Etusivulle Home Page
Ote pöytäkirjasta, joka koskee taloudellisia katselmuksia allaolevilla tiloilla ja uudistiloilla Pudasjärven pitäjässä vuonna 1804

§ 38
Samana päivänä (9. lokakuuta) Jaurakaisjärvi verovapaudella oleva kruunun uudistila Hetejärven kylässä, jonka haltija on talollinen Anders Oinas No 1 samassa kylässä - vahvistettu 1792 ja asukkaana huonemies Henric Marikainen.

Huomautuksia
Tähän asti on haltija vahvistamisesta lähtien tehnyt 1 riihen 9 kyynärää kanttiinsa, muut rakennukset, jotka ensimmäinen haltija on tehnyt, ovat aivan rappeutuneet, sekä raivannut 12 kapanalaa peltoa ja pystyttänyt aitaa aidaksista noin 100 syliä; myös on Oinas rakentanyt yhden padon Marikaisojaan ja yhden Vähäjaurakaiseen 15 syliä pitkiä kumpikin - Muita töitä ei ole tämän uudistilan hyväksi tehty. - Esitetään kaikkein nöyrimmästi, mitä tulee puuttuviin rakennuksiin ja peltojen ja niittyen raivaukseen, että haltija velvoitetaan vuoden kuluessa korjaamaan nämä puutteellisuudet, sekä sen jälkeen vuosittain tekemään jäljellä olevan verovapauden aikana 12 kapanalaa peltoa, raivaamaan 2 kuormanalaa niittyä ja varustaa kartano välttämättömillä rakennuksilla.

Näin tarkastettu ja todettu, todistaa  vuosi, kuukausi ja päivä kuten yllä

N. Norander

Christer Mursu
Olof Sirniö
Henric Räisänen
Matts Manninen
Daniel Ljkanen
Pehr Sarajärvi
Johan Törrö
Daniel Jutinen
Daniel Simonen
Olof Holappa
Vakinaisia tai entisiä vakinaisia kihlakunnanoikeuden lautamiehiä