Etusivulle Home Page
Kauppakirja 2.6.1868 ja ensimmäinen lainhuuto 2/9 osaan Jurvansuu Rnro 9 perintötilaan 4.9.1872
Päivitetty 13.03.2009

Kemin tuomiokunnan arkisto CIa:63 sivut 1008-1010
§ 15
Noustuaan hänettä tuomionvoivasta oikeudesta antoi Lautamies Heikki Sankala, anoen lainhuudatusta ja ensimäistä lakihuutoa kahdelle yhdeksäsosaa Jurvasen kolme neljäs osan manttaalin perintömaasta N:o 9 Hetetjärven kylässä tätä Pudasjärven pitäjää oikeuteen näin kuuluvan kauppakirjan.

" Wuonna 1868 toinen päivä kesäkuussa kello 10 edellä puolen päivää, ulos tarjottiin Hiltulan maalla Pudasjärven kylässä kuulutuksen jälkeen, vapaehtoisella auksionilla 2/9 osaa Jurvasen 3/4 osaa veroa perintö maata N:o 9 Hetetjärven kylässä, joka osa omistetaan talokkaalta Jaako Jaakonpoika Jurvansuulta eli Pätsiltä.

Sittenkuin auksioni väelle selitettiin että ostajan eli huutajan pitää päältäpäin kauppasummasta maksaa entisen omistajan, mainitun Jaako Jurvansuun velat, niin kauas kuin kauppasumma ylettyy, ulostarjottiin kysymyksessä oleva maanosa siinä tilassa kuin se nyt löytyy, ja jäi talokas Heikki Sankala eli Taipale viimeiseen huutoon Kaksituhatta viisisataa kymmenen /2510/ suomen markkaa johon huutoon myös kolmannella huuto-kerralla lyötiin.

Että näin on tapahtunut ja että allekirjoitettu Jurvansuu vapaaehtoisesti on tämän auksionin toimittanut, todistaa
Jaako Jaakonpoika Jurvansuu eli Pätsi
puumerkki
K.W.Ångelin
vaadittu toimitusmies

Todistaa:
Casimir Brander
E.E.Sulin

Toisella puolela seisova kauppasumma kuitataan sillä tavalla että ostaja Heikki Sankala on minun vanhoja velkoja maksanut Kauppamies G. et C. Bergbomille seitsemän sataa kolme kymmentä viisi /735/ markkaa kuusi kymmentä neljä /64/ penniä; Talokas Jaako Lipposelle yksituhatta kuusi sataa kuusi /1606/ markkaa ja oman saamisensa, revärsin kautta annettu 12 p. Joulukuussa 1866, ränttyineen neljä sataa kahdeksankymmentä kuusi /486/ markkaa viisi kymmentä kolme /53/ penniä kuitteeraamisella - eli yhteensä maksettu Heikki Sankalalta kaksituhatta kahdeksan sataa kaksikymmentä kahdeksan markkaa seitsemäntoista penniä jotka kuitataan. Pudasjärvellä 28 p. Maaliskuuta 1869 Sanoo 2828 markkaa 17 penniä

Jaako Jaakonpoika Jurvansuu
puumerkki

Todistaa:
K.W.Ångelin
Casimir Brander"

jonka oikeudessa luettua, hakija ilmoitti ei olevansa varustettuna muilla laillistusta varten tarpellisilla kirjoilla, vaan tahtovansa vasta hankkia ne oikeuteen, jonka jälkeen oikeudessa

Päätettiin
Nojaten Maakaaren 4. luvun 1. §:ään ja Kuninkaalliseen asetukseen Kesäkuun 13 päivältä 1800, koskeva maatilain laillistusta ja sukuun lunastamista, näkee kihlakunnan oikeus hyväksi myöntää hakijan anomuksen, kuitenkin velvollisuudella hakijalle, että tulevissa lakiaikaisissa käräjissä käräjäkunnassa, joissa lainhuudatus on pitkitettävä, eli ennenkuin kolmas kerta annetaan, luotettavain kirjoin näyttämällä toteuttaa edeltäjänsä laillisen omistusoikeuden kysymyksessä olevaan maaosaan että sen perintö luonto, manttaalin suuruus ja numero. Julistettiin.

Tämän päätöksen mukaan huudettiin nyt, oikeushuoneen oven avattua, kaksi yhdeksäs osaa Jurvansuun kolme neljäs osan manttaalin perintö maasta N:o 9 tämän pitäjän Hetetjärven kylässä, ensikerran julkisesti, vakuudeksi hakijalle, joka yllä pöytäkirjaan otetulla kauppakirjalla on ostanut maaosan talokkaalta Jaako Jaakonpoika Jurvansuulta kahdella tuhannella viidellä sadalla kymmenellä markalla. Tullen tästä lakihuudosta, jota vastaan kannetta ei ilmaantunut, yleisölle laviampi tieto annettavaksi kuulutuksella, joka naulataan oikeus huoneen ovelle ja julistetaan käräjäkunnan kirkoissa. Merkittiin. 
 

Kirjoitettu suomeksi