Etusivulle Home Page
Hetekylän talonkatselmuksia

Vuonna 1877 1. syyskuuta suoritti allekirjoittanut kruununnimismies kyytirättäri Pehr Haanelan ja vanginkuljettaja Adolf Steniuksen avustamana taloudellisen tarkastuksen Kontio 1/8 manttaalin verovapaana olevalla kruununtilalla No 27 Hetetjärven kylässä, Pudasjärven pitäjässä ja Oulun kihlakunnassa ja läänissä. Läsnä oli asukas Johan Henrik Påhlsson Rautio. Asumis- ja omistusoikeuden näytöksi kysymyksessä olevaan tilaan esitti asukas kuvernöörinviraston päätöksen 17. päivältä syyskuuta 1873, jonka mukaan asukas on saanut viisitoista vuotta verovapautta laskettuna vuoden 1874 alusta kuitenkin niin, että viitenä viimeisenä vuonna pitää maksaa puolet perusveron tuotosta; ja on asukas velvollinen jokaisena verovapausvuonna 28 markan 67 pennin edestä rakentamaan uudisrakennuksia, tekemään ja hyvässä kasvussa pitämään 14 2/5 kapanalaa uutta peltoa, sekä 33 markan 33 pennin edestä raivaamaan 3 1/4 häkinalaa niittyä niin, että tila vuoden 1888 lopussa on siinä kunnossa, että siitä voidaan kantaa täysi vero. Kun tämä oli merkitty, ryhdyttiin suorittamaan tarkastusta seuraavalla tavalla:
 
Suoritettu työ Puuttuva työ
markkaa penniä markkaa penniä
Olemassa olevat rakennukset
Rakennus, tuohi- ja malkakatto, käsittäen asuinpirtin, eteisen, keittiön ja kaksi kamaria, kunnossa
Toinen samanlainan, katto samanlainen, käsittäen tallin ja aitan
Navetta, katto samanlainen
Sauna, katto samanlainen
Vilja-aitta, katto samanlainen
Riihi, katto samanlainen
Edellälueteltujen rakennusten kunnossapidosta hyvitetään asukasta 100
Viimeksi pidetyn perustamiskatselmuksen jälkeen on asukas rakentanut navetan yhteyteen karjaladon, 9 kyynärää kanttiinsa, 4 1/2 kyynärää korkea, joka vaatii vielä vesikaton ja ovet 70 30
Peltoa on 1 tynnyrinala 28 kapanalaa, josta asukkaan arvioidaan tehneen 1 tynnyrinalan kiviseen multamaahan á 2 markkaa kapanala 60
Aitaa 150 syliä á 10 penniä syli 15
Pelto-ojaa 100 syliä á 10 penniä syli 10
Tällä uudistilalla on niittypalsta Wuorman järvellä, jolta saadaan noin 20 häkkiä saraheinää
Asukas on perustamiskatselmun jälkeen raivannut viisi (%) häkinalaa niittyä á 15 markkaa häkinala 75
Summa 330 30

Tilan muita etuja
Tilalla on suoritettu isojako, metsäpalstalta, jonka pinta-ala on 375 tynnyrinalaa, saadaan kaikki talonpidossa tarvittava puu; laitumet ovat kohtalaiset, kalavetenä on Nuorittajoki, mutta kalastus on vähän tuottavaa, kaivo on, myllyä ei ole, humalaa ei viljellä.
Tila sijaitsee 80 virstan (Suomen virsta = 1068,8 metriä) päässä Oulun kaupungista ja 38 virstan päässä etelään pitäjän kirkolta.
Tilalla on 1 hevonen, 4 lehmää ja 5 lammasta.

Tämän jälkeen tehtiin seuraava tilitys
 
Hopeassa Hopeassa
Debet Markkaa penniä Kredit Markkaa Penniä
Vuotuiset asukkaan velvollisuudet lasketaan seuraavasti: Suoritettu työ katselmuskirjan mukaan:
Rakentamisvelvollisuus 28:67
Uuden pellon teko 14 2/15 kapanalaa á 2 markkaa kapanala 28:27
Niityn raivaus 3 1/4 tynnyrinalaa  33:33
Rakennukset 70:-
Peltoa 60:-
Niittyä 75:-
Aitausta 15:-
Ojaa 10:-
230
Kunnossapitokustannukset 100
Muut työt 30
Pelto-ojaa 6 syliä vuosittain á 10 penniä syli :60
Aitaa samoin :60
Summa 100:03
Mikä vuosille 1874, 1875 ja 1876 eli 3 vuodelle tekee 274 41
Saldo asukkaan hyväksi 85 59
Summa 360 Summa 360

Nän tarkastettu, arvioitu ja havaittu. Paikka ja aika yllä
Toimitusmiesten viran puolesta Condrad Pihl