Helena Matintytär Ylikerälän os. Jurvansuu (1804-1880) perukirja 20.12.1880
Oulun maakunta-arkisto, Kemin tuomiokunnan arkisto

Vuonna 1880, joulukuun 20 pnä toimitti allekirjoittanut arviomiesten lautamies August Törrön ja maanjako-oikeuden lautamies Juho Tolpanniemen kanssa laillisen pesäkirjotuksen talon emäntä Helena Matintytär Ylikerälän - omaa sukua Jurvansuu - jälkeen, joka kuoli viimme marraskuun 11 pnä ja kuolinpesän osakkaiksi jätti jälkeensä lesken Abram Erikinpoian sekä viisi hänen kanssansa siitettyä lasta poiat: Aleksander, Matti ja Erik täysivaltaiset ja itse toimituksessa saapuvilla; tyttäret Erika, joka on naimisissa saapuvilla olevan talokas Tuomas Pietarilan kanssa, Kaisa Kreeta, - naimisissa talokas Matti Ollilan kanssa, - jonka etua valvoi veljensä Matti. Leski vaadittiin ilmoittamaan pesän omaisuus sellaisena kuin se vainajan kuolin hetkellä oli ja esiin antamaan kaikki kuolinpesää koskevat kirjat ja paperit. Toimitus tapahtui seuraavalla tavalla.

Kiinteä omaisuus puoli 5/24-osa verosesta eli 5/48-osan Ylikerälän perintömaasta Nro 7 Pudasjärven pitäjässä ja kylässä, jonka omistajaksi leski, ennen naimista, on perinnön kautta tullut, mutta sittemmin vainajan naimisen aikana ostettu Kerälän 5/24-osanen perintömaa Nro 6 sanotussa pitäjässä ja kylässä, joten nykyään kiinteä omaisuutensa kahdesta maasta yhteensä tekee 5/16-osa verosen perintömaan, joka arvioitiin 10.000 markkaa kullassa.

[Irtain omaisuus puuttuu valitettavasti tästä, koska minulla ei ole tätä tehdessäni kuin perukirjan ensimmäinen ja viimeinen sivu]

Tässä pesäkirjoituksessa olivat allekirjotetut saapuvilla

Matti Ylikerälä
Omasta ja sisarensa Kaisa Kreeta Ollilan puolesta
puumerkki

Aleksi Ylikerälä
puumerkki

Erik Ylikerälä
puumerkki

Tuomas Pietarila
puumerkki

Ylösannon mukaan tarkoin kirjaan pantu ja arvosteltu todistavat Paikka ja päivä kuin edellä

J. Lakari - August Törrö - Juho Tolpanniemi, puumerkki

Alla on perukirjan viimeinen sivu. Lakari lienee opettaja.

 

Kirjoitettu suomeksi