Etusivulle Home Page
Jooseppi Tuomaanpoika Parkkisen (1720-1770) perukirja 14.12.1770

Oulun maakunta-arkisto, Kemin tuomiokunnan arkisto


Vuonna 1770 joulukuun 14 päivänä toimitettiin laillinen kirjaanpano ja arviointi Parkkisen 1/4 manttaalin tilalla n:o 3 Hetetjärven kylässä asukkaan Jooseppi Tuomaanpojan jälkeen, joka viime lokakuun 4 päivänä on kuoleman kautta poistunut, ollen hän jälkeenjättämänsä vaimon Margeta Heikintyttären kanssa siittänyt pojat Heikin ja Joosepin sekä tyttäret Marian, Margetan, Briitan, Beatan, Kaisan ja Annan, joista Maria-tytär on naimisissa talollisen Taneli Veteläisen kanssa Kollajan kylästä, mutta muut tyttäret sekä Jooseppi-poika ovat vajavaltaisia, joiden holhoojatehtävästä leski Margeta Heikintytär otti vastatakseen yhdessä vävyn Taneli Veteläisen kanssa, joka myös oli läsnä, ja tämän vaimon Maria Joosepintyttären kanssa, ja sen jälkeen kuin leskeä Margeta Heikintytärtä sekä Heikki-poikaa oli kehotettu omaisuus oikein ja valan velvoituksin ilmoittamaan, toimitettiin kirjaanpano seuraavalla tavalla:

Hopeaa
1 hopeapikari 15 luotia á 6 t - 90.- kuparirahaa (talaria t ja killinkiä k)

Käteistä rahaa
Plootuina 1560.-
Seteleinä 180.-
Yhteensä 1740.- 

Tinaa
Uusi tinakannu 12.-
1 tuopin pullo vanha 3.-
2 kpl puolen tuopin pulloja 4.-
1 tinatuoppi 6.-
1 vanha malja 3.-
1 vati 4½ naulaa (?) á 3 t - 13.16
1 matala sama 4 naulaa (?) á 3 t - 12.-
7 kpl lusikoita á 1 t 16 (?) - 10.16
1 uusi tinamalja 3.-
1 vanha neljänneksen pullo 1.-
3 kpl vanhoja pikareita á 8 - -.24
Yhteensä 80.24

Kuparia ja messinkiä
1 viinapannu hattuineen ja piippuineen, 1 leiviskä 5 naulaa (?) á 3 t - 75.-
1 sama vanha ja rikkinäinen 18 naulaa (?) á 2 t - 36.-
1 vanha kuparikattila 4 naulaa (?) á 2 t - 8.-
1 sama 4 naulaa (?) á 2½ t - 10.-
1 messinkikattila 4 naulaa (?) á 3 t - 12.-
1 sama 2½ naulaa (?) 7.16
1 vanha sama 2 naulaa (?) á 2½ t - 5.-
1 metallinen kynttilälevy 3.-
2 kpl pikareita 1.-
3 kpl hevosen kelloja á 4 t - 12.-
1 pieni sama 1.-
Yhteensä 170.16
 

Rautatarvekaluja
Erilaisia 224.12

Hevosia ja karjaa
1 musta 2 vuoden vanha orivarsa 48.-
1 vanha mustan ruskea valakka (ruuna) 30.-
1 punainen sama 20 vuotta 15.-
14 kpl lypsäviä lehmiä á 20 t - 280.-
4 kpl vuoden vanhoja vasikoita 24.-
2 kpl sonnia 30.-
20 kpl lampaita 40.-
15 kpl nuoria poroja á 9 t - 135.-
Yhteensä 602.-

Kalastustarpeita
Erilaisia 179.24

Taloustarpeita
Erilaisia 70.-

Kirjoja
1 suomalainen Raamattu 9.-
Vigeliuksen postilla edellinen ja jälkimäinen osa 12.-
1 suomalainen rippikirja 3.-
1 hengellinen historiallinen kirja 2.-
2 kpl vanhoja suomalaisia virsikirjoja 2.-
1 kpl suomalainen kirja Herran ehtoollisesta 1.-
1 kpl Vigeliuksen rippikirja 1.-
1 kpl Akreniuksen saarnat ? kuulemisesta -.24
1 kpl Akreniuksen hartaus ? kirja 1.-
1 kpl Akreniuksen suomalaisia runoja (?) -.16
Yhteensä 32.8

Tervaa
2½ tynnyriä 17.16

Veneitä ym.
1 kaksilaitainen vene 10.-
1 sama vanha 8.-
3 kpl vanhoja pieniä kaksilaitaisia 9.-
1 raudoitettu arkku 18.-
1 samoin 9.-
1 raudoitettu arkku 9.-
1 vanha samoin 4.-
3 kpl rukkeja á 4 t - 12.-
Puutarvekaluja kaiken kaikkiaan 18.-
5 kpl ? 5.-
1 kulmakaappi 9.-
Yhteensä 102.-

Maria-tytär saanut jakamattomasta pesästä
1 lypsävän lehmän 20.-
1 hiehon 9.-
2 kpl lampaita 4.-
1 satiinipuseron mustan 30.-
1 porohiehon 12.-
Käteistä 9.-
1 raudoitetun arkun 9.-
Yhteensä 102.-

Margeta-tytär samoin
1 musta satiinipuseron 24.-
1 raudoitetun arkun 9.-
Yhteensä 33.-

Saatavia
? Häggiltä velkakirjan 30.3.1765 mukaan 1200.-
Verotalolliselta Matti Veteläiseltä sitoumuksen 10.4.1766 mukaan 1000.-
Vielä sanotulta Veteläiseltä velkakirjan 26.1.1770 mukaan 700.-
Talollinen Jeremias Pöykiöltä 4 tynnyriä tervaa á 4 t - 28.-
Talollinen Matti Taskiselta (Takkiselta?) 1 tynnyri samoin 7.-
Talollisenpojalta Jeremias Veteläiseltä 2 tynnyriä 14.-
Kauppias Johan Niskalta 40.-
Yhteensä 2989.-

Vähennykset
Köyhien osuus 8.2
Herra neuvosmies Wacklinille viime vuoden maksuja 77.15
Kuluvan vuoden maksuja suorittamatta 120.-
Taneli Mursulle sepän palkkaa 5.-
Pitäjän rahastolle 6.-
Matti Rönbergille sotamiehen pestirahaa 100.-
Vieraisen miesten palkkio kyyteineen ja ? 120.-
Toukokuun 20 päivänä 1744 tehdyn jakokirjan mukaan on pesässä Jooseppi Parkkisen äidin Margeta Heikintyttären perintö hänen edesmenneen miehensä Tuomas Antinpoika Hiltusen jälkeen käteisenä 62.-
1 vanha hopeapikari 15 luotia 90.-
Yhteensä 588.25

Kun vähennykset 588 t 26 k otetaan huomioon, jääjaettavaksi 5844 t 19 k ja mikäli äiti luopuu kaikille jaettavaksi etuosastaan ja huomenlahjastaan, nousee siis hänen naimaosansa 1/3 osaan 1948 t 3 k jääden täten kaikille lapsille jaettavaksi 3896 t 6 k, josta tulee pojan osalle 779 t 7 1/3 k sekä jokaisen tyttären osalle 389 t 19 2/3 k, kaikki kuparirahaa.

Laskelma

(Perunkirjoituksen yhteydessä on samalla suoritettu myös summittainen perinnönjako. Rahat ja saatavat on jaettu kaikkien kesken, mutta irtaimen tavaran suhteen ei ole ilmoitettu, mitä esineitä äiti ja molemmat pojat saavat, vaan ainoastaan niiden arvo, mutta sen sijaan on ilmoitettu, mitä kullekin tyttärelle tulee. Esimerkiksi Beata, Kaisa ja Anna tyttäret ovat kukin saaneet käteisenä 90 talaria, lehmän, lampaan ja porohiehon sekä Matti Veteläisen pesälle olevasta velasta 268 talaria 19 2/3 killinkiä eli siis yhteensä kukin 389 talaria 2/3 killinkiä.)

Kun edelläolevaa kirjaanpano- ja jakoasiakirjaa enempää äiti kuin myöskään hänen vävynsä Taneli Veteläinen eivät allekirjoittaisi, pyysivät he, että seuraavat olosuhteet otettaisiin huomioon:

1. että Heikki-pojan tulee äitiään ja iäkästä isoäitiään kuolinpäivään asti elättää ja hoitaa,
2. Heikin tulee kasvattaa ja tilan tuloilla elättää vielä vajavaltaista Jooseppi-poikaa ja sittenkun hän on tullut lailli- (valitettavasti perukirjan loppuosa puuttuu minulta toistaiseksi)


Olen saanut perukirjan valmiiksi käännettyinä (myös ?-merkit) Paavo Lohvansuulta