Etusivulle Home Page
Hetekylän talonkatselmuksia

Vuonna 1877 syyskuun 22. päivänä suoritti allekirjoittanut kruununnimismies kyytirättäri Pehr Haanelan ja vanginkuljettaja Adolf Steniuksen avustamana asukkaanvaihtokatselmuksen verovapaana olevalla Haapaniemi 1/8 manttaalin kruununtilalla No 19 Hetetjärven kylässä Pudasjärven pitäjässä ja Oulun kihlakunnassa (härad) ja läänissä. Läsnä katsemuksessa oli kuolleen uudisasukkaan Jacoc Pähtilän vaimo Lisa Pähtilä ja hänen poikansa Anders Jacobsson Pähtilä.

Asiakirjoista voidaan todeta, että hakijoiden edesmennyt mies ja isä on 2. lokakuuta 1873 otettu ehdolliseksi asukkaaksi kysymyksessä olevalle tilalle, josta hän huolehtinut kuolemaansa 1876 asti; kun tämä oli merkitty, anoivat hakijat, että heidät Jacob Pähtilän lähimpinä perillisinä otettaisiin asukkaiksi mainitulle tilalle, minkä johdosta heille ilmoitettiin, että heidän täytyy tehdä tästä läänin kuvernöörille anomus, mikä myös merkittiin katselmuskirjaan; ja kun ei mitään jääviyttä toimitusmiehiä vastaan esitetty, suoritettiin katselmus niinkuin alempana kerrotaan:
 
Suoritettu työ Puuttuva työ
markkaa penniä markkaa penniä
Olemassa olevat rakennukset:
Asuinpirtti, tuohi- ja malkakatto, 9 kyynärää pitkä, 6 1/2 kyynärää leveä, 5 kyynärää korkea 100
Maitokamari, 5 1/2 kyynärää kanttiinsa, 4 1/2 kyynärää korkea, katto kuten edellä 50
Rakennus, 8 kyynärää pitkä, 12 1/2 kyynärää leveä, 6 kyynärää korkea, käsittäen kaksi tupaa, joista toinen kartanon puolella vaatii sisustamista 250 50
Toinen samanlainen, käsittäen tallin ja aitan, 6 1/2 kyynärää kanttiinsa, yhtä korkea 100
Kolmas samanlainen, 24 kyynärää pitkä, 9 kyynärää leveä, 4 kyynärää korkea, käsittäen navetan, eteisen ja ladon 100
Alempi keittiö, 5 1/2 kyynärää kanttiinsa, 3 1/2 kyynärää korkea 30
Riihi, 8 kyynärää kanttiinsa, 5 kyynärää korkea 80
Sauna, 6 kyynärää kanttiinsa, 4 kyynärää korkea 40
Vilja-aitta, 6 kyynärrä kanttiinsa, 5 kyynärää korkea 80
Toinen samanlainen, 5 kyynärää kanttiinsa, 4 kyynärää korkea 50
Peltoa on 5 tynnyrinalaa kivetöntä multamaata á 60 markkaa tynnyrinala 300
100 syliä aitaa á 10 penniä syli 10
Niittypalsta Wuorman järvellä tuottaa 20 häkkiä saraheinää á 15 markkaa häkki 300
Summa 1490 50

Uudistilan muita etuja
Tilalla on suoritettu isojako, metsästä, joka on 375 tynnyrinalaa, saadaan kaikki, mitä talon pidossa tarvitaan. Laitumet ovat keskinkertaiset; Kalavesi puuttuu, kaivo on, humalaa ei viljellä.

Tila sijaitsee 95 virstan (Suomen virsta = 1068,8 metriä) päässä Oulun kaupungista ja 16 virstan päässä etelään pitäjän kirkolta.

Tilalla voidaan pitää 1 hevonen, 4 lehmää ja 6 lammasta vuokraniittyjen avulla.

Hakijat ovat uutteria, aloitekykyisiä ja raittiita, minkä vuoksi katselmusmiehet kaikkein nöyrimmästi uskaltavat ehdottaa heitä asukkaiksi tilalle.

Nän tarkastettu, arvioitu ja todettu.
Paikka ja aika yllä
Toimitusmiesten viran puolesta Condrad Pihl