Etusivulle Home Page Kainulainen - Takkinen suku Päivitetty 05.12.2013

A Kainulainen Gabriel Gabrielsson
B Takkinen myöh. Jacola Daniel Gabrielinpoika s. kast. 16.2.1699 Pudasjärvi Kollaja
C Takkinen Walborg Gabrielintytär s. kast. 1.4.1706 Pudasjärvi
D Hiltunen eli Mikkola Anders Danielinpoika s. 28.11.1706 Pudasjärvi

A Kainulainen Gabriel Gabrielsson
s.
k. haud. 30.5.1697 Pudasjärvi
a. Ylikiiminki ja Pudasjärvi Kollaja Takkila
Gabriel vanh. näkyy vaimonsa kanssa 1676 henkikirjassa Ylikiimingin kohdalla Luukas Michelsson Wesalan jälkeen: "Ih. Gabriel Gabrs. Kainulain, H. Walb. Erichsdr.". Sama mies on varmaan vuoden 1676 ruotuluettelossa Hetetjärven ruodussa 42: "Gabriel Gabrielsson Torpare", samassa ruodussa näyttäisi olevan yksi toinenkin Ylikiimingin puolelta. Gabriel Gabrielsson on jo 1679 Kollajalla 1/6 Matti Takkisen tilalla (Iin kesäkäräjät 1679). Lähde: Irja Niemitalon tutkimukset
Gabriel Gabrielinpoika Kainulainen tuli Pudasjärven Kollajan Takkiseen 1670-luvun lopulla. Hänen jälkeläisensä muuttivat pois Takkisesta ja tilalle tuli Matti Jaakonpoika Sarajärvi synt. mahd. 1674.
haud. 30.5.1697 Pudasjärvi
Gabriel Cainulainen


Pudasjärven Kollajan Tackilan eli Takkisen talon rippikirja 1700. Påhl Johans sohn on Valpuri Erkintytär Timosen toinen puoliso. Ensimmäinen puoliso oli Gabriel Kainulainen haud. 30.5.1697Pudasjärvi. 
 
p. Timonen Walborg Erikintytär
s. 1650
k. haud. 24.6.1710 Pudasjärvi

h. 24.6.1710 Pudasjärvi
Påhl Johan sohn Tackises hustro Walborg Erichs dotter Timonen ifr Collaja
60 åhr
uthi nu optimprad graf å cyrkiegården

Walborg Erikintyttären 2. puoliso Pudasjärvi 27.5.1698 Holappa Pål Johaninpoika
s.
k.

vih. 27.5.1698 Pudasjärvi
Pål Holappa 
Enck. Walborg Gabriel Kainulaisen eli Takkisen lapsia Gabriel Kainulaisen eli Takkisen lastenlapsia Gabriel Kainulaisen eli Takkisen lastenlastenlapsia Gabriel Kainulaisen eli Takkisen lastenlastenlastenlapsia

1. Kainulainen eli Takkinen Erich Gabrielinpoika
s. Ylikiiminki
k. haud. 13.6.1697 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Kollaja Kälkäjä
p. Pudasjärvi 25.1.1693 Kälkäjä Chirstin Erikintytär
s. n. 1673
k. 28.2.1748 Pudasjärvi

vih. 25.1.1693 Pudasjärvi
Erich Gabrielsson
Pijg. Kirstin Erichs    -

k. haud. 13.6.1697 Pudasjärvi
Erich Gabrielsson Tackinen

k. 28.2.1748 h. 6.3.1748 Pudasjärvi
Chirstin Kälkäjä
75 åhr

Chirstin Erikintytär Kälkäjän vanhemmat
Kälkäjä Erich Matinpoika
s. 1629
k. 12.10.1690 Pudasjärvi

k. 12.10.1690 Pudasjärvi
Erich Matzson Kälkäjä
Tolfman (lautamies)
61 åhr gammal

Erich ja Chirstin Kainulaisen eli Takkisen lapsia

1. Takkinen eli Kainulainen Beata Erichintytär
s. 8.1695
k. 12.4.1755 Pudasjärvi Aittojärvi Kyng. gård
a. Pudasjärvi Aittojärvi Puurunen
p. Pudasjärvi 8.11.1724 Hiltunen eli Puurunen Anders Johaninpoika
s. 8.1696 Pudasjärvi
k. 6.7.1769 Pudasjärvi

Vihittyjen kirjassa on Beatha Johanintytär. Beatha oli kuitenkin Erikintytär.

vih. 8.11.1724 Pudasjärvi
Anders Johanss. Hildunen
Pig Beatha Johansdr. Tackinen  Kållaja b.

k. 12.4.1755 h. 20.4.1755 Pudasjärvi Aittojärvi
Beatha Kainulainen af Kyng. gård
60 åhr

h. 9.7.1769 Pudasjärvi 
Anders Johansson Hildunen
flusfeber (influenssa)
i kyrckgarden
73 åhr

Lapset kts Anders
Chirstin Kälkäjän 2. puoliso Puurunen myöh. Kelahaara Johan Matinpoika
s. 1667
k. haud. 4.4.1717 Pudasjärvi

h. 4.4.1717 Pudasjärvi
Johan Puurunen
50 åhr
 


Kirstin ja Johan Puurusen eli Kelahaaran lapsia

1. Siira Maria Johanintytär 
s. 1703
k. 7.3.1782 Pudasjärvi Aittojärvi
a. Pudasjärvi Kollaja Hiltula Nro 7 ja Kollaja Mikkola Nro 34
p. Hiltunen eli Mikkola Anders Danielinpoika 
s. 28.11.1706 Pudasjärvi
k. 10.6.1782 Pudasjärvi Aittojärvi

Johannes Hissan tutkimusten mukaan Kirstillä ja Johanilla on ollut  Maria-niminen tytär, jonka sukunimenä on ollut Siira ja josta tuli Anders Danielinpoika Hiltusen eli Mikkolan s.28.11.1706 vaimo.

Lapset kts. Anders

2. Kelaraara Matthias Johaninpoika
s. kast. 17.9.1705 Pudasjärvi
k.
a. Pudasjärvi Karvolan (?) torppa
p. Pudasjärvi 12.10.1733 Hiltunen Magdalena
s. 1700
k.

kast. 17.9.1705 Pudasjärvi Liwobyy 
i. Johan Kelahara 
l. Matthias

Paavo Lohvansuun tutkimusten mukaan Kirstillä ja Johanilla on ollut Matti-niminen poika, jonka sukunimenä on ollut Siira jostakin syystä. Ylikiimingissä on Keskimäinen-suku Matin jälkeläisiä.

Matts ja Magdalena Siiran lapsia

1. Siira Johannes Matinpoika
s. 18.11.1734 Pudasjärvi
k.

s. 18.11.1734 kast. 20.11.1734 Pudasjärvi
i. Matthias Sijra     
l. Johannes


2. Siira Britha Matintytär
s. 3.4.1738 Pudasjärvi
k.
 
s. 3.4.1738 kast. 5.4.1738 Pudasjärvi
i. Matts Sijra  
ä. Magdalena Kuosma  
l. Britha

3. Siira Anna Matintytär
s. 24.2.1746 Pudasjärvi Aittojärvi
k.
 
s. 24.2.1746 kast. 28.2.1746 Pudasjärvi Aittojärvi 
i. Matts Sijra  
ä. Magdalena    
l. Anna

 
 


3. Kelahaara Walborg Johanintytär
s. 21.4.1707 Pudasjärvi
k.

s. 21.4.1707 kast. 23.6.1707 Pudasjärvi
i. Johan Kelahara
ä. Kirstin Erichsd:r Kälkäjä
l. Walborg


2. Kainulainen eli Takkinen Gabriel Gabrielinpoika
s.
k. 
a. Pudasjärvi Kollaja Takkila
p. Walborg Erikintytär


Gabriel Gabrielinpoika Takkinen hallitsi Takkisen 1/6 manttaalin tilaa Pudasjärven Kollajalla vuonna 1680 Pohjanmaan läänintilien mukaan. Vaimo oli Walbårg Erikintytär, mikäli oikein luen kirjoituksen. Yhteensä talossa oli 2 henkilöä.
Lähde:
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Laanintilit/
pohjanmaan_laani/laanintili_1680

Gabriel ja Valborg Kainulaisen eli Takkisen lapsia Gabriel ja Valborg Kainulaisen lastenlapsia Gabriel ja Valborg Kainulaisen lastenlastenlapsia

1. Takkinen Gabriel Gabrielinpoika
s. 1661 
k. haud. 20.12.1752 Oulunsalo
a. Pudasjärvi Kollaja Takkinen
p. Pudasjärvi 25.1.1693 Suikka Margetha Larsintytär 
s. 1667
k. haud. 20.12.1752 Oulunsalo

vih. 25.1.1693 Pudasjärvi
Gabriel Gabrielsson 
Pijg. Margeta Lars 

Mahdollisesti
h. 3.8.1734 Oulunsalo
Gabriel Jacola 
73 
i kyrkan 

h. 20.12.1752 Oulunsalo
enka Marg. Lars. dr
åld. (vanhuus)
85
omainen Gabr. Kollaja

Kemi:62 Iin ja Pudasjärven talvikäräjät 1739 s. 39
Kun renki Petter Holapan ja leski Margeta Larsintytär Suickan välistä perintöriitaa ryhdyttiin käsittelemään, vaati edellinen Margetalta perintöä isänisänsä Påhlin ja isänsä Matsin jälkeen, jotka molemmat olivat ottaneet hoitaakseen ja huolehtiakseen mainitun Margeta Larsintyttären sinä aikana, kun hän asui Tackilan 1/3 manttaalin talossa Kollajan kylässä Pudasjärven pitäjässä, mitä vastaan vastaaja esitti, että häntä ei voida sen enempää velvoittaa vastaamaan Holapan vaatimasta perinnöstä kuin usein mainitun isänisän Påhlin, jonka jälkeen vaaditaan, Oulusta olevan kauppiaan Lars antaman kirjallisen todistuksen mukaisesti, joka on ollut velkaa edesmenneen raatimies Jenderjansin kuolinpesälle neljäsataa kuusikymmentä seitsemän taalaria kuparirahaa, etenkin kun usein mainitun Påhlin kauan sen jälkeen, kun kantajan isä oli kuollut, täytyi paeta köyhyyttään talosta ja mennä Kuusamon pitäjään, minkä vuoksi ja kun Petter Holappa ei voinut esittää vähäistäkään todistusta siitä, että usein mainittujan tämän isänisän ja isän jälkeen löytyisi jotakin omaisuutta, puhumattakaan että Margetan hallussa olisi ollut jotakin sellaista omaisuutta tai hän olisi sitä käyttänyt hyväkseen, Margeta Larsintytär tuomittiin vapaaksi Pähr Holapan enemmistä syytteistä tässä asiassa. (Suomentanut Jaakko Jurvansuu)
Gabriel ja Margetha Takkisen lapsia

1. Takkinen Benjamin Gabrielinpoika
s. kast. 16.9.1694 Pudasjärvi Kollajankylä
k.
a. 
p. Pudasjärvi 10.11.1715 Nissilä Susanna Christerintytär
s. kast. 22.2.1691 Pudasjärvi
k. haud. 7.4.1717 Pudasjärvi

kast.. 16.9.1694 Pudasjärvi Kollajaby
i. Gabriel Gabrielsson 
l. Benjamin

kast. 22.2.1691 Pudasjärvi
i. Christer Peerss. Nissilä 
ä. Margeta Ericks:dr 
l. Susanna

vih. 10.11.1715 Pudasjärvi 
Beniam Tackinen 
Pig Susanna Christersdr. Nissilä 

h. 7.4.1717 Pudasjärvi
Beniam Tackises hustro
25 åhr


2. Takkinen myöh. Jacola Daniel Gabrielinpoika
s. kast. 16.2.1699 Pudasjärvi Kollaja
k. 10.5.1764 Oulunsalo
a. Oulunsalo Heinola

kast. 16.2.1699 Pudasjärvi Kollaja 
i. Gabriel Tackinen 
l. Daniel

k. 10.5.1764 h. 18.5.1764 Oulunsalo
Gl.Huusbd. Daniel Heinola 
hosta (yskä)
65 
maksu 1:18 

 
1.p. Jussila Anna Johanintytär
s. 1698
k. 28.4.1743 Oulunsalo

k. 28.4.1743 h. 6.5.1743 Oulunsalo
h. Anna Joh.dr Jussila 
45 
i k. (kirkkoon)
omainen: Daniel Jacolas


2.p. Oulunsalo 1.11.1743 Määttä Margeta Henrikintytär
s.
k.

vih. 1.11.1743 Oulunsalo
Daniel Gabrielss. Jacola 
Enck. Marg. Hendr. Määttä3. Takkinen Walborg Gabrielintytär
s. kast. 1.4.1706 Pudasjärvi
k.
a. Oulunsalo
p. Oulunsalo 17.10.1725 Helala Eric
s.
k.

kast. 1.4.1706 Pudasjärvi Kollajaby 
i. Gabriel Tackinen 
l. Walborg

vih. 17.10.1725 Oulunsalo
Eric Helala 
Pig. Walborg Gabr.dr. 


4. Takkinen Laurentius Gabrielinpoika
s. 19.2.1709 Pudasjärvi Kollajankylä
k.

s. 19.2.1709 kast. 27.2.1709 Pudasjärvi Kollaja byy 
i. Gabriel Gabrielss. Tackinen 
ä. Margetha Larsd:r Suicha 
l. Laurentius
om aft. (illalla)

Mahdollisesti
h. 7.4.1717 Pudasjärvi
Gabriel Tackises son Lars


5. Takkinen Johannes Gabrielinpoika
s. 24.9.1712 Pudasjärvi Kollajankylä
k.

s. 24.9.1712 kast. 28.9.1712 Pudasjärvi Kollaja byy
i. Gabriel Gabrielss. Tackinen 
ä. Margetha Larsd:r - 
l. Johannes

Mahdollisesti
h. 7.4.1717 Pudasjärvi
Gabriel Tackises son Johan


6. Takkinen Gabriel Gabrielinpoika
s. 9.2.1715 Pudasjärvi
k.

s. 9.2.1715 kast. 8.3.1715 Pudasjärvi
i. Gabriel Tackinen 
ä. Margetha Larsd:r 
l. Gabriel

Mahdollisesti
h. 7.4.1717 Pudasjärvi
Gabriel Tackises son Gagriel


7. Takkinen Jacob Gabrielinpoika
s. 25.10.1717 Pudasjärvi
k.

s. 25.10.1717 kast. 3.11.1717 Pudasjärvi 
i. Gabriel Tackinen 
ä. Margetha Larsd:r 
l. Jacob


2. Takkinen Daniel Gabrielinpoika
s. 1677
k. 21.5.1737 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Kollaja Aittojärvi Hiltula Nro 7

Daniel käytti sukunimiä Takkinen ja Hiltunen.

k. 21.5.1737 h. 31.5.1737 Pudasjärvi
Daniel Hildunen
60 åhr gammal

1.p. Pudasjärvi 14.9.1704 Elin Henrikintytär
s.
k.

vih. 14.9.1704 Pudasjärvi
Daniel Gabrielsson 
Pijg. Elin Hendrichs:


Daniel ja Elin Hiltusen lapsia

1. Hiltunen eli Mikkola Anders Danielinpoika
s. 28.11.1706 Pudasjärvi
k. 10.6.1782 Pudasjärvi Aittojärvi
a. Pudasjärvi Kollaja Hiltula Nro 7 ja Kollaja Mikkola Nro 34 
p. Siira Maria
s. 1703
k. 7.3.1782 Pudasjärvi Aittojärvi

k. 10.6.1782 h. 10.12.1782 Pudasjärvi Aittojärvi
Anders Mickola
af hitsig feber (ankara kuume)
kgård
53 - - -
g (naimisissa)

k. 7.3.1782 h. 28.4.1782 Pudasjärvi Aittojärvi
Maria Sijra el:r Mickola
af bröstrank (rintatauti)
i kgd
79 - - -
E (leski)


2. Kainulainen eli Hiltunen eli Mikkola Maria Danielintytär
s. 1708
k. 4.5.1765 Pudasjärvi Aittojärvi
a. Pudasjärvi Aittojärvi Mikkola torppa
p. Puitti Anders Andersinpoika
s. kast. 1.8.1697 Pudasjärvi
k. 10.4.1749 Pudasjärvi

kast. 1.8.1697 Pudasjärvi
i. Anders Puitti
ä. Britha Matz:dr
l. Anders

k. 4.5.1765 h. 12.5.1765 Pudasjärvi Aittojärvi
Maria Dan. d:r Cainulainen
af styng (pistos)
i kgd (kirkkomaahan)
57 - 1 -
E (leski)

k. 10.4.1749 h. 16.4.1749 Pudasjärvi
Torpparen Anders Puitti
52 åhr

Lapset kts. Anders
2.p. Pudasjärvi 21.3.1714 Holappa Britha Johanintytär
s.
k.

Mahdollisesti
s. 4.12.1688 kast. 5.12.1688 Pudasjärvi Korpisby 
i. Johan Johanss. Holappa 
ä. Karin Hend.d:r Parckinen 
l. Brijtha

vih. 21.3.1714 Pudasjärvi
Daniel Gabrielss. Tackinen 
E:an Britha Johansdr. Hålappa 
Sold:u Simon Turpeises E:an 
Vow. Consist. resolut:) 


Daniel ja Britha Takkisen lapsia

1. Takkinen Daniel Danielinpoika
s. 26.7.1713 Pudasjärvi Aittojärvi
k.

s. 26.7.1713 kast. 8.8.1713 Pudasjärvi Aittojervi byy 
i. Daniel Gabrielss. Tackinen
ä. Britha Påhlsd:r Hålappa 
l. Daniel


2. Takkinen Maria Gabrielintytär
s. 3.9.1688 Pudasjärvi
k.

s. 3.9.1688 kast. 9.9.1688 Pudasjärvi
i. Gabriel Tackinen 
l. Maria


3. Takkinen Susanna Gabrielintytär
s. kast. 4.2.1692 Pudasjärvi
k.

kast. 4.2.1692 Pudasjärvi
i. Gabriel Gabr.s. Tackinen 
ä. Walborg Ericks:dr 
l. Susanna


4. Takkinen Johannes Gabrielinpoika
s. kast. 18.10.1696 Pudasjärvi Kollaja
k.

kast. 18.10.1696 Pudasjärvi Kollaja
i. Gabriel Tackinen 
ä. Walborgh Ericks:dr 
l. Johannes


B Takkinen myöh. Jacola Daniel Gabrielinpoika jatkoa
s. kast. 16.2.1699 Pudasjärvi Kollaja
k. 10.5.1764 Oulunsalo
a. Oulunsalo Heinola

kast. 16.2.1699 Pudasjärvi Kollaja 
i. Gabriel Tackinen 
l. Daniel

k. 10.5.1764 h. 18.5.1764 Oulunsalo
Gl.Huusbd. Daniel Heinola 
hosta (yskä)
65 
maksu 1:18
 
1.p. Jussila Anna Johanintytär (Josephintytär?)
s. 1698
k. 28.4.1743 Oulunsalo

k. 28.4.1743 h. 6.5.1743 Oulunsalo
h. Anna Joh.dr Jussila 
45 
i k. (kirkkoon)
omainen: Daniel Jacolas


2.p. Oulunsalo 1.11.1743 Määttä Margeta Henrikintytär
s. 1697 rippikirjan mukaan
k. 1.1761 rippikirjan mukaan

vih. 1.11.1743 Oulunsalo
Daniel Gabrielss. Jacola 
Enck. Marg. Hendr. Määttä Daniel ja Anna Jacolan lapsia Daniel ja Anna Jacolan lastenlapsia Daniel ja Anna Jacolan lastenlastenlapsia Daniel ja Anna Jacolan lastenlastenlastenlapsia

1. Jacola eli Heinola Gabriel Danielinpoika
s. 1.5.1724 Oulunsalo
k.
a. Oulunsalo Lieppala
p. Jacola Magdalena Pehrintytär
s. 1722 rippikirjan mukaan
k.

s. 1.5.1724 kast. 3.5.1724 Oulunsalo
i. Daniel Jacola 
ä. Anna 
l. Gabriel

Gabriel ja Malin Heinolan lapsia

1. Heinola Anna Gabrielintytär
s. 25.2.1749 Oulunsalo
k.

s. 25.2.1749 kast. 26.2.1749 Oulunsalo
i. Gabriel Heinola 
ä. Malin Pehrs d:r 
l. Anna


2. Heinola Daniel Gabrielinpoika
s. 5.4.1751 Oulunsalo
k.

s. 5.4.1751 kast. 6.4.1751 Oulunsalo
i. Gabriel Heinola 
ä. Malin 
l. Daniel


3. Heinola Gabriel Gabrielinpoika
s. 2.12.1753 Oulunsalo
k.

s. 2.12.1753 kast. 9.12.1753 Oulunsalo
i. Gabriel Heinola 
ä. Malin 
l. Gabriel


4. Heinola Pehr Gabrielinpoika
s. 25.4.1756 Oulunsalo
k.

s. 25.4.1756 kast. 26.4.1756 Oulunsalo
i. Gabriel Heinola 
ä. Malin Jacola 
l. Pehr


5. Heinola Magdlena Gabrielintytär
s. 30.11.1758 Oulunsalo
k.

s. 30.11.1758 kast. 1.12.1758 Oulunsalo
i. Gabriel Heinola 
ä. Malin Jacola 
l. Magdlena


6. Heinola Brita Gabrielintytär
s. 10.2.1760 Oulunsalo
k.

s. 10.2.1760 kast. 11.2.1760 Oulunsalo
i. Bd. Gabriel Heinola 
ä. Malin 
l. Brita


7. Heinola Andreas Gabrielinpoika
s. 17.10.1762 Oulunsalo
k.

s. 17.10.1762 kast. 21.10.1762 Oulunsalo
i. Bd. Gabr. Heinola 
ä. Malin Jacola 
l. Andreas


2. Jacola Walborg Danielintytär
s. 17.4.1726 Oulunsalo
k.

s. 17.4.1726 kast. 18.4.1726 Oulunsalo
i. Daniel Gabrielson 
ä. Anna Josephs d:r 
l. Walborg


3. Jacola Anna Danielintytär
s. 3.5.1727 Oulunsalo
k.

s. 3.5.1727 kast. 7.5.1727 Oulunsalo
i. Daniel Gabr.s. Jacola 
ä. Anna Josephs d:r 
l. Anna


4. Jacola Brigitta Danielintytär
s. 12.12.1729 Oulunsalo
k.

s. 12.12.1729 kast. 15.12.1729 Oulunsalo
i. Daniel Jacola 
ä. Anna Josephs d:r 
l. Brigitta


5. Jacola Maria Danielintytär
s. 5.2.1732 Oulunsalo
k.

s. 5.2.1732 kast. 6.2.1732 Oulunsalo
i. Daniel Jacola 
ä. Anna
l. Maria


6. Jacola Daniel Danielinpoika
s. 11.1.1735 Oulunsalo
k.

s. 11.1.1735 kast. 12.1.1735 Oulunsalo
i. Daniel Jacola 
ä. Anna 
l. Daniel


7. Jacola Jacob Danielinpoika
s. 7.8.1737 Oulunsalo
k.

s. 7.8.1737 kast. 1737 Oulunsalo
i. Daniel Gabrielss. Jacola 
ä. Ana
l. Jacob 
((Christu i Kemb))


C Takkinen Walborg Gabrielintytär jatkoa
s. kast. 1.4.1706 Pudasjärvi
k.
a. Oulunsalo
p. Oulunsalo 17.10.1725 Helala Eric
s.
k.

kast. 1.4.1706 Pudasjärvi Kollajaby 
i. Gabriel Tackinen 
l. Walborg

vih. 17.10.1725 Oulunsalo
Eric Helala 
Pig. Walborg Gabr.dr. 


Walborg ja Eric Helasen eli Ervastin lapsia Walborg ja Eric Helasen eli Ervastin lastenlapsia

1. Helanen Margareta Ericintytär
s. 6.8.1726 Oulunsalo
k.
a. Mennyt rippikirjan mukaan Tyrnävälle naimisiin

s. 6.8.1726 kast. 6.8.1726 Oulunsalo
i. Eric Helanen 
ä. Walborg Gabr. d:r 
l. Margareta


2. Helanen Anna Ericintytär
s. 20.12.1728 Oulunsalo
k.

s. 20.12.1728 kast. 22.12.1728 Oulunsalo
i. Eric Helanen 
ä. Walb. Gabr. d:r 
l. Anna


3. Helanen Matthias Ericinpoika
s. 27.9.1730 Oulunsalo
k.
a.
p. Oulu 4.12.1750 Saarela Lisa Jacobintytär
s. mahd. 25.1.1728 Oulu
k.

s. 27.9.1730 kast. 29.9.1730 Oulunsalo
i.  Eric Helainen 
ä. Walborg Gabr. d:r 
l. Matthias

Mahdollisesti
s. 25.1.1728 kast. 25.1.1728 Oulu
i. B:n Jacob Sarela 
ä. Carin dr: 
l. Elisabet

vih. 4.12.1750 Oulu
B:son Mattz Ericsson Erwast 
Bdr: Lisa Jacobsdr: Sarela 

Matts ja Lisa Ervastin lapsia

1. Ervast Erich Matinpoika
s. 1.11.1751 Oulunsalo
k.

s. 1.11.1751 kast. 1.11.1751 Oulunsalo
i. Matts Ervast 
ä. Lisa Jac.d:r 
l. Erich (tvill.) (kaksonen)


2. Ervast Jacob Matinpoika
s. 1.11.1751 Oulunsalo
k.
a.
p. Anna
s. 1747 rippikirjan mukaan
k

s. 1.11.1751 kast. 1.11.1751 Oulunsalo
i. Matts Ervast 
ä. Lisa Jac.d:r 
l. Jacob (tvill.) (kaksonen)


 
 

 


3. Ervast Mats Matinpoika
s. 2.1.1754 Oulunsalo
k.

s. 2.1.1754 kast. 6.1.1754 Oulunsalo
i. Mats Ervast 
ä. Lisa Jacobs d:r 
l. Mats


4. Ervast Catarina Matintytär
s. 15.1.1755 Oulunsalo
k.

s. 15.1.1755 kast. 19.1.1755 Oulunsalo
i. Mats Ervast 
ä. Lisa Sarela 
l. Catarina


5. Ervast Brita Matintytär
s. 28.12.1757 Oulunsalo
k.

s. 28.12.1757 kast. 1757 Oulunsalo
i. Mats Ervast 
ä. Lisa Sarela 
ä. Brita


6. Ervast Henricus Matinpoika
s. 28.1.1760 Oulunsalo
k.

s. 28.1.1760 kast. 28.1.1760 Oulunsalo
i. Bd. Matts Ervast 
ä. Lisa 
l. Henricus


7. Ervast Johan Matinpoika
s. 29.12.1766 Oulunsalo
k.

s. 29.12.1766 kast. 1.1.1767 Oulunsalo
i. Bd. Matts Ervast 
ä. Lisa 
l. Joh. (twill.) (kaksonen)


8. Ervast Lisa Matintytär
s. 29.12.1766 Oulunsalo
k.

s. 29.12.1766 kast. 1.1.1767 Oulunsalo
i. Bd Matts Ervast 
ä. Lisa 
( twill. dödf.d:r) (kaksonen kuolleena syntynyt tytär)


9. Ervast Walborg Matintytär
s. 6.5.1768 Oulunsalo
k.

s. 6.5.1768 kast. 7.5.1768 Oulunsalo
i. Bd. Matts Ervast 
ä. Lisa 
l. Walborg


4. Ervast Beata Ericintytär
s. 27.10.1733 Oulunsalo
k. 

s. 27.10.1733 kast. 28.10.1733 Oulunsalo
i. Eric Ervast 
ä. Walb. Gabriels d:r 
l. Beata


5. Ervast Gabriel Ericinpoika
s. 26.3.1736 Oulunsalo
k.

s. 26.3.1736 kast. 27.3.1736 Oulunsalo
i. Erich Ervast 
ä. Walb. Gabriels d:r 
l. Gabriel (tv) (kaksonen)


6. Ervast Henricus Ericinpoika
s. 26.3.1736 Oulunsalo
k.
a. Oulunsalo
p. Särkelä eli Koura Lisa
s.
k.

s. 26.3.1736 kast. 27.3.1736 Oulunsalo
i. Erich Ervast 
ä. Walb. Gabriels d:r 
l. Henricus (tv) (kaksonen)

Henrik ja Lisa Ervastin lapsia Henrik ja Lisa Ervastin lastenlapsia

1. Ervast Ericus Henrikinpoika
s. 27.4.1760 Oulunsalo
k.
a. Oulunsalo
p. Maria
s.
k.

s. 27.4.1760 kast. 1.6.1760 Oulunsalo
i. Henric Ervast 
ä. Lisa Särkelä 
l.Ericus

Eric ja Maria Ervastin lapsia

1. Ervast Elisabeth Ericintytär
s. 3.3.1785 Oulunsalo
k.

s. 3.3.1785 kast. 7.3.1785 Oulunsalo
i. Eric Ervast 
ä. Maria
l. Elisabeth


2. Ervast Petrus Henrikinpoika
s. 16.12.1763 Oulunsalo
k.

s. 16.12.1763 kast. 18.12.1763 V
i. Bd. Henr. Ervast 
ä. Lisa Koura 
l. Petrus


3. Ervast Johan Henrikinpoika
s. 25.6.1766 Oulunsalo
k.

s. 25.6.1766 kast. 29.6.1766 Oulunsalo
i. Bd. Henr. Ervast 
ä. Lisa 
l. Johan


4. Ervast Anna Henrikintytär
s. 15.2.1769 Oulunsalo
k.

s. 15.2.1769 kast. 19.2.1769 Oulunsalo
i. Bd. Henr. Ervast 
ä. Lisa 
l. Anna


5. Ervast Maria Henrikintytär
s. 25.3.1773 Oulunsalo
k.

s. 25.3.1773 kast. 2.4.1773 Oulunsalo
i. Bd. Henr. Ervast 
ä. Lisa
l. Maria


6. Ervast Henrich Henrikinpoika
s. 11.10.1774 Oulunsalo
k.

s. 11.10.1774 kast. 12.10.1774 Oulunsalo
i. Henr. Ervast 
ä. Lisa 
l. Henrich


7. Ervast Elisabeth Henrikintytär
s. kast. 27.9.1778 Oulunsalo
k.

s. 1778 kast. 27.9.1778 Oulunsalo
i. Bd. Henr. Ervast 
ä. Lisa
l. Elisabeth


8. Ervast Henrikinpoika
s. 28.11.1781 Oulunsalo
k.

s. 28.11.1781 kast. 30.11.1781 Oulunsalo
i. Bd. Henr. Ervast 
ä. Lisa 
l. Matts


7. Ervast Erich Ericinpoika
s. 14.4.1739 Oulunsalo
k.

s. 14.4.1739 kast. 15.4.1739 Oulunsalo
i. Erich Mattss. Erwast 
ä. Walb. Gabr. d:r 
l. Erich


8. Ervast Erick Ericinpoika
s. 30.5.1742 Oulunsalo
k.

s. 30.5.1742 kast. 30.5.1742 Oulunsalo
i. Erick Erfwast 
ä. Walb. Gabr. d:r 
l. Erick 


D Hiltunen eli Mikkola Anders Danielinpoika jatkoa
s. 28.11.1706 Pudasjärvi
k. 10.6.1782 Pudasjärvi Aittojärvi
a. Pudasjärvi Kollaja Hiltula Nro 7 ja Kollaja Mikkola Nro 34 
p. Siira Maria Johanintytär
s. 1703
k. 7.3.1782 Pudasjärvi Aittojärvi

Huomautus
Pudasjärven rippikirjoissa on vuoden 1730 tienoilla puutteita, joten vihkimismerkintää ei ole. 

k. 10.6.1782 h. 10.12.1782 Pudasjärvi Aittojärvi
Anders Mickola
af hitsig feber (ankara kuume)
kgård
53 - - -
g (naimisissa)

k. 7.3.1782 h. 28.4.1782 Pudasjärvi Aittojärvi
Maria Sijra el:r Mickola
af bröstrank (rintatauti)
i kgd
79 - - -
E (leski)


Tämä on kuva Eija Taavitsaisen kirjasta Pudasjärven ja Aittojärven kinkeripiiri historian hämäristä viime vuosisadalle. Pudasjärven talvikäräjillä 1751 perusti Antti Danielinpoika Takkinen/Hiltunen Mikkolan uudistilan Aittojärvelle.


Anders ja Maria Hiltulan eli Mikkolan lapsia Anders ja Maria Hiltulan eli Mikkolan lastenlapsia

1. Hiltunen Elin Andersintytär
s. 12.4.1729 Pudasjärvi
k.
a.
p. Pudasjärvi Pintamo 26.12.1755 Kuopus eli Manninen Petrus Thomaanpoika
s. 3.8.1738 Ii Pohjois-Ii
k.

s. 12.4.1729 kast. 15.4.1729 Pudasjärvi
i. Anders Hilduinen 
l. Elin 

s. 3.8.1738 kast. 4.8.1738 Ii N:Ijå 
i. Thomas Manninen 
ä. Anna Pehrs:dr 
l. Petrus 

vih. 26.12.1755 Pudasjärvi Pindamo 
Bde:s Pehr Thom.:s Manninen
Pgn Elin Hildunen 


2. Hiltunen Helena Andersintytär
s. 23.7.1734 Pudasjärvi
k. 9.4.1811 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Kollaja Mäntyjärvi Nro 31
p. Pudasjärvi Mäntyjärvi 1.1.1754 Huovinen Henrich Olofinpoika
s. 1731
k.

vih. 1.1.1754 Pudasjärvi Mändyjärvi
Bonde Sonen Henrich Olofs son Huovinen med
Pig. Helena Anders dr Mickola

k. 9.4.1811 h. 28.4.1811 Pudasjärvi
Gamla Enkan Helena Mändyjärvi
ålderd. (vanhuus)
76 8 - -
E (leski)

Helena ja Henrich Huovisen eli Mäntyjärven lapsia

1. Huovinen Maria Henrikintytär
s. 15.2.1755 Pudasjärvi Mäntyjärvi
k.

s. 15.2.1755 kast. 3.13.1755 Pudasjärvi Mändyjerf.
i. Henrich Huovinen 
ä. Helena Hilduinen
l. Maria


2. Huovinen Olof Henrikinpoika
s. 22.8.1756 Pudasjärvi Mäntyjärvi
k.

s. 22.8.1756 kast. 9.23.1756 Pudasjärvi Mändyjärf 
i. Henric Huofvinen 
ä. Helena Mickola 
l. Olof


3. Mäntyjärvi Anna Henrikintytär
s. 6.6.1758 Pudasjärvi Livo
k.

s. 6.6.1758 kast. 15.6.1758 Pudasjärvi Livo
i. Henric Mändyjärfvi 
ä. Helena Mickonen 
l. Anna


4. Mäntyjärvi Carin Henrikintytär
s. 13.6.1759 Pudasjärvi Livo
k.

s. 13.6.1759 kast. 15.6.1759 Pudasjärvi Livo 
i. Henric Mändyjärfvi
ä. Helena Mickola 
l. Carin 


5. Mäntyjärvi Brita Henrikintytär
s. 9.5.1761 Pudasjärvi Livo
k.

s. 9.5.1761 kast. 6.15.1761 Pudasjärvi Livo 
i. Henric Mändyjärvi 
ä. Helena Hildunen 
l. Brita


6. Mäntyjärvi Andreas Henrikinpoika
s. 8.9.1763 Pudasjärvi Livo
k.

s. 8.9.1763 kast. 29.9.1763 Pudasjärvi Livo 
i. Henric Mändyjärvi 
ä. Helena Hildunen 
l. Andreas


7. Huovinen Henric Henrikinpoika
s. 5.2.1767 Pudasjärvi Mäntyjärvi
k. 13.4.1813 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Kollaja Mäntyjärvi Nro 32
p. Pudasjärvi 16.9.1804 Kortetjärvi Anna Olofintytär
s. 19.3.1779 Pudasjärvi Kynsiperä
k.

Lapset kts. Anna

s. 5.2.1767 kast. 10.2.1767 Pudasjärvi Mändyjärvi 
i. Henric Huovinen 
ä. Helena Hildunen 
l. Henric

s. 19.3.1779 kast. 30.3.1779 Pudasjärvi Kynsiperä 
i. Olof Kortetjärvi 
ä. Anna Karjalain 
l. Anna

vih. 16.9.1804 Pudasjärvi
Bs:s: Henrik Henrss: Mändyjärvi 
Bd:dr: Anna Olofs Kortetjärvi 

k. 13.4.1813 h, 19.4.1813 Pudasjärvi
Gårdskarlen Henrik Mäntyjärvi
Flussf. (influenssa)
46 2 - 8
g (naimisissa)


8. Mäntyjärvi Elsa Henrikintytär
s. 20.6.1769 Pudasjärvi Livo
k.

s. 20.6.1769 kast. 24.6.1769 Pudasjärvi Livo 
i. Henric Mändyjärvi 
ä. Helena
l. Elsa


9. Mäntyjärvi Sigred Henrikintytär
s. 21.3.1774 Pudasjärvi Livo
k.

s. 21.3.1774 kast. 20.3.1774 Pudasjärvi Livo 
i. Henric Mändyjärvi 
ä. Helena Cainulainen 
l. Sigred 


3. Hiltunen Daniel Andersinpoika
s. 5.4.1736 Pudasjärvi
k. 13.1.1804 Pudasjärvi

s. 5.4.1736 kast. 9.4.1736 Pudasjärvi
i. Anders Hildunen 
ä. Maria Sijra 
l. Daniel

k. 13.1.1804 h. 5.2.1804 Pudasjärvi
gl. Mannen Daniel Mickola
styng (pistos)
67 8 3 6
og (naimaton)


4. Hiltunen eli Kainulainen Sophia Andersintytär
s. 11.4.1739 Pudasjärvi
k. 30.6.1810 Pudasjärvi
a. Pudasjärvi Kollaja Mikkola
p. Pudasjärvi Jonku 25.2.1760 Kofall eli Krumberg eli Mikkola Henric Erikinpoika
s. 6.11.1736 Ii
k. 5.4.1811 Pudasjärvi

Eija Taavitsainen kertoo kirjassaan Pudasjärvi ja Aittojärven kinkeripiiri:  "Sofiasta on Vanhalassa ollut perimätietoa, että hän olisi perintöosuudellaan saanut maksetuksi vaikeuksiin joutuneen Mikkolan rästiin jääneet velat. Hän käytti myös sukunimenään joskus Hiltusta. Vahva nainen, jonka muisto on säilynyt parisataa vuotta."

s. 11.4.1739 kast. 15.4.1739 Pudasjärvi
i. Anders Hildunen
ä. Maria Sijra 
l. Sophia

s. 6.11.1736 kast. 7.11.1736 Ii
i. Erich Säfvälä 
ä. Brita Mattz:dr 
l. Henrich 

vih. 25.2.1760 Pudasjärvi Jongu
Drg Henric Krumberg 
Pgn Sophia Mickola

k. 30.6.1810 Pudasjärvi
Gårds Värdinnan Sophia Mickonen
Ålder (vanhuus)
71 - 3 -
G (naimisissa)

k. 5.4.1811 h. 28.4.1811 Pudasjärvi
Gamla Husbonden Enk:n Henric Mickola
ålderd. (vanhuus)
75 4 - -
E (leski)

Pudasjärvi Rippikirja 1766-1772
Kollaja Nyb. Mickola
Nybygg Mickola
Hb Henric Kofall s. 8.11.1735
h:o Sophia s. 10.4.1739
dotter Brita s. 6.12.1760
dr Maria s. 2763
dr Elsa s. 18.1.1767
son Ericus s. 3.8.1770
Svärmoder (anoppi) Maria s. 1703
son Daniel s. 1.4.1736
son Erc s. 17.4.1746
h:o Valborg s. 1753

Lapset kts. Henric

5. Hiltunen Maria Andersintytär
s. 25.12.1743 Pudasjärvi
k.
a.
p. Pudasjärvi 2.1.1760 Kettunen Johan
s.
k.

s. 25.12.1743 kast. 29.12.1743 Pudasjärvi
i. Anders Hildunen 
ä. Maria 
l. Maria 

vih. 2.1.1760  Pudasjärvi Pudasj 
Drg Joh. Kettunen 
Pgn Maria Hildunen 


6. Hiltunen Ericus Andersinpoika
s. 17.4.1746 Pudasjärvi
k.
a. Pudasjärvi Kollaja Ylitimo uudistila
p. Pudasjärvi Kollaja 28.4.1771 Holappa Walborg Johanintytär
s. 1753
k. 

Livon historiakirjassa kerrotaan, että Matin (Matti Antinpoika Barckbom s.1728) jälkeen uudeksi isännäksi Ylitimoon tuli Erkki Antinpoika Kainulainen, joka oli syntyisin Hiltusen talosta. Kainulaisestakaan ei tullut pitkäaikaista asukasta, sillä hän muutti 1790-luvun alussa Siurualle ja perusti sinne Isolan uudistilan

s. 17.4.1746 kast. 20.4.1746 Pudasjärvi
i. Anders Daniels:s Hilduinen 
ä. Maria Sijra 
l. Ericus

vih. 28.4.1771 Pudasjärvi Collaja 
Bde:s Eric Anders:s Cainulainen 
Pgn Walborg Joh:s dr Hålappa

Eric ja Walborg Kainulaisen eli Ylitimon lapsia

1. Kainulainen Maria Erikintytär
s. 25.1.1772 Pudasjärvi Kollaja
k. 8.4.1786 Pudasjärvi Livo

s. 25.1.1772 kast. 26.1.1772 Pudasjärvi Collaja 
i. Eric Kainolainen 
ä. Walborg Holappa 
l. Maria 

k. 8.4.1786 h. 17.4.1786 Pudasjärvi Livo
Maria Eriks dr Ylitimo
af messling (tuhkarokko)
i kgård
14 2 2 -


2. Kainulainen Catharina Erikintytär
s. 18.4.1774 Pudasjärvi Livo
k.

s. 18.4.1774 kast. 19.4.1774 Pudasjärvi Livo
i. Eric Cainulainen 
ä. Walborg Hålappa 
l. Catharina


3. Kainulainen Andreas Erikinpoika
s. 16.2.1776 Pudasjärvi Kollaja
k.

s. 16.2.1776 kast. 18.2.1776 Pudasjärvi Collaja 
i. Eric Cainulainen 
ä. Walborg Hålappa 
l. Andreas 


4. Ylitimo Matthias Erikinpoika
s. 22.2.1778 Pudasjärvi Livo
k. 29.5.1810 Pudasjärvi
a. 
p. Pudasjärvi 23.2.1806 Hiuspää Anna Danielintytär
s. 11.2.1787 Pudasjärvi
k. 7.2.1854 Pudasjärvi

Lapset kts. Anna

s. 22.2.1778 kast. 1.3.1778 Pudasjärvi Livo 
i. Eric Ylitimo
ä. Walborg Hålappa 
l. Matthias

s. 11.2.1787 kast. 18.2.1787 Pudasjärvi
i. Dan. Hjuspää
ä. Margeta   35-40 
l. Anna 

vih. 23.2.1806 Pudasjärvi
Nybygg: Matts Erikss: Isola 
Bd:dr: Anna Dan: Puhacka 

k. 29.5.1810 h. 31.5.1810 Pudasjärvi
Bonden Matts Isola
feber (kuume)
32 - - -
G (naimisissa)

k. 7.2.1854 h. 12.2.1854 Pudasjärvi
Sytnings Enkan Anna Daniels dr Pöykiöniemi
andtäppa (hengenahdistus)
66 1 26
Enka


5. Ylitimonen Walborg Erikintytär
s. 25.3.1780 Pudasjärvi Livo
k.

s. 25.3.1780 kast. 27.3.1780 Pudasjärvi Livo 
i. Eric YliTimonen 
ä. Walb. Holappa 
l. Walborg 


6. Kainulainen Beata Erikintytär
s. 10.11.1782 Pudasjärvi Livo
k.

s. 10.11.1782 kast. 11.11.1782 Pudasjärvi Livo 
i. Eric Cainulainen 
ä. Walb. Holappa 
l. Beata


7. Ylitimo Erik Erikinpoika
s. 1.2.1786 Pudasjärvi Livo
k. 3.7.1786 Pudasjärvi

s. 1.2.1786 kast. 5.2.1786 Pudasjärvi Livo 
i. Erik Ylitimo 
ä. Valborg   30-35
l. Erik
+  (kuollut)

k. 3.7.1786 h. 9.7.1786 Pudasjärvi
Gåssen Erik Erikss. Ylitimo
älta och ? (mahd. riisitauti)
- 5 - 2


8. Ylitimo Magdalena Erikintytär
s. 3.6.1787 Pudasjärvi
k.

s. 3.6.1787 kast. 10.6.1787 Pudasjärvi
i. Erik Ylitimo 
ä. Valborg   35-40 
l. Magdalena 


9. Ylitimo Johan Erikinpoika
s. 6.7.1791 Pudasjärvi
k.

s. 6.7.1791 kast. 16.7.1791 Pudasjärvi
i. Erik Ylitimo 
ä. Valborg   35-40 
l. Johan 


7. Hiltula Beniam Andersinpoika
s. 29.12.1750 Pudasjärvi Aittojärvi
k.

s. 29.12.1750 kast. 1.1.1751 Pudasjärvi Aittojärvi 
i. Anders Daniels:s Hildula
ä. Maria Sijra 
l. Beniam 


Loppu Kainulainen suku