Etusivulle Home Page
Hetekylän talonkatselmuksia

Vuonna 1877 syyskuun 21. päivänä suoritti allekirjoittanut kruununnimismies kyytirättäri Pehr Haanelan ja vanginkuljettaja Adolf Steniuksen avustamana taloudellisen tarkastuksen verovapaana olevalla Karhula 1/8 manttaalin kruununtilalla No 21 Hetetjärven kylässä Pudasjärven pitäjässä ja Oulun kihlakunnassa (härad). Läsnä katsemuksessa oli asukas Abraham Mattsson Paavola.

Asumis- ja omistusoikeuden näytöksi kysymyksessä olevalla tilalla esitti asukas läänin kuvernöörinviraston päätöksen 9. päivältä syyskuuta 1873, josta läpiluettaessa kävi selville muun muassa, että asukkaalle on annettu 12 vuoden verovapaus vuoden 1874 alusta lukien kuitenkin niin, että viimeisenä kolmena verovapausvuonna on maksettava puolet perusverosta; ja on asukas velvollinen jokaisena verovapausvuonna käyttämään 38 markan 75 pennin kustannukset uudisrakennusten rakentamiseen, sekä tekemään ja pitämään hyvässä kasvussa 18 2/3 kapanalaa uutta peltoa niin, että tila vuoden 1875 [p.o.1885] lopussa on siinä kunnossa, että siitä siitä voidaan kantaa täysi vero. Kun tämä oli merkitty, suoritettiin tarkastus seuraavalla tavalla:
 
Suoritettu työ Puuttuva työ
markkaa penniä markkaa penniä
Olemassa olevat rakennukset
Rakennus, tuohi- ja malkakatto, käsittäen pirtin, eteisen, keittiön ja kaksi kamaria, joista pirtti on kunnossa, vaatii uudet ikkunat, eteisen, keittiön ja kamareiden sisustamisen, jotka arvioidaan 200
Peltoa on 2 tynnyrinalaa 2 kapanalaa hiekansekaista ja kivistä multamaata hyvässä kasvussa; asukas on hyvin hoitanut niitä 62
Aitaa on 40 syliä kunnossa á 10 penniä syli 40
Mitään pelto-ojitusta ei ole tehty
Tällä uudistilalla on niittypalsta Hetetjärven järvellä, joka tuottaa 20 häkkiä saraheinää
Summa 102 200

Uudistilan muut edut
Tilalla on suoritettu isojako, metsästä, jota on 375 tynnyrinalaa pinta-alaltaan, saadaan kaikki, mitä talon pidossa tarvitaan. Laitumet ovat keskinkertaiset, kalavesi puuttuu, kaivo on, humalaa ei viljellä.

Tila sijaitsee 90 virstan (Suomen virsta = 1068,8 metriä) päässä Oulun kaupungista ja 25 virstan päässä etelään pitäjän kirkolta.
Uudistilalla on 1 hevonen ja 2 lehmää.

Näiden merkintöjen jälkeen tehtiin seuraava tili.
 
 
Hopeassa Hopeassa
Debet Markkaa penniä Kredit Markkaa Penniä
Vuotuiset asukkaan velvollisuudet lasketaan seuraavasti: Suoritettu työ katselmuskirjan mukaan:
Rakentamisvelvollisuus 38:75
Uuden pellon teko 18 2/3 kapanalaa, á 2 markkaa kapanala 18:67
Pelto-ojitus, 6 syliä vuosittain á 10 penniä syli 0:60
Aitaus samoin 0:60
Summa 58:62
Aitausta 40:-
Puuttuva työ 200
240
Joka vuosille 1874, 1875 ja 1876 eli 3 vuodelle tekee 175 86
Kunnossapitokustannukset katselmuskirjan mukaan 62
Saldo asukkaan hyväksi 2 14
Summa 240 Summa 240

Asukasta käskettiin, että jo hän haluaa vastaisuudessa saada itselleen omistusoikeuden tilaan, hänen tulee ehdottomasti olla kuuliainen sille, mitä kuvernöörinviraston päätöksessä on sanottu sen uhalla, että tila tullaan tapahtuneen ilmoituksen perusteella luovuttamaan toiselle henkilölle.

Nän tarkastettu ja tilitetty. Paikka ja aika yllä
Toimitusmiesten viran puolesta Condrad Pihl