Etusivulle Home Page
Kauppakirja 23.2.1900 ja 1. lainhuuto Jurvansuu 1/4 mtl perintötilaan N:o 9 Jaakko Heikkilälle 6.9.1900

Kemin tuomiokunnan arkisto CIa:53 sivut 204-206

Päivitetty 16.04.2008

§ 2
Lautamies Juho Heikki Repola, oikeuden edessä ollessaan, pyysi talokkaalle Jaakko Heikkilälle laillistusta ja ensimäistä kuulutusta puoleen Jurvansuun neljänneksen manttaalin perintötalosta N:o 9 Pudasjärven Hetetjärven kylässä, jonka talon puoliskon on ostanut kolmen tuhannen seitsemän sadan kahdenkymmenen markan kauppahintaa vastaan joulukuun 13 päivänä 1899 itse tilalla tapahtuneessa julkisessa pakkohuutokaupassa ja todistukseksi siitä saanut viime helmikuun 23 päivänä tehdyn näin kuuluvan kauppakirjan: Liite A. § 2

"Kauppakirja
Sittenkuin Talokas Jaakko Heikkilä viime Joulukuun 13. päivänä itse tilalla tapahtuneessa pakkohuutokaupassa on kolmella tuhannella seitsemällä sadalla kahdella kymmenellä /3720/ markalla ostanut puoli Jurvansuun kokonaisuudessaan ½ osa manttaalin perintötilasta N:o 9 Pudasjärven pitäjän Hetetjärven kylässä, joka on pakkohuutokaupalla myyty Talokkaan Juuso Keinäsen saamisesta läänin Kuvernöörin päätöksen perusteella kesäkuun 6. p:ltä 1899 ja kun ostaja on täyttänyt maksuvelvollisuutensa ja kauppa on päässyt lailliseen voimaan, annetaan hänelle, Talokas Jaakko Heikkilälle tämä kauppakirja todistukseksi siitä että ostaja on tämän tilan puoliskon oikea omistaja. Oulun kihlakunnan kruununvoudin konttorissa helmikuun 23 p:nä 1900
M. Linder

Yllä olevaan kauppakirjaan olen tyytyväinen. Aika ja paikka kuin yllä
Jaako Heikkilä
puumerkki

Todistaa
E.A.Riekki
F.W.Ekdahl

Näytetty ja merkitty 1900 vuoden henkikirjaan todistaa
Alf. Markanen
Lun. lm 20 p

jonka luettua asiamies Repola, ilmoitettuaan tilan puoliskon tulleen myydyksi Jaakko Jaakonpoika Jurvansuun velasta, toi vielä esiin niin hyvin näin kuuluvan todistuksen: Liite B § 2. (puuttuu tästä)

kuin myöskin
a) tämän kihlakunnan oikeuden huhtikuun 6 päivänä 1893 tuomiokirjan 95 §:n kohdalla Matti ja Jaakko Jurvansuulle antaman kiinnekirjan kolmannekseen Jurvansuun neljännen osan veron perintömaata N:o 9 Pudasjärven pitäjän Hetejärven kylässä;1 ja
b) myös tämän kihlakunnanoikeuden lokakuun 10 päivänä 1894 tuomiokirjan 96 §:n kohdalla Matti ja Jaakko Jaakonpojat Jurvansuulle antaman kiinnekirjan kahteen kolmannekseen mainitusta Jurvansuun tilasta.

Tämän merkittyä tehtiin oikeudessa seuraava 
Päätös:
Kihlakunnanoikeus on hakemuksen tutkinut ja katsoo oikeaksi, perustuen Kuninkaallisen asetuksen lainhuudatuksesta ja sukulunastuksesta maalla kesäkuun 13 päivältä 1800, hakemukseen suostua, kumminkin ehdolla että hakijan tulee joko ensi varsinaisissa talvikäräjissä, joissa lainhuudatusta on jatkettava, tai ainakin ennenkuin kolmatta huutoa voidaan hänelle myöntää, luotettavasti näyttää ilmoituksensa todeksi että muka puheenalainen tilan puolisko oli pakkohuutokaupassa myyty Jaakko Jaakonpoika Jurvansuun velan eteen. Julistettiin. -

Tämän päätöksen johdosta kuulutettiin siis nyt puoli Jurvansuun neljänneksen manttaalin perintötalosta N:o 9 Pudasjärven pitäjän Hetetjärven kylässä ensimmäisen kerran moitetta kuulumatta vakuudeksi hakijalle Jaakko Heikkilälle, joka on tuon kiinteistön edellä kerrotulla tavalla haltuunsa saanut; tullen tämä lainhuudatus, josta todistus kirjoitetaan alkuperäiseen kauppakirjaan, laveampaa tietoa varten julkaistavaksi sekä kuulutuksella käräjäkunnan molemmissa kirkoissa että ilmoituksella oikeushuoneen ovella. Merkitty.
 


1 Ostaneet 1/3 Jurvansuu Rnro 9 tilasta Abram Herman ja Vappu Mursulta eli Törmäseltä eli siskolltaan ja tämän mieheltä
Käännös Jaakko Jurvansuu