Etusivulle Home Page
Caisa Matintytär Siiran (1698-1782) perukirja 26 12 1782 
Oulun maakunta-arkisto, Kemin tuomiokunnan arkisto
Päivitetty 09.09.2008

Vuonna 1782, 26 joulukuuta merkittiin muistiin omaisuus Oinaan neljännesmanttaalin perintötalossa Nro 4 Pudasjärven pitäjässä ja Hetetjärven kylässä vanhan  talollisen Henric Påhlinpojan kuolleen vaimon Caisa Matintyttären jälkeen, joka viime marraskuussa kuoleman kautta poismeni sekä jätti jälkeensä miehen ja hänen  kanssaan yhdessä siittämänsä pojat Påhl ja Matts sekä tyttäret Brita, Walborg, Anna, Caisa ja Beata, joista tytär Brita on ollut naimisissa talollisen Johan Jurmun  Kurjen kylästä kanssa, ja joka veljiensä Påhlin ja Matin kanssa asuu; samoin on Walborg ollut naimisissa talollisen Matti Matinpoika Tackisen Kollajan kylästä  kanssa, molemmat kuoleman kautta poismenneet, mutta jättäneet jälkeensä pojat Henric, Matts ja Staffan, sekä tyttäret Caisa, Beata ja Margeta, joista lapsista pojat  Henric ja Matts ovat laillisessa iässä ja ovat nyt läsnäolevia, mutta kaikki toiset ovat alaikäisiä, joiden holhoojaksi määrättiin läsnäolevana tilapäisesti talollinen Pehr  Riecki; samoin on tytär Anna naimisissa talollisen Matts Clemetsson Kipinän Kollajan kylästä kanssa, joka on läsnäoleva, sekä tytär Caisa naimisissa talollisen  Daniel Tynin Kuren kylästä kanssa, molemmat läsnäolevia, sekä tytär Beata naimisissa uudisasukkaan Henric Henricsson Kankaan Pudasjärven kylästä kanssa,  poissaolevia  Ja sitten kun sekä isää Henric Påhlinpoikaa että hänen molempia poikiaan Påhlia ja Mattsia kehotettiin omaisuus oikein ja valan velvoituksin  ilmoittamaan, suoritettiin perunkirjoitus seuraavalla tavalla, nimittäin

Oinaan ¼-osan manttaalin perintötilan ovat veljekset Påhl ja Matts Henrikinpojat Kuninkaalliselta Majesteetiltä ja kruunulta perinnöksi lunastaneet, mistä korkeasti  kiitettävä Kuninkaallinen Kamarikollegio on sinä 6 päivänä maaliskuuta 1771 antanut perintökirjan; asioiden näin ollessa tilaa ei arvioitu 

 Käteistä rahaa
 Specie rahaa 38 rd 42 sk 8 r
 50 kpl kupariplootuja á 24 sk - 25 rd
 Seteleitä 6 rd 32 sk
 Yhteensä 70 rd 26 sk 8 r

 Tinaa
 1 kpl soppavati 5 markkaa á 8 sk - 40 sk
 1 kpl matala sama 5 markkaa á 8 sk -  40 sk
 2 kpl kulhoja 3 markkaa á 8 sk -  24 sk
 2 kpl matalia lautasia 2 markkaa 16 sk
 6 kpl tinalusikoita á 2 sk - 12 sk
 1 kpl tinatuoppi 24 sk
 1 pikari 8 r 
 1 vanha tuopin pullo 8 sk 
 1 vanha puolen tuopin sama 4 sk 
 Yhteensä 3 rd 24 sk 

 Kuparia ja messinkiä
 1 messinkikattila 4 markkaa painava 32 sk 
 1 kuparinen sama vanha 6 markkaa painava á 8 sk - 1 rd 
 Yhteensä 1 rd 32 sk 

 Rautaesineitä
 1 karjanpata 3,25 tynnyriä 11 rd 5 sk 4 r 
 1 ruokapata 12 kannua 4 rd 
 1 sama 24 sk 
 1 sama 16 sk 
 1 rihlapyssy 1 rd 
 1 sama 1 rd 
 1 sama 1 rd 
 1 sama 24 sk 
 1 piilukirves 16 sk 
 2 kpl sama á 24 sk - 1 rd 
 1 vanha sama 8 sk 
 12 kpl käsikirveitä á 8 sk - 2 rd 
 20 kpl viikatteita á 2 sk - 40 sk 
 20 kpl sirppejä á 1 sk 4 r - 26 sk 2 r 
 1 suuri näverrin 2 sk 2 r 
 1 pienempi sama 2 sk 
 2 kpl samoja 1 sk 4 r 
 1 tasoitushöylä 5 sk 4 r 
 1 käsihöylä 2 sk 8 r 
 2 kpl pienempiä samoja 1 sk 4 r 
 1 kuorimarauta 8 r 
 1 käsisaha 8 sk 
 2 kpl vannehakoja 1 sk 4 r 
 1 rautakanki 24 sk 
 4 kpl auroja á 8 sk - 32 sk
 3 kpl rautalapioita 16 sk 
 3 kpl vanhoja samoja 12 sk 
 2 kpl jäätuuria 5 sk 4 r 
 3 kpl kuokkia 2 sk 
 3 kpl heinähankoja 4 sk 
 Pajatyökalut 1 rd 
 Tankorautaa 24 sk 
 1/3-osa vesimyllyn sisärattaasta 2 rd 32 sk
 Yhteensä 31 rd 

 Hevosia ja karjaa
 1 ruskea ruuna 22 rd 10 sk 8 r 
 1 punainen sama 13 rd 42 sk 8 r 
 1 punainen sama 13 rd 42 sk 8 r 
 1 pieni musta 5 rd 26 sk 8 r 
 17 kpl lypsäviä lehmiä á 2 rd - 34 rd 
 3 kpl hiehoja á 1 rd 16 sk - 4 rd 
 3 kpl 1-vuotiaita á 32 sk - 2 rd 
 1 kpl sonni 1 rd 16 sk 
 1 kpl sama 1-vuotias 32 sk 
 30 kpl lampaita á 8 sk - 5 rd 
 40 kpl poroja á 1 rd 5 sk 4 r - 44 rd 21 sk 4 r 
 Yhteensä 147 rd 

 Kalastusvälineitä
 1 nuotta 60 syltä pitkä ja 3 kyynärää syvä 3 rd 42 sk 8 r 
 50 kpl haukirysiä á 2 sk 4 r - 2 rd 37 sk 4 r 
 15 kpl pieniä ahvenverkkoja á 1 sk 4 r - 20 sk 
 1 kpl haukiverkko 5 sk 4 r 
 3 kpl pienempiä á 1 sk 4 r - 4 sk 
 Yhteensä 7 rd 13 sk 4 r 

 Veneitä
 1 kaksilaitainen (twåbördings) vene 1 rd 
 5 kpl pieniä ja vanhoja 2 rd 37 sk 4 r 
 Puuesineitä kaikki yhteensä 3 rd 16 sk 
 Yhteensä 7 rd 5 sk 4 r 

 Edesmennyt tytär Walborg saanut perintöä (af booskipto)
 1 lehmä 2 rd 
 2 kpl lampaita 16 sk 
 Käteistä rahaa 8 rd 16 
 Yhteensä 10 rd 32 sk

 Tytär Anna samoin
 1 lehmä 2 rd 
 2 kpl lampaita 16 sk 
 Käteistä rahaa 16 rd 32 sk 
 Yhteensä 19 rd 

 Tytär Beata kuten yllä
 1 lehmä 2 rd 
 2 kpl lampaita 16 sk 
 Yhteensä 2 rd 16 sk 

 Velkoja
 Köyhäin osuus 17 sk 7 r 
 Sairaalan osuus 17 rd 7 r 
 Vieraiden miesten palkka kyyteineen ja leiman lunastusmaksu 8 rd 16 sk 
 Yhteensä 9 rd 3 sk 2 r 

 Sitten kun velat 9 rd 3 sk 2 r  vähennetään, jää jäljelle jaettavaksi 291 rd 3 sk 6 r   Että omaisuus oikein ja valan velvoituksin on ilmoitettu todistaa

 Henric Påhlsson, 
 isä 
 Påhl ja Matts Åinas
 pojat

 Niin kuin on ilmoitettu, on oikein muistiin merkitty ja arvioitu todistaa päivä kuten yllä

 Zach  Bäck 
 Henric Åinas And Purunen
 kihlakunnan lautamiehiä

 Sitten kun perunkirjoitus Oinaan ¼-osa manttaalin perintötilalla Nro 4 Hetetjärven kylässä, meidän edesmenneen anoppimme Caisa Matintyttären jälkeen on tullut  suoritetuksi, olemme me vapaaehtoisesti ottaen huomioon meidän lankomme Påhl ja Matts Henricinpoikien uutteran työn samoinkuin heidän monien työkykyisten lasten, halunneet luopua maanjaosta ja edellä luetellun irtaimen omaisuuden jaosta sitä vastaan, että mainitut meidän lankomme meille jokaiselle maksavat 30 rd 26 sk 8 r  specie mukaanlaskettuna, mitä jokainen on saanut ennakolta, mitkä rahat me olemme kokonaan saaneet, julistetaan koskevan myös perintöoikeutta ei ainoastaan meidän nyt edesmenneen anoppimme jälkeen, vaan myös meidän nyt elossa olevan vanhan ja ramman appemme Henric Påhlinpojan jälkeen; mikä  kaikki nimet ja puumerkit panemalla todistetaan  Pudasjärvi päivä kuten yllä

 Matts Clemetsson Kipinä 
 Tytär Annan mies
 puumerkki

 Daniel Tyni
 Tytär Caisan mies
 puumerkki

 Henric ja Matts Matinpojat Tackiset
 Edesmenneen tyttären Walborgin täysi-ikäiset pojat
 puumerkit

 Pehr Riecki
 Poika Staffanin ja tyttärien Caisa, Beata sekä Margareta tilapäisesti määrätty holhooja
 puumerkki

 Todistaa
 Zach  Bäck

 Henric Åinas  And  Puronen
 kihlakunnanoikeuden lautamiehet Kommentteja

Kustaa III toimeenpani 1776 rahanuudistuksen, joka lopetti 150 vuotta kestäneen kuparikannan ja Ruotsi siirtyi hopeakantaan.  Rahajärjestelmän perustaksi tuli  riikintalari, joka oli 48 killinkiä, joka taas oli 12 runstykkiä.  Specie tarkoittaa varsinaista hopearahaa vastakohtana riikintalareille valtionvelkaseteleissä tai  pankkiseteleissä.  Plootut olivat nelikulmaisia kuparirahoja, joita lyötiin 1644-1776.  Kymmenen talarin plootu vuodelta 1644 painaa noin 20 kg ja lienee maailman  suurikokoisin raha.  Tässä on riikintalarista käytetty lyhennettä rd killingistä sk ja runstykistä r. 

Vuonna 1665 tehtiin Ruotsin suurvallassa asetuksella naulasta painomittojen perusmitta.  Painomitat olivat leiviskä = 8,5 kg, markka = naula = 32 luotia = n. 425  grammaa.  Tinasta valmistettu soppavati painoi siis yli kaksi kiloa nykymitoissa.  Tuoppi oli tilavuusmitta, jonka suuruus nykymitoissa on 1,3 litraa  Neljännestuoppi oli nimeltään kortteli. 

Talon arvokkain yksittäinen rautaesine oli 3,25 tynnyrin vetoinen ja yli 11 riikintalarin arvoinen karjanpata. Tynnyri oli tilavuusmitta, jolla oli useita suuruuksia. Märille  tavaroille tynnyrin suuruus oli 125,62 litraa. Karjanpadan tilavuus oli näin laskettuna hieman yli 400 litraa. 

Elokuun 8 päivänä 2002 kuollut filosofian maisteri Raili Rytkönen kirjoittaa Suur-Iin historiassa 1700-1870, että Hetetjärvi oli muutaman mahtitalon kylä ja että  karjanhoito oli tärkeä elinkeino Hetetjärvelläkin, koska viljan tuottaminen oli epävarmaa ja kylällä oli hyvät laitumet sekä paljon hyviä luonnonniittyjä. Oulun läänin  maaherra Carpelanin mielestä karjanhoito oli "seudun luontevinta elinkeinoa". 

Hetetjärven taloilla lukuunottamatta Taipaleen taloa ei ollut osuutta Iijoen kalastukseen. Oinaan eli Paavolan talon Nro 4 kalavetenä oli Oinaan talon Nro 1 isännän  Heikki Antinpojan (1722-1812) kirjoituksen mukaan puolet Hetejärvestä ja Vuormajärvestä. Kalaa pyydettiin pääasiassa kotitarpeiksi, mutta kapahauki ja suola-ahven kävivät hyvin kaupaksikin  Kapahauki on kuivattua haukea ja sitä pidettiin jopa herkkuna. 

Yleensä tavalliset soutuveneet ovat Pudasjärvellä pitkiä, kapeita ja kolmilaitaisia jokiveneitä ja veneen laita on tehty kolmesta laudasta. Kaksilaitainen vene tuntuu  pieneltä, mutta parempaakaan käännöstä en ole löytänyt. 

Perunkirjoituksen toimittaminen on tullut verrattain kalliiksi, sillä se on maksanut enemmän kuin neljän lypsävän lehmän arvon. Myöhemmissä Suomen kielellä  laadituissa perukirjoissa eritellään toimitusmiesten palkka kyyteineen sekä maksu perukirjan sisällekirjoituksesta kihlakunnan oikeuteen ja karttamerkistä, joka lienee  jonkinlainen leima. 

Perunkirjoituksen toimitti komissaario ja Pudasjärven nimismies Zachris Bäck, joka tuli 1756 Iin nimismieheksi isänsä jälkeen, mutta kun Ii jaettiin 1765 Iin ja  Pudasjärven nimismiespiireihin, siirtyi Pudasjärven nimismieheksi ja perusti Pudasjärven kylään Päiväniemen uudistilan. Toinen vieraista miehistä oli  mahdollisesti  kihlakunnan lautamies Heikki Antinpoika Oinas (1722-1812) Hetetjäveltä Oinaan talosta Nro 1. Hän ei ainakaan ollut kovin vieras mies, vaan lesken Henricin toinen  serkku. 

Käännnös ja kommentit Jaakko Jurvansuu, Kajaani