Etusivulle Home Page
 
Talonpojalle N:o 3 Hetetjärven kylässä ja tässä Pudasjärven pitäjässä Jooseppi Parkkiselle oikeudeksi hänen luvallisessa ja vanhaan nautintaan perustuvassa kalastuksessaan Aitto-ojan purossa, olemme allekirjoittaneet saman kylän Oinaan talon asukkaat tahtoneet tällä tavoin antaa hänelle sen vakuutuksen, että hän, Parkkinen, saa tästedes, kuten tähän asti tavallista ollut, ilman meidän sekaantumistamme harjoittaa kalastustaan sanotun puron ylemmässä osassa, eli Aitto-ojan niskassa, sekä syksyin että keväin ollen hänellä yhtähyvin vapaus niinä aikoina kalastaa Aitto-ojassa, kun kala alapuolella sijaitsevissa järvissä talvipakkasen ankaruuden ja pohjan jäätymisen vuoksi alkaa kuolla ja pelastaakseen henkensä pakenee ohessa nimettyyn puroon, kuitenkin varaamme me Pätsin talon asukkaan ohella oikeuden saada rakentaa patojamme Parkkisen padon alapuolelle, eli lähemmäs itse puronsuuta, samoinkuin paitsi syksyllä jonkun kerran vuosittain nyt sellaiseen tarpeeseen erityisesti rakennetuilla merroilla saada kalastaa niskassa tai puron ylemmässä osassa ja muutoin yleensä sekä syksyin että keväin, mihin vuodenaikaan tahansa kalannousua huomataan alaosassa tai puron suussa saada ilman estettä harjoittaa tavallista kalastustamme

Sitten kuin Oinaan talon asukkaat esitetyllä tavalla ovat tunnustaneet minun ylimuistoisen nautintani kalastaa Aitto-ojassa ilmoitan minä Jooseppi Parkkinen olevani siihen tyytyväinen ja vakuutan etten tee pienintäkään haittaa siihen oikeuteen jolla Oinaan ja Pätsin talojen asukkaat ovat vanhastaan kalastaneet Aitto-ojassa siten kuin he nyt tässä edellä ovat varanneet. Suuremmaksi varmuudeksi tulee tämä meidän nimillämme ja puumerkeillämme vahvistetuksi.
Oulu 12. päivänä syyskuuta 1765.

Hendrich (Heikki) Oinas    Påhl (Paavo) Oinas

Joseph (Jooseppi) Parckinen

Sovitun mukaan kirjoitti

I.I. Stenius
 

Käännös Paavo Lohvansuu