Britha Staffanintytär
s.
k.

Taneli jäi asumaan Manniseen, kun äiti meni uusiin naimisiin ja muutti Kälkäjään. Taneli palveli aluksi Tuomas-setänsä renkinä ja sitten Mannisen isäntänä isonvihan alkaessa.


2. Manninen Brita Johanintytär
s. 1682
k. haud. 2.2.1689 Pudasjärvi Puhos

h. 2.2.1689 Pudasjärvi
Brita Johans dotter Manninen ifrån Puhos
7 åhr gammal
Kuollut lapsena


3. Manninen Anna Johanintytär
s. 23.9.1688 Pudasjärvi Puhos
k.

s. 23.9.1688 kast. 4.12.1688 Pudasjärvi Puhosbyy 
i. Johan Christerss. Manninen 
ä. Elin Jos.d:r Sijra 
l. Anna 


4. Manninen Kirstin Johanintytär
s. kast. 10.7.1691 Pudasjärvi
k.

kast. 10.7.1691 Pudasjärvi
i. Johan Christersson 
ä. Elin Josephsson 
l. Kirstin 


5. Manninen Christer Johaninpoika
s. kast. 1.10.1695 Pudasjärvi
k.

kast. 1.10.1695 Pudasjärvi
i. Johan Manninen 
ä. Elin Joseps:dr 
l. Christer

Elin Siiran 2. puoliso Pudasjärvi 16.4.1699 Kälkäjä Anders Erikinpoika
s.
k. haud. 19.5.1728 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Ala-Kollaja Kälkäjä

vih. 16.4.1699 Pudasjärvi
Anders Kälkäjä
Enck. Elin Joseps: 

k. haud. 19.5.1728 Pudasjärvi
Anders Kälkäjä
ungefähr 40 år gammal


Mahdollisesti Elin ja Anders Kälkäjän lapsia
1. Kälkäjä Johannes Andersinpoika
s. kast. 24.6.1700 Pudasjärvi
k.

kast.  24.6.1700 Pudasjärvi Kollajabyy 
i. Anders Kälkäjä 
l. Johannes 


2. Kälkäjä Elisabeth Andersintytär
s. 14.6.1703 Pudasjärvi
k.

s. 14.6.1703 Pudasjärvi Kollajaby 
i. Anders Kälkäjä 
l. Elisabeth 


3. Manninen Olof Christerinpoika
s. 1658
k. haud. 15.6.1718 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Puhos Manninen, jonka isäntä 
p. Hiltunen Margeta Jöranintytär
s. 1658
k. haud. 1718 Pudasjärvi

h. 15.6.1718 Pudasjärvi
Olof Manninen ifr. Puhos
60 åhr

h. 14.4.1718 Pudasjärvi
Olof Mannises hustr.
60 åhr

Olof ja Margeta Mannisen lapsia
1. Manninen Henrick Olofinpoika
s. 17.6.1690 Pudasjärvi Puhos
k.

s. 17.6.1690 kast. 27.6.1690 Pudasjärvi Puhos 
i. Olof Christerss. Manninen 
ä. Margeta Jör:.dr 
l. Henrick 


2. Manninen Olof Olofinpoika
s. kast. 5.8.1692 Pudasjärvi
k. 4.5.1737 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Puhos Manninen
p. Pudasjärvi 4.4.1714 Siira Margeta Olofintytär
s. 13.1.1690 Pudasjärvi
k. 15.1.1745 Pudasjärvi

Lapset kts. Margeta

kast. 5.8.1692 Pudasjärvi Puhosbyy 
i. Oloff Christerss. Manninen 
ä. Margeta Jör.:dr 
l. Oloff 

s. 13.1.1690 kast. 25.1.1690 Pudasjärvi 
i. Olof Olofsson Sijra 
ä. Helga Matz:dr 
l. Margeta

vih. 4.4.1714 Pudasjärvi Puhos byy 
Olof Olofss. Manninen 
Pig Margetha Olofsdr. Sijra  - 

k. 4.5.1737 h. 30.5.1737 Pudasjärvi
Olof Manninen
45 åhr 10 månader gammal

k. 15.1.1745 h. helmik. 1745 Pudasjärvi
Margetha Olos dotter Sijra
65 åhr gl.


3. Manninen Britha Olofintytär
s.
k.
a.
p. Pudasjärvi 12.4.1714 Siira Olof Matinpoika
s. 7.4.1689 Pudasjärvi
k.

s. 7.4.1689 kast. 14.4.1689 Pudasjärvi
i. Mattz Olofss. Sijra 
ä. Walborg Matz:dr 
l. Oloff 

vih. 12.4.1714 Pudasjärvi
Olof Matss. Sijra 
Pig Britha Olofsdr. Manninen


4. Manninen Margeta Olofintytär
s. kast. 13.7.1694 Pudasjärvi
k. 

kast. 13.7.1694 Pudasjärvi
i. Olof Manninen 
l. Margeta 


4. Manninen Walborg Christersintytär 
s. 1658 Pudasjärvi Puhos
k. 10.3.1728 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Aittojärvi Hiltunen
p. Pudasjärvi Aittojärvi 14.7.1689 Hiltunen Johan Yrjönpoika
s. 1652
k. 24.6.1722 Pudasjärvi Aittojärvi

vih. 14.7.1689 Pudasjärvi Aittojärfvi 
Johan Jöranss. Hilduinen 
Pijg. Walborg Christers Manninen  Puhos 

k. 10.3.1728 h. 23.3.1728 Pudasjärvi
Johan Hilduises änka (leski) Valborg Väisänen (Räisänen?)
70 år gammal

k. 24.6.1722 h. 1.7.1722 Pudasjärvi Aittojärvi
Johan Jöransson Hilduinen
70 åhr gl.

Lapset kts Johan

5. Manninen Thomas Christerinpoika
s. 1659
k. haud. 25.1.1724 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Puhos uusi Manninen eli Manninen jonka isäntänä v:sta 1687 muutaman vuoden ajan ja osti sitten vanhan Mannisen ja siirtyi sen isännäksi 
p. Ahonen Carin Matintytär
s.
k. 

h. 25.1.1724 Pudasjärvi
Thomas Christer sohn Manninen ifr. Puhos byy
65 åhr gl.

Puhos kylämme historia kirjassa kerrotaan, että Tuomasta syytettiin kuolemantuottamuksesta ja hänet tuomittiin Paltamon käräjillä elokuussa 1707 kuolemaan, joka tuomio kuitenkin myöhemmin kumottiin.

Thomas ja Carin Mannisen lapsia
1. Manninen Johan Thomaanpoika
s. 1677
k. haud. 12.5.1717 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Puhos Manninen, jonka isäntä 1706-1711

h. 12.5.1717 Pudasjärvi
Johan Thomsson Manninen
40 åhr

1.p. Carin
s.
k. 1709

Lapsi
Manninen Daniel Johaninpoika
s. kast. 28.3.1706 Pudasjärvi Puhos
k. 

kast. 28.3.1706 Pudasjärvi Puhosbyy 
i. Johan Thom.s. Manninen 
l. Daniel

2.p. Pudasjärvi 25.2.1713 Säkkinen Britha Påhlintytär
s.
k.

vih.  25.2.1713 Pudasjärvi
Johan Thomss. Manninen 
E:an Britha Påhlsdr. Säckinen  Sotkajervi 

Lapsi 
1. Manninen Olof Johaninpoika
s. 14.2.1714 Pudasjärvi Puhos
k. haud. 12.5.1717 Pudasjärvi

s. 14.2.1714 kast. 14.3.1714 Pudasjärvi Puhos byy 
i. Johan Thomss. Manninen 
ä. Britha Påhlsd:r Säckinen 
l. Olof 

h. 12.5.1717 Pudasjärvi
sonen Olof (yhdessä isänsä kanssa)


2. Manninen Anna Thomaantytär
s.
k.


3. Manninen Thomas Thomaanpoika
s. 
k. suuressa Pohjan sodassa
p. mahd. Margeta
4. Manninen Helga Thomaantytär
s. 1687
k. haud. 12.5.1717 Pudasjärvi

h. 12.5.1717 Pudasjärvi
Helga Thomas dotter Manninen
30 åhr


5. Manninen Christer Thomaanpoika
s. 14.4.1689 Pudasjärvi
k.
a.
p. Pudasjärvi 26.12.1712 Veteläinen Anna Thomaantytär
s. kast. 19.12.1687 Pudasjärvi Aittojärvi
k. 6.11.1772 Pudasjärvi Sotkajärvi

s. 14.4.1689 kast. 19.5.1689 Pudasjärvi
i. Thomas Christ.s. Manninen 
ä. Carin Matz:dr 
l.  Christer 

kast. 19.12.1687 Pudasjärvi Aittojerfwi 
i. Thomas Weteläinen 
l. Anna

vih. 26.12.1712 Pudasjärvi
Christer Thomss. Manninen 
Pig Anna Thomasdr. Weteläinen  Kollaja 

k. 6.11.1772 h. 26.12.1772 Pudasjärvi Sotkajärvi
Anna Thomas dr Weteläinen
af ålderdom (vanhuus)
i kgd
64 11 - -
E (leski)


6. Manninen Karin Thomaantytär
s. kast. 12.6.1691 Pudasjärvi Puhos
k.

kast. 12.6.1691 Pudasjärvi Puhosbyy
i. Thomas Christerss. Mannila 
ä. Chaissa Mattz:dr
l. Karin


7. Manninen Hindrich Thomaanpoika
s. kast. 18.3.1693 Pudasjärvi
k.
a. Pudasjärvi Puhos 

Pudasjärvi 30.3.1714 Hiltunen Elin Thomaantytär
s.
k.

kast. 18.3.1693 Pudasjärvi
i. Thomas Christ.s. Manninen 
ä. Carin Matz:dr 
l. Hindrich 

vih. 30.3.1714 Pudasjärvi
Henrich Thomass. Manninen 
Pig Elin Thomasdr. Hildunen 

Lapsi
1. Manninen Thomas Henrikinpoika
s. 20.11.1714 Pudasjärvi Aittojärvi
k.

s. .11.1714 kast. 21.11.1714 Pudasjärvi Aittajervi 
i. Henrich Thomss. Manninen 
ä. Elin Thomss. Parunen 
l. Thomas 

2.p. 


6. Manninen myöh. Säkkinen Henrich Christerinpoika
s. 1660
k. haud. 1.6.1710 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Puhos Manninen ja Kurki Jokijärvi Niemelä eli Säkkinen vuodesta 1700
p. Pudasjärvi 1.12.1689 Pelttari Margeta Erkintytär 
s. n. 1661 Pudasjärvi
k. haud. 11.6.1721 Pudasjärvi Jokijärvi

Puhos, kylämme historia-kirjassa kerrotaan, että Heikki muutti perheineen Kuren kylän Jokijärvelle vuonna 1700. Siellä he asuivat Niemelä-Säkkisen tilalla.

vih. 1.12.1689 Pudasjärvi Puhos
Henrich Christersson Manninen
Pijg. Margeta Erichs Belttare Jongu 

h. 1710 Pudasjärvi
Henrich Christer sohn Manninen
50 åhr

h. 11.6.1721 Pudasjärvi
Margetha Ercs dåtter Beltar ifr. Jokijärvi 60 åhr gl

Pudasjärvi rippikirja 1700-1700 Tyräjärvi Säckilä Niemelä
Henrich Christer sohn Manninen
h. Margetha Erichs dotter Peltar
Thomas Henrich sohn
h. Elin
B. (veli) Erich
B. Christer
s. Olof
S. (sisko) Margetha
S. Walborg
B. Henrich
Erics hustro Caisa
Margeta Thomaa dotter
Henricus Thomaa

Lapset kts. Margeta

2. Manninen eli Timonen eli Koivuniemi Henrik Thomaanpoika
s. 
k. haud. 8.7.1697 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Puhos Timonen v:sta 1683
p. Säkkinen Kirstin Eskelintytär
s. 1629
k. 5.7.1709 Pudasjärvi Puhos Timola

Perhe muutti Mannisesta Heikin kunnostamaan Timosen autiotaloon vuonna 1683 (Puhos kylämme historia)

h. 8.7.1697 Pudasjärvi
Hindrich Manninen

k. 5.7.1709 h. 12.5.1797 Pudasjärvi
Kirstin Eskels dotter Säckinen ifr. Puhos byy af Timola gård
uthi Kyrckian (kirkkoon)
ålderdom svaghet (vanhuuden heikkous)
80 åhr gammal

Puhos kylämme historia kirjassa kerrotaan, että Mannisesta isännäksi tulleen Heikki Tuomaanpojan jälkipolvet jättivät Timosen talon isonvihan aikaan.

Henrik ja Kirstin Mannisen eli Timosen lapsia Henrik ja Kirstin Mannisen eli Timosen lastenlapsia

1. Manninen Lars Henrikinpoika
s.
k.
a. Pudasjärvi Puhos Timonen, jonka isäntä 1697-1709
p. Veteläinen Brita Andersintytär
s.
k.
Lars ja Brita Mannisen eli Timosen lapsia
1. Manninen Thomas Larsinpoika
s.
k.
a. 
p. Pudasjärvi 26.12.1707 Lehtolainen Brita Simontytär
s.
k.

vih. 26.12.1707 Pudasjärvi
Tuomas Larss. Timoinen 
Pijg. Brijtha Sim.: Lecktatar 


2. Manninen Chirstin Larsintytär
s. 7.4.1689 Pudasjärvi
k.

s. 7.4.1689 kast. 19.5.1689 Pudasjärvi
i. Laars Hendr.s. Manninen 
ä. Brijta Anders:dr 
l. Chirstiis 


3. Timonen Hindrick Larsinpoika
s. kast. 31.5.1691 Pudasjärvi Puhos
k.

kast. 31.5.1691 Pudasjärvi Puhosbyy 
i. Lars Hindrickss. Timonen 
ä. Brijta Anders:dr 
l. Hindrick


4. Manninen Lars Larsinpoika
s. 1.4.1693 Pudasjärvi Puhos
k. 4.3.1711 Pudasjärvi

kast. 1.4.1693 Pudasjärvi Puhosbyy
i. Lars Hindr.s. Manninen 
ä. Brijta Anders:dr 
l. Lars. 

k. 4.3.1711 Pudasjärvi 
Lars Koivuniemis sohn ifr. Puhos
Lars
drunkd (hukkunut)


5. Manninen Eskel Larsinpoika
s.
k. 
a. 
p. Kirstin Påhlintytär
s.
k. haud. 12.5.1717 Pudasjärvi

h. 12.5.1717 Pudasjärvi
Eskel Mannises hustro 
50 åhr gl.

Lapsia
5.1. Manninen Eskel Eskelinpoika
s. 10.7.1714 Pudasjärvi Puhos
k.

s. 10.7.1714 kast. 12.9.1714 Pudasjärvi Puhos byy 
i. Eskel Larss. Manninen 
ä. Kirstin Påhlsd:r - 
l. Eskel 

5.2. Manninen Kirstin Eskelintytär
s. 10.3.1717 Pudasjärvi
k.

s. 10.3.1717 kast. 19.3.1717 Pudasjärvi
i. Eskel Manninen 
ä. Kirstin Påhlsd:r 
l. Kirstin 


6. Manninen Anders Larsinpoika
s. 7.2.1695 Pudasjärvi
k.

s. 7.2.1695 Pudasjärvi
i. Lars Manninen 
ä. Brijta Anders:dr
l. Anders 


7. Manninen Johan Larsinpoika
s. kast. 28.3.1699 Pudasjärvi Puhos
k.
a. Pudasjärvi Puhos Timonen, itsellinen
p. Pudasjärvi Puhos 6.1.1723 Räisänen Kirstin Henrikintytär
s. 
k.

kast. 28.3.1699 Pudasjärvi Puhosbyy
i. Lars Manninen
ä. Britha Andersd:r
l. Johan 

vih. 6.1.1723 Pudasjärvi Puhos by
Johan Larss: Timonen 
Pig Kirstin Henrichsdr. Räisänen  Sotkajervi 


8. Manninen Jacob Larsinpoika
s. 
k. 
a. Pudasjärvi Puhos Timonen, itsellinen
p. Pudasjärvi 27.11.1720 Carin Eskelintytär
s.
k.

Mahdollisesti 
kast. 7.3.1697 Pudasjärvi Puhosbyy 
i. Eskel Manninen
l. Karin 

vih.  27.11.1720 Pudasjärvi
Jacob Larss. Manninen 
Pig Carin Eskelsdr.    Joukojervi 


9. Manninen Daniel Larsinpoika
s. kast. 22.11.1706 Pudasjärvi Puhos
k. haud. 24.4.1717 Pudasjärvi

kast. 22.11.1706 Pudasjärvi Puhosbyy 
i. Lars Manninen 
l. Daniel 

h. 24.4.1717 Pudasjärvi
Lars Mannises son Daniel


10. Timonen Olof Larsinpoika
s. 30.11.1713 Pudasjärvi Puhos
k. haud. 12.5.1717 Pudasjärvi

s. 30.11.1713 kast. 3.12.1713 Pudasjärvi Puhos 
i. Lars Henrichss. Timoinen 
ä. Britha Andersd:r Weteläinen 
l. Olof 

h. 12.5.1717 Pudasjärvi
Lars Mannises son Olof


2. Manninen Helga Henrikintytär
s.
k.


3. Manninen Matts Henrikinpoika
s.
k.


4. Manninen Carin Henrikintytär
s.
k.

Thomas Mannisen lesken 2. puoliso 1656 leskimies Ruottinen Olof Olofinpoika
s.
k. 


B 5. Manninen Christer Thomaanpoika jatkoa
s. 14.4.1689 Pudasjärvi
k.
a.
p. Pudasjärvi 26.12.1712 Veteläinen Anna Thomaantytär
s. kast. 19.12.1687 Pudasjärvi Aittojärvi
k. 6.11.1772 Pudasjärvi Sotkajärvi

s. 14.4.1689 kast. 19.5.1689 Pudasjärvi
i. Thomas Christ.s. Manninen 
ä. Carin Matz:dr 
l.  Christer 

kast. 19.12.1687 Pudasjärvi Aittojerfwi 
i. Thomas Weteläinen 
l. Anna

vih. 26.12.1712 Pudasjärvi
Christer Thomss. Manninen 
Pig Anna Thomasdr. Weteläinen  Kollaja 

k. 6.11.1772 h. 26.12.1772 Pudasjärvi Sotkajärvi
Anna Thomas dr Weteläinen
af ålderdom (vanhuus)
i kgd
64 11 - -
E (leski)
 
Anna Veteläisen 2. puoliso Pudasjärvi 28.7.1723 Siira eli Sotkajärvi Olof Josephinpoika
s. 1655
k. 11.1.1740 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Sotkajärvi Siira

vih. 28.7.1723 Pudasjärvi
Olof Josephss. Sijra 
Anna Thomasdr. Weteläinen  Sotkajervi

k. 11.1.1740 Pudasjärvi
Olof Josephsson Sijra
85 åhr gammalChrister ja Anna Mannisen lapsia Christer ja Anna Mannisen lastenlapsia Christer ja Anna Mannisen lastenlastenlapsia Christer ja Anna Mannisen lastenlastenlastenlapsia

1. Manninen Thomas Christerinpoika
s. 11.10.1713 Pudasjärvi Puhos
k. 26.6.1775 Pudasjärvi Iinatti
a. Pudasjärvi Kollaja Kuopus Nro 31

s. 11.10.1713 kast. 19.11.1713 Pudasjärvi Puhos byy 
i. Christer Thomss. Manninen 
ä. Anna Thomasd:r Weteläinen 
l. Thomas
u.d. 

k. 26.6.1775 h. 2.7.1775 Pudasjärvi Inatti
Thomas Manninen
slag (halvaus)
i kgd
61 4 - 1
g (naimisissa)


Mahdollisesti
1.p. Anna Pehrintytär
s.
k.

k. 24.1.1754 h. 3.2.1754 Pudasjärvi Pindamå
Anna Pehrsdotter
styng (pistos)
g (naimisissa)

Thomaan ensimmäisen avioliiton vihkimismerkintää en ole löytänyt Pudasjärven kirkonkirjoista. En ole löytänyt myöskään lasten Pehr ja Thomas kastemerkintää. 
 


Thomas ja Anna (?) Mannisen lapsia Thomas ja Thomas ja Anna (?) Mannisen lastenlapsia

1. Manninen eli Kuopus Pehr Thomaanpoika
s. 8.8.1738 Pudasjärvi
k. 17.1.1805 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Kollaja Kuopus Nro 31 ja Kurki Kortetjärvi uudistila
p. Pudasjärvi Pintamo 26.12.1755 Hiltunen Elin
s. 2.12.1733
k. 18.4.1800 Pudasjärvi

vih. 26.12.1755 Pudasjärvi Pindamo 
Bde:s Pehr Thom.:s Manninen
Pgn Elin Hildunen 

k. 17.1.1805 h. 28.6.1805 Pudasjärvi
gl. Bonden Pehr Kortetjärvi
Feber (kuume)
66 4 3 6
ä (leski)

k. 18.4.1800 h. 28.6.1800 Pudasjärvi
Nybygg. hustr. Elin Kortetjärvi
styng (pistos)
66 3 3 5
g (naimisissa)
 

Pehr ja Elin Mannisen eli Kuopuksen lapsia Pehr ja Elin Mannisen eli Kuopuksen lastenlapsia

1. Manninen Anna Pehrintytär
s. 13.9.1756 Pudasjärvi Iinatti
k.
a. Pudasjärvi Kurki Säkkilä Nro 64
p. Ii Etelä-Ii 25.4.1790 Backman Anders Henrikinpoika
s. 16.12.1763 Ii Pohjois-Ii
k. 1.5.1827 Pudasjärvi

s. 13.9.1756 kast. 13.9.1756 Pudasjärvi Inatti 
i. Pehr Manninen 
ä. Elin Hildunen 
l. Anna 

s. 16.12.1763 kast. 18.12.1763 Ii N.Ijå 
i. Dr. Henr. Vuornos 
ä. Britha Pehrsdr 
l. Andreas

vih. 25.4.1790 Ii Söd Ijå 
dr And Henrs Backman 
p Anna Pehrss Manninen 

k. 1.5.1827 h. 4.5.1827 Pudasjärvi
Bden And. Backman, Enkl.
åld. svag. (vanhuudenheikkous)
65 2 - -
O (leski)
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anna ja Anders Backmanin lapsia
1. Backman Petrus Andersinpoika
s. 21.8.1790 Ii Etelä-Ii
k. 5.6.1834 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Kurki Säkkilä Nro 64
p. Pudasjärvi 22.6.1817 Kuopus Carin Jakobintytär
s. 4.2.1792 Pudasjärvi
k. 7.3.1833 Pudasjärvi

Lapset kts. Carin

s. 21.8.1790 kast. 22.8.1790 Ii S.Ijå
i. Dr. And. Henr:s. Backman 
ä. Anna Pehrsdr   33. 
l. Petrus 

s. 4.2.1792 kast. 6.3.1792 Pudasjärvi
i. Jak. Kuopus 
ä. Carin   25-30 
l. Carin 

vih. 22.6.1817 Pudasjärvi
Nyb.s. Pehr Andr.s. Säckilä 
P. Carin Jac.dr. Kuopus 

k. 5.6.1834 Pudasjärvi
Pehr Backman
Nrfb, (vakava kuumetauti)
44 - 1
O (leski)

k. 7.3.1833 Pudasjärvi
Inhys. Pehr Säckiläs h:u Carin
nerfb. (vakava kuumetauti)
41 1 -
G (naimisissa)


2. Backman Margetha Andersintytär
s. 24.8.1794 Pudasjärvi
k.

s. 24.8.1794 kast. 27.8.1794 Pudasjärvi
i. Drg And. Backman 
ä. Anna   35-40 
l. Margetha


3. Backman Anders Andersinpoika
s. 19.11.1797 Pudasjärvi
k.
a. Pudasjärvi Vaarankylä Kylmäluoma
p. Pudasjärvi 30.3.1821 Parkkisenniemi Maria Jacobintytär
s. 10.6.1795 Pudasjärvi
k.
Lapset kts. Maria

s. 19.11.1797 kast. 1.12.1797 Pudasjärvi
i. Bd:måg: Anders Backman 
ä. Anna   40-45 
l. Anders 

s. 10.6.1795 kast. 21.6.1795 Pudasjärvi
i. Jak. Parckisennjemi 
ä. Malin   40-45
l. Maria 

vih. 30.3.1821 Pudasjärvi
B.s. Anders And.s. Backman Särkelä
P. Maria Parckisenjemi 


2. Kuopus Britha Pehrintytär
s. 10.12.1758 Pudasjärvi Iinatti
k.

s. 10.12.1758 kast. 16.12.1758 Pudasjärvi Inatti 
i. Pehr Kuopus 
ä. Elin Hilduinen 
l. Britha 3. Manninen Carin Pehrintytär
s. 2.6.1761 Pudasjärvi Iinatti
k.

s. 2.6.1761 kast. 13.6.1761 Pudasjärvi Inatti 
i. Pehr Thomá Manninen 
ä. Elin Hildunen 
l. Carin 4. Kuopus Beata Pehrintytär
s. 29.1.1764 Pudasjärvi Iinatti
k.

s. 29.1.1764 kast. 18.2.1764 Pudasjärvi Inatti 
i. Pehr Cuopus 
ä. Elin Hildunen 
l. Beata 5. Manninen Matthias Pehrinpoika
s. 21.9.1766 Pudasjärvi Kuopus
k.
a.
p. Pudasjärvi 17.1.1790 Rytinki Elin Olofintytär
s. 28.12.1764 Pudasjärvi Livo
k.

s. 28.12.1764 kast. 1.3.1765 Pudasjärvi Livo 
i. Olof Rytingi 
ä. Anna Ervast 
l. Elin 

s. 21.9.1766 kast. 25.9.1766 Pudasjärvi Cuopus 
i. Pehr Manninen 
ä. Elin Hildunen 
l. Matthias 

vih. 17.1.1790 Pudasjärvi
Bs Matts Pehrs Manninen el. Kortetjärvi 
B:dr Elsa Olsdr Rytingi 6. Manninen Petrus Pehrinpoika
s. 25.1.1771 Pudasjärvi Sotkajärvi
k.

s. 25.1.1771 kast. 2.9.1771 Pudasjärvi Sotkajärvi 
i. Pehr Manninen 
ä. Elsa Hildunen 
l. Petrus 2. Manninen Thomas Thomaanpoika
s. 24.2.1740
k.
a. Pudasjärvi Kollaja Kuopus Nro 31
p. Pudasjärvi Kuopus 20.3.1763 Veteläinen eli Säkkinen Chirstin Jacobintytär
s. 16.8.1738 Pudasjärvi
k.

s. 16.8.1738 kast. 30.8.1738 Pudasjärvi
i. Jacob Säckinen 
ä. Chirstin Räisänen 
l. Chirstin 

vih. 20.3.1763  Pudasjärvi Kuopus
Bde:s Thomas Manninen 
Pgn Christin Jacobi Weteläinen 

Thomas ja Chirstin Mannisen eli Kuopuksen lapsia

1. Manninen Anna Thomaantytär
s. 27.8.1764 Pudasjärvi Kuopus
k.

s. 27.8.1764 kast. 29.8.1764 Pudasjärvi Kuopus 
i. Thomas Manninen 
ä. Chirstin Säckinen 
l. Anna 2. Manninen Brita Thomaantytär
s. 12.10.1766 Pudasjärvi Sotkajärvi
k.

s. 12.10.1766 kast. 13.10.1766 Pudasjärvi Sotcajervi 
i. Thomas Thom. Manninen 
ä. Chirstin Säckinen 
l. Brita 3. Manninen Jacob Thomaanpoika
s. 29.2.1768 Pudasjärvi Iinatti
k.

s. 29.2.1768 kast. 3.7.1768 Pudasjärvi Inatti 
i. Thomas Manninen 
ä. Chirstin Weteläinen 
l. Jacob 4. Kuopus Maria Thomaantytär
s. 17.5.1769 Pudasjärvi Iinatti
k. haud. 26.1.1772 Pudasjärvi Iinatti

s. 17.5.1769 kast. 27.5.1769 Pudasjärvi Inatti 
i. Thomas Kuopunen 
ä. Christer Säckinen 
l. Maria 

h. 26.1.1772 Pudasjärvi Inatti
Thomas Kuopuses dotter Maria
flussfeber (influenssa)
i kgd
2 8 3 -

Kuollut lapsena

5. Manninen Catarina Thomaantytär
s. 13.6.1771 Pudasjärvi Kuopus
k.

s. 13.6.1771 kast. 20.6.1771 Pudasjärvi Kuopus 
i. Thomas Thomá Manninen 
ä. Chirstin Säckinen 
l. Catarina 6. Kuopus Matthias Thomaanpoika
s. 19.10.1774 Pudasjärvi Iinatti
k. 4.1.1775 Pudasjärvi Iinatti

s. 19.10.1774 kast. 11.1.1774 Pudasjärvi Inatti 
i. Thomas Cuopunen 
ä. Chirstin Säckinen 
l. Matthias

k. 4.1.1775 h. 12.2.1775 Pudasjärvi Inatti
Matths Thom. son Cuopus
ok. barnsjuka (tuntematon lastentauti)
- 3 1 2

Kuollut lapsena

7. Manninen Elsa Thomaantytär
s. 10.12.1775 Pudasjärvi Sotkajärvi
k.

s. 10.12.1775  kast.27.12.1775 Pudasjärvi Sotcajärvi 
i. Thomas Manninen 
ä. Chirstin Säckinen 
l. Elsa
tv. (kaksoset) Elsa, Christina 8. Manninen Christina Thomaantytär
s. 10.12.1775 Pudasjärvi Sotkajärvi
k.

s. 10.12.1775 kast. 27.12.1775 Pudasjärvi Sotcajärvi 
i. Thomas Manninen 
ä. Chirstin Säckinen 
l. Christina
tv. (kaksoset) Elsa, Christina 9. Kuopus Helena Thomaantytär
s. 23.11.1778 Pudasjärvi Iinatti
k.
a. Pudasjärvi Sotkajärvi Ervastila uudistila
p. Pudasjärvi 9.4.1798 Ervasti Joseph Henrikinpoika
s. 9.1.1778 Pudasjärvi Sotkajärvi
k.

s. 23.11.1778 kast. 12.8.1778 Pudasjärvi Inatti 
i. Thomas Cuopus 
ä. Chirstin Säckinen 
l. Helena 

s. 9.1.1778 kast. 10.1.1778  Sotcajärvi 
i. Henric Ervast 
ä. Walborg Räisänen 
l. Joseph

vih. 9.4.1798 Pudasjärvi
Bs:s: Joseph Henrss: Ervast 
P: Helena Thom: Kuopus 10. Kuopus Walborg Thomaantytär
s. 8.4.1781 Pudasjärvi Iinatti
k. 17.2.1782 Pudasjärvi Iinatti

s. 8.4.1781 kast. 23.4.1781 Pudasjärvi Inatti 
i. Thom. Cuopus 
ä. Christ Säckinen 
l. Walborg 

k. 17.2.1782 h. 10.3.1782 Pudasjärvi Inatti
Walborg Thoma dr Cuopus
hosta (yskä)
- 11 1 3

Kuollut lapsena
2.p. Pudasjärvi Pintamo 14.12.1754 Mursu Catharina Danielintytär
s. 11.8.1720 Pudasjärvi
k.

s. 11.8.1720 kast. 14.8.1720 Pudasjärvi
i. Daniel Christerss. Mursu 
ä. Elin Staffansd:r Lackonen 
l. Catharina 

vih. 14.12.1754 Pudasjärvi Pintamo
Enkl. (leski) Thomas Manninen
Pig. Carin Daniels dotter Mursu
i full skrud
hemman


Thomas ja Catharina Mannisen eli Kuopuksen lapsia


1. Manninen Elsa Thomaantytär
s. 20.9.1756 Pudasjärvi Iinatti
k.
a. Pudasjärvi Kurki Kuusijärvi uudistila
p. Pudasjärvi Jokijärvi 19.3.1781 Tormulainen eli Haane Samuel Påhlinpoika
s. 25.11.1756 Pudasjärvi Kurki Kurttila
k.

s. 20.9.1756 kast. 10.1.1756 Pudasjärvi Inatti 
i. Thomas Manninen 
ä. Carin Mursu 
l. Elsa 

s. 25.11.1756 kast. 12.2.1756 Pudasjärvi Kurttila 
i. Paul Tormulainen 
ä. Anna Luukinen
l.  Samuel

vih. 19.3.1781 Pudasjärvi Jokijärvi 
Bs. Sam Påhls Tormulainen 
Pig Elsa Thomsdr Manninen 
Paldamo 

Lapset kts. Samuel

2. Kuopus Margeta Thomaantytär
s. 7.12.1758 Pudasjärvi Iinatti
k.

s. 7.12.1758 kast. 30.12.1758 Pudasjärvi Inatti 
i. Thomas Kuopu 
ä. Carin Mursu 
l. Margeta 

 

3. Manninen Walborg Thomaantytär
s. 27.2.1761 Pudasjärvi Iinatti
k.
a. 
p. Pudasjärvi 5.11.1780 Pähtilä Staffan Andersinpoika
s. 19.6.1754 Pudasjärvi Kollaja
k.

s. 27.2.1761 kast. 3.3.1761 Pudasjärvi Inatti 
i. Thomas Manninen 
ä. Carin Mursu 
l. Walborg

s. 19.6.1754 kast. 21.6.1754 Pudasjärvi  Collaja
i. Anders Pähtilä 
ä. Elin Wänänen 
l. Staffan 

vih. 5.11.1780 Pudasjärvi Collaja 
Bs Steph. Ands Hildunen 
Pig Valb. Thomsdr Manninen 

Lapset kts. Staffan

4. Manninen Daniel Thomaanpoika
s. 1.8.1763 Pudasjärvi Kuopus
k. 11.8.1823 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Sotkajärvi Niskala uudistila Nro 26

s. 1.8.1763 kast. 7.8.1763 Pudasjärvi Kuopus 
i. Thomas Manninen 
ä. Carin Mursu 
l. Daniel 

k. 11.8.1823 h. 17.8.1823 Pudasjärvi
Nämndeman Daniel Niskala
Lungs. (keuhkotauti)
60 - 1 2
g (naimisissa)

 
1.p. Pudasjärvi 23.4.1797 Takkinen Beata Matintytär
s. 22.9.1767 Pudasjärvi Kollaja
k. 1.5.1799 Pudasjärvi

s. 22.9.1767 kast. 27.9.1767 Pudasjärvi Collaja 
i. Matths Tackinen 
ä. Walborg Oinanen 
l. Beata

vih. 23.4.1797 Pudasjärvi
Nybygg: Daniel Thomss: Niska 
P: Beata Matts Tackinen 

k. 1.5.1799 h. 9.6.1799 Pudasjärvi
Nybygg: Daniel Niskas hustru Beata Matts dotter
af styng (pistos)
31 7 1 1


Daniel ja Beata Niskasen lapsi

1. Niskanen Carin Danielintytär
s. 13.1.1799 Pudasjärvi
k.
a. Pudasjärvi Sotkajärvi Pintamo Nro 29
p. Pudasjärvi 21.4.1822 Pintamo Påhl Jaakonpoika
s. 30.1.1794 Pudasjärvi
k.

s. 13.1.1799 kast. 16.1.1799 Pudasjärvi
i. Daniel Niskanen 
ä. Beata   30-35 
l. Carin 

s. 30.1.1794 kast. 2.2.1794 Pudasjärvi
i. Jak. Påhls Pindamo 
ä. Maria   25-30 
l. Påhl

vih. 21.4.1822 Pudasjärvi
B.s.enkl. Påhl Jac.s. Pindamo 
B.dr. Carin Dan.dr. Niskala 


 
2.p. Pudasjärvi  15.6.1800 Liikanen Carin Matintytär
s. 28.11.1764 Pudasjärvi Jonku 
k. 6.6.1803 Pudasjärvi

s. 28.11.1764 kast. 14.12.1764 Pudasjärvi Jongu 
i. Matths Likanen 
ä. Chirstin Sirniö 
l. Carin 

vih. 15.6.1800 Pudasjärvi
Nybygg: änckl: (uudistilallinen leski) Daniel Thomss: Niska 
Bd:dr: Carin Matts Liikanen 

k. 6.6.1803 h. 12.6.1803 Pudasjärvi
Nybyggare hustrun Carin Matts dr Niskala
Colik (suolikouristukset)
38 5 3 5
g (naimisissa)


Ei ehkä lapsia
3.p. Pudasjärvi 21.5.1804 Häyrynen Brita Thomaantytär
s. 29.12.1774 Pudasjärvi Jonku
k. 16.10.1841 Pudasjärvi

s. 12.29.1774 kast. 8.1.1775 Pudasjärvi Jongu 
i. Thomas Häyrynen 
ä. Carin Moilanen 
l. Brita 

vih. 21.5.1804 Pudasjärvi
Bd:anckl: Daniel Thomsss: Niskanen Bd:dr: Brita Thom: Häyrynen 

k. 16.10.1841 h. 24.10.1841 Pudasjärvi
Sytnings Enkan Brita Thoma dr Niskala
Bräckligh. (raihnaisuus)
66 8 17
Enka (leski)


Daniel ja Brita Niskan eli Niskasen lapsia

1. Niska Johan Danielinpoika
s. 1.3.1805 Pudasjärvi
k. 1.3.1805 Pudasjärvi

s. 1.3.1805 kast. 1.3.1805 Pudasjärvi
i. Daniel Niska 
ä. Brita   30-- 
l. Johan
+ utan conf: (kuollut)

k. 1.3.1805 h. 22.4.1805 Pudasjärvi
Daniel Niskas utan confirmation aflidna son Johannes
oangiv. sjuka (ilmoittamaton sairaus)
- - - ½

Kuollut lapsena

2. Niskanen Jacob Danielinpoika
s. 3.7.1806 Pudasjärvi
k.

s. 3.7.1806 kast. 3.7.1806 Pudasjärvi
i. Daniel Niskanen 
ä. Brita   30-35 
l. Jacob3. Niskanen Fredrik Danielinpoika
s. 14.3.1809 Pudasjärvi
k.
a. Pudasjärvi Sotkajärvi Petäjäsalmi Nro 43
p. Pudasjärvi 6.1834 Noukanvaara Britha Johanintytär
s. 5.2.1813 Kuusamo Kirkonkylä
k.

s. 14.3.1809 kast. 19.3.1809 Pudasjärvi
i. Daniel Niskanen 
ä. Brita 
l. Fredrik

s. 5.2.1813 kast. 4.4.1813 Kuusamo Kyrkoby 
i. b. Joh. Noukanvara 
ä. Maria 
l. Brita

vih. 6.1834 Pudasjärvi
Drg. Fredr. Dan.s. Niskala 
P. Britha Noukavara 

Fredrik ja Britha Niskalan lapsia
1. Niskala Britha Fredrikintytär
s. 25.3.1836 Pudasjärvi
k. 
a. Pudasjärvi Sotkajärvi Petäjäsalmi Nro 43
p. Pudasjärvi 25.4.1858 Siira Matts Henrikinpoika
s. 16.8.1827 Pudasjärvi
k.

s. 25.3.1836 kast. 16.4.1836 Pudasjärvi
i. Fredr. Niskala 
ä. Britha 
l. Britha

s. 16.8.1827 kast. 19.8.1827 Pudasjärvi
i. Henrik Sjra 
ä. Elsa 
l. Matts

vih. 25.4.1858 Pudasjärvi
Drengen, ungk. Matts Henrikss. Siira och
Bondedotter Brita Fredriksdr 
Petäjäsalmi


2. Niskala Maria Madlena Fredrikintytär
s. 3.2.1838 Pudasjärvi
k.

s. 3.2.1838 kast. 4.2.1838 Pudasjärvi
i. Fredric Dan.s. Niskala 
ä. Brita   35-40 
l. Maria Madlena 


3. Petäjäsalmi eli Niskala Caisa Greta Fredrikintytär
s. 8.7.1841 Pudasjärvi
k.

s. 8.7.1841 kast. 10.7.1841 Pudasjärvi
i. Nybygg. Fredric Danielsson Petäjäsalmi el. Niskala
ä. Brita Johs dr
l. Caisa Greta


4. Petäjäsalmi eli Niskala Walborg Fredrikintytär
s. 29.4.1845 Pudasjärvi
k.
a. Pudasjärvi Kurki Jurmu Nro 9
p. Jurmu Samuel Christerinpoika
s. 11.12.1842 Pudasjärvi
k.

s. 11.12.1842 kast. 12.12.1842 Pudasjärvi
i. Christer Johsson Jurmu
ä. Beata Stina Sams dr
l. Samuel

s. 29.4.1845 kast. 30.4.1845 Pudasjärvi
i. Nybygg. Fredric Dans.s. Petäjäsalmi (Niskala)
ä. Brita Johs dr
l. Walborg


4. Niska Daniel Danielinpoika
s. 21.10.1812 Pudasjärvi
k.

s. 21.10.1812 kast. 23.10.1812 Pudasjärvi
i. Nämnd.m. (lautamies) Daniel Niska
ä. Brita
l. Daniel5.Niskanen Madlena Danielintytär
s. 5.11.1815 Pudasjärvi
k.
a. Pudasjärvi Hetejärvi Paavola Nro 4
p. Pudasjärvi 5.1.1842 Piri Henrick Josephinpoika
s. 24.8.1815 Pudasjärvi
k. 

s. 5.11.1815 kast. 6.11.1815 Pudasjärvi
i. Nämnd.m. Daniel Niskanen
ä. Brita 
l. Madlena 

s. 24.8.1815 kast. 25.8.1815 Pudasjärvi 
i. Bd. Johan Piri 
ä. Anna 
l. Henrick

vih. 5.1.1842 Pudasjärvi
Drg. Henrik Josefss. Piri 
P. Magdl. Dan.d. Niskala 

Lapset kts. Henrick

6. Niskala Brita Stina Danielintytär
s. 3.5.1821 Pudasjärvi
k.
a. Pudasjärvi Kollaja
p. Pudasjärvi 28.9.1845 Härmä Johannes Pehrinpoika
s. 22.6.1818 Pudasjärvi
k.

s. 3.5.1821 kast. 3.5.1821 Pudasjärvi
i. Nämnd.m. Daniel Niskala 
ä. Brita 
l. Brita Stina

s. 22.6.1818 kast. 26.6.1818 Pudasjärvi
i. Drg. Pehr Joh.s. Härmä 
ä. Greta 
l. Johannes 

vih. 28.9.1845 Pudasjärvi
Drg. Johan Pehrss. Härmä 
P. Brita St. Dan. dr. Niskala 


 

5. Kuopus Andreas Thomaanpoika
s. 28.1.1766 Pudasjärvi Kollaja
k.

s. 28.1.1766 kast. 2.16.1766 Pudasjärvi Collaja
i. Thomas Cuopus 
ä. Carin Mursu 
l. Andreas 

 

6. Kuopus Catharina Thomaantytär
s. 17.4.1768 Pudasjärvi Iinatti
k.

s. 4.17.1768 kast. 24.5.1768 Pudasjärvi Inatti 
i. Thomas Kuopunen 
ä. Carin Mursu 
l. Catharina 

 

2. Manninen Påhl Christerinpoika
s. 26.1.1716 Pudasjärvi
k. haud. 24.4.1717 Pudasjärvi

s. 26.1.1716 kast. 6.3.1716 Pudasjärvi
i. Christer Manninen 
ä. Anna Weteläinen 
l. Påhl 

h. 24.4.1717 Pudasjärvi
Christer Mannises barn

Kuollut lapsena

Loppu Manninen - Timonen suku