Etusivulle Home Page
Hetekylän talonkatselmuksia

Vuonna 1877 syyskuun 18. päivänä suoritti allekirjoittanut kruununnimismies kyytirättäri Pehr Haanelan ja vanginkuljettaja Adolf Steniuksen avustamana asukkaanvaihtokatselmuksen verovapaana olevalla Määtänsaari [Mätässaari] 1/8 manttaalin kruununtilalla No 17 Hetetjärven kylässä Pudasjärven pitäjässä ja Oulun kihlakunnassa (härad) ja läänissä. .

Käsillä olevista asiakirjoista voidaan todeta, että talollinen Matts Andersson Uusitalo [Matti Antinpoika Pätsi eli Jurvanen eli Törrö eli Uusitalo eli Jaurakkajärvi eli Vilmunen s.11.2.1820 Pudasjärvi k.30.7.1894] Siikajoki ja hakijan isä Henrik Mattsson Paavola ovat riidelleet paremmasta oikeudesta kysymyksessä olevaan tilaan; minkä johdosta kuvernöörinvirasto on antanut 25.9.1873 päätöksen ja tuominnut asumis- ja omistusoikeuden Matts Andersson Uusitalolle ja jättänyt hakijan isälle oikeuden vaatia jo tehdystä työstä erityistä korvausta; kun tämä oli merkitty hakijan isä antoi paperin 6. päivältä marraskuuta 1873, josta kävi selville, että mainittu Matts Uusitalo on luovuttanut omistusoikeuden usein mainitulle Henrik Paavolalle, mikä myöskin merkittiin; minkä jälkeen Henrik Paavola ilmoitti olevansa vanha ja raihnas pitämään yllä ja hoitamaan tilaa, minkä vuoksi hänen poikansa Matts Heriksson, joka oli läsnä, pitäisi ottaa isännyys ja hakea korkealta asianomaiselta taholta hallintaoikeutta kysymyksessä olevaan tilaan; ja kun mitään jääviyttä toimitusmiehiä vastaan ei esitetty, tehtiin katselmus niin, kuin alla on kerrott:
 
Suoritettu työ Puuttuva työ
markkaa penniä markkaa penniä
Olemassa olevat rakennukset
Rakennus, 27 kyynärää pitkä, 11 kyynärää leveä, 7 kyynärää korkea, tuohi- ja malkakatto, käsittäen asuinpirtin, eteisen ja 3 kamaria; viimemainitut vaativat lattian, ikkunat, tulisijan ja ovet, kustannukset arvioitiin (uusia) 450 150
Toinen samanlainen, 22 1/2 kyynärää pitkä, 7 1/2 kyynärää leveä, 7 kyynärää korkea, tuohi- ja malkakatto, käsittäen asuinpirtin, eteisen, ja kaksi kamaria 150
Rakennus, 17 kyynärää pitkä, 8 kyynärää leveä, 6 kyynärää korkea, tuohi- ja malkakatto, käsittäen tallin, työkaluhuoneen ja aitan 300
Rakennus, 27 kyynärää pitkä, 11 kyynärää leveä, 5 kyynärää korkea, tuohi- ja malkakatto, käsittäen naveta, eteisen ja karjaladon, joka vaatii ovet 200 25
Lammashuone, 4 kyynärää kanttiinsa, 3 kyynärää korkea, lautakatto 10
Alakeittiö, 5 kyynärää kanttiinsa, 3 kyynärää korkea, katto samanlainen 10
Sauna, 5 kyynärää kanttiinsa, yhtä korkea, tuohi- ja malkakatto 40
Riihi, 7 kyynärää kanttiinsa, 6 kyynärää korkea, samanlainen katto 125
Kellari, 4 kyynärää kanttiinsa, 3 kyynärää korkea 30
Kaivo, 3 kyynärää kanttiinsa, 9 kyynärää syvä 30
Peltoa on 4 tynnyrinalaa 15 kapanalaa kivisessä multamaassa á 100 markkaa tynnyrinala 450
200 syliä pelto-ojaa vaaditaan, á 15 penniä syli 30
Aitaa on 300 syliä, á penniä syli 45
Niityiltä saadaan vuosittain 30 häkkiä suoheinää ja 20 häkkiä kuivanmaanheinää, á 15 markkaa häkki 750
Neljä kappaletta niittylatoja, á 12 markkaa lato
Niityt on aidattu
Summa 2638 205

Tilan muita etuja
Tilalla on suoritettu isojako, metsästä, joka on 375 tynnyrinalaa, saadaan kaikki, mitä talon pidossa tarvitaan. Laitumet ovat hyvät, kalavetenä on Nuorittanjoki, mutta kalastus on vain vähän tuottavaa, humalaa ei viljellä, mylly ja myllynpaikka puuttuvat.
Tila sijaitsee 90 virstan (Suomen virsta = 1068,8 metriä) päässä Oulun kaupungista ja 20 virstan päässä etelään pitäjän kirkolta.
Tilalla on hevonen, 7 lehmää ja 10 lammasta.
Hakija on aloitekykyinen ja uuttera, joten katselmusmiehet uskaltavat kaikkein nöyrimmästi ehdottaa häntä asukkaaksi tilalle.

Nän tarkastettu, arvioitu ja havaittu. Paikka ja aika yllä
Toimitusmiesten viran puolesta Condrad Pihl