Etusivulle Home Page
Henrik Kongasjärven perukirja 7.9.1807 
Oulun maakunta-arkisto, Kemin tuomiokunnan arkisto
Vuonna 1807, 7. päivänä syyskuuta toimittivat allekirjoittaneet asianosaisten pyynnöstä laillisen perunkirjoituksen ja arvioinnin kuoleman kautta viime marraskuussa poismenneen uudisasukkaan Henrik Kongasjärven jäämistöstä; hän jätti jälkeensä lesken Beatan ja hänen kanssaan avioliitossa siitetyt lapset, pojat Henrik, Matts, Påhl, Olof, Johan ja Anders Henrikinpojat sekä tyttäret Caisa, Maria ja Valborg, pojat ovat kaikki paitsi Anders täysi-ikäisiä, tyttäret naimisissa, Caisa talollisen Anders Hyrckään kanssa Kuusamon pitäjässä ja Maria renki Erik Kettusen kanssa tässä pitäjässä, mutta Valborg on ilman huoltajaa - asian suhteen esitti lukkari Isaac Stenius, joka luona vainaja on monivuotisena sänkypotilaana saanut elatuksen ja hoidon, testamentin todistuksen 9. päivältä viime helmikuuta, josta kävi selville, että vainaja on elinaikanaan luvannut kaiken jäämistönsä Steniukselle, joka myös oli laillisesti valvottu - Yllä mainituista perillisistä oli suurin osa läsnä ja toimitus aloitettiin, kun sitä ennen Olofia samoin kuin Steniusta ja vainajan leskeä, jonka hallussa omaisuus oli, kehoitettiin se tarkkaan ja valan velvoituksella ilmoittamaan ja suoritettiin toimitus seuraavasti

Irtain omaisuus
Käteistä 1 rd 37 sk 4 r (rd = riikintaalaria, sk = killinkiä, r = runstykkiä Banco (valtionpankin seteleinä))

Messinkiä
1 kattila ? 3 kannun vetoinen 1 rd

Rautaesineitä
1 vanha muuripata 1 tynnyrin vetoinen 3 rd 16 sk
1 ruokapata 8 kannun vetoinen 26 sk 8 r
1 sama rikkinäinen 5 kannun vetoinen 8 sk
1 sama 3 kannun vetoinen 21 sk 4 r
1 sama reikä pohjassa 4 sk
1 piilukirves 10 sk 4 r
1 parempi työkirves 8 sk
3 huonompaa samoja á 5 sk 4 r - 16 sk
2 vielä huonompaa samoja á 1 sk 4 r - 2 sk 8 r
2 vanhaa kolorautaa á 4 sk - 8 sk
5 vanhaa sirppiä á 1 sk 4 r - 6 sk 8 r
6 vanhaa viikatetta á 2 sk 8 r - 13 sk 4 r
3 vanhaa rautalapioa á 1 sk 4 r - 4 sk
Vanhojan lapioiden ? rautoja 1 sk 4 r
1 tappikaira 1 sk 4 rd
4 huonompaa kairaa á 8 r - 2 sk 8 r
1 kpl kaskirautoja 8 r
2 vanhaa laggsahaa 1 sk 8 r
1 vanha härkähöylä 8 r
1 vanha käsisaha 1 sk 4 r
1 suurempi tasaushöylä 8 sk
1 pienempi sama 2 sk 8 r
1 kuorimarauta 8 r
1 paistinpannu 1 sk 8 r
2 vanhaa kuokkaa á 4 r - 8 r
3 vanhaa leimasinrautaa á 4 r - 1 sk
1 vanha puoshaka 1 sk 4 r
1 parempi lehmänkello 1 sk 8 r
2 huonompaa samaa á 8 r - 1 sk 4 r
1 pieni lampaankello 8 r
1 kaavinrauta 4 r
1 pieni vasara 8 r
1 jäätuura 1 sk 4 r
djuster työkalu 8 sk

Karjaa
3 lehmää á 4 rd - 12 rd
4 lammasta á 16 sk - 1 rd 16 sk

Veneitä ja kalastusvälineitä
2 ikivanhaa kaksilaitaista venettä á 8 sk - 16 sk
1 ikivanha huonompi nuotta 46 sylin pituinen 2 rd 32 sk
6 särkiverkkoa á 4 sk - 24 sk
2 harvaa samoja á 5 sk 4 r - 10 sk 8 r
12 vanhaa haukirysää á 2 sk 8 r - 32 sk
3 vanhaa harvaa mertaa á 2 sk 8 r - 8 sk

Puuesineitä
Vähäarvoisina kaikki yhteensä 1 sk 16 r

Sekalaista
1 hiomakivi 8 sk
1 pari käsikiviä 1 sk 8 r
1 vanha raudoitettu arkku 16 sk
1 pari vanhoja kangaspuita tilpehööreineen 16 sk
2 vanhaa työrekeä á 2 sk 8 r - 5 sk 4 r
2 nahkaremmiä á 2 sk 8 r - 5 sk 4 r
1 tinapullo 8 jungfrun vetoinen 16 sk
6 kpl lampaan nahkoja á 5 sk 4 r - 32 sk
1 parkattu lehmän vuota, pieni 1 rd
Lesken pitovaatteet, sanoi hän olevan vähäarvoiset, jotka hän haluaisi pitää etunaan ja huomenlahjanaan, mihin lukkari Stenius tyytyi

Saatavia
Sahamies Sigfrid Jämsältä 2 rd 32 sk

Omaisuuden summa 31 rd 43 sk 8 r

Velkoja
Köyhäin osuus 1 sk 11 r
Tuomarin prosentti 4 sk
Vieraiden miesten palkkio kyyteineen, kaksoiskappaleen lunastus ja leimavero 1 rd 32 sk
Sairaalan osuus 1 sk 10 r

Puhdas summa 30 rd 3 sk 11 r
Mistä leski nauttii avio-oikeuden perusteella 10 rd 1 sk 3 2/3 r

Että kaikki omaisuus on tarkkaan ilmoitettu eikä mitään ole tieten tahtoen salattu, todistaa valan velvollisuudella Kångasjärvi talo, päivä kuten yllä 

Tämän oikeellisuuden vahvistaa valalla

H. Norander

Christer Mursu
lautamies
puumerkki


Käännnös Jaakko Jurvansuu, Kajaani